Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim ve Kitle İletişim Araçları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim ve Kitle İletişim Araçları"— Sunum transkripti:

1 İletişim ve Kitle İletişim Araçları

2 İletişim, her şeyden önce bir bilgi alışverişidir.
Bu alışverişten amaçlanan anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek ihtiyaçlarının giderilmesidir

3

4 İnsanoğlu, var olduğu günden bugüne dek iletişim kurmak için çeşitli araçlara başvurmuştur.

5

6 İletişimin en yalın, en ilkel araçlarından biri kabul edilen işaretlere, kelimelere dayalı olan yazı ve konuşma dilinin yanı sıra, beden dili ile sözsüz anlatımlar (jestler, mimikler, dokunma, cevap vermeme, sessiz kalma gibi davranış ve tutumlar; dans, resim, v.b.) da yüzyıllar boyunca kullanıla gelmiştir.

7 Kitle; “Toplumun içerisinde bütün grupları, bireyleri temsil etmektedir
Kitle iletişim araçları : Haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.

8 Günümüzde posta, telgraf, telefon, faks gibi haberleşme araçları;
gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; uydular, bilgisayarlar (İnternet ve ) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları durumuna gelmiştir.

9 K.İ.A. amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir.
Kitle iletişim araçları; “Daha geniş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurmak için gerçekleştirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir araçtır.”

10 Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur. Bazı batı ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul etmektedir. En az yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru niteliğindedir.

11 Kitle iletişimi, “Türkçe’de; kitle haberleşmesi” şeklinde ifade edilir.
Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur.

12 Kitle iletişim araçları iletişimden ve kitlelerden ayrı tutulamaz.
Kitle iletişim araçları 15. yy’da Batı Avrupa’da hareketli metal harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır. Alman Johann Gutenberg’in yılları arasında matbaayı bulmasıyla kitle iletişim araçlarının kullanılmasına başlanmıştır.

13 Bazı tarihçilere göre kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur.
Ancak kitle iletişimi insanlığın var oluşundan bu yana var olmakta ve ilerlemektedir. Bazı tarihçilere göre kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur. Bunlar; 1. İşaretlerle iletişim 2. Dilin gelişimiyle iletişim 3. Yazının icadıyla iletişim 4. Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletişim 5. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle kitle iletişimi.

14 Radyo: Radyonun ilk olarak Macaristan’da 19. yüzyıl sonlarında Budapest Registar adıyla telefonlu (kablolu) radyo olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ama gerçek anlamda ilk radyo yayını 1920 yılında ABD’de Pittsburg’da yapıldı. Ancak telsiz iletişimi olarak daha önceleri radyo teknolojisi kullanılmaya başlanmıştı. Örneğin meşhur Titanic gemisi 1912 yılında batarken elektromanyetik dalgalar kullanan bir telsiz ile yardım istemişti.

15 Türkiye’de il radyo vericileri 1927 yılında Ankara ve İstanbul’da faaliyete geçti.

16 Televizyon: Televizyonun babası olarak tanınan Paul Nipkow 1884 yılında resim tarama makinası yaparak bu taranmış resmin telgraf hatlarından iletilmesini tasarlamıştı. Bugünkü televizyon kamerasının ilk halini ise ionoscope adıyla 1923 yılında Vladimir Zworkin yapmıştı.

17 1936 da BBC tarafından yapıldı
İlk televizyon yayını 1936 da BBC tarafından yapıldı

18

19 ENIAC adındaki ilk bilgisayarın askeri amaçlarla 1946 yılında geliştirilmesiyle dijital çağ başlamış oldu. ENIAC adındaki ilk bilgisayarın askeri amaçlarla 1946 yılında geliştirilmesiyle dijtal çağ başlamış oldu.

20 Bugün kamusal olarak TTNET adıyla Türk Telekom işletiyor
Türkiye ilk kez ODTÜ- TÜBİTAK işbiriği ile 1993 yılında ABD üzerinden internete erişti. Bugün kamusal olarak TTNET adıyla Türk Telekom işletiyor

21 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, günü, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Yasa ile kurulmuş özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir.

22 Hazırlayanlar Burakcan Torunoğlu 20131616001 Şükrü Bazlama 20131616014


"İletişim ve Kitle İletişim Araçları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları