Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti"— Sunum transkripti:

1 Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir ETİMDER YÜKLENİCİLİĞİNDE VE ERÜ - ETM BÖLÜMÜNÜN ORTAKLIĞI İLE AB TÜRKİYE DELEGASYONU TARAFINDAN “TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI” HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNA TASARIM VE İMALAT ALANINDA MESLEKİ EĞİTİMİN İÇERİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI 29 Ağustos 2015 Cumartesi 12:30 Bu yayın Avrupa Birliği’nin katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Erciyes Tasarım ve İmalat Derneği (ETİMDER) sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

2 HİBE PROGRAMI FİNANSMAN HİBE PROGRAMI SÖZLEŞME MAKAMI
HİBE PROGRAMI ADI Türkiye’de Mesleki Ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması (Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR) HİBE PROGRAMI FİNANSMAN Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti HİBE PROGRAMI SÖZLEŞME MAKAMI T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) IKG Pro (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi) – Avrupa Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

3 HİBE PROGRAMI TOPLAM BÜTÇESİ HİBE PROGRAMI OPERASYON FAYDALANICISI
Avro ( %10 - Türkiye Cumhuriyeti, %90 - Avrupa Birliği) HİBE PROGRAMI OPERASYON FAYDALANICISI Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında MALİ işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession – IPA)’nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)” bileşeni çerçevesinde; Mesleki eğitim ve öğretimin kalitesinin geliştirilmesi konusuna yoğunlaşan 2. öncelik ekseni kapsamında geliştirilmiştir.

4 IKG OP’NIN GENEL HEDEFİ;
“daha çok ve daha iyi işler ve daha fazla sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayabilen bilgi-temelli bir ekonomiye geçişi desteklemek” IKG OP’NIN 4 ÖNCELİK EKSENİ, İstihdam Eğitim (HİBE PROGRAMI) Hayat Boyu Öğrenme Sosyal İçerme

5 1200’den fazla başvuru arasından desteklenen 72 projeden birisi
Hibe programı hedefleri doğrultusunda; “MAKİNA TASARIM VE İMALAT ALANINDA MESLEKİ EĞİTİMİN İÇERİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI (MUSAVVIR)” PROJESİ Makine Tasarım ve İmalat alanında Mesleki ve Teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve kalitesini arttırmak amacıyla Erciyes Tasarım ve İmalat Derneği (ETİMDER) tarafından teklif edilmiştir. 1200’den fazla başvuru arasından desteklenen 72 projeden birisi Proje Başvuru Tarihi : 13 Temmuz 2012 Proje Sözleşme Tarihi : 15 Temmuz 2014 Sözleşme Taraflar : IKG Pro (Sözleşme Makamı) – ETİMDER (Hibe Faydalanıcısı) Proje Başlangıç Tarihi : 01 Eylül 2014

6 Proje Ana Yüklenicisi Proje Ortakları Proje Toplam Bütçesi
Erciyes Tasarım ve İmalat Derneği (ETİMDER-Sivil Toplum Kuruluşu) Proje Ortakları Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü (ETM) Social Human Association Real Exchange (SHARE), Belçika-Sivil Toplum Kuruluşu Proje Toplam Bütçesi Avro - % 90 Hibe (IPA-Katılım Öncesi Mali yardım Aracı) Eş Finansman (% 10) Avro (ETİMDER ve Erciyes Üniversitesi) Proje Süresi 12 Ay ( )

7 Projemizin Genel Hedefi Projemizin 3 Özel Hedefi
Türkiye’de Mesleki ve Teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve kalitesini arttırmaktır. Projemizin 3 Özel Hedefi Kayseri ilinde Makina Tasarım ve İmalat Alanında mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin; eğitmenler, öğrenme materyalleri, olanakları ve kurum yöneticileri temel alınarak geliştirilmesi Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler için cazip bir seçenek haline getirilmesi, Kayseri ilinde mesleki ve teknik okullar ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi

8 Proje Nihai Faydalanıcıları
22-38 Yaş arası 60 adet meslek lisesi veya meslek yüksekokulu (MYO) öğretmenleri, 18-29 Yaş arası 25 adet meslek lisesi veya MYO mezunu işsiz bayanlar, 18-29 Yaş arası 25 adet meslek lisesi veya MYO mezunu işsiz erkekler, 18-39 Yaş arası 10 adet meslek lisesi veya MYO mezunu engelli bireyler, Kayseri ilinde faaliyet gösteren 20 adet meslek eğitimi birimi yöneticileri ve rehber öğretmenleri, Uzun vadede mesleki ve teknik eğitim alacak olan 3200 öğrenci.

9 ETİMDER Amacı Misyonumuz Vizyonumuz
Yurt içi ve yurt dışında Tasarım ve İmalat alanında araştırma faaliyetlerini geliştirmek ve sanayideki önemini ortaya koymak Misyonumuz Toplumsal birikim ve değerlerimiz ile dünyadaki gelişmelere göz önüne alarak, özgün tasarıma dayalı katma değeri yüksek ürünler geliştirmeye yönelik bilinç ve alt yapı çalışmalarına katkı sağlamak Vizyonumuz Türkiye sanayisi ve üretim alanlarında tasarım olgusunun en önemli etmen olduğunu gösterebilmektir.

10 ETİMDER- Tamamlanan Bir Proje Örneği
“Endüstriyel Tasarım Alanında Sanayi İle Ortaklaşa Proje Yönetimi, Proje Uygulama Süreci Ve Proje Kültürünün Geliştirilmesi“ – ORAN 2012 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem

11 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı itibarı Lisans Programına
PROJE ORTAĞIMIZ ERÜ Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü (ETM), 2010 yılında kurulmuştur. Ülkemizdeki Mühendislik Fakülteleri içerisinde Endüstriyel Tasarım alanında kurulan ilk bölümdür. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmış olup ; Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibarı ile Yüksek Lisans Programına Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı itibarı Lisans Programına Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibarı ile Doktora Programına

12 ETM LABORATUARLARI

13 ETM LABORATUARLARI

14 ETM - ORTAK ÇALIŞMALARDA BULUNULAN KURUMLAR

15 Proje kapsamında hazırlanan eğitim öğretim müfredatı (taslak) başlıkları:
Bölüm Saat Makine ve Tasarıma Giriş 6 Temel Bilgisayar Kullanımı ve Çıktı Sistemleri 9 Makine Elemanları ve Sistemleri 10 Tasarımda Malzeme Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri 2B’lu Tasarım ve Uygulamaları 14 3B’lu Tasarım ve Uygulamaları 34 Kişisel Gelişim ve İletişim 4 Makine tasarımında TSE ve Patent Girişimcilik ve Etkin İş Bulma Örnek Proje Geliştirme ve 3D Printer Uygulamaları Teknik Gezi ve Çalışma Ziyaretleri TOPLAM 105

16 Proje İşveren İstişare - Bilgi Günü (16 Mayıs 2015)

17 Proje Eğitimleri (Eğiticilerin Eğitimi – Pilot Eğitim Çalışması)
22 Haziran -26 Haziran 2015 Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

18 Proje Pilot Eğitimleri (29 Haziran 2015 – 30 Ağustos 2015)

19 Proje Teknik Gezi Çalışması (22 Ağustos 2015)

20 Proje Pilot Eğitim Çalışması Sonuçları
Toplam Kursiyer Sayısı 76 Eğitimi Tamamlayan Kursiyer Sayısı 56 Toplam Başarılı Kursiyer 33 Eğitimi Tamamlayan Kursiyerlerde Başarı Oranı 59% Başarılı Olamayan Kursiyer Oranı 41%

21 Proje Sonuçları İlgili sektör temsilcileri ile birlikte geliştirilen/gözden geçirilen mesleki eğitim müfredatı: 1 Adet, 10 Başlıkta. Uygulanan mesleki eğitim kursu: 4 grup olarak 1 adet örnek istihdam oluşturma-pilot uygulama. Uygulanan mesleki eğitim kursu: 1 adet 4 grup olarak, eğiticinin eğitilmesi ve farkındalık oluşturma. İlgili e-öğrenme materyallerinin sayısı: 10 Bölümden oluşan en az 2000 sayfa. Mesleki ve teknik eğitim için geliştirilen ve uygulanan multimedya ve e-öğrenme materyalleri gibi öğrenme araçları: 1 Adet e-öğrenme portalı, 10 Adet alt başlık, 2000 Sayfa. Sektörlerde farkındalığı artırmak için özel sektörün işbirliği ile organize edilmiş kapsamlı ve belirli bir takvim halinde ilerleyen farkındalığı artırma etkinliklerinin sayısı: 3 Seminer, 5 çalışma toplantısı. Kapasitesi gelişmiş ve programları iyileştirilmiş olan mesleki ve teknik eğitim kurumları sayısı: 20 Adet MEB kurumu Hizmet içi eğitim alan mesleki ve teknik eğitim öğretmelerinin, usta öğreticilerin, rehberlik öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin sayısı: 60 Adet (+%10)

22 Toplantımıza Katılıp Bizleri Desteklediğiniz için teşekkür ederiz.
Proje konusunda daha fazla bilgi edinmek için: Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU


"Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları