Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

XV. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "XV. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU"— Sunum transkripti:

1 XV. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
İLKOKUL DÜZEYİ YABANCI DİL EĞİTİMDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDAKİ SORUNLAR Öğretmen Zafer GÜLEBİ Yrd. Doç. Dr. Adem BAYAR Yüksek lisans Öğrencisi Nurcihan ZEHİR GÜLEBİ Amasya Üniversitesi, Amasya, 2016

2 GİRİŞ Türkiye’de yabancı dil eğitimde birçok sorun bulunmaktadır. Yabancı dil eğitim materyallerinin nitelik ve kalite bakımından yetersiz olması bu sorunların en önemlilerinden bir tanesidir. Sağlanan materyaller, öğretmenin işini kolaylaştırıcı değil tam aksine ayağına vurulan bir prangadır.

3 GİRİŞ İngilizce eğitiminde materyal denilince ilk akla gelen ders kitabıdır. Ders kitaplarının öğrencilerin farklı duyu organlarına hitap etmesi gerekmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin ana materyali olan ders kitaplarının, ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı tartışılması gereken bir konudur.

4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmanın amacı, ülkemizde ilkokul düzeyinde yabancı dil eğitiminde kullanılan ders kitaplarındaki sorunları belirlemektir.

5 ARAŞTIRMA SORULARI Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar aşağıdaki sorulara yanıt aramışlardır: İlkokul düzeyi yabancı dil kitapları içerik olarak yeterli midir? İlkokul düzeyi yabancı dil kitapları biçim olarak yeterli midir? İlkokul düzeyi yabancı dil kitapları ihtiyaçları karşılayabilmekte midir?

6 YÖNTEM Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim deseni seçilmiştir. Veri toplamak amacı ile çalışmaya katılan öğretmenlerle yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel bakış açısı ile analiz edilmiştir.

7 BULGULAR Elde edilen verilerin analizinde araştırmacılar aşağıdaki sonuçlara ulaşmışlardır: İngilizce kitaplarında ‘içerik ve biçim’ bakımından birçok eksiklik olduğu görülmüştür. İngilizce kitaplarındaki dinleme metinlerinin anlamsız olması, metin ve konuların güncel olmaması ve dinleme-okuma-dil bilgisi etkinliklerinin birbiriyle uyum sağlamaması gibi içerik eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir.

8 BULGULAR 3. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenler;
ders kitaplarının ara yüzlerinin iç açıcı olmaması, görsellerin yeterli olmaması, var olan görsellerin ise ilgi çekici ve merak uyandırıcı olmaması gibi biçim eksiliklerinin olduğunu dile getirmişlerdir. 4. Bunun yanı sıra öğretmenler MEB’in kullandığı yayınların, akıllı tahtayı verimli bir şekilde kullanılmasına imkân sağlamadığını söylemişlerdir.

9 BULGULAR 5. Öğretmenler, MEB’de kullanılan yayınlar ile yabancı dil yayınlarını karşılaştırdığında aralarında ciddi manada farklılıklar olduğunu dile getirmişlerdir. 6. Öğretmenler, yabancı dil eğitiminde ders kitaplarının iyileştirilmesi ve daha kaliteli olması için yaşa ve seviyeye uygun olma, oyunlaştırılmış dil etkinlikleri, kaliteli görsellik, ilgi çekici görsellik ve konu seçimi, ana dili gibi doğal konuşmacıların seslendirdiği dinleme metinleri ve günlük ifadelere daha çok yer verme’ gibi önerilerde bulunmuşlardır.

10 TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda MEB’in kullandığı ders kitaplarının yabancı dil eğitiminde yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda yabancı dil kitaplarının öğretmelerin de içinde bulunduğu uzman bir kadro ve yabancı yayınlarla işbirliğinde bulunularak daha kaliteli ve verimli hale getirebilir.

11 KAYNAKÇA


"XV. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları