Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENEYSEL KIRIK OLUŞTURULMUŞ RATLARDA ELEKROAKUPUNKTURUN ETKİSİ: RADYOLOJİK SONU Ç LAR Ahmet Kavaklı 1, S ü leyman G ü rb ü z 2, Emre Kaya 3, Erhan Yılmaz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENEYSEL KIRIK OLUŞTURULMUŞ RATLARDA ELEKROAKUPUNKTURUN ETKİSİ: RADYOLOJİK SONU Ç LAR Ahmet Kavaklı 1, S ü leyman G ü rb ü z 2, Emre Kaya 3, Erhan Yılmaz."— Sunum transkripti:

1 DENEYSEL KIRIK OLUŞTURULMUŞ RATLARDA ELEKROAKUPUNKTURUN ETKİSİ: RADYOLOJİK SONU Ç LAR Ahmet Kavaklı 1, S ü leyman G ü rb ü z 2, Emre Kaya 3, Erhan Yılmaz 2 1 Fırat Ü niversitesi Hastanesi Akupunktur Tedavi Birimi, Elazığ 2 Fırat Ü niversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Elazığ 3 Fırat Ü niversitesi Veteriner Fak ü ltesi Biyokimya AD, Elazığ 1

2 GİRİŞ Kırık iyileşmesini etkileyen faktörler ve iyileşmenin hızlandırılması çok çalışılan popüler konulardan biridir Kırık iyileşmesi üzerine olumlu yada olumsuz etki eden birçok faktör bilinmesine rağmen halen detayları tam olarak çözülememiştir Kırık iyileşmesinin uzaması canlılar için birçok yönden olumsuzluklar doğurduğu ortadadır Kırığın iyileşme sürecinde değişik aşamalarda biyokimyasal olaylar ortaya çıkmaktadır Genelde yapılan çalışmalar “iyileşme sürecini hızlandırmak için neler yapabiliriz” üzerinde yoğunlaşmıştır Be nedenle çalışmamızda; Deneysel oluşturulan kırıklara erken, orta ve uzun vadede akupunktur uygulayarak iyileşmeye olan etkisini araştırmak amaçlandı. 2

3 GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmada Toplam 39 Wistar – Albino Dişi Rat Kontrol Kırık 7. günde kesilen Kırık 14. günde kesilen Kırık 21. günde kesilen Kırık + EA 7. günde kesilen Kırık + EA 14. günde kesilen Kırık + EA 21. günde kesilen 3

4 Kırık Oluşturulması; Genel anestezi altında sol femur anterolateral cilt kesisi yapıldı Femur orta diafizer bölgesine ulaşıldı ve Gigli Testeresi ile transvers kırık hattı oluşturuldu Kirschner (0,8 mm) teli kemiğin proksimal parçasının kırık hattından retrograd olarak intrameduller ilerletildi Femur üst ucundan çıkarılan tel yine intrameduller olarak distal kırık parçasına ilerletilip tespit yapıldı Cilt kapatıldı ve deney süresince ratlara herhangi bir hareket kısıtlaması yapılmadı Kırık oluşumu direk radyografilerle doğrulandı 4

5 EA Uygulaması Du 20, Li 4, Liv 3, St 36, kırık etrafındaki lokal noktalar Birinci günden başlamak üzere haftada 4 seans EA (50 Hz, 20 µA, 25 dk) uygulandı 5

6 Tüm gruptaki sıçanların 7., 14. ve 21. günlerde radyografileri çekildi ve sakrifiye edilerek histolojik - biyokimyasal incelemeler için numuneler alındı Grafilerde kırık bölgesinde oluşan “kallus” alanı (mm 2 ) hesaplandı 7. Gün sonuçları arasında bir fark olmadığı için değerlendirmeye alınmadı 6

7 RADYOLOJİK BULGULAR Kırık: 14.Gün 23.42 ± 2,60 mm 2 Kırık+EA: 14.Gün 31.42 ± 3.23 mm 2 7

8 Kırık+EA: 21.Gün 73.16 ± 4.05 mm 2 Kırık: 21.Gün 24.92 ± 2.94 mm 2 8

9 TARTIŞMA *An exploratory study of gold wire implantation at acupoints to accelerate ulnar fracture healing in rats, J Physiol Sci (2009) 59:329–333; Si 6 – Si 8 9

10 * Acupunct Med. 2010 Sep;28(3):140-3. Epub 2010 Jun 15. Effect of electroacupuncture on the healing process of tibia fracture in a rat model: a randomised controlled trial EA cerrahi alana lokal noktalara uygulanmış * 3. haftada EA grup 29.92 mm 2 - Kontrol grup 26.19 mm 2 * 6. haftada EA grup 35.66 mm 2 - Kontrol grup 29.72 mm 2 * Çalışmamız 2. haftada EA grup 31.42 mm 2 - Kontrol grup 23.42 mm 2 Çalışmamız 3. haftada EA grup 73.16 mm 2 - Kontrol grup 24.92 mm 2 TARTIŞMA 10

11 SONUÇ Yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Ancak bizim çalışmada EA hem lokal hemde genel olarak uygulandığı için elde edilen fayda daha yüksek olmuştur Çalışmamızın devamında histolojik ve biyokimyasal analizler yapılarak Serbest Oksijen Radikallerinin (malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) düzeyleri, katalaz, glutatyon S-transferaz (GST), glutatyon peroksidaz (GPx), ksantin oksidaz (XO), süperoksit dismütaz (SOD) aktiviteleri) nasıl değiştiği araştırılacaktır 11


"DENEYSEL KIRIK OLUŞTURULMUŞ RATLARDA ELEKROAKUPUNKTURUN ETKİSİ: RADYOLOJİK SONU Ç LAR Ahmet Kavaklı 1, S ü leyman G ü rb ü z 2, Emre Kaya 3, Erhan Yılmaz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları