Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı"— Sunum transkripti:

1 LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı
Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Nisan

2 Monografi - 01 YZC Şirketi tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor. 100 Kasa Hesabı 102 Bankalar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 400 Banka Kredileri Hesabı

3 Monografi - 01 Dönem İçi İşlemler:
tarihinde TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV %18 hariç. tarihinde TL tutarındaki malı çek karşılığı satmıştır. KDV %18 hariç. tarihinde TL genel yönetim gideri yapmış ve bu gideri peşin ödemiştir. KDV %8 hariç. tarihinde TL tutarındaki malı 10 aylık vadeli senet ile satmıştır. KDV %18 hariç. tarihinde TL tutarında pazarlama satış ve dağıtım gideri yapmıştır. KDV %8 hariç.

4 Monografi - 01 Envanter İşlemleri:
Dönem sonunda yapılan envanter sonucu işletmenin dönem sonunda mal mevcudu: TL’dir. İşletmenin bankadaki parasına 500 TL faiz geldiği ve banka hesabına yattığı anlaşılmıştır.

5 Monografi - 01 İstenenler: Açılış bilançosunu düzenleyiniz,
Yevmiye kayıtlarını yapınız, Büyük defter kayıtlarını yapınız, Aylık mizanı düzenleyiniz, Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız, Gelir tablosunu düzenleyiniz, Gelir ve gider hesaplarını kapatınız, Kesin mizanı düzenleyiniz, Dönem sonu bilançosunu düzenleyiniz, Bilanço hesaplarını kapatınız, Yeni muhasebe dönemi hesaplarını açınız.

6 Monografi - 01 Açılış Bilançosu ve Sermaye
İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir ve sermaye hesaplanır. Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) Sermaye = TL

7 YZC İşletmesi 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu
Monografi -01 Aktif YZC İşletmesi Tarihli Açılış Bilançosu Pasif I. DÖNEN VARLIKLAR Kasa Bankalar Ticari Mallar II. DURAN VARLIKLAR Demirbaşlar III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Banka Kredileri V. ÖZ KAYNAKLAR Sermaye Aktif Toplam Pasif Toplam

8 Monografi - 01 Yevmiye Kayıtları
Dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları: Tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye defterine kayıtlar yapılır.

9 Monografi -01 Madde No Açıklama Borç Alacak 1
Merkez TL Kasası Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı Ticari Mal Stokları Hesabı Demirbaşlar Hesabı Alınan TL Krediler Hesabı Sermaye Hesabı 90.000 Açılış kaydı

10 Monografi -01 Madde No Açıklama Borç Alacak 2
Ticari Mal Stokları Bu Döneme Ait %18 İndirilecek KDV Hesabı Merkez TL Kasası 23.600 Peşin mal alımı

11 Monografi -01 Madde No Açıklama Borç Alacak 3
Alınan Çekler Portföy %18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV %18 KDV’li Yurtiçi Satışlar 29.500 4.500 25.000 Çek ile mal satımı

12 Monografi -01 Madde No Açıklama Borç Alacak 4
Yemek Gideri Bu Döneme Ait %8 İndirilecek KDV Hesabı Merkez TL Kasası 2.160 peşin olarak gider yapımı

13 Monografi -01 Madde No Açıklama Borç Alacak 5
Portföydeki TL Senetler %18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV %18 KDV’li Yurtiçi Satışlar 35.400 5.400 30.000 senet ile mal satımı

14 Monografi -01 Madde No Açıklama Borç Alacak 6
Personel Taşıma Giderleri Bu Döneme Ait %8 İndirilecek KDV Hesabı Merkez TL Kasası 1.080 peşin olarak gider yapımı

15 Monografi - 01 Defteri Kebir Kayıtları
Büyük defter kayıtları (Defteri kebir kayıtları): Büyük defterleri düzenlerken, yevmiye kayıtlarında kullandığımız tüm hesapların defterlerini açarak o hesapların kayıtlarını büyük defterlere aktarırız.

16 Monografi -01 Defteri Kebir düzenlenir

17 Monografi -01

18 Monografi -01

19 Monografi -01

20 Monografi - 01 Aylık Mizanın Düzenlenmesi
Büyük defterleri düzenledikten sonra ilk olarak büyük defterlerin toplamları alınır. Daha sonra büyük defterlerin borç toplamları mizanın tutar kısmının borç tarafına, büyük defterlerin alacak toplamları tutar kısmının alacak tarafına yazılır. Mizanın kalan kısmına ise borç ve alacak toplamlarının kalanları kalan veren kısma kaydedilir.

21 Monografi -01 Mizan hazırlanır

22 Monografi -01

23 Monografi -01

24 Monografi -01

25 Monografi - 01 Dönem Sonu Envanter İşlemlerinin Yapılması
Mizanda yer alan hesaplar ile ilgili yapılan değerlendirme ve doğrulama işlemlerinin geneline envanter işlemleri denir. (Envanter bilgileri monografinin başında verilmiştir)

26 Monografi -01 Madde No Açıklama Borç Alacak 7
%18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV Bu Döneme Ait %8 İndirilecek KDV Hesabı Bu Döneme Ait %18 İndirilecek KDV Hesabı Katma Değer Vergisi 9.900 240 3.600 6.060 Aralık Ayı KDV Tahakkuku

27 Monografi - 01 Satılan Ticari Malların Maliyeti:
Satılan Ticari Malların Maliyeti: Dönem sonu mal mevcudu: TL olduğuna göre; 153 ticari mallar hesabının kalanı TL dir. Envanter sonucu TL tutarında mal kaldığından, ticari malların durumunu fiili envantere yani TL'ye getireceğiz. Bunun için 153 ticari mallar hesabının alacağına = TL yazmamız gerekecek.

28 Monografi -01 Madde No Açıklama Borç Alacak 8
Satılan Ticari Mallar Maliyeti Ticari Mal Stokları 50.000 Satılan malların maliyeti

29 Monografi - 01 Faiz Geliri:
İşletmenin bankadaki parasına 500 TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır. Buna göre 500 TL faiz geliri elde edilirken bankalar hesabı da 500 TL artmıştır.

30 Monografi -01 Madde No Açıklama Borç Alacak 9
Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı Mevduattan Alınan Faizler 2.000 Faiz gelirinin kaydı

31 Monografi - 01 Dönem Sonu İşlemlerinde Maliyet Hesapları:
Maliyet hesapları (7 ile başlayan hesaplar) ilk önce yansıtma hesaplarına aktarılır, daha sonra gelir tablosu hesaplasına aktarılır. Böylece buradaki gider hesaplarının gelir tablosuna gider olarak yazılması sağlanır.

32 Monografi -01 Madde No Açıklama Borç Alacak 10
Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerine Yansıtılan Yemek Gideri Personel Taşıma Giderleri 2.000 1.000 Giderlerin yansıtılması

33 Monografi -01 Madde No Açıklama Borç Alacak 11
Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerine Yansıtılan Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerine Yansıtılan 2.000 1.000 Yansıtmaların gelir tablosu hesaplarına aktarılması

34 Monografi - 01 Gelir Tablosunun Düzenlenmesi:
Dönem sonu envanter işlemleri tamamlandıktan sonra gelir ve gider hesaplarına (6 ile başlayan hesaplar) göre gelir tablosu düzenlenir.


"LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları