Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. HAFTA: Özel Gereksinimli Bireyler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. HAFTA: Özel Gereksinimli Bireyler"— Sunum transkripti:

1 1. HAFTA: Özel Gereksinimli Bireyler

2 TEMEL KAVRAMLAR Zedelenme Yetersizlik Özür / Engel Risk taşıma

3 Zedelenme: Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, bir yapı ya da işleyiş bozukluğu olması durumudur. Yetersizlik: Bir şeyi yapmada yeterli olmama, belirli bir şekilde davranmada sınırlı kapasite. Özür/Engel: Bireyin yetersizlik yüzünden yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamaması Risk Taşıma: Halen bir yetersizliği belirlenemeyen ancak ileride yetersizlik gösterme şansı ya da olasılığı normalde beklenenden daha fazla olması.

4

5 Özel eğitime gereksinim duyan birey kimdir?
«Özel eğitime gereksinim duyan birey, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey» Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

6 Etiketleme: Özel Gereksinimli Bireyi Nasıl Adlandırmalıyız?
Avantajları? Dezavantajları?

7 Etiketlemenin alternatifi sınıflandırmasız yaklaşımlardır
Etiketlemenin alternatifi sınıflandırmasız yaklaşımlardır. Yetersizliğine odaklanmak yerine öğrenme gereksinimlerine odaklanmak…

8 Özel Gereksinimi Olan Öğrenci Sayısı Nedir?
Dünya Sağlık Örgütü Verileri (WHO) 600 milyon kişi yetersizlikten etkileniyor (Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %10’u) 470 milyon çalışma çağında olan birey 200 milyon çocuk Yetersizlik oranı en düşük ülke Özbekistan (%2) Yetersizlik oranı en yüksek ülke Merkez Afrika Cumhuriyeti (%31) En yüksek yaygınlık oranı zihinsel yetersizlik

9 Türkiye Özürlüler Araştırması Bulguları
Toplam nüfusun içindeki özel gereksinimli birey oranı % 12.29 Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı % 2.58 (1.8 milyon!) Süreğen hastalığı olanların oranı % 9.70

10 Özel gereksinimli bireylerin % 41’i ilkokul mezunudur
Özel gereksinimli bireylerin % 41’i ilkokul mezunudur. Bu bireylerin % 2.24’ü yüksek okula devam etmektedir. Eğitim düzeyi doğrudan yaşam kalitesini etkileyen bir göstergedir. Sağlık, çalışma durumu, gelir ve sosyal yaşama katılma düzeyi eğitim düzeyi ile doğru orantılı olarak artar. Özel gereksinimli olmak eğitim yaşamına katılmayı engelleyen bir durumdur. Bu kısır döngüyü kırmak özel gereksinimli bireyler için gereken özel eğitim hizmetlerinin nitelik ve niceliğini arttırmakla, bunun yanısıra normal eğitime devam edebilecek bireylere fırsat eşitliği sağlamakla mümkün olabilecektir.

11 SINIFLAMA Ülkemiz özel eğitim sistemi içerisinde, yasal sınıflandırma yapılmaktadır. Zihinsel yetersizlik Birden fazla alanda yetersizlik Görme yetersizliği Duygusal uyum güçlüğü İşitme yetersizliği Süreğen hastalık Ortopedik yetersizlik Yaygın gelişimsel bozukluk (otizm) Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik Sosyal uyum güçlüğü Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Dil ve konuşma güçlüğü Özel öğrenme güçlüğü Üstün veya özel yetenek

12 Konuşmacı hangi özür türüne sahiptir?
Konuşmacının özrü ile ilgili ailesinin yaptığı yanlış uygulamalardan birini yazınız.


"1. HAFTA: Özel Gereksinimli Bireyler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları