Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı) Yrd. Doç. Dr. Aynur Akpınar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı) Yrd. Doç. Dr. Aynur Akpınar."— Sunum transkripti:

1 Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı) Yrd. Doç. Dr. Aynur Akpınar

2 Yeşil bahçe işletmesinin 2011 yılı Kasım ayı mizanı aşağıdaki gibidir.

3 Hesap kodu HesaplarBorçAlacakBorç bakiyesiAlacak bakiyesi 100Kasa Alınan çekler Bankalar Verilen çekler Alıcılar Alacak senetleri Ortaklardan ala Ticari mallar Demirbaşlar Birikmiş amort Banka kredileri Satıcılar Borç Senetleri Ortaklara Borçl Sermaye Toplam

4 Yeşil bahçe işletmesinin yukarıdaki Kasım ayı mizanından aşağıdaki dönem başı bilançosu oluşturulmuştur.

5 Dönem başı (Kasım)bilançosu Yeşilbahçe işletmesi dönem başı bilançosu 100 Kasa Banka Kredileri Alınan Çekler Satıcılar Bankalar B0rç Senetleri Verilen Çekler (80.000)331 Ortaklara Borçlar Alıcılar Sermaye Alacak Senetleri Ortaklardan Alacaklar Ticari Mallar Demirbaşlar Birikmiş Amortisman ( ) Aktif Toplamı Pasif Toplamı

6 Daha sonra aşağıda sayılan 13 adet günlük işlemler yapılmış ve geçici mizana ulaşılmıştır.

7 Yeşil bahçe işletmesinin 2011 yılı Aralık ayı işlemleri aşağıdaki gibidir.: 1-)İşletme Ziraat Bankası Meydan Şubesinde TL tutarında 3 ay vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. 2-)Satıcılara olan TL tutarında borcuna karşılık portföyünde bulunan senedi ciro etmiş kalan kısım için yeni bir senet düzenlemiştir. 3-)İşletme TL tutarında mal almış TL’sı için çek vermiş, TL’sı için çek ciro etmiş, kalanı ise veresiye sayılmıştır. Ticari malın işletmeye nakliyesi için 100 TL peşin ödenmiştir. 4-) Ortak A’ya olan borcumuz ödenmiş, Ortak B’den olan alacağımız ise tahsil edilmiştir. 5-)Nominal değeri 10 TL olan Ayyıldız A.Ş. hisse senetlerinin adedini 15 TL’den satın almıştır. Bedeli banka hesabımızdan çekilmiştir. 6-) Satın alınan malların TL tutarındaki kısmı istenilen vasıflara sahip olmadığı için iade edilmiştir. 7-)İşletme yarısı peşin yarısı vadeli olmak üzere TL tutarında satış yapmıştır.

8 8-)Bankaya olan kredi borcunun TL’lık kısmını TL faizi ile birlikte ödemiştir. 9-)Dönemin ücret gideri olarak TL, kira gideri olarak da TL peşin ödenmiştir. 10-)Alıcılarda olan alacağın TL kısmı tahsil edilmiştir. 11-)Ayyıldız A.Ş.’nin hisse senetlerinin yarısı 14 TL/adetten satılmıştır. 12-)1EUR=2,5 TL kuru üzerinden EUR alınmıştır. 13-) TL tutarındaki alacağın vadesi gelmiş olmasına rağmen tahsil edilememiştir. Alacak istendiğinde TL tutarında bir senet düzenlenerek işletmeye verilmiştir.

9 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 100Kasa Alınan çekler Bankalar Verilen çekler Hisse Senetleri Alıcılar Alacak senetleri Ortaklardan ala Ticari mallar Demirbaşlar Birikmiş amort Banka kredileri Satıcılar Borç Senetleri Ortaklara Borçl Sermaye

10 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 600Kasa Faiz geliri Menkul Kıymet Satış Zararı Genel Yönetim Giderleri Finansman Giderleri Toplam

11 Aşağıdaki 5 adet Dönem sonu işlemleri yapılmış ve kesin mizana ulaşılmıştır.

12 2011 yılı Dönem Dönem Sonu İşlemleri: 1-)Dönem sonu mal mevcudu TL’dır.(işletme stoklarında aralıklı envanter yöntemini kullanmaktadır.) 2-)Dönemin amortisman gideri TL’dir. 3-)Yabancı paranın dönem sonu kuru 1 EUR= 2,8 TL’dir. 4-)Akbank’tan gelen ekstreden TL’lık verilen çekin hesaptan ödendiği, Mevduat hesabımıza TL, kredi hesabımıza ise TL faiz işlediği anlaşılmıştır. 5-) Ayyıldız A.Ş.’nin hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 16 TL’dır.

13 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 100Kasa Alınan çekler Bankalar Verilen çekler Hisse Senetleri Alıcılar Alacak senetleri Ortaklardan ala Ticari mallar Demirbaşlar Birikmiş amort Banka kredileri Satıcılar Borç Senetleri Ortaklara Borçl Sermaye

14 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 600Satışlar Satılan Malın Maliyeti Faiz geliri Kambiyo karı Menkul Kıymet Satış Zararı Genel Yönetim Giderleri Finansman Giderleri Toplam

15 Yukarıda düzenlenmiş bulunan kesin mizandan Bilanço ve Gelir Tablosuna ulaşılmıştır.

16 Dönem sonu bilançosu Yeşilbahçe işletmesi tarihli bilançosu 100 Kasa Banka Kredileri Bankalar Satıcılar Verilen Çekler (80.000)321 B0rç Senetleri Hisse Senetleri Sermaye Alıcılar Net Kar Alacak Senetleri Ticari Mallar Demirbaşlar Birikmiş Amortisman ( ) Aktif Toplamı Pasif Toplamı

17 Yeşilbahçe İşletmesinin Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar Satılan Malın Maliyeti ( ) Brüt satış karı Faaliyet Giderleri ( ) Faaliyet karı Faiz geliri Kambiyo karı 300 Menkul kıymet satış zararı (500) Olağan kar Finansman gideri Önem karı

18 Sarı Yayla işletmesinin tarihli bilançosu ve Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir.

19 Sarı Yayla işletmesi dönem sonu bilançosu 100 Kasa Banka Kredileri Bankalar Borç Senetleri Diğer Hazır değerler Ortaklara Borçlar Alıcılar Ödenecek vergiler Alacak Senetleri Dön. K.V.ve Y. Yük.K Şüpheli Ticari Alacaklar Dön.karı peşin.ö.v.y. Y. ( ) -129 Şüpheli Tic.Alac.karş. ( )500 Sermaye Ticari Mallar Kar yedekleri Demirbaşlar Geçmiş yıl karları Birikmiş Amortisman ( )590 Dönem net karı Aktif Toplamı Pasif Toplamı

20 Sarı Yayla İşletmesinin Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar Satılan Malın Maliyeti( ) Brüt satış karı Faaliyet Giderleri( ) Faaliyet karı Faiz geliri Diğer olağan gelir kar Karşılık giderleri( ) Finansman gideri( ) Vergi karşılığı Dönem karı

21 Sarı Yayla işletmesinin tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir.

22 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 100Kasa Bankalar Diğer Haz. Değ Hisse Senetleri Alıcılar Alacak senetleri Ticari mallar Gelecek.ayl.a.g Makineler Demirbaşlar Birikmiş amort Banka kredileri Satıcılar Borç Senetleri Sermaye Yasal Yedekler

23 H.koduHesaplar (000)BorçAlacakBorç bakiyesiAlac.bakiyesi 600Y.İçi Satışlar Satıştan iadeler Konusu kal.karş Diğ.gel.karl Paz.sat.dağ.gid Gen yön.gid Finansman gid Toplam

24 Sarı Yayla İşletmesinin Dönem sonu envanter bilgileri aşağıdaki gibidir. 1-Bankadan alınan hesap özetinden işletmenin ,-TL tutarında hesap kalanı gözükmektedir. Farkın işletme lehine tahakkuk ettirilen faizden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 2-Hisse senetleri hesabında 100 TL/adet bedelli A A.Ş. Hisse senetleri ile 120 TL/ad. 325 ad.B A.Ş. hisse senetleri bulunmaktadır. A A.Ş. Hisselerinin borsa değeri 80 TL /adet olup, B A.Ş. Hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 120 TL/adettir. İşletme menkul kıymetlerini piyasa değeri ile değerlemektedir. 3-İşletme aralıklı envanter yöntemini uygulamakta olup, dönem sonu mal mevcudu TL olarak saptanmıştır. 4-Dönemin amortisman gideri TL’dir. 5-Bankadan alınan hesap özetinden alınan krediye ilişkin TL Faiz tahakkuk ettirildiği öğrenilmiştir. 6-Gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişkin payı TL’dir. 7-Döneme ilişkin karın vergi gideri tutarı TL’dir.

25 Sarı Yayla işletmesinin 2014 yılı dönem sonu bilançosu 100 Kasa Banka Kredileri Bankalar Satıcılar Diğer Hazır değerler Borç senetleri Hisse senetleri Dön.ka.Ver.Yas.yük.ka Menk.kıym.değ.düş.k. (80.000)500 Sermaye Alıcılar Yasal yedekler Alacak Senetleri Dönem net karı Ticari Mallar Gel.ayl.ait.gid Tesis mak ve cih Demirbaşlar Birikmiş Amortisman ( ) Aktif Toplamı Pasif Toplamı

26 Sarı Yayla işletmesinin aktif karşılaştırması 100 Kasa Kasa Bankalar Bankalar Diğer Hazır değerler Diğer Hazır değerler Alıcılar Hisse senetleri Alacak Senetleri Menk.kıym.değ.düş.k. (80.000) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Alıcılar Şüpheli Tic.Alac.karş. ( )121 Alacak Senetleri Ticari Mallar Ticari Mallar Demirbaşlar Gel.ayl.ait.gid Birikmiş Amortisman ( )253 Tesis mak ve cih Aktif Toplamı Demirbaşlar Birikmiş Amortisman ( ) Aktif Toplamı

27 Sarı Yayla işletmesinin yılı pasif karşılaştırması 300 Banka Kredileri Banka Kredileri Borç Senetleri Satıcılar Ortaklara Borçlar Borç senetleri Ödenecek vergiler Dön.ka.Ver.Yas.yük.ka Dön. K.V.ve Y. Yük.K Sermaye Dön.karı peşin.ö.v.y. Y. ( )542 Yasal yedekler Sermaye Dönem net karı Kar yedekleri Geçmiş yıl karları Dönem net karı Pasif Toplamı Pasif Toplamı

28 Sarı Yayla İşletmesinin ve 2014 Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar Satış iadeleri( ) Net satışlar Satılan Malın Maliyeti( )( ) Brüt satış karı Faaliyet Giderleri( )( ) Faaliyet karı Faiz geliri Diğer olağan gelir kar Konu. Kalm. karşılıklar Karşılık giderleri( )(80.000) Finansman gideri( )( ) Vergi karşılığı Dönem karı

29 Kaynak : Finansal Analiz «Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İle Uyumlu» Kitabı Prof.Dr.Aydın KARAPINAR Prof.Dr.Figen AYIKOĞLU ZAİF


"Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı) Yrd. Doç. Dr. Aynur Akpınar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları