Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIÇANLARDA KARDİYOPULMONER BYPASS

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIÇANLARDA KARDİYOPULMONER BYPASS"— Sunum transkripti:

1 SIÇANLARDA KARDİYOPULMONER BYPASS
Prof. Dr. Osman Yılmaz DEÜ Tıp Fakültesi Üniversite logoları, NIH Nude

2 Deneysel Araştırma “Tabiatta olmuş ya da olması muhtemel olayların laboratuar şartlarında kontrollü olarak ortaya konulmasına DENEYSEL ARAŞTIRMA denir”.Normal biyolojik olaylara benzerlik gösteren düzenlemelere deneysel model denir. Kullanılan hayvan türü yada tipine hayvan modeli denir YILMAZ- KASIM 2015

3 Hayvan Modelleri : İlaç ve aşı geliştirilmesinde,
Kanser ilaçlarının geliştirilmesinde Biyomalzeme geliştirilmesinde Akut ve kronik toksite testlerinde Ortopedik cerrahi ve protez malzeme geliştirilmesi ve denenmesi Laparoskopik cerrahi eğitimlerinin Kalp-damar cerrahi stent ve ekipman geliştirilmesi ve denenmesi Ürünlerin patentlenmesi sürecinde Tıbbi malzemelerin test edilmesi, Biyoyararlanım testlerinin Duyarlılık testleri İnsana kullanımdan önceki son denemelerde YILMAZ- KASIM 2015

4 Hayvan Modelleri Fare Sıçan Kobay Tavşan Ferret Hamster Gerbil Domuz
Maymun Koyun YILMAZ- KASIM 2015

5 400 Fare ve 350 Sıçan NIH Nude Long Evans YILMAZ-2015- Muğla-LHB
SPONTANEOUS MUTANT T-CELL DEFICIENT RATS YILMAZ Muğla-LHB Diabetic SPONTANEOUS MUTANT DIABETES/OBESITY MICE Sprague Dawley® Germfree Long Evans

6 Bilimsel amaçlarla deney hayvan kullanımı sayilari
ABD- 100 milyon ( 2013) Avrupa Birliği Üye Ülkeleri 11,5 milyon (2011) İngiltere-3.7 milyon (2011) Avusturalya milyon (2011) Kanada milyon (2012) Türkiye- (2012) (2013) YILMAZ Dalaman

7 Deneysel Sonuçları etkiler
Standardizasyonu etkileyen parametreler Yasal Düzenlemeler Yerel etik kurul Deneysel prosedür ve ilgili problemler Altlık materyali Hava kalitesi Su kalitesi Biyolojik veriler Nem Hastalık Genetik Metabolik Isı Özellikler Fonksiyonlar Biyolojik ritim Mikrobiyolojik Hava Işık kalitesi Besin flora Yoğunluğum ve süresi Kompozisyonu Personel davranışları Yetiştirme teknikleri Hava kirliliği, Nakil, Deneysel Sonuçları etkiler YILMAZ Dalaman

8 Deneysel Kardiyopulmoner Bypass Modelinin Amaçı:
Kardiyopulmoner bypass komplikasyonları azaltmak , Kardiyopulmoner bypass cerrahi yöntemi geliştirmek Kardiyopulmoner bypass patofizyolojisini araştırmak, Kardiyopulmoner bypass yeni ilaç ve biyomalzeme geliştirmek,

9 GEREÇ ve YÖNTEM Diyagram 1. Sıçanlarda Kardiyopulmoner ByPass Modeli Şematik Görünümü ( Mackensen 2001) Diyagram 2. Sıçanlarda Kardiyopulmoner ByPass Modeli Şematik Görünümü ( Dong 2005) YILMAZ- KASIM 2015

10 Materyal Metod: Wistar Albino Hannover Kullanılan hayvanlar: DEÜTF Deney Hayvanları Etik Kurul İzni alınarak ağırlıkları g olan 14 adet Wistar Albino tipi erişkin erkek sıçanlar çalışmaya alındı. Rektal ısı 37.5 oC tutuldu. Cerrahi alan, traş ve dezenfeksiyon yapıldı. YILMAZ- KASIM 2015

11 Hayvanlar supin pozisyonda tespit edildi,
Anestezi ve Etübasyon: Maske ile %3 halotan anestezisi altında direk laringoskopi yapılarak 14-G kateter ( 3 mm çaplı) ile trakeal entübasyon yapıldı. YILMAZ- KASIM 2015

12 Ventilatör: Basınç kontrollü rodent ventilatör (Kent Scientific, Norfolk, CT, USA) ile FiO2:1.0 olacak şekilde solutuldu. Tidal volüm 10 ml/ kg , solunum hızı 60 / dakika olacak şekilde ayarlandı. YILMAZ- KASIM 2015

13 Anestezi Moniterizasyonu
End tidal CO2 basıncı ve halotan konsantrasyonu sürekli monitorize (Anesthesia Gas Monitoring 1304,Bruel and Kjaer, Naerum, Denmark) edildi. YILMAZ- KASIM 2015

14 Venöz Kanülasyon: Venöz hattı için : Ratların boynu diseke edilerek vena jugularis externa içine 14 gauge İV katater

15 GEREÇ ve YÖNTEM Arterial dönüş için: Sıçanların kuyruk arterine percutan olarak 24 gauge kateter İV yerleştirildi. Arteriyel basınç ve kan gazı ölçümleri için sağ femoral artere 24 gauge kateter damar içine yerleştirildi.

16 GEREÇ ve YÖNTEM

17 Pompa: Venöz kan roller pompa (Masterflex, Cole-Palmer İnst. Co. Vernnon Hills, IL, USA) ile, 1.6 mm internal çaplı silikon tüp sistemi yardımıyla membran oksijenatöre (Lilliput D-901 Neonatal Oksijenatör, USA) pompalandı ve oksijenlenen kan arteriyel hat ile deneğe geri verildi. Roller pump : Ratların kardiyak outputuna benzer şekilde kan akımı 6-28 mL/dakika olacak şekilde ayarlandı ( ortalam 10 ml / dak). YILMAZ- KASIM 2015

18 Oksijenatör: Priming volume 90 ml. (65 ml sıçan kanı +25 ml 6 % hydroxy ethyl s): Bu işlem için hazır bekletilen 5 adet donör sıçan heparinize edilip (100 IU, IV), halotan anestezisi altında laparatomi yapılarak v. cava inferior yoluyla tüm kanı alındı. Deneklere 150 IÜ intravenöz heparin verildi. Kardiyopulmoner by pass süresi 6010 dak. YILMAZ- KASIM 2015

19 Moniterizasyom YILMAZ- KASIM 2015

20 Moniterizasyom YILMAZ- KASIM 2015

21 Sonuçlar Bazal CPB 30 min CPB 60 min Post CPB Ağırlık ( gr) 305
MAP mmHg 74  12 78  8 78  9 75  9 Flow mL/min - 10.8 1 10.6  0.8 Temperature C 37.3 0.3 37.5 0.1 37.5  0.2 37 0.2 pH 7.38 0.05 7.39 0.04 7.40 0.04 7.41 0.03 Htc % 38  3 28  2 29  1 30  2

22 Tartışma Ülkemizde laboratuar hayvanı ekipmanları bulmak zordur,
Geliştirilmesi gerekli bir modeldir Küçük hayvan modeli olduğu için oldukça ekonomik bir modeldir. Model çok yüksek maliyeti gerektirmez, Yeni tedavi strajilerinin geliştirilmesi için uygun bir modeldir.

23 Çalışma Ekibime teşekkür ederim
Nuran Dereli ( perfüzyonist), Prof.Dr.Necati Gökmen ( Anestezi) Prof.Dr.Nejat Sarıosmanoğlu ( Kalp- Damar Cerrahisi), Prof.Dr. Baran Uğurlu ( Kalp- Damar Cerrahisi), Prof.Dr.Osman Yılmaz ( Laboratuvar Hayvanları) , Prof. Dr.Semih Küçükgüçlü ( Anestezi-), Prof. Dr. Serhat Erbayraktar ( Beyin Cerrahis), Prof.Dr.Eyüp Hazan ( Kalp- Damar Cerrahisi),, Prof. Dr.Öztekin Oto ( Kalp- Damar Cerrahisi),, Prof Dr. Osman Yılmaz DEÜ Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarı Sorumlusu DEÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Bşk, Adres: Tel

24 Kaynaklar Guo-Hua Dong et all:.A Rat Model of Cardiopulmonary Bypass with Excellent Survival; Journal of Surgical Research 123, 171–175 , (2005), Mackensen G B; Cardiopulmonary Bypass Induces Neurologic and Neurocognitive Dysfunction in the Rat; Anesthesiology ; 95:1485–91 ( 2001) YILMAZ- KASIM 2015

25 Teşekkürler

26 YILMAZ- KASIM 2015


"SIÇANLARDA KARDİYOPULMONER BYPASS" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları