Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Literatür taramasının önemi  Daha önce neler yapıldığını çıkarmaya çalışmayan araştırmacılar alanlarında önemli katkı sağlama fırsatından yoksun kalırlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Literatür taramasının önemi  Daha önce neler yapıldığını çıkarmaya çalışmayan araştırmacılar alanlarında önemli katkı sağlama fırsatından yoksun kalırlar."— Sunum transkripti:

1 Literatür taramasının önemi  Daha önce neler yapıldığını çıkarmaya çalışmayan araştırmacılar alanlarında önemli katkı sağlama fırsatından yoksun kalırlar. Çünkü yaptıkları ya tekrar olacak ya da eksik bilgi şeklindedir.  Literatür taraması (ya da önceki çalışmalar) adı altında literatür birleştirilir ve eleştirilir. Yapılan çalışmaların güçlü ve zayıf yönleri belirterek bu zamana kadar bu çalışmalar ne kattı ne katamadıyı gündeme getirmek.  Daha önce neler yapıldığını çıkarmaya çalışmayan araştırmacılar alanlarında önemli katkı sağlama fırsatından yoksun kalırlar. Çünkü yaptıkları ya tekrar olacak ya da eksik bilgi şeklindedir.  Literatür taraması (ya da önceki çalışmalar) adı altında literatür birleştirilir ve eleştirilir. Yapılan çalışmaların güçlü ve zayıf yönleri belirterek bu zamana kadar bu çalışmalar ne kattı ne katamadıyı gündeme getirmek.

2 Literatür taramasının önemi-2  Literatür taramaları çalışma alanındaki teorilere yakınlık, çalışmanızı alandaki bilgi temeline konumlandırmak için gerekli. Ayrıca literatür taraması tezininzin deseni için de alacağınız kararlarda yardımcı olur.  Tümevarımsal çalışmaların önemli bir dinamiği de çok iyi ve geniş bir literatür taramasıdır. Bu şekilde sağlam bir kuram oluşturulur. Sadece o alanla ilgili değil yakın alanlarla da ilgili okumalı.  Literatür taraması belirli bir konuyla ilgili önemli düşünceleri ve araştırmaları birleştiren, sentezleyen ve eleştiren anlatım yazılarıdır.  Literatür taramaları çalışma alanındaki teorilere yakınlık, çalışmanızı alandaki bilgi temeline konumlandırmak için gerekli. Ayrıca literatür taraması tezininzin deseni için de alacağınız kararlarda yardımcı olur.  Tümevarımsal çalışmaların önemli bir dinamiği de çok iyi ve geniş bir literatür taramasıdır. Bu şekilde sağlam bir kuram oluşturulur. Sadece o alanla ilgili değil yakın alanlarla da ilgili okumalı.  Literatür taraması belirli bir konuyla ilgili önemli düşünceleri ve araştırmaları birleştiren, sentezleyen ve eleştiren anlatım yazılarıdır.

3 Literatür Taraması  Konuyla ilgili genel ve esaslı tartışmalardan haberdar olunmalı.  Ana kaynaklar, konuyla ilgili ikincil kaynaklar ve son olarak da makale türü çalışmalar  Konuyla ilgili genel ve esaslı tartışmalardan haberdar olunmalı.  Ana kaynaklar, konuyla ilgili ikincil kaynaklar ve son olarak da makale türü çalışmalar

4 Literatür taramasının işlevi  1. önceki çalışmaları öğrenmek  2. sizin yapacağınız çalışma nasıl bir boşluk dolduracak  3. sizin çalışmanızın önemini gösterecek  4.çalışmanın sınırlarını belirler.  Literatür taraması:  1. tezinizin ana tartışmasını ortaya koyduğunuz ya da ispat ettiğiniz bölüm değildir.  1. önceki çalışmaları öğrenmek  2. sizin yapacağınız çalışma nasıl bir boşluk dolduracak  3. sizin çalışmanızın önemini gösterecek  4.çalışmanın sınırlarını belirler.  Literatür taraması:  1. tezinizin ana tartışmasını ortaya koyduğunuz ya da ispat ettiğiniz bölüm değildir.

5 Literatür taramasının çerçevesi nasıl olmalı: Uzunluk ve içerik sorunu  Uzunluk: her şeyi yazmaktan sakınınız. Danışmanla uzunluğunu tartışabilirsiniz fakat çok uzaltılmamalı.  Kısa, öz ve yoğunlaştırılmış olmalı  İçerik:  1. mevcut (anahtar) çalışmaların özeti  2. bu çalışmaların eleştirel değerlendirilmesi  3. içerik şu sorulara cevap vermeli:  3.1. bu alanda önceden neler yapıldı  3.2. başkaları bu konuda ne dedi  3.3. benim çalışmamla ilgileri nedir?  3.4. benim çalışmamla farkları nelerdir.  Uzunluk: her şeyi yazmaktan sakınınız. Danışmanla uzunluğunu tartışabilirsiniz fakat çok uzaltılmamalı.  Kısa, öz ve yoğunlaştırılmış olmalı  İçerik:  1. mevcut (anahtar) çalışmaların özeti  2. bu çalışmaların eleştirel değerlendirilmesi  3. içerik şu sorulara cevap vermeli:  3.1. bu alanda önceden neler yapıldı  3.2. başkaları bu konuda ne dedi  3.3. benim çalışmamla ilgileri nedir?  3.4. benim çalışmamla farkları nelerdir.

6 Araştırma Tarihi Literatür taramasına nereden başlanılmalı: Her araştırmanın bir öncesi vardır 1.Üniversite kütüphanesindeki 1.1. dijital veri tabanlarını 1.2. katalogları 1.3. kitapların indexlerini 1.4. Araştırılacak konularla ilgili öncelikli tarama yapılacak eserlerin tertibi: Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerdeki makaleler Edit kitaplardaki makaleler Konferans kitapcıkları Eleştirel tanıtımlar Tezler Hakemli olmayan dergiler ve web Literatür taramasına nereden başlanılmalı: Her araştırmanın bir öncesi vardır 1.Üniversite kütüphanesindeki 1.1. dijital veri tabanlarını 1.2. katalogları 1.3. kitapların indexlerini 1.4. Araştırılacak konularla ilgili öncelikli tarama yapılacak eserlerin tertibi: Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerdeki makaleler Edit kitaplardaki makaleler Konferans kitapcıkları Eleştirel tanıtımlar Tezler Hakemli olmayan dergiler ve web

7 Literatür taramasının yazılması (organizesi)  Daha öncekilerin ne dediğini sistematik bir şekilde özetlemek manasına gelen literatür taraması:  Çok ciddi bir okuma  Çok ciddi bir not alma  Daha önce yapılan tartışmaları özetleme  Ana bulguları özetleme  Kayda değer eleştirileri iktibas etme  İlginç noktaları uyumlu bir şekilde çıkarmak  Bütün bunları yazıya dökerken dağınık notlar şeklinde değil bilakis derli toplu bir makale tarzında yazılmalı.  Taranan literatür bir mantık silseli içerisinde sentez edilmeli  Daha öncekilerin ne dediğini sistematik bir şekilde özetlemek manasına gelen literatür taraması:  Çok ciddi bir okuma  Çok ciddi bir not alma  Daha önce yapılan tartışmaları özetleme  Ana bulguları özetleme  Kayda değer eleştirileri iktibas etme  İlginç noktaları uyumlu bir şekilde çıkarmak  Bütün bunları yazıya dökerken dağınık notlar şeklinde değil bilakis derli toplu bir makale tarzında yazılmalı.  Taranan literatür bir mantık silseli içerisinde sentez edilmeli

8 Literatür taraması bölümünün genel yapısı 1.Arkaplan bilgileri: 1.1. konunun takdimi 1.2. literatürün kapsamını belirtin 1.3. klasik ve modern malzemenin taranması 1.4. kendi çalışmanızın içeriğini açıklayın ve nerede duracağını söyleyiniz. 2. Teori (çalışmanıza doğrudan ya da dolaylı etkisi olacak teorileri özetleyin) 3. Literatür tarama araçları 3.1. tercihinizle ilgili delil getirmelisiniz 3.2. delillerinizin güvenilirliği ve geçerliliğini gösterin 3.3. örneklerin tanımı 4. Özet (literatür taramasının sonunda özet olmalı) Çalışmanızla ilgili tam bir arkaplan bilgisini verdiğinizden emin olmalısınız. 1.Arkaplan bilgileri: 1.1. konunun takdimi 1.2. literatürün kapsamını belirtin 1.3. klasik ve modern malzemenin taranması 1.4. kendi çalışmanızın içeriğini açıklayın ve nerede duracağını söyleyiniz. 2. Teori (çalışmanıza doğrudan ya da dolaylı etkisi olacak teorileri özetleyin) 3. Literatür tarama araçları 3.1. tercihinizle ilgili delil getirmelisiniz 3.2. delillerinizin güvenilirliği ve geçerliliğini gösterin 3.3. örneklerin tanımı 4. Özet (literatür taramasının sonunda özet olmalı) Çalışmanızla ilgili tam bir arkaplan bilgisini verdiğinizden emin olmalısınız.

9 Literatür taramasında özet  1. bu konu nasıl çalışılmış  2. konuyla ilgili neler bulunmuş  3. bulgular arasında en çok hangi noktalara dikkat çekilmiş  4. konuyla ilgili anahtar kavramlar nasıl kullanılmış  Ayrıca:  1. taranan literatür nasıl bir çalışma  2. nerede ve kim(ler) tarafından yapılmış  3. kapsam alanı  4. bulguları (deskriptif mi yoksa sayısal bilgiler mi veriyor)  5. sizin çalışmanızla olan ilişkisi  1. bu konu nasıl çalışılmış  2. konuyla ilgili neler bulunmuş  3. bulgular arasında en çok hangi noktalara dikkat çekilmiş  4. konuyla ilgili anahtar kavramlar nasıl kullanılmış  Ayrıca:  1. taranan literatür nasıl bir çalışma  2. nerede ve kim(ler) tarafından yapılmış  3. kapsam alanı  4. bulguları (deskriptif mi yoksa sayısal bilgiler mi veriyor)  5. sizin çalışmanızla olan ilişkisi

10 Sentez Sentezlemek: sadece diğerlerinin ne yaptıklarını sırayla özetlemek anlamına gelmemeli 1.Önceki çalışmaların vurguladığı önemli noktaları göstermek 2.Benzerlikleri ve farklılıkları göstermek 3.Ortak noktaları tespit etmek 4.Uygulanan metotlarını eleştirebilirsiniz 5.Boşluklar gösterilmeli 6.Örnek çalışmaya dikkat çekilmeli 7.Bütün bunları tartışırken sizin perspektifiniz çerçevesinden yapılmalı. Taramada sizin düşünceleriniz rehber alınmalı Sentezlemek: sadece diğerlerinin ne yaptıklarını sırayla özetlemek anlamına gelmemeli 1.Önceki çalışmaların vurguladığı önemli noktaları göstermek 2.Benzerlikleri ve farklılıkları göstermek 3.Ortak noktaları tespit etmek 4.Uygulanan metotlarını eleştirebilirsiniz 5.Boşluklar gösterilmeli 6.Örnek çalışmaya dikkat çekilmeli 7.Bütün bunları tartışırken sizin perspektifiniz çerçevesinden yapılmalı. Taramada sizin düşünceleriniz rehber alınmalı

11 Eleştirel değerlendirme  1. yazar tarafından ortaya konan ana fikir nedir  2. bu ana fikiri hangi delillerle desteklemekte  3. yazarla hem fikir misiniz  4. yazar bu fikirle başka bir görüşe cevap mı vermektedir  5. tartışmanın altında yatan temel teori ya da model nedir  6. argumanın kuvvetli ve zayıf yönleri ve sınırları nelerdir.  1. yazar tarafından ortaya konan ana fikir nedir  2. bu ana fikiri hangi delillerle desteklemekte  3. yazarla hem fikir misiniz  4. yazar bu fikirle başka bir görüşe cevap mı vermektedir  5. tartışmanın altında yatan temel teori ya da model nedir  6. argumanın kuvvetli ve zayıf yönleri ve sınırları nelerdir.


"Literatür taramasının önemi  Daha önce neler yapıldığını çıkarmaya çalışmayan araştırmacılar alanlarında önemli katkı sağlama fırsatından yoksun kalırlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları