Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YDY TEMEL İ NG İ L İ ZCE E Ğİ T İ M İ BÖLÜMÜ / HAZIRLIK SINIFI Oryantasyon Programı 28 Eylül 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YDY TEMEL İ NG İ L İ ZCE E Ğİ T İ M İ BÖLÜMÜ / HAZIRLIK SINIFI Oryantasyon Programı 28 Eylül 2015."— Sunum transkripti:

1 YDY TEMEL İ NG İ L İ ZCE E Ğİ T İ M İ BÖLÜMÜ / HAZIRLIK SINIFI Oryantasyon Programı 28 Eylül 2015

2

3 Yabancı Diller Yüksekokulu İdari Kadro Yüksekokul Müdürü: Yard. Doç. Dr. Aşkın Haluk YILDIRIM Yüksekokul Müdür Yardımcıları: Öğr. Gör. Ozan HOŞKEN Öğr. Gör. Hülya UÇAK ÖZ

4 İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI Amaç: Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin yabancı dil bilgi düzeylerini akademik, mesleki ve sosyal yaşantılarında ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirmektir.

5 İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI Program, öğrencileri etkin, istekli ve kendi kendine öğrenen bireyler olması yönünde destekler.

6 Sistem’in amacı öğrencinin bulunduğu seviye sonunda bir üst seviyeye geçebilmek için gerekli yeterliği sağlayabilmesi ve o seviye grubu için belirlenmiş hedeflere ulaşabilmesidir. Sistemde dil eğitim anlayışımız sınav odaklı değil, öğrenme ve süreç odaklıdır. Bu nedenle, öğrencinin dil becerilerindeki gelişimi izlenmekte ve öğrenciye destekleyici ve yapıcı geri bildirim verilmektedir. EĞİTİM SİSTEMİ

7 DERSLER Seviye Grubu Haftalık Ders Saati Dersler A1A122 saat Main Course (16) Reading & Writing (4) Listening & Speaking (2) A220 saat Main Course (14) Reading & Writing (4) Listening & Speaking (2)

8 DERS SAATLERİ Ders SaatleriA1A2 09.30-10.151. ders 10.30-11.152. ders 11.30-12.153. ders 12.15-13.30ÖĞLE ARASI 13.15-14.004. ders 14.15-15.005. ders 15.15-16.006. ders 16.15-17.007. ders

9 DERS MATERYALLERİ  Main Course: English File Elementary & Pre-Intermediate & Intermediate (Oxford)  Reading & Writing: From Reading to Writing 2 & 3 (Pearson), Graded Readers (Oxford)  Listening & Speaking: A1 Listening & Speaking Pack

10 DERS MATERYALLERİ  Main Course: English File Pre- Intermediate & Intermediate & Intermediate Plus (Oxford)  Reading & Writing: From Reading to Writing 2 & 3 (Pearson), Graded Readers (Oxford)  Listening & Speaking: A2 Listening & Speaking Pack

11 DEĞERLENDİRME I.Ara Sınavlar II. Kısa Sınavlar III. Sınıf-içi Başarı Notu (CPG- Class Participation Grade) IV. Final Sınavı

12 SINIF-İÇİ BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI CPG derse katılım ders materyalle- rinin getirilmesi öğretim elemanlarına ve arkadaşlarına saygılı olunması ödevlerin düzenli olarak yapılması öğrenmeye istekli olunması online practice

13 YIL SONU NOTUNUN HESAPLANMASI

14 YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Yıl sonunda yıllık not ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler final sınavını almaya hak kazanır. Bütün öğrenciler final sınavından en az 60 almak zorundadırlar.

15 DEVAM DURUMU Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine % 85 oranında devam etmekle yükümlüdürler. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları sınıfta başarısız sayılırlar devamsızlık sınırını aşan öğrenciler derslere devam edemezler ve final sınavına giremezler.

16 DEVAM DURUMU İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı öğrencilerin programa devam etmeleri zorunludur. Öğrencilerin, bulundukları düzeyin devamsızlık limitlerini herhangi bir nedenle aşmamış olmaları beklenir. Bu saatler, bir sağlık sorunu olduğu takdirde ve çok gerekli veya acil durumlarda kullanılmalıdır. Katılınamayan derslerin telafisi mümkün değildir.

17 DEVAM DURUMU Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle birlikte, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Mazeretlerin devamsızlık limitlerine etkisi yoktur.

18 DAVRANIŞ YÖNETİMİ POLİTİKASI İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne tabidirler. Üniversite öğrencisine yakışan bir tutum içerisinde aşağıda belirtilen konulara titizlik gösterilmesi gerektiğine inanmak ve bu konuya önem vermek zorundadırlar.

19 DAVRANIŞ YÖNETİMİ POLİTİKASI Yabancı Diller Yüksekokulu olarak öğrencilerimizin: Ders araç ve gerecini düzenli olarak yanlarında bulundurmalarını, Ders giriş-çıkış saatlerine uymalarını, Verilen ödevleri zamanında teslim etmelerini, Öğrenme ortamını bozucu ve ders dışı davranışlarda bulunmamalarını (yiyecek-içecekle derse girmek, derste cep telefonu kullanmak, gazete okumak, vb.), Okul ortamında arkadaşları ve öğretim elemanlarıyla düzeyli ve saygılı ilişkiler içerisinde bulunmalarını, Okul eşyalarına zarar vermemelerini beklemekteyiz.

20 ÜNİVERSİTEMİZİN SUNDUĞU İDARİ HİZMETLER ÖBS ÖBS İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin devam/devamsızlık ve sınav sonuçlarını görebildikleri bilgilendirme sistemidir. Bu sisteme http://obs.ydy.ikc.edu.tr/ adresinden ulaşılmaktadır.http://obs.ydy.ikc.edu.tr/

21 DUYURULAR İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri YDY Müdürlüğü tarafından yapılan tüm yazılı duyuruları (ders programı, sınav duyuruları ve listeleri) Yüksekokul duyuru panosundan takip edebilirler. Tüm öğrenciler bu duyurulardan haberdar olmak zorundadır ve panoya asılan tüm duyuruların öğrenciler tarafından okunup anlaşıldığı kabul edilir. Sınıfları ilgilendiren duyurular ise öğretim elemanları tarafından sözlü olarak yapılır ya da sınıf panosuna asılır. ÜNİVERSİTEMİZİN SUNDUĞU İDARİ HİZMETLER

22 WEB SAYFASI Öğrencilerimiz web sayfamıza http://ydy.ikc.edu.tr adresinden ulaşabilirler. İngilizce öğrenimi ile ilgili linkleri sitemizde bulabilirler.

23 I. DÖNEM 28 Eylül 2015Derslerin Başlaması 29 Ekim 2015Cumhuriyet Bayramı (Resmi Tatil) 16-20 Kasım 2015I. Ara Sınav 1 Ocak 2016Resmi Tatil 4-8 Ocak 2016II. Ara Sınav 8 Ocak 2016I. Dönem Derslerin Sona Ermesi 2015-2016 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

24 II. DÖNEM 15 Şubat 2016Derslerin Başlaması 29 Mart-1 Nisan 2016III. Ara Sınav 19 Mayıs 2016 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (Resmi Tatil) 23-27 Mayıs 2016 IV. Ara Sınav 27 Mayıs 2016II. Dönem Derslerin Sona Ermesi 07-10 Haziran 2016Final Sınavı Dönemi

25


"YDY TEMEL İ NG İ L İ ZCE E Ğİ T İ M İ BÖLÜMÜ / HAZIRLIK SINIFI Oryantasyon Programı 28 Eylül 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları