Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIBBİ TANILAMA EĞİTSEL TANILAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIBBİ TANILAMA EĞİTSEL TANILAMA"— Sunum transkripti:

1 TIBBİ TANILAMA EĞİTSEL TANILAMA

2 TANILAMA SÜRECİNDE SINIF ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ
Akranlarından beklenen düzeyden anlamlı farklılık gösteren çocuklar, gözlem yoluyla fark edilebilir. Fark edildiği andan itibaren Özel Eğitim ihtiyacı olduğu düşünülen öğrenci ile ilgili olarak çeşitli çalışmalar yürütülmelidir.

3 Yapılacak Çalışmalar Öğrencinin gözlemleri aile ile paylaşılır. Öğrencinin sağlık sorunu olup olmadığı ile ilgili olarak aile sağlık kurumlarına yönlendirilir. Öğrencinin uyumunu arttırmak için ve güçlük alanlarını azaltmak için veri toplar. Akademik yönden güçlü –zayıf yönleri Aile içi durumu ve ailenin çocuğa katkıları. Geçirilmiş kaza ve hastalıklar, önlemler Süreğen hastalık, ilaç kullanımı ve etkileri.

4 Yapılacak çalışmalar Okul Rehber Öğretmeninin gözlem ve önerilerine başvurmak. Uygulanmış Gelişim Testlerinin değerlendirilmesi. Toplanan verilere uygun sınıf içi düzenleme ve tedbirler alınması. Programın farklılaştırılması. Fiziksel ortamla ilgili değişikliklerin yapılması. Öğretim yöntem ve tekniklerinde değişime gitmek. Öğretim materyallerinde değişime gitmek.

5 Yapılacak Çalışmalar Öğrencinin kaydettiği gelişim izlenir ve alınan tedbirler gözden geçirilir. Alınan tedbirlere rağmen öğretim hizmetlerinden yararlanamıyorsa, Eğitsel Değerlendirme Formu doldurularak okul idaresine teslim edilir.

6 RAM’a Yönlendirme Rehberlik Araştırma Merkezine Eğitsel Tanılama için;
Aileler Sağlık Kurulu Raporu İle, Okul İdareleri Eğitsel Değerlendirme Formu İle başvuru yaparlar.

7 Tanılama süreci Özel Gereksinimli Öğrencilerin Belirlenmesi/Farkına varma (Öğretmenin bilgi toplaması) Gönderme Öncesi Süreç Gönderme (RAM) Süreci Tanılama (Tıbbi Tanılama, Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama) Yönlendirme (Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu) Yerleştirme (Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu) Okul/Kurum BEP Biriminin Oluşturulması BEP Toplantılarının Yapılması

8 Özel Eğitimde Tanılama
Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama: Öğrencinin eğitsel amaçla zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal gelişim öyküsü, gelişim özellikleri ve eğitsel performansının (dikkatini yöneltme, zihinsel gelişim, görsel algı, alıcı dil-ifade edici dil, işitsel algı, sosyal-duygusal, motor beceriler..) belirlenerek değerlendirilmesi sürecidir. Tıbbi Tanılama: Tıbbi verilerin ve psikometrik ölçümlerin esas alındığı tanılama modelidir.

9 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama
Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması Rehberlik ve Araştırma Merkezinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada bireyin; tıbbî değerlendirme raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim öyküsü, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitimsel ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır. Eğitsel değerlendirme ve tanılama; eğitimin her tür ve kademesindeki geçişler ile bireylerin eğitim performansı ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da okulun/kurumun isteği üzerine gerektiğinde tekrarlanır.

10 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama için Gerekli Belgeler
Bireyin, velisinin ya da okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu. Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu. Herhangi bir okula/kuruma kayıtlı olmayan bireyler için başvurduğu RAM’ın sorumluluk bölgesi içinde ikamet ettiğini gösteren belge. Gerektiğinde tıbbî tanılaması ile ilgili sağlık kurulu raporu.

11 Eğitsel Tanılama ve Yönlendirme
ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU YÖNLENDİRME KARARI YERLEŞTİRME KARARI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU BİREYİN KAYDININ YAPILACAĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMUNUN/OKULUN BEP GELİŞTİRME BİRİMİ

12 Eğitsel Değerlendirme Formu ile başvurusu yapılan öğrenciye randevu verilir.
Randevu günü, öğrenci için RAM’da dosya açılır. Aile Görüşeme Formu ile Anamnez alınır. Kısa Performans alınarak, öğrencinin akademik alanlarda, (Bilişsele Hazırlık, Matematik, Sosyal, Türkçe, Dil Konuşma ve iletişim, Bedensel, Psikomotor vb. ) yeterlilikleri tespit edilir.

13 Öğrencinin durumuna uygun test uygulamasına geçilir.
Gesell ve Goodenought gibi gelişim testleri ile öğrencinin akranları ile durumu incelenir. Öğrencinin durumuna uygun test uygulamasına geçilir. Leiter ( İşitme Engelli ve Dil Konuşma Bz. Olan Öğrn) St. Binet ( 6 yaşından gün almış İlköğretim öğrencileri) Wisc-r (6 yaştan yaşa kadar olan bireyler ) DHEB ve ÖÖG şüphesi olan bireyler. Denver II ( yaş arası gelişim testi ) AGT ( yaş gelişim testi.)

14 Ölçüm sonucu Normal çıkanların ailelerine bilgi verilir.
Catel ( HDZY 8-14 yaş grubu için) Bender Gestalt ( Özel Öğrenme- Dikkat dağ) Gibi testler ile ölçüm yapılır. Ölçüm sonucu Özel Eğitime İhtiyacı olduğu tespit edilen öğrenci için Uzun Performans Alımı yapılarak aileye bilgi verilir. Ölçüm sonucu Tıbbi tanı gerektiren bireyler Hastaneye yönlendirilir. Okullarına bilgi verilir. Ölçüm sonucu Normal çıkanların ailelerine bilgi verilir.

15 Haftanın 4 günü incelen öğrencilerin dosyaları Cuma günleri Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunda görüşülür. Öğrenciler için en uygun yönlendirme kararı burada alınır (ÖES, ÖEO, vb) Cuma günü yönlendirilen öğrencilerin raporları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yönlendirilir. İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu toplanarak hangi öğrencinin hangi okula yerleştirileceğine karar verir. Sekreterya, ilgili raporu ilgili okullara tebliğ eder.

16 İlçe dışında bir okula yerleştirilecek öğrencilerin raporları ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. Bu kararları alan okullar öğrencileri kaydeder, BEP Birimi oluşturarak öğrencilerim BEP’ini hazırlar ve eğitim öğretime başlarlar.

17 Özel Eğitim Sınıf ve Okulları
Kaynaştırma Hafif ÖES Orta-Ağır ÖES OÇEM ( Hafif) ÖES OÇEM (Ağır) ÖES Özel Eğitim Uygulama Merkezi I (Orta Ağır) Özel Eğitim uygulama Merkezi I ( Oçem) Özel Eğitim Uygulama Merkezi II (Orta Ağır) Özel Eğitim uygulama Merkezi II ( Oçem)

18 Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi III ( Orta Ağır)
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi III (OÇEM) Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezi ( Hafif) Özel eğitim Meslek Eğitim Merkezi ( Görme) İşitme Engelliler Meslek Lisesi Görme Engelliler İlköğretim Okulu İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Ortopedik Engelliler İlköğretim Okul Ortopedik Engelliler Meslek Lisesi

19 Yerleştirme Kaynaştırma Hafif Zihinsel Yetersizlik
Otizm ( Atipik, Asperger Sendromu vb ) Az Gören Az İşiten Süreğen Bedensel Dil Konuşma Özel Öğrenme Güçlüğü DEHB Sosyal Duygusal Uyum Bozukluğu

20 Hafif ÖES Orta- Ağır ÖES OÇEM (Hafif) HDZY Birey ODZY ADZY
İlköğretim Programını takip edebilecek, sosyal uyumu zayıf Otistik birey.

21 Özel Eğitim Uygu. Merkezi I-II-III (Orta Ağır)
OÇEM (Ağır ) Ağır Otistik bireyler Özel Eğitim Uygu. Merkezi I-II-III (Orta Ağır) ODZY- ADZY Özel Eğitim Uygu. Merkezi I-II-III (Otizm) Otizm Ağır. Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezi (Hafif) İlköğretim Diplomalı HDZY Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezi (Görme) İlköğretim Diplomalı Görme Engelli Birey


"TIBBİ TANILAMA EĞİTSEL TANILAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları