Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlk önce EĞİTİM NEDİR? onu öğrenelim… EĞİTİM NEDİR ? İnsanların diğer insanları belli bir maksatla kültürlenmelerine ya da kasıtlı kültürlenme sürecine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlk önce EĞİTİM NEDİR? onu öğrenelim… EĞİTİM NEDİR ? İnsanların diğer insanları belli bir maksatla kültürlenmelerine ya da kasıtlı kültürlenme sürecine."— Sunum transkripti:

1

2 İlk önce EĞİTİM NEDİR? onu öğrenelim… EĞİTİM NEDİR ? İnsanların diğer insanları belli bir maksatla kültürlenmelerine ya da kasıtlı kültürlenme sürecine ise eğitim denilmektedir.

3 Şimdi de EĞİTİMİN ÖNEMİNE değinelim Bir şeyler üretebilmek ve yaşamaya dair değerler ortaya koyabilmek için herkesin iyi bir eğitime ihtiyacı vardır

4 Peki ya ÖZEL EĞİTİM NEDİR? ÖZEL EĞİTİM NEDİR ? Özel eğitim çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan,

5 yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız,üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.

6 ÖZEL EĞİTİMİN AMAÇLARI nelerdir? ÖZEL EĞİTİMİN AMAÇLARI Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir yurttaş olarak yetişmelerini sağlar.

7 ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ OLANLARIN ORANI Dünya Sağlık Örgütü’ne göre özel gereksinimi olan bireylerin genel nüfus içerisindeki oranı, gelişmiş ülkelerde %10 gelişmekte olan ülkelerde %12’dir.

8 ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ OLANLARIN ORANI Okul çağı dikkate alındığında, okulla ilgili problemler nedeniyle bu oranların daha yüksek olması beklenmektedir. Nitekim İngiltere’de okul çağı nüfusuna ilişkin yapılan tahminler %20’ye, Amerika’da %28’lere ulaşmaktadır.

9 ÜLKEMİZDE… MEB’in 2008-2009 öğretim yılında yetersizliği olan öğrenciler ile ilgili resmi kayıtlarına göre öğrencilerin; %28’i özel eğitim okullarına,

10 ÜLKEMİZDE… %12’si genel eğitim okulları bünyesindeki özel eğitim sınıflarına % 60’ı kaynaştırma uygulamaları adı altında ilköğretimdeki genel eğitim sınıflarına devam etmektedir.

11 ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ GRUPLAR 1) Zihinsel Yetersizlik : zihinsel gelişim yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların zihinsel işlevleri ve sosyal davranışları yaşıtlarına göre geri ve yetersizdir

12 ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ GRUPLAR 2) İşitme Yetersizliği : İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur

13 3) Görme Yetersizliği : Görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. 4) Ortopedik Yetersizlik: İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ GRUPLAR

14 5) Sinir Sisteminin Zedelenmesi ile Ortaya Çıkan Yetersizlik : Gelişim sürecinde oluşan nörolojik bozukluğun, bireyin eğitim performansını ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumunu 6) Birden Fazla Alanda Yetersizlik : Gelişim dönemi içerisinde, bireyin eğitim performansını ve sosyal uyumunu ciddi bir şekilde ve olumsuz yönde etkileyen, birden fazla alanda görülen yetersizlik durumu ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ GRUPLAR

15 7)Dil ve Konuşma Güçlüğü : Sözel iletişimde farklı düzey ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı öğrenme ve iletişimdeki güçlüklerin, bireyin eğitim performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumu ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ GRUPLAR 8)Özel Öğrenme Güçlüğü : Yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumu

16 9) Duygusal Uyum Güçlüğü : Sağlık durumu, zihinsel, duyusal faktörler tarafından açıklanamayan; bireyin kendisiyle ve çevresiyle dengeli, doyurucu ilişki kurma ve sürdürmede güçlük çekme, genel bir mutsuzluk ve depresyon hâli ya da bireysel veya okul problemleri ile ilgili korku, tırnak yeme, parmak emme gibi fiziksel belirtiler gibi özelliklerinden bir veya birden fazlasının uzunca bir süre ortaya çıkması nedeniyle, eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ GRUPLAR

17 10) Süreğen Hastalık :Gelişim dönemi içinde, bireyin, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumu ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ GRUPLAR 11) Otizm : Erken çocukluk döneminde görülmeye başlayan, sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğu ile ilgi ve etkinliklerin belirgin sınırlılığı gibi özelliklerle kendini gösteren yaygın gelişimsel bozukluk durumu

18 ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ GRUPLAR

19 13) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu : Çocukta 7 yaşından önce başlayan, en az iki ortamda (ev, okul) 6 ay süreyle yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik,belirtileriyle görülen bozukluğu ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ GRUPLAR

20 14) Üstün veya Özel Yetenek Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya akademik alanlarda akranlarına göre üst seviyede performans gösterme durumunu ifade eder. ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ GRUPLAR

21 ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı : özel gereksinimli bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireylere yönelik destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.

22 Kaynaştırma Eğitimi :Gerektiğinde özel gereksinimli öğrenciye ve/veya sınıf öğretmenine destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile özel gereksinimli öğrencinin normal eğitim ortamında eğitilmesidir. ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

23 Destek Eğitim Odası :Normal sınıfta eğitim görmekte olan özel gereksinimli öğrenciler, önemli derecede eksiklik gösterdikleri derslerde ya da ek çalışmaya gereksinim duydukları alanlarda normal sınıfın dışında bir kaynak odaya alınırlar. Bu odada kaynak öğretmen (özel eğitim uzmanı), öğrenciye bireysel yada küçük grup eğitimi sağlar. ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

24 Özel Eğitim Sınıfı :Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılabilir. ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

25 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE Düzenli toplantılar yapmak, Bilgilendirici konuşmalar, seminerler düzenlemek, Her bir aşamada aileyi işe katmak, Çocuklardaki gelişmeleri ailelerle paylaşmak,

26 Aile; Çocuklarına ilişkin gözlem, bilgi ve paylaşımları, Eğitim sürecinin başında çocuğumuzun daha iyi değerlendirilmesi ve tanınmasını sağlar. Problem davranışların tespitini hızlandırır. Eğitim sürecinde hedeflerimize ulaşma düzeyimizi belirlememize olanak tanır. ÖZEL EĞİTİMDE AİLE

27 Eğitimciler ve ailenin, ev ile okul arasında ortaklaşa yürüttüğü bir program; çocuğumuz için hedeflediğimiz süreyi kısaltmakta, harcanan enerji düzeyini gerek eğitimci gerek aile açısından asgari düzeye çekmekte ve öğrenilen becerilerin günlük yaşama genellenmesini kolaylaştırmaktadır. ÖZEL EĞİTİMDE AİLE

28 Ayrıca aile eğitimi toplantıları aracılığı ile engelli çocuğu olan aileler birbirleriyle, uzman ve eğitimcilerle tanışma şansı bularak onlarla iletişim fırsatları yakalayabilmektedir. Ailenin, içinde bulunduğu durumu sadece kendilerinin yaşamadığı ve yalnız olmadıklarını görmelerini sağlar.Bu durum, ailenin içinde bulunduğu çaresizlik, kaygı ve korkularını aşmasını daha kolaylaştırmaktadır. ÖZEL EĞİTİMDE AİLE

29 Problem davranışların azaltılmasında ve yeni davranışların kazanılmasında da ailemizin eğitimcilerin vereceği destek doğrultusunda uygulayacakları yöntemler daha etkili olmaktadır. ÖZEL EĞİTİMDE AİLE

30 ÖZEL EĞİTİMİN ÖNEMİ Özel gereksinimi olan bireylerin; Mümkün olan en erken dönemde,

31 Özel gereksinimi olan bireylerin; Gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, ÖZEL EĞİTİMİN ÖNEMİ

32 Özel gereksinimi olan bireylerin; Uygun yöntem ve araçlar kullanılarak desteklenmesi, kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemlidir. ÖZEL EĞİTİMİN ÖNEMİ

33 Engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek toplumla kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını sağlar. ÖZEL EĞİTİMİN ÖNEMİ

34 ÖZEL EĞİTİMİN GEREKLİLİĞİ En az kısıtlayıcı ortamlar Erken Müdahale

35 Yetişkinliğe Geçiş Özel eğitim-genel eğitim ilişkisi ÖZEL EĞİTİMİN GEREKLİLİĞİ


"İlk önce EĞİTİM NEDİR? onu öğrenelim… EĞİTİM NEDİR ? İnsanların diğer insanları belli bir maksatla kültürlenmelerine ya da kasıtlı kültürlenme sürecine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları