Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Nisan - 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Nisan - 2016."— Sunum transkripti:

1 LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Nisan - 2016

2 Monografi - 01 YZC Şirketi 01.12.2015 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor. 100 Kasa Hesabı80.000 102 Bankalar Hesabı20.000 153 Ticari Mallar Hesabı60.000 255 Demirbaşlar Hesabı40.000 400 Banka Kredileri Hesabı110.000 2

3 Monografi - 01 Dönem İçi İşlemler: 03.12.2015 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV %18 hariç. 10.12.2015 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı çek karşılığı satmıştır. KDV %18 hariç. 15.12.2015 tarihinde 2.000 TL genel yönetim gideri yapmış ve bu gideri peşin ödemiştir. KDV %8 hariç. 20.12.2015 tarihinde 30.000 TL tutarındaki malı 10 aylık vadeli senet ile satmıştır. KDV %18 hariç. 25.12.2015 tarihinde 1.000 TL tutarında pazarlama satış ve dağıtım gideri yapmıştır. KDV %8 hariç. 3

4 Monografi - 01 Envanter İşlemleri: Dönem sonunda yapılan envanter sonucu işletmenin dönem sonunda mal mevcudu: 30.000 TL’dir. İşletmenin bankadaki parasına 500 TL faiz geldiği ve banka hesabına yattığı anlaşılmıştır. 4

5 Monografi - 01 İstenenler: 1. Açılış bilançosunu düzenleyiniz, 2. Yevmiye kayıtlarını yapınız, 3. Büyük defter kayıtlarını yapınız, 4. Aylık mizanı düzenleyiniz, 5. Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız, 6. Gelir tablosunu düzenleyiniz, 7. Gelir ve gider hesaplarını kapatınız, 8. Kesin mizanı düzenleyiniz, 9. Dönem sonu bilançosunu düzenleyiniz, 10. Bilanço hesaplarını kapatınız, 11. Yeni muhasebe dönemi hesaplarını açınız. 5

6 Monografi - 01 1. Açılış Bilançosu ve Sermaye İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir ve sermaye hesaplanır. Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = 200.000 - (0 + 110.000) Sermaye = 90.000 TL 6

7 Monografi -01 7 AktifYZC İşletmesi 01.12.2015 Tarihli Açılış BilançosuPasif I. DÖNEN VARLIKLAR..........................160.000 Kasa80.000 Bankalar20.000 Ticari Mallar60.000 II. DURAN VARLIKLAR..........................40.000 Demirbaşlar40.000 III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR........ - IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR......110.000 Banka Kredileri110.000 V. ÖZ KAYNAKLAR...........................................90.000 Sermaye 90.000 Aktif Toplam200.000Pasif Toplam200.000

8 Monografi - 01 2. Yevmiye Kayıtları Dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları: Tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye defterine kayıtlar yapılır. 8

9 Monografi -01 9 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 1...................................01.12.2015...................................... 100.01.001 Merkez TL Kasası 102.01 Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı 153.01 Ticari Mal Stokları Hesabı 255.01 Demirbaşlar Hesabı 400.01 Alınan TL Krediler Hesabı 500.01 Sermaye Hesabı 80.000 20.000 60.000 40.000 110.000 90.000...............................Açılış kaydı..............................

10 Monografi -01 10 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 2....................................03.12.2015..................................... 153.01 Ticari Mal Stokları 191.01.018 Bu Döneme Ait %18 İndirilecek KDV Hesabı 100.01.001 Merkez TL Kasası 20.000 3.600 23.600................................Peşin mal alımı.............................

11 Monografi -01 11 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 3....................................10.12.2015..................................... 101.01 Alınan Çekler Portföy 391.01.018 %18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV 600.01.018 %18 KDV’li Yurtiçi Satışlar 29.500 4.500 25.000................................Çek ile mal satımı.............................

12 Monografi -01 12 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 4....................................15.12.2015..................................... 770.01.011 Yemek Gideri 191.01.008 Bu Döneme Ait %8 İndirilecek KDV Hesabı 100.01.001 Merkez TL Kasası 2.000 160 2.160................................peşin olarak gider yapımı.............................

13 Monografi -01 13 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 5....................................20.12.2015..................................... 121.01 Portföydeki TL Senetler 391.01.018 %18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV 600.01.018 %18 KDV’li Yurtiçi Satışlar 35.400 5.400 30.000................................senet ile mal satımı.............................

14 Monografi -01 14 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 6....................................25.12.2015..................................... 760.01.017 Personel Taşıma Giderleri 191.01.008 Bu Döneme Ait %8 İndirilecek KDV Hesabı 100.01.001 Merkez TL Kasası 1.000 80 1.080................................peşin olarak gider yapımı.............................

15 Monografi - 01 3. Defteri Kebir Kayıtları Büyük defter kayıtları (Defteri kebir kayıtları): Büyük defterleri düzenlerken, yevmiye kayıtlarında kullandığımız tüm hesapların defterlerini açarak o hesapların kayıtlarını büyük defterlere aktarırız. 15

16 Monografi -01 16 Defteri Kebir düzenlenir

17 Monografi -01 17

18 Monografi -01 18

19 Monografi -01 19

20 Monografi - 01 4. Aylık Mizanın Düzenlenmesi Büyük defterleri düzenledikten sonra ilk olarak büyük defterlerin toplamları alınır. Daha sonra büyük defterlerin borç toplamları mizanın tutar kısmının borç tarafına, büyük defterlerin alacak toplamları tutar kısmının alacak tarafına yazılır. Mizanın kalan kısmına ise borç ve alacak toplamlarının kalanları kalan veren kısma kaydedilir. 20

21 Monografi -01 21 Mizan hazırlanır

22 Monografi -01 22

23 Monografi -01 23

24 Monografi -01 24

25 Monografi - 01 5. Dönem Sonu Envanter İşlemlerinin Yapılması Mizanda yer alan hesaplar ile ilgili yapılan değerlendirme ve doğrulama işlemlerinin geneline envanter işlemleri denir. (Envanter bilgileri monografinin başında verilmiştir) 25

26 Monografi -01 26 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 7....................................31.12.2015..................................... 391.01.018 %18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV 191.01.008 Bu Döneme Ait %8 İndirilecek KDV Hesabı 191.01.018 Bu Döneme Ait %18 İndirilecek KDV Hesabı 360.02.015 Katma Değer Vergisi 9.900 240 3.600 6.060................................Aralık Ayı KDV Tahakkuku.............................

27 Monografi - 01 5. Satılan Ticari Malların Maliyeti: Satılan Ticari Malların Maliyeti: Dönem sonu mal mevcudu: 30.000 TL olduğuna göre; 153 ticari mallar hesabının kalanı 80.000 TL dir. Envanter sonucu 30.000 TL tutarında mal kaldığından, ticari malların durumunu fiili envantere yani 30.000 TL'ye getireceğiz. Bunun için 153 ticari mallar hesabının alacağına 80.000 - 30.000 = 50.000 TL yazmamız gerekecek. 27

28 Monografi -01 28 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 8....................................31.12.2015..................................... 621.01.001 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 153.01 Ticari Mal Stokları 50.000................................Satılan malların maliyeti.............................

29 Monografi - 01 5. Faiz Geliri: İşletmenin bankadaki parasına 500 TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır. Buna göre 500 TL faiz geliri elde edilirken bankalar hesabı da 500 TL artmıştır. 29

30 Monografi -01 30 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 9....................................31.12.2015..................................... 102.01 Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı 642.03 Mevduattan Alınan Faizler 2.000................................Faiz gelirinin kaydı.............................

31 Monografi - 01 5. Dönem Sonu İşlemlerinde Maliyet Hesapları: Maliyet hesapları (7 ile başlayan hesaplar) ilk önce yansıtma hesaplarına aktarılır, daha sonra gelir tablosu hesaplasına aktarılır. Böylece buradaki gider hesaplarının gelir tablosuna gider olarak yazılması sağlanır. 31

32 Monografi -01 32 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 10....................................31.12.2015..................................... 771.01.001 Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan 761.01.001 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerine Yansıtılan 770.01.011 Yemek Gideri 760.01.017 Personel Taşıma Giderleri 2.000 1.000 2.000 1.000................................Giderlerin yansıtılması.............................

33 Monografi -01 33 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 11....................................31.12.2015..................................... 632.01.001 Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan 631.01.001 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerine Yansıtılan 771.01.001 Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan 761.01.001 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerine Yansıtılan 2.000 1.000 2.000 1.000................................ Yansıtmaların gelir tablosu hesaplarına aktarılması.............................

34 Monografi - 01 6. Gelir Tablosunun Düzenlenmesi: Dönem sonu envanter işlemleri tamamlandıktan sonra gelir ve gider hesaplarına (6 ile başlayan hesaplar) göre gelir tablosu düzenlenir. 34


"LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Nisan - 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları