Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Medya Tarihi ve Kavramlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Medya Tarihi ve Kavramlar"— Sunum transkripti:

1 Medya Tarihi ve Kavramlar
2. Sunum Öğr. Gör Mehmet Akif Barış

2 İLETİŞİM SÜRECİ

3 Medya Türüne Göre İletişim
Teknolojiyle Aracılanmamış İletişim Yapay araç kullanmaksızın yapılan iletişim Teknolojiyle Aracılanmış İletişim Yapay araçların ve tekniğin kullanıldığı

4 İletişim - Gelişimi Simge üretme ve kullanma Konuşma Fonetik alfabe
*Yazı(M.Ö sümerler), kağıt(M.S.105 Ts’ai Lun) *Matbaa(Çin 700, avrupa 1450 Guttenberg) Gazetcilik Avrupa’da ve Türkiye’de gazetecilik *Telgraf (1837 – William Cooke, Charles Wheatstone 1843 Samuel Morse) Telefon(1847-Alexander G. Bell) Radyo(1902, Marconi) Televizyon(1923 Logia Beard) *Bilgisayar & İnternet

5 İlk İnsanların İletişim Çabası: Sözellik
Birlikte olmayı gerektirir Gözle görme, çağırma ve kulakla duymayı İşaretler, dürtmeler, çağırma sesleri M.Ö 90bin-40bin, 35bin konuşmanın geliştirilmesi Sözlü gelenek, sözün sahipliği üstünlüğü

6 Yazının İcadı Alfabenin Geliştirilmesi
Sümerler ve Mısırlılar MÖ 3000ler Sözün yazıyla kaydı Kil Tabletler – Çivi yazısı Hiyeroglif(Mezopotamya) Ekonomik ve Siyasal yönetim Yöneticiler, Tüccarlar: Demirbaş defteri, Buyruklar.. Kayıt ve Hesap Tutma

7

8 Kağıda Geçiş Parşomen Papirus Yaşayan Ölünün Kitabı(MÖ 1900)
En eski kütüphane - Atina(MÖ500) Kağıt MS105, Ts’ai Lun Matbaa 800, Çin, Blok baskı 1450 hareketli tipografya, Avrupa Mekaniksel çoğaltma Yunan ve Arap eserlerinin tercümesi ve çoğaltılması

9

10 Basılı Yayınlar ve Gazetecilik
Gazetcilik Avrupa’da ve Türkiye’de gazetecilik Occassionel ilk düzensiz gazete (Fransa) Gazetta Acta Diurna (Roma-MÖ.59) İlk süreli yayın Almanak 18.YY Dödüncü güç (Edmund Burke) Balzac, Hugo, Dumas gazete Arkası yarın hikayeler

11 Basılı Yayınlar ve Gazetecilik
Takvimi Vekayi, Ceridei Havadis, Tercumanı Ahval, Tasviri Efkar Haber, Köşe yazıları Çeviriler, Hikayeler, Edebi Metinler Tasvirler, Gözlem, Şiir, Mtizah, Eleştiri Diyojen ilk mizah dergisi Teordor Kasap Mümeyyiz İlk çocuk dergisi (İng Jüvennile Magazine) Sadakat, Çocuk Yurdu(1913), Türk Yavrusu Musavver Çocuk Postası, Gençlik(28), Şençocuk(31)

12

13 Elektronik Medyaya Geçiş
*Telgraf (1837 – William Cooke, Charles Wheatstone 1843 Samuel Morse) Kamera (1850), Film(1888) Sinematograf(1895)-Lumiere Kardeşler Görüntü alma saklama teknikleri Telefon(1847-Alexander G. Bell) Bellinograf (Fax) GSM 1994 Türkiye

14 Elektronik Medyaya Geçiş
Radyo(1902, Marconi) Askeri amaç 1920 KİA olarak yazılı basına alternatif 1922(SSCB),1923(Almanya),1927(Türkiye) Televizyon(1923 Logia Beard) 1936(İngiltere),( ) *Bilgisayar & İnternet (1970li yıllar ve sonrası) Digitalleşme, yöndeşme ve yeni medya , Telekomünikasyon Etkileşimli Medya Multimedya HyperMetin(text)

15 Kavramlar McLuhan “Küresel Köy”, Küreselleşme
Buluşların uzuvların uzantısı gibi Kesme Budama (Kültürel Geleneklerin) Kültür Endsütrisi, Bilinç Endüstrisi (F.O.) Enformasyon Toplumu Göstergeler, Göstege Toplumu Kültürel Göstergeler Projesi (Yetiştirme)

16 Kavramlar Medya Sahipliği Yayıncılık Kitle, Kitle Toplumu Jargon
Eşik Bekçiliği Hegemonya

17 Kavramlar İçerik Analizi, Söylem Analizi Yapısalcı Okuma Türleri
Hegemonik, Tarafsız, Eleştirel Suskunluk Sarmalı


"Medya Tarihi ve Kavramlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları