Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.ogretmenweb.com. İletişim, her şeyden önce bir bilgi alışverişidir. Bu alışverişten amaçlanan anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek ihtiyaçlarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.ogretmenweb.com. İletişim, her şeyden önce bir bilgi alışverişidir. Bu alışverişten amaçlanan anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek ihtiyaçlarının."— Sunum transkripti:

1 www.ogretmenweb.com

2 İletişim, her şeyden önce bir bilgi alışverişidir. Bu alışverişten amaçlanan anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek ihtiyaçlarının giderilmesidir

3 www.ogretmenweb.com

4 İnsanoğlu, var olduğu günden bugüne dek iletişim kurmak için çeşitli araçlara başvurmuştur. İnsanoğlu, var olduğu günden bugüne dek iletişim kurmak için çeşitli araçlara başvurmuştur.

5 www.ogretmenweb.com

6 İletişimin en yalın, en ilkel araçlarından biri kabul edilen işaretlere, kelimelere dayalı olan yazı ve konuşma dilinin yanı sıra, beden dili ile sözsüz anlatımlar (jestler, mimikler, dokunma, cevap vermeme, sessiz kalma gibi davranış ve tutumlar; dans, resim, v.b.) da yüzyıllar boyunca kullanıla gelmiştir. İletişimin en yalın, en ilkel araçlarından biri kabul edilen işaretlere, kelimelere dayalı olan yazı ve konuşma dilinin yanı sıra, beden dili ile sözsüz anlatımlar (jestler, mimikler, dokunma, cevap vermeme, sessiz kalma gibi davranış ve tutumlar; dans, resim, v.b.) da yüzyıllar boyunca kullanıla gelmiştir.

7 www.ogretmenweb.com Kitle; “Toplumun içerisinde bütün grupları, bireyleri temsil etmektedir Kitle; “Toplumun içerisinde bütün grupları, bireyleri temsil etmektedir Kitle iletişim araçları : Haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır. Kitle iletişim araçları : Haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.

8 www.ogretmenweb.com Günümüzde posta, telgraf, telefon, faks gibi haberleşme araçları; Günümüzde posta, telgraf, telefon, faks gibi haberleşme araçları; gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; uydular, bilgisayarlar (İnternet ve uydular, bilgisayarlar (İnternet ve e-mail) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları durumuna gelmiştir. e-mail) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları durumuna gelmiştir.

9 www.ogretmenweb.com K.İ.A. amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir. K.İ.A. amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir. Kitle iletişim araçları; “Daha geniş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurmak için gerçekleştirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir araçtır.” Kitle iletişim araçları; “Daha geniş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurmak için gerçekleştirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir araçtır.”

10 www.ogretmenweb.com Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur. Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur. Bazı batı ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul etmektedir. Bazı batı ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul etmektedir. En az yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru niteliğindedir. En az yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru niteliğindedir.

11 www.ogretmenweb.com Kitle iletişimi, “Türkçe’de; kitle haberleşmesi” şeklinde ifade edilir. Kitle iletişimi, “Türkçe’de; kitle haberleşmesi” şeklinde ifade edilir. Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur. Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur.

12 www.ogretmenweb.com Kitle iletişim araçları iletişimden ve kitlelerden ayrı tutulamaz. Kitle iletişim araçları iletişimden ve kitlelerden ayrı tutulamaz. Kitle iletişim araçları 15. yy’da Batı Avrupa’da hareketli metal harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır. Kitle iletişim araçları 15. yy’da Batı Avrupa’da hareketli metal harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır. Alman Johann Gutenberg’in 1434-1436 yılları arasında matbaayı bulmasıyla kitle iletişim araçlarının kullanılmasına başlanmıştır. Alman Johann Gutenberg’in 1434-1436 yılları arasında matbaayı bulmasıyla kitle iletişim araçlarının kullanılmasına başlanmıştır.

13 www.ogretmenweb.com Ancak kitle iletişimi insanlığın var oluşundan bu yana var olmakta ve ilerlemektedir. Ancak kitle iletişimi insanlığın var oluşundan bu yana var olmakta ve ilerlemektedir. Bazı tarihçilere göre kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur. Bazı tarihçilere göre kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur. Bunlar; Bunlar; 1. İşaretlerle iletişim 1. İşaretlerle iletişim 2. Dilin gelişimiyle iletişim 2. Dilin gelişimiyle iletişim 3. Yazının icadıyla iletişim 3. Yazının icadıyla iletişim 4. Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletişim 4. Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletişim 5. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle kitle iletişimi. 5. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle kitle iletişimi.

14 www.ogretmenweb.com Radyo: Radyo: Radyonun ilk olarak Macaristan’da 19. yüzyıl sonlarında Budapest Registar adıyla telefonlu (kablolu) radyo olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Radyonun ilk olarak Macaristan’da 19. yüzyıl sonlarında Budapest Registar adıyla telefonlu (kablolu) radyo olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ama gerçek anlamda ilk radyo yayını 1920 yılında ABD’de Pittsburg’da yapıldı. Ama gerçek anlamda ilk radyo yayını 1920 yılında ABD’de Pittsburg’da yapıldı. Ancak telsiz iletişimi olarak daha önceleri radyo teknolojisi kullanılmaya başlanmıştı. Örneğin meşhur Titanic gemisi 1912 yılında batarken elektromanyetik dalgalar kullanan bir telsiz ile yardım istemişti. Ancak telsiz iletişimi olarak daha önceleri radyo teknolojisi kullanılmaya başlanmıştı. Örneğin meşhur Titanic gemisi 1912 yılında batarken elektromanyetik dalgalar kullanan bir telsiz ile yardım istemişti.

15 www.ogretmenweb.com Türkiye’de il radyo vericileri 1927 yılında Ankara ve İstanbul’da faaliyete geçti. Türkiye’de il radyo vericileri 1927 yılında Ankara ve İstanbul’da faaliyete geçti.

16 www.ogretmenweb.comTelevizyon: Televizyonun babası olarak tanınan Paul Nipkow 1884 yılında resim tarama makinası yaparak bu taranmış resmin telgraf hatlarından iletilmesini tasarlamıştı. Televizyonun babası olarak tanınan Paul Nipkow 1884 yılında resim tarama makinası yaparak bu taranmış resmin telgraf hatlarından iletilmesini tasarlamıştı. Bugünkü televizyon kamerasının ilk halini ise ionoscope adıyla 1923 yılında Vladimir Zworkin yapmıştı. Bugünkü televizyon kamerasının ilk halini ise ionoscope adıyla 1923 yılında Vladimir Zworkin yapmıştı.

17 www.ogretmenweb.com İlk televizyon yayını 1936 da BBC tarafından yapıldı

18 www.ogretmenweb.com

19 ENIAC adındaki ilk bilgisayarın askeri amaçlarla 1946 yılında geliştirilmesiyle dijtal çağ başlamış oldu. ENIAC adındaki ilk bilgisayarın askeri amaçlarla 1946 yılında geliştirilmesiyle dijtal çağ başlamış oldu. ENIAC adındaki ilk bilgisayarın askeri amaçlarla 1946 yılında geliştirilmesiyle dijital çağ başlamış oldu.

20 www.ogretmenweb.com Türkiye ilk kez ODTÜ- TÜBİTAK işbiriği ile 1993 yılında ABD üzerinden internete erişti. Türkiye ilk kez ODTÜ- TÜBİTAK işbiriği ile 1993 yılında ABD üzerinden internete erişti. Bugün kamusal olarak TTNET adıyla Türk Telekom işletiyor Bugün kamusal olarak TTNET adıyla Türk Telekom işletiyor

21 www.ogretmenweb.com Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, 13.04.1994 günü, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Yasa ile kurulmuş özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, 13.04.1994 günü, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Yasa ile kurulmuş özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir.

22 www.ogretmenweb.com Hazırlayanlar Hazırlayanlar Burakcan Torunoğlu Burakcan Torunoğlu 20131616001 20131616001 Şükrü Bazlama Şükrü Bazlama 20131616014 20131616014


"Www.ogretmenweb.com. İletişim, her şeyden önce bir bilgi alışverişidir. Bu alışverişten amaçlanan anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek ihtiyaçlarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları