Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şeref YILMAZ İSTANBUL TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26 ARALIK 2008 Mükerrer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şeref YILMAZ İSTANBUL TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26 ARALIK 2008 Mükerrer."— Sunum transkripti:

1 Şeref YILMAZ İSTANBUL TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26 ARALIK 2008 Mükerrer R.G. Sayı:27092 Nisan 2009

2 2 Sunum İçeriği Yönetmeliğin amacı, kapsamı Yükümlülükler Sınıflandırma Ambalajlama Etiketleme Kimyasal Adların Gizliliği

3 3 BÖLÜMLER 1.BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2.BÖLÜMGenel Hükümler 3.BÖLÜMGörevler ve Yükümlülükler 4.BÖLÜMTehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması 5.BÖLÜMTehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Ambalajlanması 6.BÖLÜMTehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Etiketlenmesi 7.BÖLÜMAmbalajlama ve Etiketleme Koşullarından İstisnalar 8.BÖLÜMReklam 9.BÖLÜMKimyasal Adların Gizliliği 10.BÖLÜMDenetim 11.BÖLÜMÇeşitli ve Son Hükümler

4 4 EKLER EK-1Tehlikeli maddeler ve müstahzarların sınıflandırılması, etiketlenmesi için kriterler EK-2Sınıflandırılmış tehlikeli maddeler listesi EK-3Test yöntemleri EK-4Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar için tehlike sembolleri ve İşaretleri EK-5Tehlikeli maddeler ve müstahzarlarla ilgili özel risk (R) ibareleri EK-6Tehlikeli maddeler ve müstahzarlarla ilgili güvenlik (S) ibareleri EK-7Madde ve müstahzarlar içeren kaplara ilişkin özel hükümler EK-8Müstahzarların insan sağlığına olan tehlikelerin değerlendirilmesi için yöntemler EK-9Müstahzarların çevreye olan tehlikelerinin Madde 19’a uygun olarak değerlendirilmesi için yöntemler EK-10Belirli müstahzarların etiketlenmesine dair özel hükümler EK-11Maddenin kimyasal kimliği için gizlilik

5 5 Piyasaya arz edilen madde/müstahzarların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi, İnsan Sağlığı ve Çevrenin Korunması Yönetmeliğin Amacı :

6 6 Tıbbi ürünler; Kozmetik ürünler; Atık niteliğindeki madde karışımları; Gıda maddeleri; Hayvan yemleri; Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar; İnvasiv veya insan vücudu ile doğrudan fiziksel temasla kullanılan tıbbi cihazlar; Harp levazımatı ve askeri amaçla kullanılan patlayıcılar; KAPSAM DIŞI

7 7 Patlama ya da piroteknik etki yoluyla fiili etki yaratmak üzere piyasaya arz edilen sivil amaçlı patlayıcıların ambalajlanmasını ve etiketlenmesi; Demiryolu, karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taşınması; Herhangi bir işleme veya sürece girmemesi koşuluyla transit geçişteki gümrük denetimine tabi maddeler ve müstahzarlar. KAPSAM DIŞI

8 8 Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini, Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltilerini, TANIMLAR

9 9 İLGİLİ KURULUŞ Sağlık Bakanlığı - Biyosidal ürünler ve deterjanlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Bitki koruma ürünleri İçişleri Bakanlığı - Sivil amaçlı patlayıcılar Çevre ve Orman Bakanlığı - Diğer tehlikeli madde ve müstahzarlar ve koordinasyon

10 10 Üreticilerin ve İthalatçıların Yükümlülükleri Maddelerin ve müstahzarların sınıflandırılması için gerekebilecek testleri yapmak veya yaptırmak, Tehlikeli maddeler ve müstahzarların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasını sağlamak, İlgili kuruluşun talebi halinde istenen bilgileri vermek, Geçici etiketleme hükümlerini uygulamak. Özel yükümlülük sağlık üzerine etkileri ve fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle tehlikeli olarak belirlenen müstahzarları piyasaya arz eden Bileşim ve tehlike özellikleri ile bilgi

11 11 SINIFLANDIRMA 1. Patlayıcı 2. Oksitleyici 3. Çok kolay alevlenir 4. Kolay alevlenir 5. Alevlenir 6. Çok toksik 7. Toksik 8. Zararlı 9. Aşındırıcı 10. Tahriş edici 11. Hassaslaştırıcı 12. Kanserojen 13. Mutajen 14. Üremeye toksik 15. Çevre için tehlikeli i: Madde 5’de belirtilen tehlike kategorileri:

12 12 SINIFLANDIRMA i: Fizikokimyasal özelliklerle ilgili tehlike kategorileri: R11, R15, R17F (Kolay Alevlenir) R10F (Alevlenir) R12F + (Çok Kolay Alevlenir) R7, R8, R9O (Oksitleyici) R2, R3E (Patlayıcı) R-İbareleriİşaretSembol

13 13 R34, R35,C (Aşındırıcı) R20, R21, R22, R36,R37,R38,R41, R65 Xn (Zaralı) Xi (Tahriş Edici) R23, R24, R25, R39, R45, R46, R48, R49,R60, R61 T (Toksik) R26, R27, R28, R39T + (Çok Toksik) R-İbareleriİşaretSembol i: Toksikolojik özelliklerle ilgili tehlike kategorileri: SINIFLANDIRMA

14 14 R50, R51, R52, R53N (Çevre İçin Tehlikeli) R-İbareleriİşaretSembol i: Ekotoksikolojik özelliklerle ilgili tehlike kategorileri: SINIFLANDIRMA

15 15 Maddelerin Sınıflandırılması ve etiketlenmesi Ek-2’deki bilgilere göre sınıflandırılır ve etiketlenir evet hayır tehlikeli tehlikesiz Madde Ek-2’de var mı? Sınıflandırma yapılmaz Ek-1’deki kriterlere göre sınıflandırılır ve Bakanlığın onayı alınarak “geçici” ibaresi ile etiketlenir Araştırıp öğrenme / Ek- 3’e göre test yapılır

16 16 Müstahzarların Sınıflandırılması ve etiketlenmesi Ek -2 kons.sınır değeri evet hayır tehlikeli Etiketlendirilir ve ambalajlanır tehlikesiz Fiziko kimyasal : Ek-1 Toksikolojik : Ek-8 Ekotoksikolojik : Ek-9 Madde 16 daki konsantrasyon değerleri Ek-10 ek bilgi için kontrol evet hayır Ek-2’de verilen maddeler içeriyor mu? Ek-10 kapsamında mı? Etiketleme ve ambalajlama için yasal sorumluluk yok

17 17 AMBALAJLAMA Ambalaj; içeriği dışarıya çıkmayacak şekilde olmalı, Ambalajı ve kapatma aksamını oluşturan malzemeler, ambalajın içeriğinden olumsuz yönde etkilenecek ya da içeriği ile tehlikeli bileşikler oluşturmaya izin verecek şekilde olamaz, Ambalaj ve kapatma aksamı, sağlam ve dayanıklı olmalı, Değiştirilebilir kapatma aksamıyla donatılmış konteynerler, ambalaj içeriği dışına çıkmadan yeniden kapatılabilecek şekilde tasarımlanmalı, Ambalajın kapatma aksamı önceden açıldığını belli edecek şekilde yapılmalı,

18 18 Özellikleri itibariyle çocukların ilgisini çekecek veya tüketiciyi yanıltacak şekilde olmamalı, Medikal ürünlerde, kozmetiklerde, gıda veya hayvan yemlerinde kullanılmakta olan sunuş veya tasarım özellikleriyle karışıklığa yol açabilecek şekilde olmamalı, “çok toksik”, “toksik” veya “aşındırıcı” olarak etiketlenmiş maddeleri içeriyorsa, çocukların açmasına dayanaklı kapatma aksamı ile kapatılmış olmalı ve dokunsal tehlike işareti taşımalı (ek-7), “zararlı”, “çok kolay alevlenir” veya “kolay alevlenir” olarak etiketlenmiş maddeleri içeriyorsa, uygun dokunsal tehlike işareti taşımalıdır (ek-7), Halka sunulan veya satılan ürünlerde ambalaj;

19 19 Maddenin adı Maddenin piyasaya arzından sorumlu üretici, ithalatçı ya da dağıtıcının adı, telefon numarası ve tam adresi Tehlike sembolleri ve varsa tehlike işareti - Maddeye birden fazla tehlike sembolü verildiğinde: 1) T > C > X 2) C > X 3) E > F > O Risk (R) ibareleri Güvenlik (S) ibareleri EC ve CAS numarası ETİKETLEME ( Madde )

20 20 Ambalajın hacmi 125 ml’yi aşmıyorsa: - Tahriş edici - Kolay alevlenir - Alevlenir - Oksitleyici ETİKETLEME ( Madde ) R ve S ibaresinin kullanılması gerekmez

21 21 Tehlikeli müstahzarın ticari adı Tehlikeli müstahzarın içinde bulunan madde veya maddelerin kimyasal adları; - Müstahzarı oluşturan madde veya maddelerin kimyasal adları, etiketin üzerine aşağıda verilen kurallara uygun olarak yazılır: - T+, T, Xn olarak sınıflandırılan maddeler. - C olarak sınıflandırılan maddeler. - Kanserojen, Mutajen, Üreme sistemine toksik (kat.1, 2,3) - Tek maruziyetten sonra öldürücü olmayan etkilerden dolayı çok toksik, toksik ya da zararlı, - Tekrarlanan veya uzun süreli maruziyetten sonra şiddetli etkilerden dolayı toksik veya zararlı, - Hassaslaştırıcı maddeler. ETİKETLEME ( Müstahzar )

22 22 Müstahzarın piyasaya arzından sorumlu ve Türkiye’de yerleşik olan üretici, ithalatçı veya dağıtıcının adı, telefon numarası ve adresi Tehlike sembolleri ve tehlike işaretleri Müstahzara birden fazla tehlike sembolü verildiğinde: 1) T > C > X 2) C > X 3) E > F > O 4) Xn > Xi Risk-R ibareleri Güvenlik-S ibareleri ETİKETLEME ( Müstahzar )

23 23 Ambalajın hacmi 125 ml’yi aşmıyorsa: - R41 ile belirtilenler veya N sembolü ile gösterilip “çevre için zararlı” olanlar hariç, Kolay alevlenir Oksitleyici Tahriş edici - “Alevlenir” veya N sembolü ile gösterilmemiş “çevre için tehlikeli” olarak sınıflandırılan müstahzarlar için S ibaresinin kullanılması gerekmez. ETİKETLEME ( Müstahzar ) R veya S ibaresinin kullanılması gerekmez

24 24 ETİKETLEME ( Madde – Müstahzar ) a ≥ 1/10 ve ≥1 cm 2 Siyah Turuncu Ambalajın Kapasitesi Etiket Boyutu (mm) < 3 litreEn az 52 x 74 > 3 litre <50 litreEn az 74 x 105 >50 litre < 500 litreEn az 105 x 148 > 500 litreEn az 148 x 210

25 25 ETİKETLEME Ambalaj normal konumundayken üzerindeki bilgiler okunabilecek şekilde sıkıca yapıştırılır Etiketin rengi ve görünümü, tehlike sembolleri ile üzerinde yer aldığı fon, açık olarak fark edilecek şekilde olmalıdır Etikette bulunması gerekli bilgiler, fondan açıkça göze çarpacak ve kolaylıkla okunabilecek büyüklükte ve aralıkta olmalıdır Etiket dili Türkçe olmalıdır.

26 26 Etiket ve Ambalajda yer almayacak hususlar “Ekolojiktir” “Zararsızdır” “Kirletici değildir” “Toksik değildir”

27 27 Firmanın adı, adresi, tel,..... Maddenin ismi Tehlike sembolleri R cümlecikleri R 23/24/25 S cümlecikleri (1/2) 36/37-45 EC No Difenilamin ABC Kimya Sanayi A.Ş., söğütözü cad...Tel:0312... Toksik T EC No: 204-539-4 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir - Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. -Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın -Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse bu etiketi gösterin) N Çevre için tehlikeli ETİKETLEME (Madde)

28 28 Firmanın adı, adresi, tel,..... Müstahzarın ismi Tehlike sembolleri R cümlecikleri R 11-39/23/24/25 S cümlecikleri (1/2) 36/37/39-45 TMX (Toluen, Metanol ve Ksilenol içerir) ABC Kimya Sanayi A.Ş., söğütözü cad...Tel:0312... - Kolay alevlenir - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir - Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. -Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın -Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse bu etiketi gösterin) ETİKETLEME (Müstahzar) F Kolay alevlenir T Toksik

29 29 ETİKETLEME Difenilamin ABC Kimya Sanayi A.Ş., söğütözü cad...Tel:0312... Toksik T EC No: 204-539-4 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir - Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. -Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın -Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse bu etiketi gösterin) N Çevre için tehlikeli X

30 30 - R41 ”tahriş edici” ler hariç, diğer “tahriş edici” maddelerin - Uzun süreli maruziyet sonrası insan sağlığı için “zararlı” maddeler hariç diğer “zararlı” maddelerin isimleri Etiket ve GBF’da yer almasını istemiyorsa İlgili Kuruluş onayı Müstahzarı piyasaya arz eden İlave bilgi Karar - 15 gün Kimyasal Adların Gizliliği Ek-11- Gizlilik talebi

31 31 11/07/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılacaktır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik X

32 32 TEŞEKKÜR EDERİM


"Şeref YILMAZ İSTANBUL TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26 ARALIK 2008 Mükerrer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları