Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma Yöntemleri-13

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma Yöntemleri-13"— Sunum transkripti:

1 Araştırma Yöntemleri-13
Alıntı yapma ve kaynak gösterme

2 Giriş Bir araştırmacı çalışmasında (tez, makale, proje…) yararlandığı tüm kaynakları belirtmelidir. Buna referans (kaynak) gösterimi denir Bu, etik bir gerekliliktir ve ‘intihal’ suçlamalarına maruz kalmamak mutlaka dikkat edilmesi gereken bir husustur. Ayrıca okuyucu orijinal kaynak hakkında haberdar eder. Referans göstermenin bir çok yolundan bahsedilebilir. Bu sunumda yaygın bir biçimde kullanılan APA yönteminin kullanımı gösterilecektir (yazar-tarih).

3 Metin içi kaynak gösterimi
Standart alıntı: tek yazar Örneğin: Taşdan’a (2003) göre Türkiye’de çarpık kentleşmenin en önemli nedenlerinden birisi yoğun göç dalgasıdır. Veya: Türkiye’de çarpık kentleşmenin en önemli nedenlerinden birisi yoğun göç dalgasıdır (Taşdan, 2003). İki yazar Jowett ve Shanley (1993) mülakat boyunca hastaların düzenli tepki verdiklerini gözlemlemişlerdir. mülakat boyunca hastaların düzenli tepki verdikleri gözlemlenmiştir (Jowett ve Shanley, 1993).

4 Metin içi kaynak gösterimi (2)
Üç ve daha fazla yazar Bu durumda sadece ilk yazarın soy adı yazılır ‘ve diğerleri’nin bir kısaltılmışı olarak ‘ve diğ.’ ifadesi eklenir. McGee ve diğ. (2005) …….. olduğunu belirtmektedir.

5 Metin içi kaynak gösterimi (3)
Yazarsız. Yazarsız bir metinden alıntı yapılacaksa Bu bir kurum yayını ise ilgili kurum ismi ve tarih yazılır: ‘En son yayınlanan istatistiklere göre işsizlik oranları …. (TUİK, 2011)’ Yazarı belli olmayan bir metin ise çalışmanın ismi –çok uzunsa ilk birkaç kelimesi- ve yılı yazılır.

6 Metin içi kaynak gösterimi (4)
İkincil kaynaklar: Şayet okumadığınız bir çalışmadan başka bir çalışma üzerinden haberdar olup kendi çalışmanızda kullanacaksanız orijinal çalışmaya atıf yapıyorsunuz ancak asıl okuduğunuz metni de gösteriyorsunuz. Kaynakçada ise orijinal kaynağı değil, okuduğunuz metni gösteriyorsunuz. ‘Bauman’nın da belirttiği gibi modernlik ….(aktaran Öğün, 2011)’ Kaynakça listesinde sadece Öğün’ün çalışması gösterilir.

7 Metin içi kaynak gösterimi (5)
Alıntılama tarzı: Doğrudan: Bauman’a (2010: 23) göre ‘günümüz dünyasının en uygun tanımlamalarından birisi akışkanlıktır.’ Dolaylı: Bauman (2010: 23), günümüz dünyasının en uygun tanımlamalarından birisinin akışkanlık olduğunu belirtmektedir. Aynı yazarın aynı yıl yazılmış birden fazla çalışması: bu durumda yılların sonuna a, b, c gibi harfler getirilerek farklılık gösterilir. Ör. (İnalcık 2009a: 17), (İnalcık 2009b)

8 Metin içi kaynak gösterimi (6)
Aynı paragraf içinde birden fazla çalışma kullanmak: Bu durumlarda yazarlar alfabetik olarak ard arda yazılır (Bauman 2007: 11; Duman 2011; Harman 2010)

9 ‘Kaynakça’da kaynak gösterimi
Kaynakça bölümü çalışmanın en sonunda yer alır ve ayrı bir sayfada gösterilir. Ayrı bir sayfada ‘Kaynakça’, ‘Kaynaklar’, ‘Referanslar’ gibi bir başlık altında, başlık sayfanın ortasına gelecek şekilde gösterilir. Çalışmada kullanılan tüm kaynakların mutlaka bu listede yer alması gerekir. Her bir kaynak ayrı bir paragraf olacak şekilde yazılır.

10 Yayınevi yeri Yayınevinin bulunduğu il yazılır.
ABD’den ise eyalet veya il yazılabilir Birden fazla yer ismi varsa bunlardan ilkinin yazılması yeterli olabilir veya ana merkezin olduğu yer yazılabilir.

11 Kaynak sıralaması Kaynaklar yazarların soyisimleri göz önünde bulundurularak alfabetik olarak sıralandırılır. Aynı yazarın birden fazla çalışması varsa yıllara göre sıralandırılır. Hobson, J. M. (2000). Hobson, J. M. (2004). Aynı yazarın aynı yıl yazılmış çalışmaları alfabetik olarak sıralandırılır. Cook, S. (2001a). The control of …. Cook, S. (2001b). Roles of the….. Kurum isimlerinde de yine ilk harf dikkate alınarak alfabetik sıradaki yerine konulur.

12 Süreli yayınların kullanımı
Kaynakçada şu sıralama ile yazılır 1. Yazar: Soyisim, İsim başharfi. 2. Yayın yılı: İsim baş harfinden sonra parantez içinde yazılır 3. Makale başlığı 4. Süreli yayın ismi (Vurgulu: italik veya bold) 5. Süreli yayın numarası (vurgulu) 6. Sayfa numarası: makalenin ilgili yayındaki sayfa aralığı yazılır Neugroschl, J. (2002). Beslenmenin obeziteye etkisi, Geriatrics, 57(4),

13 Süreli yayınların kullanımı (2)
Birden fazla yazarlı makale: Burada tüm yazarlar makale üzerindeki sıraya göre soyisim-isim şeklinde yazılır Kabul edilmiş (ancak henüz yayınlanmamış) bir makaleye atıf yapılacaksa tarih kısmı, dergi sayısı ve sayfa kısmı verilmez

14 Gazete makalesinin gösterilmesi
Sıralama şu şekildedir: Muhabir / haberi verenin soyismi, ismi. Tarih (yıl, ay, gün) Başlık: haberin başlığı Gazete ismi (vurgulu) Haberin bulunduğu sayfa Kaya, M. (2011, 2 Aralık). Vanlının depremle imtihanı, Sabah, sf. 7

15 Kitap Sıralama: Soyisim, isim Yıl Kitap adı (vurgulu)
Çeviri ise çevirenin isim ve soy ismi Birden fazla baskı yapmışsa hangi baskı olduğu Yer yayınevi Swartz, David (2011). Kültür ve iktidar: Pierre Bourdieu’nün sosyolojisi, çev. Elçin Gen, İstanbul: İletişim

16 Kitap (2) Derleme kitap Giddens, A. (Der.) (2009). Sosyoloji. Başlangıç okumaları, Çev. Günseli Altaylar, Ankara: Say Kurum yayını: TÜİK (2011) İstatistik yıllığı, İstanbul Derlem kitap içinde bölüm: Yıldırım, Engin (2010). Örgüt Kuramında Yeni Gelişmeler: Postmodern ve Eleştirel Bakış, Örgüt Kuramları, Ed. A. Selami Sargut ve Şükrü Özen içinde sf , Ankara: İmge

17 Kitap (3) Ansiklopedi veya sözlük:
Sıralama: soyisim-isim, yıl, madde ismi, ansiklopedi veya sözlük adı, yer, yayınevi Bildiri metni: bildiriler kitabındaki bir çalışma kitap içinde bölüm gibi gösterilir Davutoğlu, A. (2011). Sosyal Politika ve Alternatif Toplum Modeli Arayışları, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, Bildiriler kitabı içinde sf , İstanbul: Petrol-İş yayını

18 Tezler Yüksek lisans ve doktora tezleri:
Turgut, S. (2008). Özgül Öğrenme Güçlüğü'nde nöropsikolojik profil, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. 

19 İnternet kaynağı İnternetten alınan herhangi bir bilgi varsa:
Varsa yazar soy-adı adı, varsa metin başlığı ve alınan sayfanın tam adresi, daha sonra ise erişim tarihi yazılır Bu kaynak örneğin bir derginin elektronik versiyonu ise (ör. pdf ise) tıpkı basılı bir derginin gösterilmesindeki yolu takip etmek gerekir

20 Kanun maddesi Kanun ismi ve numarası, tarihi

21 Kaynak Nielsen, L. (2007). Setting Out References: How to reference using the American Psychological Association (APA) style of referencing 5th Edition, University of Auckland


"Araştırma Yöntemleri-13" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları