Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Siyaset Bilimine Giriş Politika Bilimi Açısından Devlet 2. Hafta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Siyaset Bilimine Giriş Politika Bilimi Açısından Devlet 2. Hafta."— Sunum transkripti:

1 Siyaset Bilimine Giriş Politika Bilimi Açısından Devlet 2. Hafta

2 Devlet  Yüzyıllardan beri var olan bir sosyal olgu  Devletin tanımı konusunda çeşitlilik ve görüş ayrılığı  Neden; devletin ne olduğu konusunda anlayış farklılığı

3 Devlet: Farklı yaklaşımlar  Devleti “sınıf yapısı” olarak gören yaklaşım  Bir sınıfın bir başka sınıfı egemenliği altında bulundurduğu bir örgütlenme  Marxistlerle beraber başka ssyologların da yaklaşımı

4  Devlet, bütün toplumu kapsayan ve birleştiren bir kuruluş [sınıf kavramının üstünde ve ötesinde]  Devlet, en üstün bir değer ve başlı başına bir amaç  Hegel; Devlet, neredeyse bir yeryüzü Tanrısı

5  Devlet; Kimilerine göre sadece bir araç  Toplum düzeninin ve barışının korunmasını sağlayan bir araç  Tek ve egemen bir iktidar yapısı  İnsanlar tarafından meydana getirilen bir topluluk; topluluklar topluluğu [Pluralist görüş]

6  Devleti bir “kötülük” sayan görüş  Katlanılması gereken vazgeçilmez bir kötülük  Belli bir gelişme süreci sonunda bir gün kendiliğinden yok olacağına inanan görüş [Marxist tez]  Kendiliğinden yok olmasını beklemeden bir an önce gitmesi için ne gerekiyorsa yapmak gerektiğini savunan görüş [anarşist görüş]

7  Devleti unsurlarıyla tanımlayan hukukçuların yaklaşımı  “Devlet, milletin hukuki kişilik kazanmış şekli” [Fransız kamu hukuku doktrini]  “Devlet; etkili olarak yürürlükte bulunan bir hukuki normlar sistemi

8  En yaygın tanım; Devletin kurucu unsurları ile yapılan “anlatımcı” tanım [deskriptif]  Devletin unsurları: Ülke, insan topluluğu, iktidar üç ana unsur  Dördüncü unsur: Hukuki ve siyasal düzen  Devlet: “Belli bir ülke üzerinde yerleşmiş, zorlayıcı yetkiye sahip üstün bir iktidar tarafından yönetilen bir insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal kuruluş”

9 Soyut bir kavram olarak devlet  Devlet; unsurlarının dışında ve ötesinde, gözle görülemeyen, elle tutulamayan “soyut” bir kavram  Realist sosyal bilimciler: “Devleti şimdiye kadar gören olmamıştır”  Devlet; kavramsal geçerliğe sahip bir düşünce ürünü  Burdeau: “Devlet, insanlar onu düşündükleri için vardır”

10  Burdeau: “İnsanlar, insanlara itaat etme durumunda kalmamak için devleti icat etmişlerdir”  Devlet; iktidarın dayanağı, siyasal toplumun çatısı  Devlet; siyasal birleşmeyi ve bütünleşmeyi sağlayan bir “simge”, “sembol”

11  Devlet; iktidar olgusu  İktidarı kullanırken devlet adına hareket  İktidarı kullanan siyasetçiler/ yöneticilerle soyut varlık olarak devlet ayrı

12 Devletin kökeni ve doğusu  Bugünkü anlamıyla devlet yeni bir kuruluş  15. ve 16. yüzyıllar içinde ortaya çıkan  Organları itibarı ile devleti görmek için eski tarihlere gidilemez  Devlete karşılık gelen status, stato, etat, state kavramları 16. yüzyılda başlar  Önceki siyasal topluluklar için için, polis, civitas, republica, regnum Ülkeler arasında çağdaş “sınır” kavramı 16.yüzyılda

13  Günümüz anlamında devlet, Ortaçağın sonlarında, Yeniçağın başlarında, Avrupa’da feodalitenin çöküşü ve kilisenin siyasal nüfuzunun kırılışı ile birlikte doğar  Milli devlet; dağınık ve otoriteler arasında bölünmüş insanları ülke ve millet kavramı etrafında toplayan yeni bir kuruluş  Modern devlet; o döneme denk tam benzeri olmayan yeni bir siyasal bütünleşme, yeni ve değişik bir örgütlenme olarak ortaya çıkar

14 Devletin kişiliği sorunu  Devlet, hukuki bir kişilik sahibi  Borçlanma, sorumluluğu, sözleşme ve dava ehliyeti tüzel kişilik ile hukuki bir temele kavuşur  Hukuki kişilik; devletin devamlılığını sağlama fonksiyonu  Devlet; belli bir anda görevde olanlardan farklı bir kişilik  Devlette devamlılık  Monarşilerde; “Kral öldü yaşasın yeni kral”

15  Modern hukuk; devletin tüzel kişiliği kavramı  “Devleti meydana getirenler değişebilir, devleti yönetenler değişebilir, hükümetler değişebilir, rejimler değişebilir, devlet kalır. Devlet süreklidir.”  Yöneticiler, iktidar üzerinde subjektif bir hak sahibi değildir. Devletin organı olarak kendilerine hukuk tarafından tanınan “yetkileri” kullanırlar  Çağdaş hukuk devleti kavramının gelişimi

16 Politika bilimi açısından devlet  Siyasal kuruluşların en genişi, en gelişmişi, en iyi örgütlenmişi, en kapsayıcı olanı  Devlet; “kurumlar kurumu”  Siyasal faaliyetlerin genel çerçevesini ve kadrosunu oluşturur  Devlet, soyut bir kavram, amprik araştırmalar için uygun değil

17  Devlete hukuki kişilik tanınmasından mistik devlet anlayışına [üsütün ve tarafsız hakem olarak devlet, daha çok otoriter rejimlerde]  Devlet, tarafsız, herkesin iyiliğini düşünen, üstün bir varlık anlayışı doğru değil  Otoriter rejimlerde kullanılan “üstün devlet” anlayışı aldatıcı bir varsayım  “Devlet Baba” imajı kitleleri yönetme aracı  Devlet, onun adına hareket eden insanlardan ayrı değil

18  Devlet adına yapılacaklardan bazı sınıflar daha çok yararlanabilir  “Ülke yararı”, “halk ve millet yararı” ileri sürülse de  Kararlar, devlet otoritesini arkasına alsa da siyasal tercihler etkili


"Siyaset Bilimine Giriş Politika Bilimi Açısından Devlet 2. Hafta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları