Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan İletişimine Giriş Human Communication [Bölüm 1]

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan İletişimine Giriş Human Communication [Bölüm 1]"— Sunum transkripti:

1 İnsan İletişimine Giriş Human Communication [Bölüm 1]
PSK 172 – İletişim Becerileri İnsan İletişimine Giriş Human Communication [Bölüm 1]

2 İletişimi bilimsel olarak çalışmak neden gerekli?
İletişim hakkında bilgi sahibi olmak kendinizi algılama biçiminizi geliştirir. İletişimle ilgili bakış açısınız davranışlarınıza yansır.

3 2. İletişim hakkında bilgi sahibi olmak diğer insanların sizi nasıl algıladıklarına katkıda bulunur.
Davranışımızı belirli ölçülerde kontrol edebilmek diğerleriyle girdiğimiz iletişimde olumlu sonuçlar doğurur Kimlik yönetimi (identity management) Denetim odağı (locus of control)

4 3. İletişim hakkında bilgi sahibi olmak insan ilişkileri açısından önemli katkılar sağlar.

5 4. İletişimi bilimsel olarak çalışmak önemli yaşam becerileri kazanmanızı sağlar.
Eleştirel düşünme Problem çözme Karar alma Çatışma çözme Takım oluşturma Medya okur yazarlığı Topluluk önünde konuşma 5. İletişim profesyonel yaşamın önemli bir unsurudur.

6 Communicare Latince : Ortaklaştırmak, paylaşmak
İletişim: Anlam oluşturmak için iletileri kullanma süreci Düşünce1 Gönderilen ileti Alınan ileti Yanlış yönlendirmelere neden olabilecek bir iletişim anlayışı

7 GÖNDERİCİ ALICI FİLTRELER GİRDİ İLETİLER KANAL KETLEME 1. İLETİŞİMCİ 2. İLETİŞİMCİ

8 Kaynak (Source) İletiyi gönderen Alıcı (Receiver) İletiyi alan İnsanlar kaynak ve alıcı rollerini bağımsız olarak sürdürmezler. İletiler eşzamanlı verilir ve alınır. (Süreç yaklaşımı) İleti (Message) Bir insanın bir diğer insana ya da bir gruba aktarmak istediği sözel ya da sözel olmayan bir fikir, düşünce ya da duygu İletiler etkileşimin içeriğini oluştururlar Kanal (Channel) İletinin kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan araçlar (Hava, bakır ve fiberoptik kablolar…) Geribildirim (Feedback) Alıcının iletiye verdiği sözel ve sözel olmayan tepkiler İletişimin en önemli boyutlarından biridir.

9 Kod (Code) İnsanların zihninde anlam yaratabilmek için kullanılan sembollerin sistematik düzeni Arkadaşın sen caddeye yaklaşırken “Dur” dediğinde DUR: Tehlikeyi belirten bir sembol olarak yorumlanır Sözel kodlar ve sözel olmayan kodlar Kodlama (Encoding) Deşifre etme (Decoding) Gürültü (Noise)

10 İletişimin temel ilkeleri

11 İletişim benlikle başlar
Her birey kendisinin merkezi olduğu sürekli değişen bir deneyim dünyasında varolur (C. Rogers) İnsanların davranışı diğerlerinin onlara nasıl davrandığından etkilenir. İletişimi yalnızca dışsal, soyut ve sistematik süreçlerle kavramak olanaksızdır. İletişim katılımcı bir süreçtir ve kendi deneyimimiz olmadan bu süreci çözümlemek imkansızdır.

12 Diğerleri olmadan iletişim olmaz
Karşılıklı konuşmalar en önemli iletişim etkinliğidir

13 İletişimin iki temel boyutu: İçerik ve ilişkisellik
İletinin içeriği beklenen davranışın nasıl olacağını betimler İlişkisel iletiler ise içeriğin nasıl yorumlanacağını belirler İleti: “Yerinize oturun” İçerik? İlişkisel boyut?

14 İletişim sürekli, karmaşık ve karşılıklı bir süreçtir

15 İletişim miktarı iletişimin kalitesini artıran bir unsur değildir.

16 İletişim tekrarlanamaz ve geri döndürülemez

17 İletişim Bağlamları Bireyin içsel iletişimi (intrapersonal communication) Kişilerarası iletişim (interpersonal communication) İkili iletişim (Dyadic communication) Küçük grup iletişimi (Small-group communication) Toplum iletişimi (Public communication) Kitle iletişimi (Mass communication) Bilgisayar ortamında iletişim (Computer-mediated communication)


"İnsan İletişimine Giriş Human Communication [Bölüm 1]" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları