Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahmet Kavaklı1, Süleyman Gürbüz2, Emre Kaya3, Erhan Yılmaz2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahmet Kavaklı1, Süleyman Gürbüz2, Emre Kaya3, Erhan Yılmaz2"— Sunum transkripti:

1 DENEYSEL KIRIK OLUŞTURULMUŞ RATLARDA ELEKROAKUPUNKTURUN ETKİSİ: RADYOLOJİK SONUÇLAR
Ahmet Kavaklı1, Süleyman Gürbüz2, Emre Kaya3, Erhan Yılmaz2 1 Fırat Üniversitesi Hastanesi Akupunktur Tedavi Birimi, Elazığ 2 Fırat Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Elazığ 3 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya AD, Elazığ

2 GİRİŞ Kırık iyileşmesini etkileyen faktörler ve iyileşmenin hızlandırılması çok çalışılan popüler konulardan biridir Kırık iyileşmesi üzerine olumlu yada olumsuz etki eden birçok faktör bilinmesine rağmen halen detayları tam olarak çözülememiştir Kırık iyileşmesinin uzaması canlılar için birçok yönden olumsuzluklar doğurduğu ortadadır Kırığın iyileşme sürecinde değişik aşamalarda biyokimyasal olaylar ortaya çıkmaktadır Genelde yapılan çalışmalar “iyileşme sürecini hızlandırmak için neler yapabiliriz” üzerinde yoğunlaşmıştır Be nedenle çalışmamızda; Deneysel oluşturulan kırıklara erken, orta ve uzun vadede akupunktur uygulayarak iyileşmeye olan etkisini araştırmak amaçlandı.

3 GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmada Toplam 39 Wistar – Albino Dişi Rat Kontrol Kırık 7. günde kesilen Kırık günde kesilen Kırık günde kesilen Kırık + EA 7. günde kesilen Kırık + EA günde kesilen Kırık + EA günde kesilen

4 Kırık Oluşturulması; Genel anestezi altında sol femur anterolateral cilt kesisi yapıldı Femur orta diafizer bölgesine ulaşıldı ve Gigli Testeresi ile transvers kırık hattı oluşturuldu Kirschner (0,8 mm) teli kemiğin proksimal parçasının kırık hattından retrograd olarak intrameduller ilerletildi Femur üst ucundan çıkarılan tel yine intrameduller olarak distal kırık parçasına ilerletilip tespit yapıldı Cilt kapatıldı ve deney süresince ratlara herhangi bir hareket kısıtlaması yapılmadı Kırık oluşumu direk radyografilerle doğrulandı

5 EA Uygulaması Du 20, Li 4, Liv 3, St 36, kırık etrafındaki lokal noktalar Birinci günden başlamak üzere haftada 4 seans EA (50 Hz, 20 µA, 25 dk) uygulandı

6 Tüm gruptaki sıçanların 7. , 14. ve 21
Tüm gruptaki sıçanların 7., 14. ve 21. günlerde radyografileri çekildi ve sakrifiye edilerek histolojik - biyokimyasal incelemeler için numuneler alındı Grafilerde kırık bölgesinde oluşan “kallus” alanı (mm2) hesaplandı 7. Gün sonuçları arasında bir fark olmadığı için değerlendirmeye alınmadı

7 RADYOLOJİK BULGULAR Kırık: 14.Gün 23.42 ± 2,60 mm2
Kırık+EA: 14.Gün ± 3.23 mm2

8 Kırık+EA: 21.Gün ± 4.05 mm2 Kırık: 21.Gün ± 2.94 mm2

9 TARTIŞMA Si 6 – Si 8 *An exploratory study of gold wire implantation at acupoints to accelerate ulnar fracture healing in rats, J Physiol Sci (2009) 59:329–333;

10 EA cerrahi alana lokal noktalara uygulanmış *
TARTIŞMA EA cerrahi alana lokal noktalara uygulanmış * 3. haftada EA grup mm2 - Kontrol grup mm2 * 6. haftada EA grup mm2 - Kontrol grup mm 2 * Çalışmamız 2. haftada EA grup mm2 - Kontrol grup mm 2 Çalışmamız 3. haftada EA grup mm2 - Kontrol grup mm 2 * Acupunct Med Sep;28(3): Epub 2010 Jun 15. Effect of electroacupuncture on the healing process of tibia fracture in a rat model: a randomised controlled trial

11 Fırat Üniversitesi – Elazığ
SONUÇ Yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Ancak bizim çalışmada EA hem lokal hemde genel olarak uygulandığı için elde edilen fayda daha yüksek olmuştur Çalışmamızın devamında histolojik ve biyokimyasal analizler yapılarak Serbest Oksijen Radikallerinin (malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) düzeyleri, katalaz, glutatyon S-transferaz (GST), glutatyon peroksidaz (GPx), ksantin oksidaz (XO), süperoksit dismütaz (SOD) aktiviteleri) nasıl değiştiği araştırılacaktır TEŞEKKÜR EDERİZ Prof. Dr. Ahmet KAVAKLI Fırat Üniversitesi – Elazığ


"Ahmet Kavaklı1, Süleyman Gürbüz2, Emre Kaya3, Erhan Yılmaz2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları