Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplantılar.  Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima (Büyük Türkçe Sözlük, 2009). Toplantıların Özellikleri  Belirlenmiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplantılar.  Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima (Büyük Türkçe Sözlük, 2009). Toplantıların Özellikleri  Belirlenmiş."— Sunum transkripti:

1 Toplantılar

2

3  Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima (Büyük Türkçe Sözlük, 2009). Toplantıların Özellikleri  Belirlenmiş bir konu dahilinde olma 45. Kütüphane Haftası Web 2.0 Teknolojileri ve Uygulamaları BOBCATSSS

4  Belirlenmiş bir katılımcı kitlesinin olması

5

6  Önceden belirlenmiş bir tarihte ya da belirlenmiş bir tarih aralığında olma

7  Toplantı konusunda uzman kişilerin bilgi paylaştığı

8  Belirlenmiş bir yerde (ortamda) olma

9  KonferansConference  KongreCongress  SempozyumSymposium  SeminerSeminar  ToplantıMeeting  ÇalıştayWorkshop  Kurultay  Genel Kurul Toplantıları

10  Bildiri ???  Proceeding ??? Toplantılarda sunulan bilgiler veya her bir sunuş ve bu sunuşlara ait metinsel bölümler

11  Toplantı ve Sempozyum Kitapları ile

12  “Bildiriler” ya da “Proceedings” ifadeleri eseradı olarak kabul edilir.  Toplantıyı düzenleyen kişiler, düzenleyen ya da sorumlu kişi olarak belirtilmedikçe katalog kaydında yazılmazlar.  Yazar, Editör gibi sorumlular için de aynı durum geçerlidir. Ancak bu bilgiler sorumlular alanında verilir.  Toplantılar, tüzel kuruluşlar tarafından yapılabilir. Bu durumda kataloglamada yazar tüzel kuruluş değil Toplantı adıdır.

13  3 buçuk tür kataloglama vardır 1. Tür: Toplantı ve Eser adı Farklı olan kitaplar 2. Tür: Toplantı ve Eseradının aynı olduğu kitaplar 3. Tür: Toplantı ve Eseradının bütünleşik olduğu kitaplar ve Üç Buçukuncu tür.

14  Biçim olarak 1,2 ve 3 yazarlı eserlerin kataloglanmasına benzer.  Toplantı adı yazar adı gibi alınır.  Toplantının sayısı, yılı ve yapıldığı yer bilgisi parantez içinde ve bilgiler arasında iki nokta (:) işareti kullanılır.  Eseradı için iç kapakta ayrı bir biçimde “Bildiriler” ya da “Proceedings” ifadesi yer alır.

15 Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları (3.:1996: Ankara) Bildiriler / 3. Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu, 7 Mart 1996, Perşembe, Ankara; Yay. haz. Doğan Atılgan, Sacid Aslantekin. – Ankara: Ankara Üniversitesi, [1996]. 132 s.: res.; 24 cm..- (A. Ü. DTCF yayınları no: 5). Kaynakça bölüm sonlarında. 1. Konu. I.Atılgan, Doğan. II. Aslantekin, Sacid. III. Eseradı. IV. Dizi.

16  Kitap iç kapağında ya da diğer bölümlerinde “Bildiriler” ya da “Proceedings” ifadesi yer almaz  Yalnızca toplantının adı ve diğer bilgileri yer alır.  Biçim olarak birinci tür ile aynıdır.

17 Yerel Yönetimler Sempozyumu (8.: 2004: İzmir) Yerel yönetimler sempozyumu / 8. Yerel Yönetimler Sempozyumu, 14 – 17 Eylül 2004, İzmir; [ed. Fatih Rukancı].- Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, [2006]. 346 s.: res.; 24 cm..- (Yerel Yönetimler Dizisi; no: 8) ISBN 975 341287 93 X 1.Konu. I. Rukancı, Fatih. II. Dizi

18  Toplantı adı ile eseradı bir arada yer alır.  Eseradının tek başına okunduğunda anlamı olup olmadığına bakılır.  Anlamsızsa üçüncü tür anlamlıyla birinci türde katalog kaydı oluşturulur  Genel olarak bu türdeki eserlerde eseradı ek almıştır. Örnek; Bildirileri, Proceedings of… gibi

19  Biçim olarak editörlü ve çok yazarlı eserlerde olduğu gibi bir yapı izlenir.  Temel giriş eseradınadır.

20 36. Kütüphane Haftası bildirileri 25 -30 Mart 2000, Ankara / Yay. haz. Ali Kayabaş. – Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001. 245 s.; 17 cm..- (Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi Yayınları; No: 125). Dizin var. ISBN 975 – 42328 – 491 – X 1. Konu. I. Kayabaş, Ali. II.Dizi.

21  Bu türde toplantı adına ek olarak başka bir eseradı daha verilir.  Temel giriş eseradına yapılır. Üçüncü türde olduğu gibidir.  Ancak ilk eseradından sonra toplantı adına geçerken toplantı adı alteseradı (açıklayıcı ad) gibi algılanır.

22 Türkiye’de kültür politikaları ve… : 36. Kütüphane Haftası bildirileri (25 – 30 Mart 2000: Milli Kütüphane: Ankara) /Ed. Özlem Bayram… [ve bşkl.].- Ankara: [Türk Kütüphaneciler Derneği, 2000]. xviii, 345 s.;24 cm..-( Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları No: 12. Ankara Şubesi yayınları no:62). Kaynakça bölüm sonlarında. ISBN 975 – 4197 – 3497 – X 1. Konu. I. Bayram, Özlem. II. Diziler.

23 Toplantılar


"Toplantılar.  Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima (Büyük Türkçe Sözlük, 2009). Toplantıların Özellikleri  Belirlenmiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları