Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS İÇERİĞİ  Dizinlerin Türleri  Dizinlerin Bileşenleri  Temel Dizinleme Terimleri BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA 08.03.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS İÇERİĞİ  Dizinlerin Türleri  Dizinlerin Bileşenleri  Temel Dizinleme Terimleri BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA 08.03.2012."— Sunum transkripti:

1 DERS İÇERİĞİ  Dizinlerin Türleri  Dizinlerin Bileşenleri  Temel Dizinleme Terimleri BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA 08.03.2012

2 Kaynaklar BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA  Cleveland, D.B. (2001). Introduction to indexing and abstracting. (chapter-5 p.48-55)  Indexing and Abstracting Spring 2010. (Class 3 p.20-23) http://egitim.bilgiyonetimi.net/pluginfile.php/363/mod_lesson/page_con tents/3/INDEXING%20AND%20ABSTRACTING.pdf Baydur, G. (2005). Kütüphanecilikte bilginin organizasyonu. M.E. Küçük (Yay. Haz.), Prof.Dr. Nilüfer Tuncer'e Arma ğ an içinde (ss.106- 113). Ankara:TKD Lancaster, F.W. (2003) Indexing and Abstracting.. (chapter 2) 08.03.2012

3 Dizin Türleri (Cleveland, chapter5 )  Alfabetik Dizinler  Yazar Dizinleri  Kitap Dizinleri  Atıf Dizinleri  Sınıflandırılmış Dizinler  Koordine Dizinler  Birleşik (cumulative) Dizinler  Faset (faceted) Dizinler BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA 08.03.2012

4  First-line Dizinleri  Hiper Metin (Hypermedia) Dizinleri  İ nternet Dizinleri  Çoklu Ortam (multimedia) Dizinleri  Süreli Yayın Dizinleri  De ğ iştirilir Başlık (permuted title) Dizinleri  Dizi (string) Dizinleri  Kelime Dizinleri  Ses Dizinleri BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA 08.03.2012

5 Dizin Türleri (Sisteme göre)  Kitap dizinleri (Kapalı sistem dizini)  Dergi dizinleri (Açık sistem dizini) Dizin Türleri (Yapısına göre)  Pre-coordinate dizin : Basılı materyaller için araştırma öncesi oluşturulmuş terim listesi, de ğ iştrilemez  Post-coordinate dizin: Elektronik materyaller için, de ğ iştirilebilir listeler BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA 08.03.2012

6 Dizin Bileşenleri (Indexing and Abstracting Spring 2010. (Class 3 p.20-23) (Booth Chapter 4) BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA  Ana Başlık  Alt Başlık  Giriş  Yer Gösterici  Göndermeler 08.03.2012

7 Ana Başlık (Main Heading) BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA  Ana başlıklar okuyucunun gereksinimlerine uygun mu?  Do ğ rudan konuyla ilgili, belirli ve kapsamlı mı?  Ne çok dar ne çok genel mi?  Anlamsız yada ihtimal dışı mı? 08.03.2012

8 Alt Başlık (Subheading) BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA  Alt girişler kullanışlı mı?  Alt girişler en önemli kelime kısaltmalarıyla başlıyor mu?  Alt girişler do ğ ru kullanıldı mı?  Gereksiz sözcük ve deyimler, “ilgili” “alakalı” gibi edatların yayılmasından kaçınılmalıdır. 08.03.2012

9 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA 08.03.2012

10 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA Giriş (Entry) Alt başlık ve gönde rmelerbirlikte girişi oluşturur. Yer Gösterici (Reference Locator) Genel olarak yer numarası, sayfa numarası, bölüm ya da paragraf numarası verilerek kullanılır. Gönderme (Cross Reference) Baknız (see), ayrıca bakınız (see also) yönlendirmeleriyle genel rehberlik eder. 08.03.2012

11 Temel Dizinleme Terimleri (Lancaster, F.W. (2003) Indexing and Abstracting.. (chapter 2) BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA  Kavramsal analiz  Çeviri  Hakkındalık 08.03.2012

12 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA Belgenin analiz edilip kullanıcının konuya erişimini sa ğ layacak kavramları oluşturmak ve bunları dizin diline çevirmek için “analizleme” ve “çeviri” işlemleri yapılır. 08.03.2012

13 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA Analizlemede sorular: 1-Ne hakkında? 2-Dermeye neden eklenmeli? 3-Hangi yönüyle kullanıcı grubunun dikkatini çeker? 08.03.2012

14 Çeviri BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA  Bu aşamada kavramlar dizin terimlerine çevrilir.  Yazarın dili, dizincinin terminolojisi sonunda ara dil olan dizin diline çevrilerek dizinlenmiş olur. 08.03.2012

15 Hakkındalık BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA  Doküman ne hakkındadır?  Doküman neyi kapsamaktadır? 08.03.2012

16 Audio Dizinler BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA 08.03.2012

17 BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA 08.03.2012


"DERS İÇERİĞİ  Dizinlerin Türleri  Dizinlerin Bileşenleri  Temel Dizinleme Terimleri BBY 306 D İ Z İ NLEME VE ÖZ HAZIRLAMA 08.03.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları