Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı
ANTALYA 2015 ANALİTİK BÜTÇE MODÜLÜ

2 Bütçe Birimi Ahmet BABACAN Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı

3 Analitik Bütçe Modülü Döner Sermaye Bütçe Modülü analitik kodlamaya geçilmesi nedeniyle 2012 yılında yenilenmiştir. Daha önce yazılı ortamda takip edilen aktarmalar, ek bütçe talepleri ve onaylar 2012/1 Sayılı Genelgemiz ile web ortamına aktarılmış, sağlık tesislerimizin taleplerine sistem üzerinden e-onay verilerek gereksiz yazışmalar önemli oranda azaltılmıştır. Kullanıcılar modüle; TKHK Web Uygulamaları, TDMS programı üzerinden veya analitikbutce.saglik.gov.tr adresinden kendilerine tahsis edilen kullanıcılarla ulaşabilirler.

4 Analitik Bütçe Gelir ve giderlerin takibini kolaylaştırmak ve genel bütçe ile uyumunu sağlamak amacıyla 2012 yılında klasik bütçe sisteminden Analitik Bütçe sistemine geçilmiştir. Döner sermaye analitik bütçesi 970 ile başlayan 153 gider, 800 ile başlayan 124 gelir tertibinden oluşmaktadır.

5 Neden Analitik Bütçe Sistemi
Makro disiplini sağlamak ve bütçe kalemlerinde şeffaflığı sağlamak. Bütçe politikaları ve öncelikli konulardaki karar sürecini güçlendirmek. Bütçe uygulamasında performansın artırılmasını sağlamak.

6 BÖLÜM-1 AKTARMA İŞLEMLERİ

7 BİRLİKLERİMİZ VE SAĞLIK TESİSLERİMİZ SİSTEME analitikbutce.saglik.gov.tr ADRESİNDEN T.C. ve
ŞİFRELERİYLE GİRİŞ YAPARLAR.

8

9 Bütçeler, yılı içinde yapılacak gelirler ile giderlerden oluşur.
Aktarma işlemi yapmak için ana sayfadaki Aktarma İşlemleri menüsüne tıklanır. TIKLAYINIZ Bütçeler, yılı içinde yapılacak gelirler ile giderlerden oluşur.

10 TIKLAYINIZ

11 1. Tertiplerden artırılan ve eksiltilen tutarlar eşit olmalıdır. 2
1. Tertiplerden artırılan ve eksiltilen tutarlar eşit olmalıdır. 2. Aktarım gerekçenizi ayrıntılı bir şekilde yazınız. 3. Yaptığınız aktarmayı kaydediniz. 4. “Genel Sekreterliğe Gönder” butonu ile aktarmanızı gönderiniz. 5. Kullanılabilir ödenek kısmında ihale onay sistemine girilen tutarları göstermektedir.

12 Genel Sekreterlik, sağlık tesisinden gelen aktarmayı durumuna göre sağlık tesisine iade eder veya onay için Kurum Başkanlığına gönderir.

13 Genel Sekreterliklerden gönderilen ve Kurum Başkanlığımız Bütçe Birimince uygun görülerek uzman onayı verilen aktarmalara, Başkanlık makamı tarafından E-Onaylı hale getirilir.

14 TDMS ile Bütçe modülü günde 2 kez entegre olarak çalışır
TDMS ile Bütçe modülü günde 2 kez entegre olarak çalışır. Sabah E-Onay verilen aktarmalar öğlenden sonra, öğlenden sonra onay verilen aktarmalar ise gece 12 den sonra muhasebe kayıtlarına (TDMS’ye) yansır. İlgili aktarmaları kontrol için TDMS Performans tabloları içindeki “Bütçe Programından Gelen Aktarmalar” raporunu inceleyiniz.

15 Analitik Bütçe Günde yalnızca 1 aktarma işlemi yapılabildiğinden, bütün ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak işlem yapmalısınız.

16 GERÇEKLEŞME SORGU EKRANI
BÖLÜM-2 GERÇEKLEŞME SORGU EKRANI

17 Bütçeler, yılı içinde yapılacak gelirler ile giderlerden oluşur.
TIKLAYINIZ Bütçeler, yılı içinde yapılacak gelirler ile giderlerden oluşur.

18 DÖNER SERMAYE BÜTÇE USÜL VE ESASLARI
Gerçekleşme Sorgu Ekranı: TDMS ile entegre olarak çalışan, günlük modül üzerinden yapılan Ek Bütçe ve Aktarmaların tertip ve kurum bazında takip edildiği rapor sayfasıdır. TDMS’de muhasebeleşen kayıtlar en geç 1 gün sonra gerçekleşme sorgu ekranına yansır.

19 DÖNER SERMAYE BÜTÇE USÜL VE ESASLARI
Sağlık tesislerinin bütçeleri hesaplanırken Hastanelerden toplam gelir bütçesinin %5’i Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde ise %20’si Gider Bütçesi Dengeleme Payı olarak ayrılmaktadır. Sağlık Tesislerimiz Hazine Payı için öngörülen tahsilâtlarının % 1’ini, Merkez Payı için öngörülen tahsilâtlarının % 5’ini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum Payı için öngörülen gelir tahakkuklarının % 1’ini ilgili kuruluşlara aktarırlar. (2013/12 Genelge) Örneğimizde Bayburt KHB’ne bağlı tesislerin total gerçekleşmelerini görmekteyiz. Kurum bazında gerçekleşmeleri görebilmek için sorgu türünü Kurum Adına Göre yapmanız gerekmektedir.

20 Bu örneğimizde ise Bayburt KHB’nin Grup Bazlı gerçekleşmelerini görmekteyiz.
Görmek istediğiniz gelir veya gider gruplarından birini seçerek güncel gerçekleşmeleri takip edebilirsiniz.

21 Kullanıcı Menüsü Raporları
BÖLÜM - 3 Kullanıcı Menüsü Raporları

22 Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasında Aşağıdaki İlkelere Uyulur:
Bu raporda ise, ilgili KHB’nin “Dönemsel Gerçekleşme Tablosunu” görmekteyiz. Bu tablo aylık gelir ve gider gerçekleşmelerini dönemler halinde gösterir.

23 Kamu Hastane Birliklerinde bütçe işlerine bakan uzman-sorumlu) ile yerine bakan 1 uzman veya personele ait istenilen bilgilerin sisteme kayıt edilmesi gerekmektedir.

24 % 10 DOĞRUDAN TEMİN LİMİT TAKİBİ
BÖLÜM - 4 % 10 DOĞRUDAN TEMİN LİMİT TAKİBİ

25 DÖNER SERMAYE KAYNAKLI YAPILACAK ALIMLARDA 4734 SAYILI KANUNUN 62 nci MADDESİNİN (I) BENDİNİN UYGULANMASI; Sağlık tesislerimiz ve birliklerimizin ihtiyaçlarını giderirken yapmış oldukları alım yöntemlerinden biri olan doğrudan temini inceleyeceğiz.

26 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin (ı) bendinde, sadece 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak alımlara sınırlama getirilmiştir. “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.“ Ancak; 21 ve 22 nci maddenin diğer bentlerine ise herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

27 Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılacak Alımlar
2015/3 Nolu 2016 Bütçe Çağrısı Genelgemiz gereğince; Kurumumuz, %10 doğrudan temin limit takiplerini, birlik konsolide bütçesinin ilgili kalemlerinden (mal-hizmet-yapım) takip etmektedir.

28 Ödenek hesaplamalarında;
* MAL ALIMI * HİZMET ALIMI * YAPIM İŞLERİ için ayrılan ödenekler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

29 1/2/2015 – 31/1/2016 DÖNEMİNDE UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER
* Bütçede MAL ve HİZMET alımları için öngörülen ÖDENEK TUTARI; Kanunun, 21/f bendi : TL (Eşik Değer) 22/d bendinde yer alan parasal limitler Büyükşehir Belediyesi : TL Diğer İdareler : TL * YAPIM İŞLERİNDE ise öngörülen ÖDENEK TUTARI; Kanunun, 22 / d bendinde yer alan parasal limitler Büyükşehir Belediyesi : TL Diğer İdareler : TL Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin % 10’unun aşılıp aşılmamasıdır. İlgili Ödenek kaleminin (Mal,Hizmet,Yapım) %10’u, Parasal Limitlerin toplamının altında ise parasal limitler üst sınır olarak kabul edilir.

30 Birliklerimiz, %10 Doğrudan Temin limit takibini Ana menüdeki İhale Onay Sayfasından yapabilirler.

31 Örnek: Ek-O.2 Formu MAL 1.000 kalem Tıbbi Malzeme Alımları
1. Başvuru Tarihi ve Sayısı: 1 Örnek: Ek-O.2 Formu 2. Kurum/Kuruluş Bilgileri: Kurum/Kuruluş Adı TEKİRDAĞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Kurumun/Kuruluşun (Bütçe) Türü DÖNER SERMAYE Kurum/Kuruluş Yetkilisinin Adı-Soyadı Op. Dr. Mustafa DÖNMEZ Kurum/Kuruluş Yetkilisinin Ünvanı GENEL SEKRETER V. Adresi 100. Yıl Mah. H. Mumcuoğlu Cad. No:37 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ Tel - Faks İnternet Adresi Adresi 3. Varsa Önceki Başvuruların Tarih Ve Sayıları: 4. Ödenek Bilgileri: İhtiyacın Türü Bütçesindeki Yıllık Ödenek Tutarı (TL) Başvuru Tarihine Kadar 21/f ve 22/d ye (temsil ağırlama hariç) Göre Yapılan Toplam Harcama Tutarı (TL) Başvuru Tarihine Kadar İhale ve Diğer Alım Usullerine Göre Yapılan Harcama Tutarı (TL) Mal Alımı , TL TL TL Hizmet Alımı TL TL TL Yapım İşleri TL 86.688,00 TL TL 5. Uygun Görüş İstenilen Alımlara/İşlere Ait Bilgiler: Sıra No Türü (Mal/Hizmet Alımı - Yapım İşi) Konusu (Alımın tanımı yapılacak ve miktarı belirtilecektir.) Gerekçesi (Kanunda belirtilen ihale usullerine göre neden temin edilemediği belirtilecektir.) Talep Edilen Alımın/İşin Yaklaşık Tutarı (TL) 1 MAL 1.000 kalem Tıbbi Malzeme Alımları 1-)Tekirdağ Devlet Hastanesi: Namık Kemal Üniversitesi ile yapılan işbirliği sonucu Çocuk Acil Servisinin açılması, Yeni doğan Yoğun Bakım yatak sayısı ile birlikte artan tıbbi malzeme ihtiyacı doğrultusunda hizmetin önemi ve sürekliliği açısından özellikli malzeme alınması, yapılan açık ihale ve pazarlık ihalelerin iptali sebebiyle doğrudan temin ihtiyacı ortaya çıkmış, 2-)Çorlu Devlet Hastanesi:300 yataklı olarak açılan ancak yıl içinde 400 yatağa yükselen sağlık tesisimizin yeni açılan Yanık Tedavi Ünitesi, Kemoterapi Ünitesi, Yoğun Bakım yatak sayısının arıtılması ve yeni doğan Servisi ile İzole yoğun Bakım Servislerinin kurulması üst seviyeden geçiş ve bu yeni kurulumlardan dolayı hizmeti sürdürmek adına tıbbi malzeme alımları ihtiyacı ortaya çıkmış, TL İta Amiri/Harcamaya Yetkili Amir Onayı Adı-Soyadı - Tarih-İmza

32 Başvuru Formu Gönderirken Dikkat edilecek Hususlar
Yalnızca Ek-O.2 formu ile yapılan başvurular değerlendirilmeye alınacaktır. Formda istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Başvuru Formu Kurum Başkanlığımıza 2 nüsha ve ıslak imza ile gönderilmelidir. Gereksiz yazışmaları ve zaman kaybını önlemek için formunuzun son halini adresine e-posta olarak, maile onay verilmesi halinde ise resmi yazı ile gönderiniz.

33 Kamu Hastane Birlikleri Kamu Hastaneleri Kurumu
%10 LİMİT ARTIRIMI İÇİN KİK BAŞVURU SÜRECİ Kamu Hastane Birlikleri Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu İhale Kurumu

34 teşekkürler DÖNER SERMAYE BÜTÇE TEL : 0(312)


"Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları