Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı)"— Sunum transkripti:

1 Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı)
Yrd. Doç. Dr. Aynur Akpınar

2 Yeşil bahçe işletmesinin 2011 yılı Kasım ayı mizanı aşağıdaki gibidir.

3 Hesap kodu Hesaplar Borç Alacak Borç bakiyesi Alacak bakiyesi 100 Kasa 101 Alınan çekler 102 Bankalar 70.000 103 Verilen çekler 80.000 120 Alıcılar 121 Alacak senetleri 131 Ortaklardan ala. 153 Ticari mallar 255 Demirbaşlar 257 Birikmiş amort. 300 Banka kredileri 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 331 Ortaklara Borçl. 500 Sermaye Toplam

4 Yeşil bahçe işletmesinin yukarıdaki Kasım ayı mizanından aşağıdaki dönem başı bilançosu oluşturulmuştur.

5 Dönem başı (Kasım)bilançosu
Yeşilbahçe işletmesi dönem başı bilançosu 100 Kasa 300 Banka Kredileri 101 Alınan Çekler 320 Satıcılar 102 Bankalar 321 B0rç Senetleri -103 Verilen Çekler (80.000) 331 Ortaklara Borçlar 120 Alıcılar 500 Sermaye 121 Alacak Senetleri 131 Ortaklardan Alacaklar 153 Ticari Mallar 255 Demirbaşlar -257 Birikmiş Amortisman ( ) Aktif Toplamı Pasif Toplamı

6 Daha sonra aşağıda sayılan 13 adet günlük işlemler yapılmış ve geçici mizana ulaşılmıştır.

7 Yeşil bahçe işletmesinin 2011 yılı Aralık ayı işlemleri aşağıdaki gibidir.: 1-)İşletme Ziraat Bankası Meydan Şubesinde TL tutarında 3 ay vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. 2-)Satıcılara olan TL tutarında borcuna karşılık portföyünde bulunan senedi ciro etmiş kalan kısım için yeni bir senet düzenlemiştir. 3-)İşletme TL tutarında mal almış TL’sı için çek vermiş, TL’sı için çek ciro etmiş, kalanı ise veresiye sayılmıştır. Ticari malın işletmeye nakliyesi için 100 TL peşin ödenmiştir. 4-) Ortak A’ya olan borcumuz ödenmiş, Ortak B’den olan alacağımız ise tahsil edilmiştir. 5-)Nominal değeri 10 TL olan Ayyıldız A.Ş. hisse senetlerinin adedini 15 TL’den satın almıştır. Bedeli banka hesabımızdan çekilmiştir. 6-) Satın alınan malların TL tutarındaki kısmı istenilen vasıflara sahip olmadığı için iade edilmiştir. 7-)İşletme yarısı peşin yarısı vadeli olmak üzere TL tutarında satış yapmıştır.

8 8-)Bankaya olan kredi borcunun 80. 000 TL’lık kısmını 5
8-)Bankaya olan kredi borcunun TL’lık kısmını TL faizi ile birlikte ödemiştir. 9-)Dönemin ücret gideri olarak TL, kira gideri olarak da TL peşin ödenmiştir. 10-)Alıcılarda olan alacağın TL kısmı tahsil edilmiştir. 11-)Ayyıldız A.Ş.’nin hisse senetlerinin yarısı 14 TL/adetten satılmıştır. 12-)1EUR=2,5 TL kuru üzerinden EUR alınmıştır. 13-) TL tutarındaki alacağın vadesi gelmiş olmasına rağmen tahsil edilememiştir. Alacak istendiğinde TL tutarında bir senet düzenlenerek işletmeye verilmiştir.

9 H.kodu Hesaplar (000) Borç Alacak Borç bakiyesi Alac.bakiyesi 100 Kasa 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 15.000 103 Verilen çekler 110 Hisse Senetleri 7.500 120 Alıcılar 121 Alacak senetleri 131 Ortaklardan ala. 70.000 153 Ticari mallar 10.000 255 Demirbaşlar 257 Birikmiş amort. 300 Banka kredileri 80.000 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 331 Ortaklara Borçl. 500 Sermaye

10 H.kodu Hesaplar (000) Borç Alacak Borç bakiyesi Alac.bakiyesi 600 Kasa 642 Faiz geliri 20.000 - 655 Menkul Kıymet Satış Zararı 500 770 Genel Yönetim Giderleri 80.000 780 Finansman Giderleri 5.000 Toplam

11 Aşağıdaki 5 adet Dönem sonu işlemleri yapılmış ve kesin mizana ulaşılmıştır.

12 2011 yılı Dönem Dönem Sonu İşlemleri: 1-)Dönem sonu mal mevcudu 1. 000
2011 yılı Dönem Dönem Sonu İşlemleri: 1-)Dönem sonu mal mevcudu TL’dır.(işletme stoklarında aralıklı envanter yöntemini kullanmaktadır.) 2-)Dönemin amortisman gideri TL’dir. 3-)Yabancı paranın dönem sonu kuru 1 EUR= 2,8 TL’dir. 4-)Akbank’tan gelen ekstreden TL’lık verilen çekin hesaptan ödendiği, Mevduat hesabımıza TL, kredi hesabımıza ise TL faiz işlediği anlaşılmıştır. 5-) Ayyıldız A.Ş.’nin hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 16 TL’dır.

13 H.kodu Hesaplar (000) Borç Alacak Borç bakiyesi Alac.bakiyesi 100 Kasa 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 65.000 103 Verilen çekler 50.000 80.000 110 Hisse Senetleri 15.000 7.500 120 Alıcılar 121 Alacak senetleri 131 Ortaklardan ala. 70.000 153 Ticari mallar 10.000 255 Demirbaşlar 257 Birikmiş amort. 300 Banka kredileri 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 331 Ortaklara Borçl. 500 Sermaye

14 H.kodu Hesaplar (000) Borç Alacak Borç bakiyesi Alac.bakiyesi 600 Satışlar 621 Satılan Malın Maliyeti 642 Faiz geliri 30.000 - 646 Kambiyo karı 300 655 Menkul Kıymet Satış Zararı 500 770 Genel Yönetim Giderleri 780 Finansman Giderleri 25.000 Toplam

15 Yukarıda düzenlenmiş bulunan kesin mizandan Bilanço ve Gelir Tablosuna ulaşılmıştır.

16 Dönem sonu bilançosu Yeşilbahçe işletmesi 31.12.2011 tarihli bilançosu
100 Kasa 300 Banka Kredileri 102 Bankalar 320 Satıcılar -103 Verilen Çekler (80.000) 321 B0rç Senetleri 110 Hisse Senetleri 500 Sermaye 120 Alıcılar 590 Net Kar 121 Alacak Senetleri 153 Ticari Mallar 255 Demirbaşlar -257 Birikmiş Amortisman ( ) Aktif Toplamı Pasif Toplamı

17 Yeşilbahçe İşletmesinin. 01. 01. 2011-31. 12
Yeşilbahçe İşletmesinin Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar Satılan Malın Maliyeti ( ) Brüt satış karı Faaliyet Giderleri ( ) Faaliyet karı Faiz geliri 30.000 Kambiyo karı 300 Menkul kıymet satış zararı (500) Olağan kar Finansman gideri 25.000 Önem karı

18 Sarı Yayla işletmesinin 31. 12
Sarı Yayla işletmesinin tarihli bilançosu ve Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir.

19 Sarı Yayla işletmesi 31.12.2013 dönem sonu bilançosu
100 Kasa 300 Banka Kredileri 102 Bankalar 321 Borç Senetleri 108 Diğer Hazır değerler 331 Ortaklara Borçlar 120 Alıcılar 360 Ödenecek vergiler 121 Alacak Senetleri 370 Dön. K.V.ve Y. Yük.K 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 371 Dön.karı peşin .ö.v.y. Y ( ) -129 Şüpheli Tic.Alac.karş ( ) 500 Sermaye 153 Ticari Mallar 548 Kar yedekleri 255 Demirbaşlar 570Geçmiş yıl karları -257 Birikmiş Amortisman ( ) 590 Dönem net karı Aktif Toplamı Pasif Toplamı

20 Sarı Yayla İşletmesinin. 01. 01. 2013-31. 12
Sarı Yayla İşletmesinin Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar Satılan Malın Maliyeti ( ) Brüt satış karı Faaliyet Giderleri ( ) Faaliyet karı Faiz geliri Diğer olağan gelir kar Karşılık giderleri ( ) Finansman gideri ( ) Vergi karşılığı Dönem karı

21 Sarı Yayla işletmesinin 31. 12
Sarı Yayla işletmesinin tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir.

22 H.kodu Hesaplar (000) Borç Alacak Borç bakiyesi Alac.bakiyesi 100 Kasa 102 Bankalar 108 Diğer Haz. Değ. 62.000 110 Hisse Senetleri 120 Alıcılar 121 Alacak senetleri 153 Ticari mallar 180 Gelecek.ayl.a.g. 84.000 253 Makineler 255 Demirbaşlar 257 Birikmiş amort. 300 Banka kredileri 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 500 Sermaye 542 Yasal Yedekler

23 H.kodu Hesaplar (000) Borç Alacak Borç bakiyesi Alac.bakiyesi 600 Y.İçi Satışlar 610 Satıştan iadeler 644 Konusu kal.karş. 649 Diğ.gel.karl. 760 Paz.sat.dağ.gid. 770 Gen yön.gid. 780 Finansman gid. Toplam

24 Sarı Yayla İşletmesinin Dönem sonu envanter bilgileri aşağıdaki gibidir. 1-Bankadan alınan hesap özetinden işletmenin ,-TL tutarında hesap kalanı gözükmektedir. Farkın işletme lehine tahakkuk ettirilen faizden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 2-Hisse senetleri hesabında 100 TL/adet bedelli A A.Ş. Hisse senetleri ile 120 TL/ad. 325 ad.B A.Ş. hisse senetleri bulunmaktadır. A A.Ş. Hisselerinin borsa değeri 80 TL /adet olup, B A.Ş. Hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 120 TL/adettir. İşletme menkul kıymetlerini piyasa değeri ile değerlemektedir. 3-İşletme aralıklı envanter yöntemini uygulamakta olup, dönem sonu mal mevcudu TL olarak saptanmıştır. 4-Dönemin amortisman gideri TL’dir. 5-Bankadan alınan hesap özetinden alınan krediye ilişkin TL Faiz tahakkuk ettirildiği öğrenilmiştir. 6-Gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişkin payı TL’dir. 7-Döneme ilişkin karın vergi gideri tutarı TL’dir.

25 Sarı Yayla işletmesinin 2014 yılı dönem sonu bilançosu
100 Kasa 300 Banka Kredileri 102 Bankalar 320 Satıcılar 108 Diğer Hazır değerler 321 Borç senetleri 110 Hisse senetleri 370 Dön.ka.Ver.Yas.yük.ka -119 Menk.kıym.değ.düş.k (80.000) 500 Sermaye 120 Alıcılar 542 Yasal yedekler 121 Alacak Senetleri 590 Dönem net karı 153 Ticari Mallar 180 Gel.ayl.ait.gid 253 Tesis mak ve cih 255 Demirbaşlar -257 Birikmiş Amortisman ( ) Aktif Toplamı Pasif Toplamı

26 Sarı Yayla işletmesinin 2013 -2014 aktif karşılaştırması
100 Kasa 100 Kasa 102 Bankalar 102 Bankalar 108 Diğer Hazır değerler 108 Diğer Hazır değerler 120 Alıcılar 110 Hisse senetleri 121 Alacak Senetleri -119 Menk.kıym.değ.düş.k (80.000) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 120 Alıcılar -129 Şüpheli Tic.Alac.karş ( ) 121 Alacak Senetleri 153 Ticari Mallar 153 Ticari Mallar 255 Demirbaşlar 180 Gel.ayl.ait.gid -257 Birikmiş Amortisman ( ) 253 Tesis mak ve cih Aktif Toplamı 255 Demirbaşlar -257 Birikmiş Amortisman ( ) Aktif Toplamı

27 Sarı Yayla işletmesinin 2013-2014 yılı pasif karşılaştırması
300 Banka Kredileri 300 Banka Kredileri 321 Borç Senetleri 320 Satıcılar 331 Ortaklara Borçlar 321 Borç senetleri 360 Ödenecek vergiler 370 Dön.ka.Ver.Yas.yük.ka 370 Dön. K.V.ve Y. Yük.K 500 Sermaye 371 Dön.karı peşin .ö.v.y. Y ( ) 542 Yasal yedekler 500 Sermaye 590 Dönem net karı 548 Kar yedekleri 570Geçmiş yıl karları 590 Dönem net karı Pasif Toplamı Pasif Toplamı

28 Sarı Yayla İşletmesinin. 2013 ve 2014 Dönemi Gelir Tablosu (TL)
Satışlar Satış iadeleri ( ) Net satışlar Satılan Malın Maliyeti ( ) ( ) Brüt satış karı Faaliyet Giderleri ( ) ( ) Faaliyet karı Faiz geliri 11.000 Diğer olağan gelir kar Konu. Kalm. karşılıklar Karşılık giderleri ( ) (80.000) Finansman gideri ( ) ( ) Vergi karşılığı Dönem karı

29 Kaynak : Finansal Analiz «Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İle Uyumlu» Kitabı Prof.Dr.Aydın KARAPINAR Prof.Dr.Figen AYIKOĞLU ZAİF


"Finansal Tablolar Analizi (muhasebe sistemi tekrarı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları