Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı) Yrd. Doç. Dr. Aynur Akpınar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı) Yrd. Doç. Dr. Aynur Akpınar."— Sunum transkripti:

1 Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı) Yrd. Doç. Dr. Aynur Akpınar

2 Yeşil bahçe işletmesinin 2011 yılı Kasım ayı mizanı aşağıdaki gibidir.

3 Hesap kodu HesaplarBorçAlacakBorç bakiyesiAlacak bakiyesi 100Kasa500.000150.000350.000 101Alınan çekler300.000200.000100.000 102Bankalar200.00070.000130.000 103Verilen çekler80.000 120Alıcılar600.000130.000470.000 121Alacak senetleri400.000170.000230.000 131Ortaklardan ala.70.000 153Ticari mallar1.000.000 255Demirbaşlar550.000 257Birikmiş amort.165.000 300Banka kredileri100.000280.000180.000 320Satıcılar175.000500.000325.000 321Borç Senetleri525.000800.000275.000 331Ortaklara Borçl.70.000 500Sermaye1.805.000 Toplam4.420.000 2.900.000

4 Yeşil bahçe işletmesinin yukarıdaki Kasım ayı mizanından aşağıdaki dönem başı bilançosu oluşturulmuştur.

5 Dönem başı (Kasım)bilançosu Yeşilbahçe işletmesi dönem başı bilançosu 100 Kasa 350.000300 Banka Kredileri 180.000 101 Alınan Çekler 100.000320 Satıcılar 325.000 102 Bankalar 130.000321 B0rç Senetleri 275.000 -103 Verilen Çekler (80.000)331 Ortaklara Borçlar 70.000 120 Alıcılar 470.000500 Sermaye 1.805.000 121 Alacak Senetleri 230.000 131 Ortaklardan Alacaklar 70.000 153 Ticari Mallar 1.000.000 255 Demirbaşlar 550.000 -257 Birikmiş Amortisman (165.000) Aktif Toplamı 2.655.000Pasif Toplamı 2.655.000

6 Daha sonra aşağıda sayılan 13 adet günlük işlemler yapılmış ve geçici mizana ulaşılmıştır.

7 Yeşil bahçe işletmesinin 2011 yılı Aralık ayı işlemleri aşağıdaki gibidir.: 1-)İşletme Ziraat Bankası Meydan Şubesinde 50.000 TL tutarında 3 ay vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. 2-)Satıcılara olan 325.000 TL tutarında borcuna karşılık portföyünde bulunan senedi ciro etmiş kalan kısım için yeni bir senet düzenlemiştir. 3-)İşletme 650.000 TL tutarında mal almış 50.000 TL’sı için çek vermiş, 100.000 TL’sı için çek ciro etmiş, kalanı ise veresiye sayılmıştır. Ticari malın işletmeye nakliyesi için 100 TL peşin ödenmiştir. 4-) Ortak A’ya olan borcumuz ödenmiş, Ortak B’den olan alacağımız ise tahsil edilmiştir. 5-)Nominal değeri 10 TL olan Ayyıldız A.Ş. hisse senetlerinin 1.000 adedini 15 TL’den satın almıştır. Bedeli banka hesabımızdan çekilmiştir. 6-) Satın alınan malların 10.000 TL tutarındaki kısmı istenilen vasıflara sahip olmadığı için iade edilmiştir. 7-)İşletme yarısı peşin yarısı vadeli olmak üzere 1.100.000 TL tutarında satış yapmıştır.

8 8-)Bankaya olan kredi borcunun 80.000 TL’lık kısmını 5.000 TL faizi ile birlikte ödemiştir. 9-)Dönemin ücret gideri olarak 50.000 TL, kira gideri olarak da 30.000 TL peşin ödenmiştir. 10-)Alıcılarda olan alacağın 120.000 TL kısmı tahsil edilmiştir. 11-)Ayyıldız A.Ş.’nin hisse senetlerinin yarısı 14 TL/adetten satılmıştır. 12-)1EUR=2,5 TL kuru üzerinden 1.000 EUR alınmıştır. 13-)100.000 TL tutarındaki alacağın vadesi gelmiş olmasına rağmen tahsil edilememiştir. Alacak istendiğinde 120.000 TL tutarında bir senet düzenlenerek işletmeye verilmiştir.

9 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 100Kasa1.099.500287.600811.900 101Alınan çekler100.000 - 102Bankalar180.00015.000165.000 103Verilen çekler130.000 110Hisse Senetleri15.0007.500 120Alıcılar1.020.000220.000800.000 121Alacak senetleri350.000230.000120.000 131Ortaklardan ala.70.000 153Ticari mallar1.650.10010.0001.640.100 255Demirbaşlar550.000 257Birikmiş amort.165.000 300Banka kredileri80.000180.000100.000 320Satıcılar335.000825.000490.000 321Borç Senetleri 370.000 331Ortaklara Borçl.70.000 500Sermaye1.805.000

10 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 600Kasa1.100.000 642Faiz geliri20.000- 655Menkul Kıymet Satış Zararı 500 770Genel Yönetim Giderleri 80.000 780Finansman Giderleri 5.000 Toplam5.605.100 4.180.000

11 Aşağıdaki 5 adet Dönem sonu işlemleri yapılmış ve kesin mizana ulaşılmıştır.

12 2011 yılı Dönem Dönem Sonu İşlemleri: 1-)Dönem sonu mal mevcudu 1.000.000 TL’dır.(işletme stoklarında aralıklı envanter yöntemini kullanmaktadır.) 2-)Dönemin amortisman gideri 55.000 TL’dir. 3-)Yabancı paranın dönem sonu kuru 1 EUR= 2,8 TL’dir. 4-)Akbank’tan gelen ekstreden 50.000 TL’lık verilen çekin hesaptan ödendiği, Mevduat hesabımıza 10.000 TL, kredi hesabımıza ise 20.000 TL faiz işlediği anlaşılmıştır. 5-) Ayyıldız A.Ş.’nin hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 16 TL’dır.

13 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 100Kasa1.099.800287.600812.200 101Alınan çekler100.000 - 102Bankalar190.00065.000125.000 103Verilen çekler50.000130.00080.000 110Hisse Senetleri15.0007.500 120Alıcılar1.020.000220.000800.000 121Alacak senetleri350.000230.000120.000 131Ortaklardan ala.70.000 153Ticari mallar1.650.10010.0001.640.100 255Demirbaşlar550.000 257Birikmiş amort.220.000 300Banka kredileri80.000200.000120.000 320Satıcılar335.000825.000490.000 321Borç Senetleri 370.000 331Ortaklara Borçl.70.000 500Sermaye1.805.000

14 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 600Satışlar1.100.000 621Satılan Malın Maliyeti 640.100 642Faiz geliri30.000- 646Kambiyo karı300 655Menkul Kıymet Satış Zararı 500 770Genel Yönetim Giderleri 135.000 780Finansman Giderleri 25.000 Toplam6.380.500 4.215.300

15 Yukarıda düzenlenmiş bulunan kesin mizandan Bilanço ve Gelir Tablosuna ulaşılmıştır.

16 Dönem sonu bilançosu Yeşilbahçe işletmesi 31.12.2011 tarihli bilançosu 100 Kasa 812.200300 Banka Kredileri 120.000 102 Bankalar 125.000320 Satıcılar 490.000 -103 Verilen Çekler (80.000)321 B0rç Senetleri 370.000 110 Hisse Senetleri 7.500500 Sermaye 1.805.000 120 Alıcılar 800.000590 Net Kar 329.700 121 Alacak Senetleri 120.000 153 Ticari Mallar 1.000.000 255 Demirbaşlar 550.000 -257 Birikmiş Amortisman (220.000) Aktif Toplamı 3.114.700Pasif Toplamı 3.114.700

17 Yeşilbahçe İşletmesinin. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar 1.100.000 Satılan Malın Maliyeti ( 640.100) Brüt satış karı 459.900 Faaliyet Giderleri ( 135.000) Faaliyet karı 324.900 Faiz geliri 30.000 Kambiyo karı 300 Menkul kıymet satış zararı (500) Olağan kar 344.700 Finansman gideri 25.000 Önem karı 329.700

18 Sarı Yayla işletmesinin 31.12.2013 tarihli bilançosu ve Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir.

19 Sarı Yayla işletmesi 31.12.2013 dönem sonu bilançosu 100 Kasa 100.000300 Banka Kredileri 1.000.000 102 Bankalar 330.000321 Borç Senetleri 900.000 108 Diğer Hazır değerler 50.000331 Ortaklara Borçlar 400.000 120 Alıcılar 4.250.000360 Ödenecek vergiler 80.000 121 Alacak Senetleri 1.450.000370 Dön. K.V.ve Y. Yük.K. 300.000 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 200.000371 Dön.karı peşin.ö.v.y. Y. (100.000) -129 Şüpheli Tic.Alac.karş. (200.000)500 Sermaye 8.000.000 153 Ticari Mallar 4.000.000548 Kar yedekleri 500.000 255 Demirbaşlar 3.000.000570Geçmiş yıl karları 200.000 -257 Birikmiş Amortisman (1.200.000)590 Dönem net karı 700.000 Aktif Toplamı 11.980.000Pasif Toplamı 11.980.700

20 Sarı Yayla İşletmesinin. 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar 8.000.000 Satılan Malın Maliyeti(5.200.000) Brüt satış karı2.800.000 Faaliyet Giderleri(1.100.000) Faaliyet karı1.700.000 Faiz geliri300.000 Diğer olağan gelir kar200.000 Karşılık giderleri(200.000) Finansman gideri(1.000.000) Vergi karşılığı300.000 Dönem karı700.000

21 Sarı Yayla işletmesinin 31.12.2014 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir.

22 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 100Kasa566.000362.000204.000 102Bankalar1.206.000397.000809.000 108Diğer Haz. Değ.62.000 110Hisse Senetleri439.000 120Alıcılar3.500.000500.0003.000.000 121Alacak senetleri2.700.000700.0002.000.000 153Ticari mallar4.200.000 180Gelecek.ayl.a.g.84.000 253Makineler5.000.000 255Demirbaşlar3.000.0002.000.0001.000.000 257Birikmiş amort.700.0001.650.000950.000 300Banka kredileri2.280.0004.180.0001.900.000 320Satıcılar278.000500.000222.000 321Borç Senetleri738.000800.00062.000 500Sermaye8.000.000 542Yasal Yedekler800.000

23 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 600Y.İçi Satışlar6.516.000 610Satıştan iadeler109.000 644Konusu kal.karş.200.000 649Diğ.gel.karl.837.000 760Paz.sat.dağ.gid.800.000 770Gen yön.gid.1.080.000 780Finansman gid.700.000 Toplam27.442.000 19.487.000

24 Sarı Yayla İşletmesinin Dönem sonu envanter bilgileri aşağıdaki gibidir. 1-Bankadan alınan hesap özetinden işletmenin 820.000,-TL tutarında hesap kalanı gözükmektedir. Farkın işletme lehine tahakkuk ettirilen faizden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 2-Hisse senetleri hesabında 100 TL/adet bedelli A A.Ş. Hisse senetleri ile 120 TL/ad. 325 ad.B A.Ş. hisse senetleri bulunmaktadır. A A.Ş. Hisselerinin borsa değeri 80 TL /adet olup, B A.Ş. Hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 120 TL/adettir. İşletme menkul kıymetlerini piyasa değeri ile değerlemektedir. 3-İşletme aralıklı envanter yöntemini uygulamakta olup, dönem sonu mal mevcudu 200.000 TL olarak saptanmıştır. 4-Dönemin amortisman gideri 100.000 TL’dir. 5-Bankadan alınan hesap özetinden alınan krediye ilişkin 57.000 TL Faiz tahakkuk ettirildiği öğrenilmiştir. 6-Gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişkin payı 26.000 TL’dir. 7-Döneme ilişkin karın vergi gideri tutarı 112.000 TL’dir.

25 Sarı Yayla işletmesinin 2014 yılı dönem sonu bilançosu 100 Kasa 204.000300 Banka Kredileri 1.957.000 102 Bankalar 820.000320 Satıcılar 222.000 108 Diğer Hazır değerler 62.000321 Borç senetleri 62.000 110 Hisse senetleri 439.000370 Dön.ka.Ver.Yas.yük.ka. 112.000 -119 Menk.kıym.değ.düş.k. (80.000)500 Sermaye 8.000.000 120 Alıcılar 3.000.000542 Yasal yedekler 800.000 121 Alacak Senetleri 2.000.000590 Dönem net karı 500.000 153 Ticari Mallar 200.000 180 Gel.ayl.ait.gid. 58.000 253 Tesis mak ve cih. 5.000.000 255 Demirbaşlar 1.000.000 -257 Birikmiş Amortisman (1.050.000) Aktif Toplamı 11.653.000Pasif Toplamı 11.653.000

26 Sarı Yayla işletmesinin 2013 -2014 aktif karşılaştırması 100 Kasa 100.000100 Kasa 204.000 102 Bankalar 330.000102 Bankalar 820.000 108 Diğer Hazır değerler 50.000108 Diğer Hazır değerler 62.000 120 Alıcılar 4.250.000110 Hisse senetleri 439.000 121 Alacak Senetleri 1.450.000-119 Menk.kıym.değ.düş.k. (80.000) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 200.000120 Alıcılar 3.000.000 -129 Şüpheli Tic.Alac.karş. (200.000)121 Alacak Senetleri 2.000.000 153 Ticari Mallar 4.000.000153 Ticari Mallar 200.000 255 Demirbaşlar 3.000.000180 Gel.ayl.ait.gid. 58.000 -257 Birikmiş Amortisman (1.200.000)253 Tesis mak ve cih. 5.000.000 Aktif Toplamı 11.980.000255 Demirbaşlar 1.000.000 -257 Birikmiş Amortisman (1.050.000) Aktif Toplamı 11.653.000

27 Sarı Yayla işletmesinin 2013-2014 yılı pasif karşılaştırması 300 Banka Kredileri 1.000.000300 Banka Kredileri 1.957.000 321 Borç Senetleri 900.000320 Satıcılar 222.000 331 Ortaklara Borçlar 400.000321 Borç senetleri 62.000 360 Ödenecek vergiler 80.000370 Dön.ka.Ver.Yas.yük.ka. 112.000 370 Dön. K.V.ve Y. Yük.K. 300.000500 Sermaye 8.000.000 371 Dön.karı peşin.ö.v.y. Y. (100.000)542 Yasal yedekler 800.000 500 Sermaye 8.000.000590 Dönem net karı 500.000 548 Kar yedekleri 500.000 570Geçmiş yıl karları 200.000 590 Dönem net karı 700.000 Pasif Toplamı 11.980.700 Pasif Toplamı 11.653.000

28 Sarı Yayla İşletmesinin. 2013 ve 2014 Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar 8.000.0006.516.000 Satış iadeleri(109.000) Net satışlar6.407.000 Satılan Malın Maliyeti(5.200.000)(4.000.000) Brüt satış karı2.800.0002.407.000 Faaliyet Giderleri(1.100.000)(2.006.000) Faaliyet karı1.700.000401.000 Faiz geliri300.00011.000 Diğer olağan gelir kar200.000837.000 Konu. Kalm. karşılıklar200.000 Karşılık giderleri(200.000)(80.000) Finansman gideri(1.000.000)(757.000) Vergi karşılığı300.000 Dönem karı700.000612.000

29 Kaynak : Finansal Analiz «Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İle Uyumlu» Kitabı Prof.Dr.Aydın KARAPINAR Prof.Dr.Figen AYIKOĞLU ZAİF


"Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı) Yrd. Doç. Dr. Aynur Akpınar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları