Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRONKOSKOPİNİN ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRONKOSKOPİNİN ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI"— Sunum transkripti:

1 BRONKOSKOPİNİN ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI
Dr. Adnan YILMAZ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A. Hastanesi

2 Trakeobronşiyal sistemin değerlendirilmesi
Tanı amacı ile örnek alınması Tedavi amaçlı uygulamalar

3 BRONKOSKOPİ Rijid Bronkoskopi Fiberoptik Bronkoskopi
Otofloresan bronkoskopi

4 RİJİD BRONKOSKOPİ AVANTAJLAR
İşlem süresince hava yolu kontrolü sağlaması Oksijenizasyona imkan vermesi Büyük biyopsiler almayı sağlar Kanama kontrolü

5 RİJİD BRONKOSKOPİ DEZAVANTAJLAR
Çoğu zaman genel anestezi ve derin IV sedasyon gerektirmesi Sayıca daha fazla personele ihtiyaç duyulması Yatak başında uygulama güçlüğü Distal hava yollarını değerlendirememe Havayolu ve orofarengeal yapılara travma riskinin daha yüksek olması Boyun hareketleri sınırlı olgularda uygulama zorluğu Öğrenmenin daha zor olması

6 RİJİD BRONKOSKOPİ TERCİH EDİLDİĞİ DURUMLAR
Pediyatrik hastalar Masif hemoptizi Santral hava yolu tümörleri Aspire yabancı cisimlerin çıkartılması Mukus plakların temizlenmesi Endobronşiyal tedaviler

7 RİJİD BRONKOSKOPİ KONTRENDİKASYONLAR
Rigid bronkoskopinin kontrendikasyonları fiberoptik bronkoskopinin kontrendikasyonlarına benzer. Farklı olarak temporamandibuler eklem hareketlerinin kısıtlı oluşu, ankiloz ve kifoskolyoz gibi servikal bölgenin hareketlerini kısıtlayan patolojiler rigid bronkoskopi için major kontrendikasyonlardır.

8 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ AVANTAJLAR
Periferik hava yollarını değerlendirebilme Derin sedasyon ve genel anestezi gerekmez Yatak başında hastaya uygulanabilir Daha az sayıda personel gereksinimi Öğrenimi daha kolay

9 BRONKOSKOPİ ENDİKASYONLAR
Tanısal Terapötik İzlem Araştırma

10 TANISAL ENDİKASYONLAR
Yakınmaların değerlendirilmesi (Öksürük,Hemoptizi, Stridor, Wheeze) Radyolojik anormalliklerin değerlendirilmesi Pulmoner infeksiyonlar Ses kısıklığı, kord vokal paralizisi, diyafragma paralizisi, plevral efüzyon Hava yolu açıklığını değerlendirmek

11 TANISAL ENDİKASYONLAR
Akciğer kanseri tanısı Akciğer kanseri evreleme Şüpheli veya pozitif balgam sitolojisinde orjin araştırma Metastatik tümörler Mediasten-özafagus malignitelerinin tanısı Trakeobronşiyal yabancı cisim tanısı Trakeobronşiyal striktür ve stenozlar Persisten pnömotoraks

12 TANISAL ENDİKASYONLAR
Trakeo-bronko özafageal fistülleri değerlendirme Trakeobronşiyal yaralanmalar (termal, kimyasal maddeler vb.) Toraks travması Fokal-difüz akciğer hastalıklarında akciğer parankiminden biyopsi-örnek alma Tanısal BAL

13 TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR
Sekresyon, mukus plaklar, pıhtı ve nekrotik debrislerin temizlenmesi Aspire yabancı cisimlerin çıkartılması Bronkoskopik drenaj (abse,bronkojenik kist) Striktür ve stenozların tedavisi (dilatasyon, stent, lazer, elektrokoter, argon plazma) Bronkoskopik tedavi (bronkoplevral fistül, lezyon içi enjeksiyon)

14 TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR
Endotrakeal tüp yerleştirme Endotrakeal tüp değiştirme Lazer, kriyo,elektrokoter, argon plazma Brakiterapi Dilatasyon Stent yerleştirme Terapötik BAL

15 ENDİKASYONLAR-İZLEM Akciğer transplantasyonu
Akciğer kanseri tedavi izlemi

16 ARAŞTIRMA ENDİKASYONLARI
Astım BAL çalışmaları

17

18 BRONKOSKOPİ KONTRENDİKASYONLAR
Hastanın veya yakınının işlemin yapılmasını kabul etmemesi Bronkoskopiyi yapacak personelin deneyimsiz oluşu İşlemin yapıldığı laboratuvarda oksijen desteğinin sağlanamaması Acil müdahale için gerekli ekipman-ilaçların bulunmaması

19 BRONKOSKOPİ KONTRENDİKASYONLAR
% 100 oksijen uygulamasına rağmen PaO2 <60 mmHg ise Ağır bronkosapazm varsa Stabil olmayan astımın varlığı Ciddi aritmiler

20 BRONKOSKOPİ RİSKİN ARTTIĞI DURUMLAR
Hastanın kooperasyonunun düşük olması Yakın zamanda geçirmiş MI veya “unstable angina” İmmünosupresyon Debilite, ileri yaş, malnütrisyon Serebrovasküler patoloji KİBAS Konvülsiyon

21 BRONKOSKOPİ RİSKİN ARTTIĞI DURUMLAR
Üremi Pulmoner hipertansiyon Mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği Kanama diyatezi Trombositopeni Kısmi trakea obstrüksiyonu Ağır anemi VKSS

22 OTOFLORESAN BRONKOSKOPİ ENDİKASYONLAR
Akciğer kanseri düşündüren klinik ve radyolojik bulguların varlığı Balgamda malignite açısından şüpheli sitolojik bulguların varlığı Riskli gruplarda yeni ortaya çıkan solunum sistemi yakınmalarının varlığı Cerrahi tedavi planlanan olgularda senkron tümör araştırması Akciğer kanserli olguların tedavi sonrası izlemi

23 OTOFLORESAN BRONKOSKOPİ ENDİKASYONLAR
Baş-boyun kanserli olguların tedavi sonrası izlemi Kronik obstrüktif akciğer hastalığı varlığı (40 yaş üzeri sigara içenlerde) Radon, uranyum veya asbeste mesleki maruziyet (40 yaş üzeri sigara içenlerde) Cerrahi sınır biyopsilerinde Biyopsi yerinin seçilmesinde Endobronşiyal küratif tedaviye rehberlik


"BRONKOSKOPİNİN ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları