Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇIK KAYNAK KOD F.Merve SARIKAYA. Açık kaynak kod, ürünün kayna ğ ına rahatça erişebilme imkanı sunan bir uygulama geliştirme yöntemidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇIK KAYNAK KOD F.Merve SARIKAYA. Açık kaynak kod, ürünün kayna ğ ına rahatça erişebilme imkanı sunan bir uygulama geliştirme yöntemidir."— Sunum transkripti:

1 AÇIK KAYNAK KOD F.Merve SARIKAYA

2 Açık kaynak kod, ürünün kayna ğ ına rahatça erişebilme imkanı sunan bir uygulama geliştirme yöntemidir.

3 Açık Kaynak kod bildirgesinde de belirtildi ğ i gibi; “Açık kaynak kodlu yazılımlar tasarruf ve güvenli ğ in ötesinde bir ülke ekonomisi için önemlidir.

4 Açık kaynak ortamları, teknoloji üretebilecek gençleri yetiştirmenin etkin yollarından biridir. İ thal hazır çözümler yerine, ülke insanına güvenmek, ona yatırım demektir.

5 Açık kaynak, kendi okullarında gereksinimlerine göre uyarlanmış, güvenli, sa ğ lam ve ucuz çözümler demektir. Açık kaynak yazılımlar, mütevazı donanımları etkin kullanabilmek demektir.

6 Tüm üretim ve servis sektörlerinde bilişim maliyeti gittikçe artmaktadır. Açık kaynak yazılımlar, en başta lisanslar nedeniyle bu maliyetleri düşürerek, yerli sanayici ve bilişimciye destek demektir, ülkenin rekabet yetene ğ i artırmak demektir.

7 AÇIK KAYNAK KODLU Ö Ğ RENME YÖNET İ M S İ STEMLER İ ATutor: ATutor açık kaynak kodlu web tabanlı ö ğ renme içerik yönetim sistemidir (LCMS). The AmericaN Society for Training and Development (ASTD) tarafından belirlenen engelliler için istenilen özellikleri içeren bir yazılımdır.

8 İ çerik geliştiriciler için IMS/SCORM destekleri bulunmaktadır. Birçok üniversite, kurum, araştırma merkezi ve e ğ itim kurumlarınca kullanılmaktadır.

9 Claroline: Claroline pedagojik e ğ itim prensipleri temel alınarak geliştirilmiştir. Sınıfın geleneksel yapısı e ğ itim temellerine dayanarak işbirlikçi web uygulamalarına taşınmaya çalışılmıştır. PHP dili ile yazılmış açık kaynak kodlu bir ö ğ renme yönetim sistemidir.

10 Bodington: Bodington açık kaynak kodlu ücretsiz bir sanal ö ğ renme ortamı olarak dünya genelinde birçok üniversitede kullanılmaktadır. Oxford üniversitesi örnek kullanıcılardandır.

11 Dokeos: Dokeos birçok uluslararası başta üniversiteler olmak üzere farklı kurum ve kuruluşların deste ğ inin yanında bireysel katkılarla açık kaynak iş modeline dayalı geliştirilen açık kaynaklı bir ö ğ renme yönetim sistemidir. Akademik amaçlı kullanım dışında birçok şirket tarafından e-ö ğ renme ve harmanlanmış ö ğ renme programlarında kullanılmaktadır.

12 En geniş kapsamlı Dokeos kullanımı Ghent Üniversitesi tarafından 5000’in üzerinde aktif ders ve30.000’in üzerinde aktif kullanıcı ile http://minerva.ugent.be üzerinden sa ğ lamaktadır. Uygulama adını matematikçi ve filozof Henri Poincare’den esinlenerek almıştır. Ders içeriklerini, Powerpoint sunularını aktarabilme özelli ğ ine sahiptir.

13 Docebo: Docebo SCORM uyumlulu ğ u ile e-ö ğ renme ve insan kaynakları yönetimi ve gelişimi için açık kaynak kodlu şirketler ve e ğ itim kurumlarının kullanımına uygun sistemleri bünyesinde modüler olarak barındıran eFront benzeri bir içerik ve ö ğ renme yönetim sistemidir. Video konferans, sanal görüşme ve toplantının yanında toplu bilgilendirmeler için e- bülten imkânı vardır.

14 Drupal: Drupal açık kaynak kodlu olarak geliştirilmiş içerik yönetim sistemi olmasının yanında kişiselleştirilebilir, yetkilendirilebilinir içerik ve kullanıcı yönetimi ve arama kabiliyetlerinin yanında birçok geniş özellikleri ve servisleri ile sosyal etkileşimli ö ğ renme ortamları oluşturmak için esnek bir platformdur.

15 DotLRN:MIT tarafından geliştirilmiş olan DotLRN ö ğ rencilerin ödev ve proje konusunda kullandı ğ ı ofis gereçlerini kendi içinde barındıran açık kaynak kodlu ö ğ renme yönetim sistemidir.

16 eFront: eFront kolay kullanımı, görsel özellikleri, SCORM uyumlulu ğ u ile e- ö ğ renme ve insan kaynakları yönetimi ve gelişimi için açık kaynak kodlu şirketler ve e ğ itim kurumlarının kullanımına uygun sistemleri bünyesinde modüler olarak barındıran bir içerik ve ö ğ renme yönetim sistemidir.

17 DimDim açık kaynak kodlu uygulaması modül olarak yapılandırılarak sanal toplantı ve eşzamanlı e ğ itim sunulabilinecek sanal sınıf ve dersler için çevrimiçi sertifika oluşturabilme imkanı vardır.

18 eStudy: eStudy özellikle üniversitelerin ola ğ an ders idare sistemlerine ek olarak bilgisayar bilimlerinde simülasyon özel deste ğ i veren bir açık kaynak kodlu ö ğ renme yönetim sistemidir.

19 Moodle: Moodle sahip oldu ğ u birçok e ğ itime özelleşmiş ve pedagojik ilkeleri de dikkate alan e ğ itimcilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla yerine getirebilecek özelliklere sahip bir çevrimiçi ders yönetim sistemidir.

20 75’e yakın dil seçene ğ i ile 193’ün üzerinde ülkede tercih edilmektedir. Platform ba ğ ımsız olarak çalışan uygulama kolay yönetilebilinir ve görsel tema zenginli ğ i ile rahat özelleştirilebilinir esnek bir yapıya sahiptir. En önemli özelli ğ i ve tercih sebebi herkes tarafından çok kolay şekilde kullanılmasıdır.

21 Sakai: Sakai Indiana Üniversitesi ve birkaç üniversitenin birlikte oluşturdu ğ u akademik, ticari ve bireysel katılımlarla geliştirilen işbirli ğ i ve ö ğ renme ortamıdır.

22 160’ın üzerinde e ğ itim kurumunun kullandı ğ ı birçok kullanıcıya hitap eden ücretsiz, açık kaynak kodlu ve e ğ itimi destekleyen ba ğ ımsız bir uygulamadır. Sakai uygulaması ders yönetim sistemlerinin sahip oldu ğ u birçok ortak özelli ğ in yanında bilgi\belge da ğ ıtımı, ödev aktarma, çevrimiçi ölçme de ğ erlendirme ve not defteri ve canlı sohbet modüllerini içermektedir.

23 KAYNAKÇA http://inet-tr.org.tr/inetconf13/kitap/ozarslan_inet08.pdf Açık Kaynak Kodlu Ö ğ renme Yönetim Sistemleri hakkında detaylı bilgi için; ATutor: http://www. atutor. ca/ Bodington: http://bodington.org/ Sakai: http://www.sakaiproject.org/ Dokeos: http://www.dokeos.com/ Drupal: http://drupal.org/ eFront: http://www. efront. gr/ Docebo: http://www.docebo.org/ Moodle: http://moodle.org/ OLAT: http://www.olat.org/ eStudy: http://estudy.sourceforge.net/ Claroline: http://www.claroline.net/


"AÇIK KAYNAK KOD F.Merve SARIKAYA. Açık kaynak kod, ürünün kayna ğ ına rahatça erişebilme imkanı sunan bir uygulama geliştirme yöntemidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları