Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

2 Özel Eğitim Kurumlarının Amaçları
Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitim gerektiren bireylerin; a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, b) Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, c) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını, amaçlar.

3 Eğitim Ortamları Özel eğitim hizmetleri 06 Haziran 1997 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda yürütülmektedir. Ülkemizde halen; görme, işitme, ortopedik, zihinsel öğrenme yetersizliği, süreğen hastalığı, uyum güçlüğü ile üstün ve özel yetenekliler olmak üzere yedi ayrı gruba, farklı tür ve kademelerde eğitim hizmetleri verilmektedir.

4 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

5 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
573 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

6 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
YÖNETMELİĞİ

7 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB’na Bağlı Okullarda;

8 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB’na Bağlı Okullarda; Okul öncesi dönemde

9 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB’na Bağlı Okullarda; Okul öncesi dönemde İlköğretim döneminde

10 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB’na Bağlı Okullarda; Okul öncesi dönemde İlköğretim döneminde engellerine göre eğitim verilmektedir.

11 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
SHÇEK’na Bağlı Okullarda;

12 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
SHÇEK’na Bağlı Okullarda; Rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır.

13 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Türkiye’de engellilere verilen eğitimin ;

14 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Türkiye’de engellilere verilen eğitimin ; Düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak,

15 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Türkiye’de engellilere verilen eğitimin ; Düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, Kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak,

16 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Türkiye’de engellilere verilen eğitimin ; Düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, Kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak, Ulusal politikaların oluşmasına yardımcı olmak,

17 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Türkiye’de engellilere verilen eğitimin ; Düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, Kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak, Ulusal politikaların oluşmasına yardımcı olmak, Sorunları belirlemek ve çözüm yollarını araştırmak, amacıyla

18 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI (ÖİB)

19 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinde;

20 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinde; Çocukların eğitsel tanılaması ve değerlendirilmesini yapılarak,

21 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinde; Çocukların eğitsel tanılaması ve değerlendirilmesini yapılarak, Engelli çocuğun yaşadığı yerin yakınında bulunan okul ve rehabilitasyon merkezlerinin konumu dikkate alınır ve yönlendirme yapılır.

22 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Kuruluşlarında;

23 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Kuruluşlarında; Özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal okullarda yaşıtlarıyla birlikte eğitim görmelerine de önem verilmektedir.

24 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Kuruluşlarında; Özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal okullarda yaşıtlarıyla birlikte eğitim görmelerine de önem verilmektedir. “Kaynaştırma”

25 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Görme Engellilere;

26 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Görme Engellilere; Okul öncesi dönemde gündüzlü

27 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Görme Engellilere; Okul öncesi dönemde gündüzlü İlköğretim düzeyinde yatılı ve gündüzlü eğitim verilmektedir.

28 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Görme Engellilere;

29 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Görme Engellilere; Kabartma yazı ile yazılmış kitaplar okutulmakta,

30 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Görme Engellilere; Kabartma yazı ile yazılmış kitaplar okutulmakta, Normal ilköğretim programları aynen uygulanmaktadır.

31 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Görme Engellilere; Kabartma yazı ile yazılmış kitaplar okutulmakta, Normal ilköğretim programları aynen uygulanmaktadır. İlköğretimi bitirenler eğitimlerine normal okullarda “kaynaştırma” yoluyla devam etmektedirler.

32 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
İşitme Engellilere;

33 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
İşitme Engellilere; Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde eğitim verilmekte,

34 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
İşitme Engellilere; Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde eğitim verilmekte, Okul öncesi eğitim dışında her kademede, yatılı olarak eğitim hizmeti verilmektedir.

35 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
İşitme Engellilere; Orta öğrenimlerinin normal orta öğretim kurumlarında sürdürülmesi konusunda yönlendirme yapılmakta,

36 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
İşitme Engellilere; Orta öğrenimlerinin normal orta öğretim kurumlarında sürdürülmesi konusunda yönlendirme yapılmakta, Durumları uygun işitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleştirilmektedir.

37 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
İşitme Engellilere; Orta öğrenimlerinin normal orta öğretim kurumlarında sürdürülmesi konusunda yönlendirme yapılmakta, Durumları uygun işitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleştirilmektedir. Genel kültür derslerini alabilmeleri için işitme engelliler çok programlı liseleri açılmıştır.

38 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Ortopedik Engellilere;

39 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Ortopedik Engellilere; Okul öncesi, ilköğretim ve meslek lisesi düzeyinde yatılı ve gündüzlü eğitim verilmektedir.

40 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Ortopedik Engellilere; Okul öncesi, ilköğretim ve meslek lisesi düzeyinde yatılı ve gündüzlü eğitim verilmektedir. Rehabilitasyon ve eğitim hizmeti birlikte yürütülmektedir.

41 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Zihinsel Engellilere;

42 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Zihinsel Engellilere; Okul öncesi eğitime alınmalarına öncelik verilmekte,

43 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Zihinsel Engellilere; Okul öncesi eğitime alınmalarına öncelik verilmekte, Eğitilebilir ve öğretilebilir düzeydeki zihinsel engelliler için okullar bulunmaktadır.

44 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
YAYGIN EĞİTİM

45 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
YAYGIN EĞİTİM Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar için iş yaşamında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı kurslar düzenlenmektedir.

46 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
YAYGIN EĞİTİM Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar için iş yaşamında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı kurslar düzenlenmektedir. Kurslara katılanlar kurs süresince “mesleki eğitim yasasının” çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.

47 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
YAYGIN EĞİTİM Yüksek öğretim kurumuna girmeye hak kazanan öğrenci, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması durumunda başbakanlık bursundan yararlandırılır.

48 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
YAYGIN EĞİTİM Yüksek öğretim kurumuna girmeye hak kazanan öğrenci, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması durumunda başbakanlık bursundan yararlandırılır. Yardımcı ders araç ve gereçlerinin sağlanmasında öğrenciye destek verilir.

49 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
YAYGIN EĞİTİM Yüksek öğretim kurumuna girmeye hak kazanan öğrenci, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması durumunda başbakanlık bursundan yararlandırılır. Yardımcı ders araç ve gereçlerinin sağlanmasında öğrenciye destek verilir. Yüksek öğretim kurumları iç ve dış mekanlarında engellilere uygun fiziksel düzenlemeler yapılır.

50 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE DANIŞMA HİMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

51 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE DANIŞMA HİMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; Özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal yaşıtlarıyla aynı sınıfta ve aynı okulda eğitim görmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara öncelik vermektedir.

52 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
KAYNAŞTIRMA

53 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
KAYNAŞTIRMA Özel eğitim gerektiren bireylerin yetersizliği olmayan yaşıtlarıyla birlikte eğitim ve öğretimlerini okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın öğretim kurumlarında sürdürmeleri ilkesine dayanan, özel eğitim uygulamalarıdır.

54 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
KAYNAŞTIRMA Durumu uygun olan öğrenciler normal sınıflarda kaynaştırma uygulamalarına alınmakta,

55 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
KAYNAŞTIRMA Durumu uygun olan öğrenciler normal sınıflarda kaynaştırma uygulamalarına alınmakta, Durumu yaşıtlarıyla aynı sınıfta öğrenim görmeye uygun olmayan öğrenciler için normal okullarda özel eğitim sınıfları açılmaktadır.

56 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

57 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB EĞİTİM UYGULAMALARI Kaynaştırma uygulamalarına devam eden öğrencilere bireysel özellikleri dikkate alınarak yürürlükte olan ilköğretim programı,

58 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB EĞİTİM UYGULAMALARI Kaynaştırma uygulamalarına devam eden öğrencilere bireysel özellikleri dikkate alınarak yürürlükte olan ilköğretim programı, Yalnızca zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrenciler için özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış olan ayrı ilköğretim programı uygulanmaktadır.

59 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB EĞİTİM UYGULAMALARI Kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlarda özel eğitim gerektiren öğrencilerin gereksinimleri çerçevesinde , kurumun fiziksel, sosyal, psikolojik ortamında ve eğitim programlarında destek hizmetlerle ilgili düzenlemeler yapılır.

60 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB EĞİTİM UYGULAMALARI Kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları bireye uyarlanarak uygulanır.

61 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB EĞİTİM UYGULAMALARI Kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları bireye uyarlanarak uygulanır. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla desteklenir.

62 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB EĞİTİM UYGULAMALARI Kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları bireye uyarlanarak uygulanır. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla desteklenir. Gerekli fiziksel düzenlemeler yapılır.

63 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MEB EĞİTİM UYGULAMALARI Özel araç-gereç ve eğitim materyalleri sağlanır. Tam zamanlı ve yarı zamanlı kaynaştırma uygulamalarında öğrenciler devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilir.

64 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
EVDE EĞİTİM UYGULAMALARI Zorunlu öğrenim çağındaki fiziksel, duygusal, sosyal iletişim yetersizlikleri nedeniyle eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan bireylerin eğitimleri ”Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu” tarafından planlanır.

65 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
EVDE EĞİTİM UYGULAMALARI Evde eğitim hizmetleri, öncelikle ailenin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve bireyin evde eğitime alınması temeline dayalı olarak Gezici Öğretmen tarafından sürdürülür.

66 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
EVDE EĞİTİM UYGULAMALARI Bu hizmetten yararlanacak ilköğretim çağındaki öğrencilerin en yakın ilköğretime kaydı yapılır.

67 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
EVDE EĞİTİM UYGULAMALARI Bu hizmetten yararlanacak ilköğretim çağındaki öğrencilerin en yakın ilköğretime kaydı yapılır. Bu öğrenciler için okula devam etme koşulu aranmaz.

68 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
EVDE EĞİTİM UYGULAMALARI Bu hizmetten yararlanacak ilköğretim çağındaki öğrencilerin en yakın ilköğretime kaydı yapılır. Bu öğrenciler için okula devam etme koşulu aranmaz. Sınıf geçme ve diploma işlemleri kayıtlı bulunduğu okul tarafından yürütülür.

69 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
EVDE EĞİTİM UYGULAMALARI İl-ilçe milli eğitim müdürlükleri ilköğretim çağı çocuklarının kayıtlarının olduğu okullardan sınıf ve branş öğretmenlerini gezici öğretmenin önerileri doğrultusunda görevlendirebilir.

70 TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
EVDE EĞİTİM UYGULAMALARI Evde eğitim, bir destek hizmeti olmayıp eğitim öğretim hizmetlerinin bireyin yetersizliği nedeniyle evde verilmesi temeline dayanır.


"ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları