Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULS1040 T ÜRK S İYASAL H AYATI - I Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasal Düzen ve Merkez─Çevre İlişkilerine Genel Bir Bakış Slayt no: 1 Dr. Bülent ŞENER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULS1040 T ÜRK S İYASAL H AYATI - I Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasal Düzen ve Merkez─Çevre İlişkilerine Genel Bir Bakış Slayt no: 1 Dr. Bülent ŞENER."— Sunum transkripti:

1 ULS1040 T ÜRK S İYASAL H AYATI - I Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasal Düzen ve Merkez─Çevre İlişkilerine Genel Bir Bakış Slayt no: 1 Dr. Bülent ŞENER

2 Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasal Düzen ve Merkez─Çevre İlişkilerine Genel Bir Bakış Klasik Dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasal Düzeninin Batı Feodalizminden Farkları (19. yüzyıla kadar)  Batı feodalitesinin aksine, Osmanlı İmparatorluğu’nda, geniş topraklara ve merkezi devletten büyük ölçüde özerk bir statüye sahip bir aristokrasi ya da soylular sınıfı yoktu.  Osmanlı İmparatorluğu’nu Batı feodal devletlerinden ayıran ikinci özellik, Osmanlı İmparatorluğu’nda, devletten özerk ve onun iktidarını sınırlayabilen/dengeleyebilen Batı’daki Kilise kurumunun bir denginin/benzerinin bulunmamasıdır.  Osmanlı İmparatorluğu’nu Batı feodal devletlerinden ayıran ve merkezi otoritenin gücünü arttıran üçüncü faktör «devşirme sistemi»dir. BÜTÜN BU FARKLILIKLARDAN DOLAYI KLASİK DÖNEMDE OSMANLI İMPARATORLUĞU TAM BİR MUTLAK MONARŞİDİR.

3 Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasal Düzen ve Merkez─Çevre İlişkilerine Genel Bir Bakış Osmanlı İmparatorluğu Teokratik Bir Devlet miydi?  Osmanlı İmparatorluğu’nda bir din adamları sınıfı iktidarı hiç olmamıştır. Bütün din adamları Padişah tarafından atanır, azledilir, idam edilir.  Osmanlı İmparatorluğu’nda şeriat kamu hukuku alanında çok az geçerlidir. Kamu hukuk alanında şeriatla ilgisi bulunmayan sultan kanunnameleri geleneği mevcuttur. OSMANLI İMPARATORLUĞU YARI-TEOKRATİK BİR MUTLAK MONARŞİDİR. Teokratik Devlet Din adamları sınıfı son sözü söyler Kamu hukuku ve özel hukuk alanında şeriat geçerlidir

4 Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasal Düzen ve Merkez─Çevre İlişkilerine Genel Bir Bakış Osmanlı İmparatorluğu’nda Yönetim Şeması

5 Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasal Düzen ve Merkez─Çevre İlişkilerine Genel Bir Bakış Osmanlı İmparatorluğu’nda Yönetimin Dönüşümü 1. Aşama Merkezi yönetimden yarı feodal yönetime yavaş yavaş geçiş (16. yüzyılın ortalarından – 19. yüzyılın ilk on yıllarına kadar) Merkez (Yöneten) (zayıflıyor…) Çevre (Yönetilen) (nüfuz artıyor fakat hala merkeze bağımlı)

6 Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasal Düzen ve Merkez─Çevre İlişkilerine Genel Bir Bakış Osmanlı İmparatorluğu’nda Yönetimin Dönüşümü 2. Aşama Yarı feodal yönetimden anayasal monarşiye doğru geçiş (1808-1876)  Sened-i İttifak (1808)  Gülhane Hatt-ı Hümayunu (1839)  Islahat Fermanı (1856) Tanzimat  Temsili meclisler kurulması (1839-1876) Dönemi  Kanun-i Esasi (23 Aralık 1876)  Osmanlı Meclis-i Mebusan’ının açılması (31 Mart 1877) feshedilmesi (14 Şubat 1878)  1908 Devrimi ve Kanuni Esasi’nin yeniden ilanı (24 Temmuz 1908)  Osmanlı Meclis-i Mebusan’ının yeniden açılması (31 Mart 1877) feshedilmesi (11 Nisan 1920) I. Meşrutiyet Dönemi II. Meşrutiyet Dönemi


"ULS1040 T ÜRK S İYASAL H AYATI - I Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasal Düzen ve Merkez─Çevre İlişkilerine Genel Bir Bakış Slayt no: 1 Dr. Bülent ŞENER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları