Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim Bilimlerine Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim Bilimlerine Giriş"— Sunum transkripti:

1 İletişim Bilimlerine Giriş
İlk Hafta – Dersin Tanıtımı

2 Öğretim Görevlisi Mehmet Akif BARIŞ 1981, Elazığ Evli, 1k,1e
Lisans – Bilgisayar Mühendisliği (Fırat Üni.) Y.Lisans-Radyo- TV- Sinema (Fırat Üni.) Doktora – İletişim Bilimleri (Marmara Üni.) Bilişim Sektörü(Özel) Bilişim Uzmanı (Erzincan Üniversitesi) Öğretim Görevlisi (Zirve Üniversitesi)

3 Ders Açıklaması ve Değerlendirme
Bilim yapma işinden yola çıkılarak iletişim alanı ve alanla ilgili çalışmalar, yaklaşımlar, modeller anlatılacak. Örnekler ve günümüz uygulamaları konu edilecek. T-U-K A (3-0-3) – 5 Vize(%30), Final(%50), Ödev:%20 Ofis Saatleri (Salı Perşembe 13-15) Not Sistemi A A B B B C C C D D F

4 Devam %30 devamsızlık hakkı (4+1 hafta) Sunum haftası mazaret yok
Ödev 2 şer kişilik gruplar Sunumlar dk arası 6. haftadan itibaren her hafta 4 sunum Konular: En geç 4. hafta PAZARTESİ alınacak

5 Sunum Konusu ve Raporlandırma
İletişim Alanı ile ilgili düşünürler listesinden bir isim seçilecek. Seçilen bilim adamına ilişkin bir araştırma yapılacak ve bilgi toplanacak. 1- Slayt haline getirilecek ve verilen haftada sunum yapılacak. 2- Dönemin son haftası verilmek üzere 8-10 sayfa arası bir makale-rapor yazılacak. Seçilen düşünürün hayatı, çalışmaları, eserleri ve düşücelerinden özet oluşturularak sunuma ve rapora eklenecek.

6 Ders İzlencesi 1. Hafta: İletişim Kuramlarına Giriş
Bilimsel Araştırmalar ve İletişim Bilimi, İnsan ve Doğası; İletişim Türleri, İletişim Tarihi; İletişim Araştırmaları Tarihi, İletişim Alanındaki Gelişmeler 2. Hafta: İletişim Kuramlarına Giriş İletişim Süreci, Kitle İletişimi ,Etki Araştırmaları, Anlam, Niyet ,Kültür, İdeoloji 3. Hafta: Çizgisel ve Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar Kitle Toplumu ve İletişim Araçları, İki Aşamalı Akış Modelleri Propaganda Kavramı ve Propaganda Çalışmaları, İkna Kavramı ve İkna Çalışmaları 4. Hafta: Medya ve Etkilerine Yönelik Yaklaşımlar Gündem Belirleme Kuramı, Kamuoyu Oluşturma, Suskunluk Sarmalı Kuramı Yetiştirme Kuramı, Önceleme ve Çerçeveleme

7 Ders İzlencesi 5. Hafta: İzleyici Merkezli Yaklaşımlar
İzleyicinin Aktifliği , Bağımlılık Modeli Beklenti Değer Yaklaşımı 6. Hafta: Tekrar 7. Hafta: Vizeler 8. Hafta: Teknoloji Merkezli Yaklaşımlar Teknolojik Belirlenimcilik Yaklaşımı, Modernleşme ve Kitle İletişim Araçları Enformasyon, yöndeşme, küresel köy kavramları, Yeniliklerin Yayılımı 9. Hafta: Teknoloji Merkezli Yaklaşımlar Enformasyon Toplumu ve İletişim Teknolojileri, Bilgi Açığı Yaklaşımı Sayısal Eşitsizlik ve Bağımlılık

8 Ders İzlencesi 10. Hafta: Dilbilimsel ve Göstergebilimsel Yaklaşımlar
Gösterge, Gösteren, Gösterilen, Düzanlam/ Yananlam, Metinler Arasılık, Simülasyon 11. Hafta: Dilbilimsel ve Göstergebilimsel Yaklaşımlar Yapısalcı Dilbilimsel – Göstertergebilisel Yaklaşımlar, Postyapısalcılık ve Medya Metinleri Postmodern Durum ve Hipergerçeklik 12. Hafta: Eleştirel Yaklaşımlar Eleştirel Kuram, Frankfurt Okulu, Ekonomi Politiği Yaklaşımı 13. Hafta: Eleştirel Yaklaşımlar Kültürel İncelemeler, Kültür Endüstrisi, Kültür Emperyalizmi,İngiliz Kültürel Okulu 14. Hafta: Genel Tekrar 15. Hafta: Final Sınavı

9 Kaynaklar “İletişim Kuramları”, Editör Erkan Yüksel, Anadolu Üniversitesi Yayınları “İletişim Bilimlerinin Serüveni”,Michel Bourse, Halime Yücel, Ayrıntı Yayınları Yaylagül Levent, “Kitle İletişim Kuramları”, Dipnot Yayınları Türkoğlu Nurçay, “Toplumsal İletişim”, Urban Yayınları Tekinalp Şermin, Uzun Ruhdan, “İletişim Araştırmaları ve Kuramları”, Beta Yay. Maigret Eric,”Medya ve İletişim Sosyolojisi”, İletişim Yayınları McQuail Denis, Windhal Sven, “Kitle İletişim Çalışmalarında İletişim Modelleri”, İmge Kitabevi Mattelart Armand and Michele,”İletişim Kuramları Tarihi”, İletişim Yay. Işık Metin, “Kitle İletişim Teorilerine Giriş”, Eğitim Kitabevi Yayınları Korkmaz Alemdar, Erdoğan İrfan, “Öteki Kuram”, Erk Yayınlar

10 HEDEF (ALICI) KAYNAK (GÖNDERİCİ)
O D L AMA K O D A Ç MA HEDEF (ALICI) KAYNAK (GÖNDERİCİ) KANAL İnsan İktidar Güç Sermaye Sahipliği Devlet Medya Kuruluşu SAHİPLİK ARAŞTIRMASI NİYET ANALİZİ PROPAGANDA VE İKNA KAMUOYU OLUŞTURMA İnsan Vatandaş Kamuoyu İzleyici Kitle İZLEYİCİ ANALİZİ ETKİ ARAŞTIRMALARI PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR Mesajın Türü,İçeriği İletişim Şekli İletişim Tekniği(Teknoloji) İletişim Aracı(Medya) İletişimin Dili Gürültü ve Engeller İÇERİK ANALİZİ MEDYA ANALİZİ TEKNOLOJİ – AR-GE ÇALIŞMALARI


"İletişim Bilimlerine Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları