Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Ders Bir, İki ve Üç Yazarlı Eserlerin Kataloglanması Prof. Dr. Bülent Yılmaz Arş. Gör. Tolga Çakmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Ders Bir, İki ve Üç Yazarlı Eserlerin Kataloglanması Prof. Dr. Bülent Yılmaz Arş. Gör. Tolga Çakmak."— Sunum transkripti:

1 1. Ders Bir, İki ve Üç Yazarlı Eserlerin Kataloglanması Prof. Dr. Bülent Yılmaz Arş. Gör. Tolga Çakmak

2 Katalog kaydı oluştururken ilk olarak; temel Giriş Başlığının ne/kim olacağı belirlenir ve oluşturulacak kaydın ilk satırına Soyad, Ad. şeklinde yazılır. Bir iki ve üç yazarlı eserlerde temel giriş başlığı her zaman ilk yazardır. Yazarların unvanları katalog kaydı oluşturulurken dikkate alınmaz. ÖRNEK; Katalog kaydını oluşturacağımız iki yazarlı bir kitabı kataloglayacağımızı düşünelim. Yazarlar sırasıyla Prof. Dr. Ali Yıldırım ve Prof. Dr. Hasan Şimşek şeklinde verilmiş olsun. Temel giriş; ilk yazara hazırlanır ; diğer yazarlar ve sorumlular; Gövde bölümünde “eseradı ve sorumluluk alanı” ve İzleme kaydı bölümünde verilir. Buna göre Temel Giriş Başlığı, Yıldırım, Ali. şeklinde oluşturulur. 1. TEMEL GİRİŞ

3  Bir katalog kaydında gövde bölümü üç alt bölümden oluşmaktadır. ◦ Bu alt bölümler sırasıyla; A) Eser adı ve Sorumluluk Alanı B) Basım / edisyon bildirimi C) Basan – Yayan alanıdır. ◦ Her alt alanın kendine özgü ve ilgili alanı belirleyen noktalama işaretleri vardır. Bu işaretler kendisinden sonra gelen alanı belirtir. ◦ Gövdede yer alan bilgiler kitabın “iç kapağı” dışından alınmışsa köşeli parantez ([ ]) kullanılarak yazılmalıdır. ◦ Bu bölüm oluşturulurken kitabın dili dikkate alınmalıdır.

4 1. Eser adı bölümü Bu alan kitabın iç kapağında yer alan adını (Title) varsa alt eser adını (açıklayıcı ad) veya eser iki dilde yazılmışsa ikinci dildeki adını (paralel eser adı) içerir. Bu bölümde katalog kaydında yazılan bilgiler özel isim ve bölüm başlangıcı olmadıkça büyük harfle yazılmazlar. Bu alanda eser adı yazıldıktan sonra, açıklayıcı ad kullanılacaksa iki nokta ( : ) işareti, paralel eser adı kullanılacaksa eşit ( = ) işareti kullanılır.

5 2. Sorumluluk Bölümü; Eser adı, açıklayıcı ad ve/veya paralel eser adı bilgilerinden sonra kullanılan alandır. Bu alanda eserin ortaya çıkmasından sorumlu olan kişiler (Yazar, editör, çeviren…) önem sırasına göre verilir. Alanın başlangıcı için slaş (/) işareti kullanılır. Farklı sorumluluklar için ise noktalı virgül (;) işareti kullanılır. Bu işaret genellikle yazar adından sonra gelen editör ve/veya çeviren bilgilerinden önce kullanılır. Bölüm sonunda nokta, tire (.-) işareti kullanılarak Basım/Edisyon bildirimine geçilir.

6  Kaynağın kaçıncı basımı olduğunun katalog kaydı üzerinde oluşturulması işlemidir.  Türkçe eserler için bs. Kısaltması kullanılır. 2.bs., 3. bs. şeklinde  İngilizce eserler için ise ed. kısaltması kullanılır. 1st ed., 2nd ed. şeklinde.  Basım ve baskı arasındaki farka dikkat edilmelidir.

7  Bu alanda elimizdeki kitabın; nerede kim tarafından (yayıncı) ne zaman yayımlandığı bilgisi verilir. Yazım düzeni; Yayın yeri : yayıncı, tarih şeklindedir. Ankara: Hacettepe Ü niversitesi, 1990.

8  Bu alanlardan verilmeyen bilgiler için özel kısaltmalar kullanılır. Bu kısaltmalar ilgili alanda köşeli parantez içinde verilir.  [y.y.] : Yayın yeri yok. İngilizce ve diğer dillerdeki kaynaklar için [s.l.]  [yayl. y.]: Yayın layan yok. İngilizce ve diğer diller için [s.n.]  [t.y]: T arih yok. İngilizce ve diğer diller için [n.d.] kullanılır.

9 Yıldırım, Ali. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri/ Ali Yıldırım, Hasan Şimşek; haz. Ulun Akturan.- 3.bs..- Ankara: Seçkin, [2006]. GÖVDE BÖLÜMÜ BASAN/ YAYAN ALANI BASIM/ EDİSYON BİLDİRİMİ ESER ADI ve SORUMLULUK ALANI TEMEL GİRİŞ BÖLÜMÜ

10  Eldeki eserin fiziksel bilgilerinin verildiği kayıt alanıdır. bu bölümde cilt (varsa), önsayfa ve sayfa bilgilerinin yanında eserin resimli olup olmadığı ve boyut bilgisi cm. olarak verilir. Resimli bilgisi için res. k ısaltması kullanılır. Yazım düzeni ; cilt, önsayfa, sayfa: res.; 24 cm. şeklindedir. 3. c., xiii, 356s.:res.;17cm.. – xiv, 348s.:res.;18cm..-

11 Yıldırım, Ali. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri/ Ali Yıldırım, Hasan Şimşek; haz. Ulun Akturan.- 3.bs..- Ankara: Seçkin, [2006]. xii, 366s.:res.; 17 cm..- BOYUT BİLGİSİ Resimli Bilgisi Sayfalama

12  Genel anlamda eserin yayın numarasıdır. Her eserde bulunmayabilir. Örnek; TKD Ankara şubesi yayınları no: 34 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları No: 45 YKY Ekonomi serisi 476. Fiziksel niteleme alanından sonra parantez içerisinde yazılır. Eğer iki dizi varsa ikinci dizi için yeni bir parantez açılabilir veya ilk parantez içinde ilk dizi kaydından sonra nokta konularak yazılabilir.

13 Yıldırım, Ali. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri/ Ali Yıldırım, Hasan Şimşek; haz. Ulun Akturan.- 3.bs..- Ankara: Seçkin, [2006]. xii, 366s.:res.; 17 cm..- (Sosyal Bilimler Dizisi No. 34. Araştırma yayınları no.2).

14  Eserle ilgili olarak daha önceki bölümlerde açıklanamayan ancak kullanıcıya erişim için bildirilmesi gereken unsurları içerir.  Bu alan mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır.  Genellikle kaynakça ve dizin, sözlük, ek bilgileri bu bölümde yer alır.  Örnek; ◦ Kaynakça ve dizin var. ◦ Ek var.

15 Yıldırım, Ali. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri/ Ali Yıldırım, Hasan Şimşek; haz. Ulun Akturan.- 3.bs..- Ankara: Seçkin, [2006]. xii, 366s.:res.; 17 cm..- (Sosyal Bilimler Dizisi No. 34. Araştırma yayınları no.2). Kaynakça ve dizin var.

16 Eserin ISBN veya ISSN numaralarının verildiği bölümdür. ISBN 975-02-134 1 şeklinde ifade edilir.

17 Yıldırım, Ali. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri/ Ali Yıldırım, Hasan Şimşek; haz. Ulun Akturan.- 3.bs..- Ankara: Seçkin, [2006]. xii, 366s.:res.; 17 cm..- (Sosyal Bilimler Dizisi No. 34. Araştırma yayınları no.2). Kaynakça ve dizin var. ISBN 975-02-134 1

18  Eserin konusunun, diğer sorumlularının ve esere erişim sağlanacak diğer öğeler belirtilir.  Konu alanı için 1. 2. gibi rakamlar kullanılır.  Diğer alanlar için ise roma rakamları kullanılarak erişim noktaları belirlenir.  Genel düzen; 1. Konu. I. Diğer yazar ve sorumlular (ayrı ayrı numaralandırılır) II. Eseradı. III. Paralel e seradı IV. Dizi (ler)

19 Yıldırım, Ali. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri/ Ali Yıldırım, Hasan Şimşek; haz. Ulun Akturan.- 3.bs..- Ankara: Seçkin, [2006]. xii, 366s.:res.; 17 cm..- (Sosyal Bilimler Dizisi No. 34. Araştırma yayınları no.2). Kaynakça ve dizin var. ISBN 975-02-134 1 1. Konu. I. Şimşek, Hasan. II. Akturan, Ulun III. Eseradı. IV. Diziler

20 1. Ders Bir, İki ve Üç Yazarlı Eserlerin Kataloglanması Prof. Dr. Bülent Yılmaz Arş. Gör. Tolga Çakmak


"1. Ders Bir, İki ve Üç Yazarlı Eserlerin Kataloglanması Prof. Dr. Bülent Yılmaz Arş. Gör. Tolga Çakmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları