Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

► TÜRKLERDE HUKUK SİSTEMİ. TÜRKLERDE HUKUK İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK Töre Adalet,iyilik,eşitlik ve insanlık törenin değişmez hükümleriydi. -Yargu -Yargan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "► TÜRKLERDE HUKUK SİSTEMİ. TÜRKLERDE HUKUK İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK Töre Adalet,iyilik,eşitlik ve insanlık törenin değişmez hükümleriydi. -Yargu -Yargan."— Sunum transkripti:

1 ► TÜRKLERDE HUKUK SİSTEMİ

2 TÜRKLERDE HUKUK İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK Töre Adalet,iyilik,eşitlik ve insanlık törenin değişmez hükümleriydi. -Yargu -Yargan (yargucu) Uygurlarda borçlar ve ve eşya hukuku gelişmiştir. Sözleşmelerde ilk defa tarih yazılmıştır. İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HUKUK İslam Hukukunun Kaynakları: Kur’an, Sünnet,İcma, Kıyas Yasaname-i Büzürg (Cengiz Yasası) Şer’i Hukuk= Kadı, Kadiü’l Kudat Örfi Hukuk= Emir-i Dad Türkiye Selçuklu:Örfi Yargı (Darü’l-adl-Adalet Evi) Ordu Davaları: Kadıasker, Türkiye Selçuklularında Kadıleşker Divan-ı Mezalim, yasama, yürütme ve yargı görevlerinin yanı sıra idari,mali ve dini görevleri de yerine getirirdi.

3 OSMANLI DEVLETİ’NDE HUKUK 1-Klasik Dönemde Osmanlı Hukuku Şer’i ve örfi Hukuk Kadı Kazasker Kanunnameler Nişancı Mühimme Defteri Divan-ı Hümayun a- Osmanlı Devletinde Hukuki Yapı Şer’i ve örfi Hukuk Kadı Anadolu ve Rumeli Kazaskeri Divan-ı Hümayun Taht,Eyalet,Sancak, Kaza,Nahiye Kadılıkları b- Osmanlı Hukukunda Meydana Gelen Değişmeler Sened-i İttifak Medeni Hukuk kavramı Reaya yerine tebaa Müsadere kaldırıldı. Ceza kanunnamesi Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Nezaret-i Deavi (Adalet Bakanlığı) 2-Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku Devlet-Vatandaş Her türlü yargılama yetkisi mahkemelere bırakıldı. Kanun önünde herkes eşit sayıldı. Islahat Fermanı ile gayrimüslimlerin hakları genişletildi. 3-Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Hukuku Mecelle (1868-1878) (şahıs,aile,miras) Ahmet Cevdet Paşa (1877-1926) 1908- Parlamento güçlendi.

4 OSMANLI DEVLETİ’NDE MAHKEMELER TANZİMAT ÖNCESİ Şer’i Cemaat Konsolosluk TANZİMAT SONRASI Şer’i Cemaat Konsolosluk Nizamiye (1869) Müslüman ve gayrimüslim -lerin davalarına bakmak için kurulmuştur. Ticaret Osmanlılar ile yabancı ülkelerin vatandaşları arasındaki anlaşmazlık- ları çözmek için kurulmuştur. 1847 Karma Ticaret Mahkemesi

5 2011-LYS

6

7

8


"► TÜRKLERDE HUKUK SİSTEMİ. TÜRKLERDE HUKUK İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK Töre Adalet,iyilik,eşitlik ve insanlık törenin değişmez hükümleriydi. -Yargu -Yargan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları