Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim Süreci ve Türleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim Süreci ve Türleri"— Sunum transkripti:

1 İletişim Süreci ve Türleri
ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ

2 Konu Başlıkları İletişimin Tarihi İletişim Kavramı-Tanımı
İletişim Süreci İletişim Türleri Kitlesel İletişim

3 İletişim - Gelişimi Simge üretme ve kullanma Konuşma Fonetik alfabe
*Yazı(M.Ö sümerler), kağıt(M.S.105 Ts’ai Lun) *Matbaa(Çin 700, avrupa 1450 Guttenberg) Gazetcilik Avrupa’da ve Türkiye’de gazetecilik *Telgraf (1837 – William Cooke, Charles Wheatstone 1843 Samuel Morse) Telefon(1847-Alexander G. Bell) Radyo(1902, Marconi) Televizyon(1923 Logia Beard) *Bilgisayar & İnternet

4 İletişim Tanımı İnsan ve toplumun varoluşu ve varlığını sürdürmesinin en temel koşulu iletişimdir. 160 farklı tanım var.. “İletişim bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin vb. Simgeler kullanılarak iletilmesidir.” “İletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreçtir.” İletişimin özellikleri: ihtiyaç, amaç ve araç İletişimin öğeleri kaynak alıcı, ileti, dil ve kanal

5 İLETİŞİM SÜRECİ

6 HEDEF (ALICI) KAYNAK (GÖNDERİCİ)
O D L AMA K O D A Ç MA HEDEF (ALICI) KAYNAK (GÖNDERİCİ) KANAL İnsan İktidar Güç Sermaye Sahipliği Devlet Medya Kuruluşu SAHİPLİK ARAŞTIRMASI NİYET ANALİZİ PROPAGANDA VE İKNA KAMUOYU OLUŞTURMA İnsan Vatandaş Kamuoyu İzleyici Kitle İZLEYİCİ ANALİZİ ETKİ ARAŞTIRMALARI PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR Mesajın Türü,İçeriği İletişim Şekli İletişim Tekniği(Teknoloji) İletişim Aracı(Medya) İletişimin Dili Gürültü ve Engeller İÇERİK ANALİZİ MEDYA ANALİZİ TEKNOLOJİ – AR-GE ÇALIŞMALARI

7 A-GÖNDERİCİ (KAYNAK) Gönderici, ilk olarak göndermek istediği mesajı fikir olarak zihninde oluşturur ve daha sonra bu fikri kodlar, diğer bir deyişle sözcüklere, rakamlara ve şekillere dönüştürür. Gönderici mesajın kaynağı, iletişimin başlatıcısıdır. Kaynağın (Göndericinin) Taşıması Gereken Özellikler Kaynak bilgili olmalıdır. Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır. Kaynak düzlem ve rolüne uygun davranmalıdır. Kaynak tanınmalıdır.

8 B. MESAJ (İLETİ) Mesaj, alıcı için bir uyaran olarak işlev gören bir sinyal yada sinyaller birleşimidir. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler: Mesaj anlaşılır olmalıdır. Mesaj açık olmalıdır. Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Mesaj uygun kanalı izlemelidir. Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır.

9 C. KODLAMA (KOD AÇMA) Kodlama; bir mesajın, iletişim kanallarının özelliklerine uygun olacak şekilde, bir simgeleştirme sistemi aracılığıyla fiziksel olarak iletilebilecek veya taşınabilecek bir biçime çevrilmelidir. Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun hazır bir mesaj haline getirilmesine kodlama denir. Mesajın yorumlanarak, anlamlı bir şekilde algılanması sürecine Kod açma denir. Kodlama kaynak tarafından, Kod açma ise alıcı tarafından gerçekleştirilir.

10 D. KANAL Kanal, sinyali taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Kanal fiziksel olabilir.(sesimiz,bedenimiz) Kanal teknik olabilir.(Telefon) Kanal toplumsal olabilir (Okullar, gazeteler) Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bağdır. İnsanın beş duyu organı, onun iletişim kanallarıdır. İletişim kanalları resmi (formel) ve resmi olmayan (informel) olmak üzere ikiye ayrılır.

11 E. ALICI (HEDEF) Kodlanmış mesajı alan ve kodunu açan kişi alıcıdır. Alıcı, mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek, iletişimi sonlandırır yada kendisi bir mesaj göndererek gönderici konumuna geçebilir. Alıcının Taşıması Gereken Özellikler Alıcı mesajı algılayabilmelidir. Alıcı bilgili olmalı ve bir geri besleme sistemine sahip olmalıdır. Alıcı, bulunduğu düzleme uyabilmelidir. Alıcı, kaynak olma özelliği taşımalıdır.

12 F. FİLTRE (ALGILAMA VE DEĞERLENDİRME)
Filtre, göndericinin ve alıcının kendilerine ulaşan mesajları değerlendirmeleriyle ilgilidir ve burada devreye algılama girer. Algı, insanın çevresindeki uyaranların yada olayların farkına varması ve onları yorumlaması sürecidir. Algılama süreci ile kişi çevresindeki uyarıcılara anlam verir. Algılamadaki farklılığı etkileyen faktörler: Dışsal Faktörler; farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama, yenilik, benzerlik gibi faktörler. İçsel Faktörler; kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler ve tutumlar, , umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş tecrübeler gibi faktörler.

13 G. GERİBİLDİRİM (FEED BACK)
Geribildirim, gönderici ve alıcı arasında geriye doğru bilgi akışıdır. Bu sayede gönderici mesajının anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenir. Geribildirimin olmadığı iletişime tek yönlü iletişim, geribildirimin olduğu iletişim çift yönlü iletişimdir. Etkin bir geribildirim; Kaynağa yardımcı olmayı amaçlar. Mesajın tam bir karşılığıdır. Zamanlaması tamdır. Kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve nettir. Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur.

14 İLETİŞİM TÜRLERİ Mesaj 1)Sözlü iletişim 2)sözsüz iletişim 3)yazılı iletişim Hedef 1)Kişinin kendisi 2)kişiler arası iletişim 3)kitle iletişimi Kanal 1)Organik 2) Medyatik 3)Teknolojik

15 Kitle İletişimi Toplumu bilgilendirmek, bir kurumu veya bir kişiyi övmek, suçlamak, savunmak amacıyla kurulabilir. Kitle iletişim teknolojilerindeki büyük değişim dünyayı “büyük bir köye” dönüştürmektedir.


"İletişim Süreci ve Türleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları