Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP DAMAR CERRAHİSİNDE YOĞUN BAKIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP DAMAR CERRAHİSİNDE YOĞUN BAKIM"— Sunum transkripti:

1 KALP DAMAR CERRAHİSİNDE YOĞUN BAKIM
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

2 Tedavi amacıyla yapılan işlemler sonucunda olusan;
Doku veya organ travmalarının yeniden fonksiyonlarını kazanması Kritik dönemin atlatılması Yoğun gözlem ve tedavi süreci

3 Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımının farkı;
Yatış süreci daha kısa Unidisipliner yaklaşımla sorunlar çözülebilmektedir

4 Yoğun Bakıma Hasta Transferi
İnotropik destek Damar yolları Monitorizasyon Solunum (pulse oksimetre ile) Dolasım (arteriyel basınç monitörü ile) EKG

5 Hasta Transferi Hasta ameliyat masasından direkt olarak kendi yatağına alınmalı ve bu yatakla YB ünitesine transfer edilmelidir Anestezi ekibi-yoğun bakım ekibi iletişimi ve bilgi aktarımı sağlanmalıdır

6 Hasta Transferi En sık rastlanan ve dikkatle takip edilmesi gereken noktalar; Düşük kan basıncı EKG bozukluğu

7 Hipotansif Hastaya Yaklaşım
1. Hipotansiyonun gerçek olduğunu teyit et (nabız palpasyonu, mansonla ölçüm, hatların kontrolü vb), 2. Manüel ventilasyonla akciğerlerin havalanmasını dinle, 3. Medikasyonların doğruluğu ve hızı (inotrop dozları? Nitrogliserin veya nitroprussid’in hızı?) 4. Dren kontrolü, masif kanama? 5. EKG değerlendirmesi iskemik görüntü?

8 Hipotansif Hastaya Yaklaşım
Volüm replasmanı Nedene yönelik tedavi İnotrop ilaç kontrolü ve doz ayarlaması Reexplorasyon için hazırlık

9 Hasta Takibi Hemodinamik ölçümler Röntgenogram Elektrokardiyogram Isı
İdrar outputu Kan gazı

10 Solunum Monitorizasyonu
Tidal volüm : ml/kg Solunum sayısı : 8-12 /dk Fi O2 : 1.0 PEEP : 5 cmH2O (kontrendikasyon yoksa) Volüm kontrollü veya basınç kontrollü

11 Ventilatörden ayırma kriterleri
Stimülasyonla uyanık olma Göğüs tüpü drenajının < 50 ml/saat Hemodinamik stabilite (KI > 2.2 L/dk/m2, kan basıncı < 140 mmHg, aritminin olmaması) Vücut sıcaklığı > 35.5° C Yeterli idrar debisi Yeterli oksijenasyon (PaO2 > 70 mmHg, FiO2 % 50 ve PEEP 5 mmHg’nın altında)

12 Normal Kan Gazı Değerleri
pH 7.40 ( ) PaO2 97 mmHg PaCO2 40 (37-43) mmHg Aktüel HCO3 24 (20-28) mmol/L Standart HCO3 24 (20-28) mmol/L Total CO mmol/L Toplam baz 48 mmol/L Baz fazlalığı - 3, +3 Hemoglobin O2 Saturasyonu % 97

13 Arteriyel Kateterizasyon Endikasyonları
Hemodinamik monitörizasyon Akut hipertansif ya da hipotansif hastalar Sürekli kardiyak output izlemi Vazoktif ilaç kullanımı Sürekli kan örneği alınmasında Ventilatör hastaları Venöz damar yolu açılmasında güçlük Arteriyel ilaç uygulamaları İntraaortik balon uygulanması

14 Modifiye Allen testi Radyal ve ulnar arterin her ikisine birden kompresyon yapılır Solukluk oluştuktan sonra arterin birisindeki basınç kaldırılır Dolaşımın Dönüş Zamanı: <7 sn ise normal >15 sn ise anormal dolasım (kateterizasyon yapılmamalı)

15

16 Santral Venöz Monitorizasyon

17

18 Pulmoner arter kateterizasyon endikasyonları
Komplike MI takip ve tedavisinde Ventriküler septal rüptür, Akut mitral Ciddi sol ventrikül yetmezliği Sağ ventriküler infarktüs Unstable anjina Refrakter ventriküler tasikardi Respiratuar distress’in değerlendirilmesinde Kardiyojenik veya nonkardiyojenik (yani akut respiratuar distress sendromu) Pulmoner ödemin ayırımında Primer ve sekonder pulmoner hipertansiyonun tayininde Sokun değerlendirilmesinde (Kardiyojenik, Hipovolemik, Septik, Pulmoner embolizm)

19

20 Pulmoner arter kateterizasyon komplikasyonları
Güç yerlestirmeye bağlı komplikasyonlar Pnömotoraks Giris yerinde hematom Hava embolisi Lokal olusumlarda (sinir vb) hasar Aritmiler Endokardiyal irritasyona bağlı supraventriküler veya ventriküler ekstrasistoller Sağ dal bloku Kateter düğümlenmesi Endokardiyal ve valvüler hasar Tromboz ve pulmoner infarkt Pulmoner arter rüptürü Enfeksiyon

21 Pulmoner Arter Kateterizasyonu Verileri
Cardiac index = CO (L/minute)/BSA (m2) Stroke volume = CO (L/minute)/heart rate (beats/minute) Stroke index = CO (L/minute)/heart rate (beats/minute) × BSA (m2) Mean arterial pressure (mm Hg) = (2 × diastolic) + systolic/3 Systemic vascular resistance (dyne/second/cm-5) = mean arterial pressure - mean right atrial pressure (mm Hg)/CO (L/minute) × 80 Pulmonary arteriolar resistance (dyne/second/cm-5) = mean PA pressure PAOP (mm Hg)/CO (L/minute) × 80 Total pulmonary resistance (dyne/second/cm-5) = mean PA pressure (mm Hg)/CO (L/minute) × 80 Left ventricular stroke work index = 1.36 (mean arterial pressure - PAOP) × stroke index/100 Do2 (mL/minute/m2) = cardiac index × arterial O2 content

22 Vücut Isısı Monitorizasyonu
Hipertermi: İnfeksiyon SSS disfonksiyonu Enflamasyon İlaç toksisitesi Hipotermi

23 Elektrokardiyografik Monitorizasyon
Aritmi İskemi Kalp pili

24 İdrar Output Takibi Kalp cerrahisi sonrası hafif böbrek disfonksiyonu %2-30 Oligürik ya da anürik yetmezlik % 1-4 Postoperatif idrar debisi 0.5 ml/kg dan az ise oligüri

25 Hemostatik Takip ACT (Activeted Clotting Time)
Heparin, Protamin ile nötralize edilir Kanama Explorasyonu Endikasyonu; > ml. / ilk saat > 250ml / ikinci saat >150 ml / saatte

26 Ekokardiyografi Tamponad Ventrikül fonksiyonları Kapak fonksiyonları

27 Uzamış Yoğun Bakım Süresi
Her gün PA-AC grafisi Gerektiğinde endotrakeal veya nazotrakeal aspirasyon Kültür-antibiyogramlar Kalori ihtiyacına göre paranteral veya nazogastrik tüp vasıtasıyla enteral beslenme Dekübit yarası önlemleri

28 Yoğun Bakımdan Çıkış Miyokard iskemisi Ø Hemodinamiyi bozan aritmi Ø
EKG veya enzimlerde MI bulgusu Ø İnotrop veya vazoaktif ajan ihtiyacı Ø Kardiyak debi sağlanabiliyor İdrar çıkısı yeterli

29


"KALP DAMAR CERRAHİSİNDE YOĞUN BAKIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları