Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIÇANLARDA KARDİYOPULMONER BYPASS NIH Nude Prof. Dr. Osman Yılmaz DEÜ Tıp Fakültesi 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIÇANLARDA KARDİYOPULMONER BYPASS NIH Nude Prof. Dr. Osman Yılmaz DEÜ Tıp Fakültesi 1."— Sunum transkripti:

1 SIÇANLARDA KARDİYOPULMONER BYPASS NIH Nude Prof. Dr. Osman Yılmaz DEÜ Tıp Fakültesi 1

2 Deneysel Araştırma “Tabiatta olmuş ya da olması muhtemel olayların laboratuar şartlarında kontrollü olarak ortaya konulmasına DENEYSEL ARAŞTIRMA denir”.Normal biyolojik olaylara benzerlik gösteren düzenlemelere deneysel model denir. Kullanılan hayvan türü yada tipine hayvan modeli denir 2 YILMAZ- KASIM 2015

3 Hayvan Modelleri : İlaç ve aşı geliştirilmesinde, Kanser ilaçlarının geliştirilmesinde Biyomalzeme geliştirilmesinde Akut ve kronik toksite testlerinde Ortopedik cerrahi ve protez malzeme geliştirilmesi ve denenmesi Laparoskopik cerrahi eğitimlerinin Kalp-damar cerrahi stent ve ekipman geliştirilmesi ve denenmesi Ürünlerin patentlenmesi sürecinde Tıbbi malzemelerin test edilmesi, Biyoyararlanım testlerinin Duyarlılık testleri İnsana kullanımdan önceki son denemelerde 3 YILMAZ- KASIM 2015

4 Hayvan Modelleri YILMAZ- KASIM 2015 4 Fare Sıçan Kobay Tav ş an Ferret Hamster Gerbil Domuz Maymun Koyun

5 Long Evans Sprague Dawley® Germfree NIH Nude Diabetic SPONTANEOUS MUTANT DIABETES/OBESITY MICE SPONTANEOU S MUTANT T-CELL DEFICIENT RATS 400 Fare ve 350 Sıçan 10.12.2015 YILMAZ-2015- Muğla-LHB 5

6 Bilimsel amaçlarla deney hayvan kullanımı sayilari ABD- 100 milyon ( 2013) Avrupa Birli ğ i Üye Ülkeleri 11,5 milyon (2011) İ ngiltere-3.7 milyon (2011) Avusturalya- 4.930.000 milyon (2011) Kanada- 3.38 milyon (2012) Türkiye- – 173.152 (2012) – 167.634 (2013) 10.12.2015 YILMAZ-2015- Dalaman 6

7 Altlık materyali Hava kalitesi Su kalitesi Biyolojik veriler Personel davranışları Yetiştirme teknikleri Hava kirliliği, Nakil, Nem Hastalık Genetik Metabolik Isı Özellikler Fonksiyonlar Biyolojik ritim Mikrobiyolojik Hava Işık kalitesi Besin flora Yoğunluğum ve süresi Kompozisyonu Yasal Düzenlemeler Yerel etik kurul Deneysel prosedür ve ilgili problemler Deneysel Sonuçları etkiler Standardizasyonu etkileyen parametreler 10.12.2015 7 YILMAZ-2015- Dalaman

8 Deneysel Kardiyopulmoner Bypass Modelinin Amaçı: Kardiyopulmoner bypass komplikasyonları azaltmak, Kardiyopulmoner bypass cerrahi yöntemi geliştirmek Kardiyopulmoner bypass patofizyolojisini araştırmak, Kardiyopulmoner bypass yeni ilaç ve biyomalzeme geliştirmek,

9 GEREÇ ve YÖNTEM 9 YILMAZ- KASIM 2015 Diyagram 1. Sıçanlarda Kardiyopulmoner ByPass Modeli Şematik Görünümü ( Mackensen 2001) Diyagram 2. Sıçanlarda Kardiyopulmoner ByPass Modeli Şematik Görünümü ( Dong 2005)

10 Materyal Metod: Kullanılan hayvanlar: DEÜTF Deney Hayvanları Etik Kurul İzni alınarak ağırlıkları 255-320g olan 14 adet Wistar Albino tipi erişkin erkek sıçanlar çalışmaya alındı. Rektal ısı 37.5 o C tutuldu. Cerrahi alan, traş ve dezenfeksiyon yapıldı. YILMAZ- KASIM 2015 10 Wistar Albino Hannover

11 11 YILMAZ- KASIM 2015  Hayvanlar supin pozisyonda tespit edildi,  Anestezi ve Etübasyon: Maske ile %3 halotan anestezisi altında direk laringoskopi yapılarak 14-G kateter ( 3 mm çaplı) ile trakeal entübasyon yapıldı.

12 Ventilatör: YILMAZ- KASIM 2015 12  Basınç kontrollü rodent ventilatör (Kent Scientific, Norfolk, CT, USA) ile FiO 2 :1.0 olacak şekilde solutuldu.  Tidal volüm 10 ml/ kg, solunum hızı 60 / dakika olacak şekilde ayarlandı.

13 Anestezi Moniterizasyonu YILMAZ- KASIM 2015 13 End tidal CO 2 basıncı ve halotan konsantrasyonu sürekli monitorize (Anesthesia Gas Monitoring 1304,Bruel and Kjaer, Naerum, Denmark) edildi.

14 Venöz Kanülasyon: Venöz hattı için : Ratların boynu diseke edilerek vena jugularis externa içine 14 gauge İV katater

15 GEREÇ ve YÖNTEM Arterial dönüş için: Sıçanların kuyruk arterine percutan olarak 24 gauge kateter İV yerleştirildi. Arteriyel basınç ve kan gazı ölçümleri için sağ femoral artere 24 gauge kateter damar içine yerleştirildi.

16 GEREÇ ve YÖNTEM

17 Pompa: YILMAZ- KASIM 2015 17  Venöz kan roller pompa (Masterflex, Cole- Palmer İnst. Co. Vernnon Hills, IL, USA) ile, 1.6 mm internal çaplı silikon tüp sistemi yardımıyla membran oksijenatöre (Lilliput D- 901 Neonatal Oksijenatör, USA) pompalandı ve oksijenlenen kan arteriyel hat ile deneğe geri verildi.  Roller pump : Ratların kardiyak outputuna benzer şekilde kan akımı 6-28 mL/dakika olacak şekilde ayarlandı ( ortalam 10 ml / dak).

18 Oksijenatör: YILMAZ- KASIM 2015 18  Priming volume 90 ml. (65 ml sıçan kanı +25 ml 6 % hydroxy ethyl s): Bu işlem için hazır bekletilen 5 adet donör sıçan heparinize edilip (100 IU, IV), halotan anestezisi altında laparatomi yapılarak v. cava inferior yoluyla tüm kanı alındı. Deneklere 150 IÜ intravenöz heparin verildi. Kardiyopulmoner by pass süresi 60  10 dak.

19 Moniterizasyom 19 YILMAZ- KASIM 2015

20 Moniterizasyom 20 YILMAZ- KASIM 2015

21 Sonuçlar BazalCPB 30 minCPB 60 minPost CPB Ağırlık ( gr)305 MAP mmHg 74  1278  878  975  9 Flow mL/min- 10.8  110.6  0.8 - Temperature  C37.3  0.337.5  0.137.5  0.237  0.2 pH 7.38  0.057.39  0.047.40  0.047.41  0.03 Htc % 38  328  229  130  2

22 Tartışma Ülkemizde laboratuar hayvanı ekipmanları bulmak zordur, Geliştirilmesi gerekli bir modeldir Küçük hayvan modeli olduğu için oldukça ekonomik bir modeldir. Model çok yüksek maliyeti gerektirmez, Yeni tedavi strajilerinin geliştirilmesi için uygun bir modeldir.

23 Prof Dr. Osman Yılmaz DEÜ Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarı Sorumlusu DEÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Bşk, E-Mail Adres: osman.yilmaz@deu.edu.trosman.yilmaz@deu.edu.tr Tel. 0232.412 4650 50-51 Çalışma Ekibime teşekkür ederim  Nuran Dereli ( perfüzyonist),  Prof.Dr.Necati Gökmen ( Anestezi)  Prof.Dr.Nejat Sarıosmanoğlu ( Kalp- Damar Cerrahisi),  Prof.Dr. Baran Uğurlu ( Kalp- Damar Cerrahisi),  Prof.Dr.Osman Yılmaz ( Laboratuvar Hayvanları),  Prof. Dr.Semih Küçükgüçlü ( Anestezi-),  Prof. Dr. Serhat Erbayraktar ( Beyin Cerrahis),  Prof.Dr.Eyüp Hazan ( Kalp- Damar Cerrahisi),,  Prof. Dr.Öztekin Oto ( Kalp- Damar Cerrahisi),,

24 Kaynaklar Guo-Hua Dong et all:.A Rat Model of Cardiopulmonary Bypass with Excellent Survival; Journal of Surgical Research 123, 171–175, (2005), Mackensen G B; Cardiopulmonary Bypass Induces Neurologic and Neurocognitive Dysfunction in the Rat; Anesthesiology ; 95:1485–91 ( 2001) YILMAZ- KASIM 2015 24

25 Teşekkürler

26 YILMAZ- KASIM 2015 26


"SIÇANLARDA KARDİYOPULMONER BYPASS NIH Nude Prof. Dr. Osman Yılmaz DEÜ Tıp Fakültesi 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları