Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(11/12/2013 tarihli ve sayılı R.G.)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(11/12/2013 tarihli ve sayılı R.G.)"— Sunum transkripti:

1 (11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı R.G.)
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (11/12/2013 tarihli ve sayılı R.G.) KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekim 2015

2 İÇERİK Bölümler ve Ekler Kapsam Sanayicilerin Yükümlülükleri
Sınıflandırma Etiketleme Alternatif Ad kullanımı Ambalajlama Uyumlaştırma Bildirim Uygulama Takvimi

3 ZARARLILIK SINIFLARI FİZİKSEL SAĞLIK ÇEVRE Patlayıcılar Akut Toksisite
Alevlenir gaz ve aeresol Alevlenir sıvı ve katı Oksitleyici gaz, sıvı ve katı Basınç Altındaki Gazlar Kend. Tepk.Gr. madde ve karışımlar Kend. Isınan madde ve karışımlar Piroforik sıvılar ve katılar Su ile tem. eden madde ve karışımlar Organik peroksitler Metaller için aşındırıcılar SAĞLIK Akut Toksisite Cilt Aşındırıcı Göz Hasarı Cilt/Göz Tahrişi Hasaslaştırıcı CMR BHOT TEK BHOT TEKR. Aspirasyon ÇEVRE Akut/Kronik Toksisite Ozon Tabakasına Zararlı

4 Yönetmelik 8 Bölüm ve 11 Ek’ten oluşmaktadır.
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Zararlı Maddeler ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına İlişkin Genel Hükümler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zararlılık Sınıflandırması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Etiket Uygulamaları Ve Zararlılık İletişimi BEŞİNCİ BÖLÜM Ambalajlama ALTINCI BÖLÜM Maddelerin Sınıflandırılmasının ve Etiketlenmesinin Uyumlaştırılması ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterinin Oluşturulması YEDİNCİ BÖLÜM İşbirliği ve Yardım Masası SEKİZİNCİ BÖLÜM Genel ve Son Hükümler

5 REACH Tüzüğü’nün ülkemizde henüz uyumlaştırılmamış olması,
Ek-1 Zararlı Madde Ve Karışımların Sınıflandırılması Ve Etiketlenmesine İlişkin Koşullar Ek-2 Bazı Maddelerin Ve Karışımların Etiketlenmesi Ve Ambalajlanmasına İlişkin Özel Kurallar Ek-3 Zararlılık İfadeleri Listesi, İlave Zararlılık İfadeleri Ve İlave Etiket Unsurları Ek-4 Önlem İfadelerinin Listesi Ek-5 Zararlılık İşaretleri Ek-6 Bazı Zararlı Maddeler İçin Uyumlaştırılmış Sınıflandırma Ve Etiketleme Ek-7 Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğine Göre Yapılan Sınıflandırmanın Bu Yönetmeliğe Uyarlanmasına İlişkin Çevrim Tablosu Ek-8 Maddelerin Sınıflandırılması ve Bildiriminin Yapılmasına İlişkin Koşullar Ek-9 Standart Test Rejimlerinin Uyarlanmasına İlişkin Genel Kurallar Ek-10 Halkın Erişimine Sunulacak Bilgiler Ek-11 Zararlılık Değerlendirmeleri Ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma İçin Başvuru Formatı REACH Tüzüğü’nün ülkemizde henüz uyumlaştırılmamış olması, CLP Tüzüğü’nde REACH Tüzüğüne yapılan bazı atıfların, CLP Tüzüğü’nün uygulanmasında gerekli olması.

6 KAPSAM Piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılması zararlı maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanması İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıların, piyasaya arz edilen maddeleri ve karışımları sınıflandırması Tedarikçilerin, piyasaya arz edilen zararlı maddeleri ve karışımları etiketlemesi ve ambalajlaması İmalatçı, eşya üreticileri ve ithalatçıların, piyasaya arz edilmeyen maddelerin sınıflandırması; uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiket bilgilerinin yer aldığı madde listesinin oluşturulması Zararlı maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimi Zararlı maddelere ait bir sınıflandırma ve etiketleme envanterinin oluşturulması

7 KAPSAM DIŞI son kullanıcıya nihai ürün olarak ulaşan
aşağıdaki maddeleri ve karışımları: “Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği” “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik”; “ Tıbbi olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği ” “Kozmetik Yönetmeliği” “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” “Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki ürünler,

8 KAPSAM DIŞI aşağıdaki hususları:
“Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği” kapsamındaki maddeler ve karışımları; Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracat amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tâbi olan maddeler ve karışımları; İzole edilmemiş ara maddeleri; Kontrollü koşullar altında ve Türkiye’deki işyeri ve çevre mevzuatına uygun şekilde kullanılmaları kaydıyla, piyasaya sürülmemiş, bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı maddeler ve karışımları; “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te tanımlanan atıkları; Bu Yönetmeliğin 35 inci Maddesinin uygulanabileceği durumlar haricinde, tehlikeli malların havayolu, deniz yolu, karayolu ve demiryolu ve içsu yoluyla taşınmasını.

9 ROLLER VE TANIMLAR ROLLER TANIMLAR İmalatçı
Maddeyi imal eden Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi İthalatçı İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi Alt Kullanıcı İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi Dağıtıcı Perakendeci de dahil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya süren Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi Eşya üreticisi Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik özel ya da tüzel kişiyi Tedarikçi Kendi halinde veya bir karışım içinde bir maddeyi veya bir karışımı piyasaya arz eden imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı veya dağıtıcıyı

10 Madde ve karışımların piyasaya arz edilmeden önce sınıflandırılması ve sınıflandırmayı etkileyebilecek yeni bilimsel ve teknik gelişmelerden haberdar olunması Bu bilgilerin güvenilir ve doğru olması halinde yeniden değerlendirme yapılması ( Madde 17) Sınıflandırmaya uygun olarak etiketleme ve ambalajlamanın sağlanması (Madde 6) Uyumlaştırılmış sınıflandırmanın olması durumunda bu sınıflandırmanın kullanılması (Madde 6) Uyumlaştırılmış sınıflandırmayı değiştirebilecek nitelikte yeni bilgilerin edinilmesi durumunda Bakanlığa uyumlaştırılmış sınıflandırma başvurusunda bulunulması (Madde 38) “Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine” Bildirimde bulunulması (Madde 41) Sınıflandırma ve etiketleme amacıyla kullanılan tüm bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin söz konusu madde veya karışımın tedarik edildiği son tarihten itibaren en az on yıl boyunca erişime hazır halde tutulması (Madde 49)

11 Bilgilerin 10 yıl saklanması
Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama Bildirim Bilgilerin 10 yıl saklanması İmalatçı İthalatçı Alt Kullanıcı * x Dağıtıcı x*** * Bileşiminde değişiklik- sınıflandırma. Yoksa tedarikçininki kullanılır *** Dağıtıcı başka bir aktörün sınıflandırmasını kullanabilir

12 ZARARLILIK SINIFLANDIRILMASI
Piyasaya arz edilen ve öngörülen kullanımına ilişkin fiziksel hal ve formlarına ait mevcut bilgiler tanımlanır Gerekiyorsa madde ve karışımlar için yeni bilgiler oluşturulur (zorunlu ise testler yapılır) zararlılık bilgileri değerlendirilir Sınıflandırmaya ilişkin karar verilir Mevcut bilgilere sınıflandırma kriterleri uygulanamadığında, Uzman Kararı & Delil Ağırlığı (Ek-1 Bölüm I) Karışımın kendisine ait veri yoksa – içindeki madde, benzer karışım ve zararın belirlenmesine ilişkin diğer mevcut veriler kullanılır Bağlantı kurma ilkeleri (Ek-1 Bölüm I) DİĞER YÖNTEMLER (EK-1 Bölüm III)

13 Test yapılması gerekiyor ise
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen test yöntemleri kullanılabilir Uluslararası tanınmış bilimsel ilkelerle veya uluslararası prosedürlere uygun olarak doğrulanmış yöntemler kullanılabilir Testler İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğe veya aynı Yönetmeliğe eşdeğer kabul edilen diğer uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirir

14 ETİKETLEMEYE DAİR GENEL KURALLAR
ambalaj normal konumdayken üzerindeki bilgiler yatay olarak okunabilecek şekilde ambalajın bir veya birkaç yüzeyine sıkıca yapıştırılır rengi ve sunumu, zararlılık işaretlerinin net olarak görünebileceği şekilde olur. etiket bilgileri açık ve silinemez biçimde yazılır. etiket bilgileri ambalaj üzerinde açıkça yer alıyorsa, ayrıca etiket yapıştırılması gerekmez ve etiketler için geçerli olan şartlar, ambalaj üzerinde gösterilen bilgiler üzerinde uygulanır.

15 ETİKET ÖRNEĞİ Min. 74 mm Min. 52 mm
Ambalajın kapasitesi Madde 19’da istenen bilgilere ait boyutlar (milimetre cinsinden) Her bir İşaretin boyutu (milimetre cinsinden) 3 litreyi aşmayan: Mümkünse, en az 52 x 74 En az 10 x 10 Mümkünse en az 16 x 16 3 litreden büyük, ancak, 50 litreyi aşmayan: En az 74 x 105 En az 23 x 23 50 litreden büyük, ancak, 500 litreyi aşmayan: En az 105 x 148 En az 32 x 32 500 litreden büyük: En az 148 x 210 En az 46 x 46 Min. 74 mm Ambalaj Boyutu: 1 litre Min. 52 mm Min. 2,6 cm2 Zararlılık İşareti Etiketin en az 1/15 büyüklükte

16 katlanabilir etiketlerde; veya asılan etiketlerle; veya dış ambalajda
maddenin veya karışımın ambalajı genel etiketleme kurallarını karşılayamayacak bir formda, şekilde veya küçüklükte ise; Etiket unsurları katlanabilir etiketlerde; veya asılan etiketlerle; veya dış ambalajda sağlanır. İç ambalajda yer alan etikette en azından zararlılık işaretleri, madde ve karışımın kimliğinde madde veya karışımın tedarikçisinin adı ve telefon numarası yer alır. Sağlanamıyorsa; bazı ifadeler çıkarılabilir (Ek-1 /1.5.2) Ambalajsız hazır çimento karışımları ve Etiket bilgilerinin ıslak haldeki beton kopyası verilir

17 Patlayıcıların etiketleri SEA kapsamında değildir
Taşınabilir gaz tüpleri Propan, bütan ve sıvılaştırılmış petrol gazı için yapılmış gaz tüpleri Spreyleme aparatı ile donatılmış ve soluma yoluyla zararlı olarak sınıflandırılan madde ve karışımlar içeren aerosoller ve konteynerler Kütle halindeki metaller, alaşımlar, polimer içeren karışımlar, elastomer içeren karışımlar Ek-1’in 2.1 numaralı başlığında belirtilen, patlayıcı veya piroteknik bir etki elde etme amacıyla piyasaya arz edilen patlayıcılar etiketlemeye ilişkin özel hükümler (Ek-1 BölümI) Patlayıcıların etiketleri SEA kapsamında değildir

18 Zararlılık İşaretleri
ETİKET UNSURLARI Faresætninger İsim, Adres ve telefon numarası Madde Kimliği n-Bütanol EC no.: CAS no:xxxxxxxx Zararlılık İşaretleri Uyarı Kelimesi TEHLİKE sınıflandırmaya ait tüm zararlılık ifadeleri etiket üzerinde yer alır. Halka arz edilen madde veya karışımın ve ilgili ambalajın bertarafına ilişkin bir önlem ifadesi, 24 üncü maddede aksi belirtilmedikçe etikette yer alır. Maddenin veya karışımın veya ambalajın bertarafının insan sağlığına veya çevreye yönelik herhangi bir zarar oluşturmadığı açık ve net olan durumlarda, bertarafa yönelik bir önlem ifadesi şartı aranmaz. Zararların ciddiyetini ve niteliğini belirtmek için gerekli olmadığı sürece, etiket üzerinde altıdan fazla önlem ifadesi yer almaz. Tedarikçi, etiket üzerindeki zararlılık ifadelerinin ve önlem ifadelerinin sırasına karar verebilir. (H226) Alevlenir sıvı ve buhar. (H302) Yutulması halinde zararlıdır. (H315) Cilt tahrişine yol açar. (H318)Ciddi göz hasarına yol açar (H335) Solunum yolu tahrişine yol açabilir. (H336) Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Geri dönüşüm/ Geri kazanım için üreticinizden/tedarikçinizden bilgi talep edin. Zararlılık İfadeleri Önlem İfadeleri RECAH Chemicals Project TS-2

19 Zararlılık İşaretleri
Uyarı kelimesi Zararlılık İşaretleri EC no.: CAS no:xxxxxxxx zararlılık ve önlem ifadeleri Madde Kimliği Tedarikçi bilgisi

20 Zararlılık İşaretlerinin Öncelikleri
Eğer: : ve isteğe bağlı Eğer: : gerekli değil Eğer : : cilt ve göz tahrişi için gerekli değil Eğer: Solunum Hassasl : cilt veya cilt-ve göz hasasl. gerekli değil Eğer: veya : isteğe bağlı Aynı zararlılık sınıfında birden fazla zararlılık işareti var ise en ciddi olan dikkate alınır.

21 “Toksik değildir” “Zararsızdır” “Kirletici değildir” “Ekolojiktir”
İBARELERİ YASAKTIR maddeye ilişkin ilave zararlılık ifadeleri etiket üzerinde yer alabilir. Örn. EUH001 – "Kuru haldeyken patlayıcıdır.« EUH031 – "Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır."

22 Etiket Bilgilerin Güncellenmesi
zararlılık sınıfında değişiklik (daha ciddi zarar) yeni ilave etiket bilgileri varsa bir an önce yapılır. Bu değişiklikler haricindeki değişiklikler için güncelleme 18 ay içinde yapılmalıdır

23 Bir karışımın kimliği, aşağıdaki bilgileri içerir:
- Karışımın ticari adı veya adlandırması. Karışım içinde bulunan ve karışımın akut toksisite, deri aşınması veya ciddi göz hasarı, eşey hücre mutajenitesi, kanserojen, üreme sistemine toksik, solunum veya deri hassasiyeti, belirli hedef organ toksisitesi veya solunum için zararlı olarak sınıflandırılmasına katkıda bulunan tüm maddelerin kimlikleri.(en fazla dört maddenin adının yazılması yeterlidir; gerekirse dörtten fazla kimyasal ad kullanılabilir)

24 Alternatif kimyasal ad kullanımı
İmalatcı, ithalatcı veya alt kullanıcı maddenin kimliğinin etiket üzerinde veya güvenlik bilgi formunda yer almasının kendi fikri mülkiyet haklarının açıklanması bakımından sakıncalı olabilecek gizli bilgileri içerdiğini düşünüyorsa Yetkili mercie başvuru (internette yer alan formatta, ve ücrette) altı yıllık bir süre boyunca etiket ve güvenlik bilgi formlarında kullanım Karışım içinde yer alan ve alternatif bir ad kullanılmasına izin verilmiş olan bir madde ‘alternatif kimyasal ad kullanımına ilişkin koşullar’ı artık sağlamıyor ise tedarikçisi etiket ve güvenlik bilgi formunda maddeye ait kimliği kullanır ve alternatif kimyasal adı kullanamaz.

25 AMBALAJLAMA içeriği dışarıya sızdırmayacak şekilde olmalı,
Ambalajı ve kapatma aksamını oluşturan malzemeler, ambalajın içindekilerin neden olacağı hasarlara karşı hassas veya içindekiler ile birlikte zararlı bileşikler oluşturmaya yatkın olmamalı Ambalaj ve kapatma aksamı, sağlam ve dayanıklı olmalı, Değiştirilebilir kapatma aksamıyla donatılmış ambalajlar, içindekiler dışarıya çıkmadan yeniden kapatılabilecek şekilde tasarımlanmalı,

26 Halka Sunulan veya Satılan zararlı maddeleri veya karışımları içeren Ambalaj
Çocukların merakını cezbedecek veya uyandıracak veya tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde olmamalı, tıbbi ürünlerde, kozmetik ürünlerde, gıda veya hayvan yemlerinde kullanılan sunuş ve tasarım özellikleriyle karışıklığa yol açarak tüketicileri yanlış yönlendirebilecek şekilde olmamalı, * akut toksik Kategori 1,2 ve 3 ;BHOT – tek maruz kalma Kategorisi 1, BHOT – tekrarlı maruz kalma Kategorisi 1 veya cilt aşındırma Kategorisi 1 ise, veya * aspirasyon zararı var ise, veya * metanol veya diklorometan içeriyor ise çocukların açmasına dayanıklı kapatma aksamı ile donatılır,

27 Halka Sunulan veya Satılan zararlı maddeleri veya karışımları içeren Ambalaj
* akut toksik, cilt aşınma, eşey hücre mutajenitesi Kategori 2 * kanserojen Kategori 2 * üreme sistemi toksisitesi Kategori 2 * solunum hassaslaştırma veya BHOT Kategori 1 ve 2 * aspirasyon zararı, veya yanıcı gazlar, sıvılar ve katılar Kategori 1 ve 2 uygun dokunsal tehlike işareti (ek-7)

28 MADDELERİN SINIFLANDIRILMASININ VE ETİKETLENMESİNİN UYUMLAŞTIRILMASI
solunum yolu hassasiyeti, kategori 1 eşey hücre mutajenitesi, kategori 1A, 1B veya kategori 2 kanserojen, kategori 1A, 1B veya kategori 2 üreme sistemine toksik, kategori 1A, 1B veya kategori 2 Biyosidal ve pestisit etken maddeleri uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeye tabi

29 Uyumlaştırma Başvurusu
MADDELERİN SINIFLANDIRILMASININ VE ETİKETLENMESİNİN UYUMLAŞTIRILMASI Uyumlaştırma Başvurusu Maddenin imalatçısı, ithalatçısı veya alt kullanıcısı uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlemesine ve uygunsa özel konsantrasyon sınır değerlerine veya M-katsayılarına dair ÇŞB’ye bir teklif sunabilir. (Ek-11 e uygun, Ek-6 daki bilgileri içermeli) uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeye ilişkin teklif ücretlidir ÇŞB görüşü 18 ay içinde oluşturur teklif uygun bulunursa Ek-6 ya eklenir

30 Maddelerin Sınıflandırılması Ve Etiketlenmesinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Usuller
İlgili Kuruluş, maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlenmesine ve uygunsa özel konsantrasyon sınır değerlerine veya M-katsayılarına veya bunların revizyonuna ilişkin bir teklifi Yetkili Mercie sunabilir Maddenin imalatçısı, ithalatçısı veya alt kullanıcısı uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlemesine ve uygunsa özel konsantrasyon sınır değerlerine veya M-katsayılarına dair Yetkili Mercie bir teklif sunabilir. (Ek-11 e uygun, Ek-6 daki bilgileri içermeli) uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeye ilişkin teklif ücretlidir Yetkili mercii görüşü 18 ay içinde oluşturur teklif uygun bulunursa Ek-6 ya eklenir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme bilgilerinde değişikliğe yol açacak yeni bilgilere sahip imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcı, Yetkili Mercie ikinci fıkraya uygun olarak bir teklif sunar.

31 BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1/6/2014 İTİBARİ İLE)*
internet sayfasında yer alan formatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bireysel/Ortak Bildirim piyasaya arz edilmelerini takip eden bir ay içinde sunulur Kendi halinde veya karışım içinde maddelerin ithal edilmesi durumunda, yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de yerleşik temsilcileri aracılığı ile de bildirim yapılabilir Envanterde yer alması gereken kimyasallar için yetkili mercie bildirimde bulunulur.Maddenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi değiştiğinde bildirim güncellenir ve tekrar yetkili mercie sunulur. * 1/6/2015tarihinden önce piyasaya arz edilen maddeler için, 1/6/2014 ile 1/6/2015 tarihleri arasında

32 Bildirimde yer alması gereken bilgiler
* İmalatcı/İthalatcı Adı, adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi. * Temas kişisi. * Üretim yerinin adresi. * maddenin kimliği. * maddenin sınıflandırması. * Maddenin, bazı zararlılık sınıflarına veya farklılaşmalara göre sınıflandırılamaması durumunda; veri yokluğu/ verilerin sonuca ulaştırıcı nitelikte olmaması / verilerin yetersiz olması * Uygun durumda, özel konsantrasyon sınır değerleri veya M-katsayıları ile birlikte Ek-11’in ilgili bölümlerine uygun gerekçeler. * Zararlılık işaretleri, uyarı kelimeleri, zararlılık ifadeleri ,ilave zararlılık ifadesi.

33 Hangi Maddeler Bildirime Tabidir?
Piyasaya arz edilmiş bütün zararlı maddeler doğal olsalar dahi herhangi bir alt miktar sınırı olmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilirler.

34 UYGULAMA TAKVİMİ (I) 1 Haziran 2015 itibariyle maddeler SEA’ ya göre sınıflandırılır etiketlenir ambalajlanır güvenlik bilgi formları; 13/12/2014 tarih ve sayılı RG.’de yayımlanan «ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK » e göre hazırlanır. 1 Haziran 2016 ya kadar karışımlar SAE Yönetmeliğine göre sınıflandırılır etiketlenir ambalajlanır Sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama İstendiği takdirde SEA’ya göre yapılabilir Sınıflandırma ve etiketleme hangi yönetmeliğe göre yapılıyorsa güvenlik bilgi formları o yönetmeliğe göre hazırlanacaktır. SAE’yi tamamen yürürlükten kaldırdığı tarih 1 Haziran 2016

35 UYGULAMA TAKVİMİ (II) Maddeler ;1 Haziran 2015 ve Karışımlar; 1 Haziran 2016’dan önce SAE’ye göre sınıflandırılmış etiketlenmiş ambalajlanmış ise SEA’ya göre yeniden etiketleme ambalajlama gerekmez 1 Ocak 2017 maddeler için 1 Haziran karışımlar için

36 Kimyasallar Mevzuatı ve uygulama ile ilgili sorularınız için:
Kimyasallar Yardım Masası https://kimyasallar.csb.gov.tr


"(11/12/2013 tarihli ve sayılı R.G.)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları