Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİ

2 Erken çocukluk eğitimi 0–6 yaş (72 ay) aralığını kapsayan, çocukların yaşamlarının temelini oluşturdukları kritik bir dönemdir.

3 Bu dönemde çocukların; zihinsel süreçleri, dil becerileri, Motor (hareket) becerileri, sosyal becerileri hızla gelişmektedir. Çocukların erken deneyimleri, daha sonraki yıllarda ortaya çıkan gelişimlerinin şekillendirilmesi açısından da ayrıca önem taşımaktadır.

4 Yetersizliği bulunan çocukları düşündüğümüzde; ailenin çocuğunu doğumdan sonra kabulleninceye kadar geçen süre, tutumlarının olumsuzluğu çocuğuyla paylaşımı çocuğu olumsuz yönde etkilemektedir.

5 Okulumuza ‘Erken Çocukluk’ döneminde bulunan herhangi bir özel eğitim tanısıyla başvuran çocuk için gelişim envanterleri kullanılarak ayrıntılı değerlendirme yapılır. Çocuğun, zihinsel süreçlerde, dil becerilerinde, motor (hareket) becerilerde ve sosyal becerilerde yapabildikleri belirlenir. Ayrıca çocuğun yetersizlik türü de saptanır. Ailenin ev ortamında yaptıkları sorgulanır. Ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına göre çocukla hangi alanda çalışmak gerekiyorsa amaçlar koyarak öğrencinin bireysel eğitim plan ve programı oluşturulur. Bu planda çocuğun yaşı ve performans düzeyi dikkate alınarak okula hazırlanması gerekiyorsa, çalışma davranışları ve öğrenmeye hazırlık becerileri üzerinde yoğunlaşılır.

6 Gelişimin hızla şekillendiği bu dönemde olumsuz tutumlardan dolayı yetersizliği olan çocuklarda çok büyük yaşantı eksiklikleri görülmektedir. Ayrıca çocuğun yetersizliği de bu durumla bütünleşince çocuk akranlarından büyük oranda geri kalabilmektedir.

7 Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Özel Eğitim Hizmetlerinin Amaçları:
Özel gereksinimli çocuğun tüm ailesini desteklemek; Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerinde, özel eğitim hizmetlerinin tüm aileyi dikkate alarak hazırlanması gerekmektedir.

8 Çünkü bu dönemlerdeki çocukların bakım ve eğitimleri, büyük ölçüde ailede gerçekleşmektedir. Ayrıca, özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak, ailelerin büyük çoğunluğunda, pek çok duygusal (örneğin stres, mutsuzluk, vb.) ve toplumsal (örneğin toplumdan soyutlanma, vb.) sorunlara yol açabilmektedir.

9 Yaygın kanının aksine, ailenin yaşadığı sorunlar, çocuğun engelinin derecesiyle doğru orantılı değildir. Bazı durumlarda, tanılanmasındaki zorluklar nedeniyle, hafif derecede bir engellilik durumu, ailede, ileri derecede bir engellilik durumundan daha fazla strese yol açabilmektedir.

10 Erken Eğitim Modelleri:
Eve dayalı Programlar Kuruma dayalı Programlar Eve ve kuruma dayalı Programlar   Küçük adımlar Portage      

11 Eve dayalı Programlar:
Uzman aileyi evinde ziyaret eder ve tüm erken özel eğitim çalışmaları evde yürütülür.    Eve dayalı uygulamalar, ailenin gereksinimlerini kendi ortamında belirlemek, uzmanın aileyle birlikte planlamalar yapması ve aileye gerekli olan bilgiyi sağlaması açısından oldukça ideal ortamlardır.  

12 Kuruma dayalı Programlar:
Ailenin kuruma gelmesiyle tüm erken özel eğitim çalışmaları kurumda yürütülür. Eve ve kuruma dayalı Programlar: Zaman zaman uzmanın eve, zaman zaman da ailenin kuruma gelmesiyle erken özel eğitim çalışmaları evde ve kurumda yürütülür.

13 Bundan dolayı erken teşhis çok önemli…
DİKKAT !!! Çocuklarımızın,bu becerilerde ortaya çıkabilecek yetersizlikleri İleriki yaşamlarını başarılı bir şekilde sürdürmesine engel olur. Bundan dolayı erken teşhis çok önemli…

14 İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları