Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İEÜ YDYO HAZIRLIK PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İEÜ YDYO HAZIRLIK PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 İEÜ YDYO HAZIRLIK PROGRAMLARI
ORYANTASYON PROGRAMI 27 EYLÜL 2010

2 a a

3 YDYO YÖNETİMİ Müdür: Yrd. Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu
Müdür Yardımcısı: Sevil Alp Müdür Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Bahar Gün Program Başkanı: Bahar Kızıltunalı

4 AKADEMİK KOORDİNATÖRLER
A Düzeyi: Şebnem Ergizler B Düzeyi: Filiz Mergen C Düzeyi: Yasemin Yorgancıoğlu D Düzeyi: Gill Mazıcı E Düzeyi: Özlem Topaç Pre-Faculty: Nesta Parry

5 AKADEMİK BİRİMLER Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi
Başkan: Funda ZAZAOĞLU Sınav Hazırlık Birimi Başkan: Esin ÇAĞLAYAN Ölçme ve Değerlendirme Birimi Seda CAN Öğretmen Geliştirme Birimi Bireysel Erişim Merkezi

6 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
Amaç: Öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek onlara akademik ve profesyonel yaşamlarında kullanabilecekleri dil becerilerini kazandırmaktır. Program, öğrencileri etkin, istekli ve kendi kendine öğrenen bireyler olması yönünde destekler.

7 Modüler Sistem Bu programda eğitim, modüler sistem esaslarına göre yürütülür. Sistem, bir akademik yıl içerisinde 5 modül içerir ve modül süreleri 7 haftadır. Modül mantığı, öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır. Modüler Sistem’in amacı öğrencinin bulunduğu modülün sonunda bir üst seviyeye geçebilmek için gerekli yeterliği sağlayabilmesi ve o modül için belirlenmiş hedeflere ulaşabilmesidir. Modüler sistemde dil eğitim anlayışımız sınav odaklı değil, öğrenme ve süreç odaklıdır. Bu nedenle, her bir modülde, 7 hafta boyunca öğrencinin dil becerilerindeki gelişimi izlenmekte ve öğrenciye destekleyici ve yapıcı geribildirim verilmektedir.

8 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDA SEVİYE GRUPLARI
Beginner (A) Elementary (B) Pre-Intermediate (C) Intermediate (D) Upper-Intermediate (E) Pre-Faculty (PF): Pre-Faculty bir seviye grubu değil, Upper-Intermediate (E) seviyesini başarmış öğrencilerin devam ettiği bir programdır. I. Modüle, Beginner (A), Elementary (B), Pre-Intermediate (C) , Intermediate (D) ve Upper-Intermediate (E)olmak üzere beş seviyede başlanır.

9 BEGINNER (A) Modül 1: Beginner (A) Modül 2: Elementary (B)
Modül 3: Pre-Intermediate (C) Modül 4: Intermediate (D) Modül 5: Upper-Intermediate (E) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Beginner (A) grubu öğrencileri her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde programı 5. modül sonunda tamamlayabilir ve İYS’ye girmeye hak kazanırlar.

10 ELEMENTARY (B) Modül 1: Elementary (B) Modül 2: Pre-Intermediate (C)
Modül 3: Intermediate (D) Modül 4: Upper-Intermediate (E) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Elementary (B) grubu öğrencileri her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde programı 4. modül sonunda tamamlayabilir ve İYS’ye girmeye hak kazanırlar.

11 PRE-INTERMEDIATE (C) Modül 1: Pre-Intermediate (C)
Modül 2: Intermediate (D) Modül 3: Upper-Intermediate (E) Modül 4: Pre-Faculty (PF) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Pre-Intermediate (C) grubu öğrencileri her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde programı 3. modül sonunda tamamlayabilirler ancak Pre-Faculty (PF) programına devam etmeleri zorunludur.

12 INTERMEDIATE (D) Modül 1: Intermediate (D)
Modül 2: Upper-Intermediate (E) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Intermediate (D) grubu öğrencileri her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde Ocak ayında verilecek olan İYS’ye girmeye hak kazanırlar. İYS’de 64,50’nin üzerinde not alarak başarılı olan öğrenciler Bahar Dönemi’nde kayıtlı oldukları lisans programında derslerine devam ederler. 64,50’nin altında puan alan öğrenciler için ise Pre-Faculty programına devam etme zorunluluğu vardır.

13 UPPER-INTERMEDIATE (E)
Modül 1: Upper-Intermediate (E) Modül 2: Pre-Faculty İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Upper-Intermediate (E) grubu öğrencileri birinci modülü başarıyla tamamladıkları takdirde ikinci modülde Pre-Faculty programına katılırlar ve Ocak ayında verilecek olan İYS’ye girmeye hak kazanırlar. İYS’de 64,50’nin üzerinde not alarak başarılı olan öğrenciler Bahar Dönemi’nde kayıtlı oldukları lisans programında derslerine devam ederler.

14 PRE-FACULTY (PF) Pre-Faculty, Upper-Intermediate (E) seviyesini başarmış öğrencilerin devam ettiği bir programdır. IYS’dan 64,50’nin altında puan alan öğrenciler için ise 3. ve 4. modüllerde Pre-Faculty programına devam etmek zorunluluğu vardır. Pre-Faculty Programı iki modülden oluşmaktadır. Bu program öğrencilere akademik İngilizce bilgilerini derinleştirme fırsatı verirken aynı zamanda akademik çalışmaları için ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Pre-Faculty 1 ve 2 Programlarını başarıyla tamamlamış olan öğrenciler ENG 101 dersinin muafiyet sınavına girme hakkı kazanırlar.

15 HAFTALIK DERS PROGRAMI
SAATLER A B C D E 1. ders 2. ders 3. ders 4. ders ÖĞLE ARASI 5. ders 6. ders A, B ve C grubunda Pazartesi ve Cuma günleri 4 saat, diğer günler 6 saat ders, D ve E grubunda ise Cuma günü 4, diğer günler ise 6 saat ders yapılır.

16 LISTENING & SPEAKING (4)
DERSLER BG (A) 26 saat COURSEBOOK (20) SKILLS PACK (6) EL (B) PN (C) WRITING (6) IN (D) 28 saat COURSEBOOK (16) READING (3) WRITING (5) LISTENING & SPEAKING (4) UP (E)

17 BEGINNER (A) DERS MATERYALİ
STARTERS Success BG Skills Pack Top Grammar RUNNERS New Headway BG Skills Pack Top Grammar

18 ELEMENTARY (B) DERS MATERYALİ
STARTERS Language Leader EL Skills Pack Top Grammar RUNNERS Success EL Skills Pack Top Grammar

19 PRE-INTERMEDIATE (C) DERS MATERYALİ
STARTERS New Inside Out PN Writing to Communicate 1 Top Grammar RUNNERS Language Leader PN Intro to Academic Writing Top Grammar

20 INTERMEDIATE (D) DERS MATERYALİ
STARTERS New Inside Out IN Lecture Ready 1 (Odd units) Making Connections (selected units) Essay Writing for Beginner TOEFL IBT (Steps 1-3) Advanced Grammar in Use RUNNERS Language Leader IN Lecture Ready 1 (5 chapters) Offline 1 (selected parts) Writing Material Advanced Grammar in Use

21 UPPER-INTERMEDIATE (E) DERS MATERYALİ
RUNNERS Language Leader UP Lecture Ready 2 (5 chapters) Guardian Weekly (selected passages) Writing Material Advanced Grammar in Use STARTERS New Inside Out UP Lecture Ready 2 (5 chapters) Guardian Weekly (selected passages) Writing Material Advanced Grammar in Use

22 Tüm seviyelerin ‘Chaser ve Catcher’ gruplarında farklı programlar uygulanmaktadır. Ders materyalleri de farklıdır.

23 AKADEMİK PROGRAMLAR VE HEDEFLERİ
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı düzeylerine göre hazırlanmıştır. Tüm düzeylerde ve her bir dil becerisine yönelik amaç ve hedefler Öğrenci Kitapçığı’nda mevcuttur.

24 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMLARINDA AKADEMİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. Modül-içi Değerlendirme II. Modül-sonu Değerlendirme III. İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS-PIE)

25 MODÜL-İÇİ DEĞERLENDİRME ESASLARI
Modül içinde başarılı olmanın iki koşulu vardır: Sınıf-İçi Projeleri (Assessment Tasks) Devam durumu

26 Sınıf-İçi Projeleri (Assessment Tasks)
Öğrenciler, her modülde 3. ve 6. haftalarda, Pazartesi günleri verilen iki Sınıf-İçi Projesini tamamlamak zorundadırlar.

27 Sınıf-İçi Projeleri (Assessment Tasks)
Sınıf-İçi Projeler, öğrencilere, özellikle ifadeye dayalı dil becerilerinin (yazma, konuşma gibi) gelişimi hakkında fikir verecektir. Sınıf-İçi Projeler, sınıf ortamında öğretim elemanları gözetiminde yapılır ve öğrencilerin performansları, önceden oluşturulmuş kontrol listelerine göre değerlendirilir.

28 Sınıf-İçi Projeleri (Assessment Tasks)
Bu projeler sonrasında öğretim elemanlarından alınan geribildirimler, öğrencilere modül hedeflerini ne derecede gerçekleştirdikleri konusunda bilgi verme amaçlıdır. Öğrencinin her iki sınıf-içi projesinden aldığı not %5 olup Modül Çıkış Sınavı (Gateway) başarı notunun %10’luk kısmını oluşturmaktadır. AT % 5 AT % Gateway % % 90 Bu değerlendirme sonucunda öğrenciler, öğretim elemanlarının tespit ettiği ve geribildirimde bulunduğu eksiklikler ile ilgili olarak Bireysel Erişim Merkezi’ne yönlendirilirler. Öğrencilerin Bireysel Erişim Merkezi’nde yapacağı çalışmalar, hem onların dil gelişimleri açısından faydalı olacak, hem de onları Modül Çıkış Sınavı için daha hazır hale getirecektir. Öğrencilerin Bireysel Erişim Merkezi’nde yapacakları çalışmalar, öğretim elemanları ve grup koordinatörleri tarafından takip edilecektir.

29 Belirtilen tarihlerde ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle projelerini tamamlayamayan öğrenciler, mazeretlerini (en az üç günlük sağlık raporu) idareye bildirdikleri takdirde, aynı haftaların Cuma günü saat 14:00’de başlamak üzere bu projeleri tamamlamakla yükümlüdürler.

30 Devam Durumu Modül içinde başarılı olma koşullarından ikincisi devamsızlık limitini aşmamış olmaktır.

31 DÜZEYLERE GÖRE DEVAMSIZLIK LİMİTLERİ
Beginner (A): 26 saat Elementary (B): 26 saat Pre-Intermediate (C): 26 saat Intermediate (D): 28 saat Upper-Intermediate (E): 28 saat Haftalık ders saati 26 olan düzeylerde öğrenci devamsızlık limiti her modül için 26 saat, haftalık ders saati 28 olan düzeylerde devamsızlık limiti her modül için 28 saattir.

32 DEVAMSIZLIK İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı öğrencilerin programa devam etmeleri zorunludur. Öğrencilerin, bulundukları düzeyin devamsızlık limitlerini herhangi bir nedenle aşmamış olmaları beklenir. Bu saatler, bir sağlık sorunu olduğu takdirde ve çok gerekli veya acil durumlarda kullanılmalıdır. Keyfi yapılan devamsızlıklarda, katılınmayan derslerin telafisi mümkün değildir. Ayrıca, devamsızlık başarısızlığı beraberinde getirir.

33 DEVAMSIZLIK Ancak, öğrenciler, çok ciddi bir sağlık sorunuyla (ameliyat, kaza vb.) karşılaştıkları ve bu nedenle Sınıf-İçi Projelere katılamadıkları durumlarda, resmi sağlık kurumlarından alacakları en az üç günlük raporları Yabancı Diller Yüksek Okulu yönetimine bildirmek durumundadırlar. Bu durum sadece Sınıf-İçi Projelere katılınamadığı takdirde geçerlidir; devamsızlık limitlerine etkisi yoktur. Öğrencilerden beklenen, yedişer haftalık modüler eğitime kesintisiz bir şekilde devam etmeleridir.

34 Her iki Sınıf-İçi Projesini tamamlayan ve de bulunduğu düzeyin devamsızlık limitini aşmamış olan öğrenciler modül sonunda verilen Modül Çıkış Sınavı’na (Gateway Exam) katılmaya hak kazanırlar.

35 MODÜL-SONU DEĞERLENDİRME ESASLARI
Modül Çıkış Sınavı (Gateway Exam) her modül sonunda verilir. Bu sınav, öğrencilerin tamamladığı modülün hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ve bir sonraki düzey için gerekli donanıma sahip olup olmadığını ölçen bir sınavdır.

36 Modül Çıkış Sınavı (Gateway Exam)
Tüm düzeyler için verilen Modül Çıkış Sınavları dört ana dil becerisini (Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma) test etmek üzere tasarlanmıştır. A, B ve C modüllerinde İngilizce’nin temel yapıları gösterildiği için, bu modüllerin Modül Çıkış Sınavları’na ayrıca bir “Dilbilgisi” (Use of English) kısmı dahil edilmiştir. Öğrencilerin, bir sonraki modüle devam etmek için bitirdikleri modülün sonunda verilen Modül Çıkış Sınavı’nda almaları gereken puan en az 60,00’dır.

37 Modül Çıkış Sınavı (Gateway Exam)
Modül Çıkış Sınavı’nın telafisi yoktur. Sağlık raporu kabul edilmez. Modül Çıkış Sınavı’ndan 60,00 ve üzeri not alan öğrenciler bir üst düzeye devam ederler. Modül Çıkış Sınavı’nda başarısız olan ya da sınava girmeyen öğrenciler, bir sonraki modülde aynı düzeyi, farklı ders materyalleri kullanarak tekrar ederler.

38 İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS-PIE)
İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmek için Upper-Intermediate seviyesindeki modülü başarı ile tamamlamış olmak gerekir. İngilizce Yeterlik Sınavı yılda beş kez verilir ve geçme notu 64,50’dir. Başarısızlık nedeni ne olursa olsun tüm öğrencilerin Eylül ayında verilen İYS’ye girme hakları vardır.

39 Öğrenci Statüsü Starter: Herhangi bir düzeyi ilk kez okumakta olan
Runner: Aynı düzeyi ilk kez tekrar eden Chaser: Aynı düzeyi ikinci kez tekrar eden Catcher: Aynı düzeyi üçüncü ve son kez tekrar eden öğrenciler için kullanılmaktadır.

40 Çeşitli Örnekler A düzeyde (Beginner) başlayan ve her modülde başarılı bir öğrenci Bu durumda, A düzeyde eğitime başlayan bir öğrenci, her modülü başarıyla tamamlaması durumunda, Temmuz ayında verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanmış olur. BAŞARILI 1. Modül 27.09– 12.11 2. Modül 29.11 – 14.01 3. Modül 31.01– 18.03 4. Modül 28.03– 13.05 5. Modül 30.05– 15.07 İYS A (Starter) B (Starter) C (Starter) D (Starter) E (Starter)

41 A düzeyde (Beginner) başlayan ve her modülde başarısız bir öğrenci
Bu durumda, A düzeyde eğitime başlayan bir öğrenci başarısız olması durumunda, aynı modülü dört kez tekrar ederse İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme koşulu olan Upper-Intermediate (E) düzeyini Eylül ayına kadar tamamlama imkanı olamayacağından, ya yaz okulu programına katılarak o programın sonunda verilen yeterlik sınavına ya da Eylül ayında verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilir . BAŞARISIZ 1. Modül 27.09 – 12.11 2. Modül 29.11 – 14.01 3. Modül 31.01 – 18.03 4. Modül 28.03 – 13.05 Eylül İYS A (Starter) A (Runner) A (Chaser) A (Catcher)

42 YAZ DESTEK PROGRAMI Hazırlık Yaz Destek Programı her seviyeden öğrencinin katılabileceği dört haftalık bir programdır. Kendi istekleri ile bu programa katılan öğrenciler program sonunda verilecek İYS’na girebilirler; ancak, dört hafta süresince derslere devam esasdır. Devamsızlık limiti 12 saattir. Bu sınırı aşanlar devamsızlıktan kalır ve Yaz Destek Programı sonunda verilecek İYS’na katılamazlar. Yaz Destek Programı ücretlidir.

43 ÜNİVERSİTEMİZİN SUNDUĞU AKADEMİK HİZMETLER
Kütüphane Bireysel Erişim Merkezi (Self-Access Center) Öğretim Elemanı ile birebir calışma saatleri (Office Hours) Öğretim elemanları öğrencilerin bilgi eksikliklerini tamamlamak ve öğrenciyi yönlendirmek amacıyla ders dışı saatlerde haftada en az iki kez birer saatlik oturumlarla öğrencileriyle bir araya gelirler. Ofis saatleri sınıf ortamında yapılır ancak bu saatler öğrenci devamsızlık kaydı tutulmaz.

44 ÜNİVERSİTEMİZİN SUNDUĞU İDARİ HİZMETLER
OASIS Oasis İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Öğrencilerinin devam devamsızlık sınav sonuçlarını görebildikleri bilgilendirme sistemidir. Bu sisteme nasıl kayıt olunacağı ile ilgili bilgiler Öğrenci El Kitapçığında bulunmaktadır.

45 DUYURULAR İngilizce hazırlık Programı öğrencileri YDYO tarafından yapılan tüm yazılı duyuruları (ders programı, sınav duyuruları ve listeleri) Ana Bina 1. kat panosundan takip edebilirler. Tüm öğrenciler bu duyurulardan haberdar olmak zorundadırlar ve panoya asılan tüm duyuruların öğrenciler tarafından okunup anlaşıldığı kabul edilir. Sınıfları ilgilendiren duyurular ise öğretim elemanları tarafından sözlü olarak yapılır ya da sınıf panosuna asılır. WEB SAYFASI İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Hazırlık öğrencileri web sayfamıza adresinden ulaşabilirler. İngilizce öğrenimi ile ilgili linkleri sitemizde bulabilirler.

46 KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLER
İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri İngilizce dil becerilerini geliştirirken, aynı zamanda çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere de öğrenci klüpleri bünyesinde aktif olarak katılabilirler. Bu konuyla ilgili olarak Öğrenci Dekanlığına danışabilirler.

47 ÖĞRENCİ GELİŞİM VE DANIŞMA MERKEZİ (ÖGDM)
Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, 2008 yılının Ocak ayında kurulmuştur. ÖGDM’nin kurulma amacı, çeşitli konularda zorluk yaşayan öğrenci arkadaşlarımıza psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

48 ÖĞRENCİ DİSİPLİN VE CEZA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KONULAR
İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne tabirdirler. Üniversite öğrencisine yakışan bir tutum içerisinde aşağıda belirtilen konulara titizlik gösterilmesi gerektiğine inanmak ve bu konuya önem vermek zorundadırlar. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak öğrencilerimizin:

49 Ders araç ve gerecini düzenli olarak yanlarında bulundurmalarını
Ders giriş-çıkış saatlerine uymalarını Verilen ödevleri zamanında teslim etmelerini Öğrenme ortamını bozucu ve ders dışı davranışlarda bulunmamalarını (cep telefonu kullanmak, yiyecek-içecekle derse girmek, gazete okumak,vb.) Okul ortamında arkadaşları ve öğretim elemanlarıyla düzeyli ve saygılı ilişkiler içersinde bulunmalarını Okul eşyasına zarar vermemelerini beklemekteyiz.

50 Bu gibi davranışları gösteren öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksek Okulumuzun Davranış Politikaları doğrultusunda öğretim elemanları tarafından en fazla iki kez uyarılacağını ve bu uyarıların Öğrenci Bilgi Sistemi’ndeki Öğrenci Belgeleri’ne yansıyacağını bilmeleri gerekmektedir. Üçüncü uyarı durumunda ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılacaktır.

51 Yüksek öğretim kurumları içinde veya dışında yüksek öğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden öğrencilere; Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir, iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir.

52 Öğrencilerin herhangi bir disiplin soruşturması gerektiren davranışlardan kaçınmaları önemle rica olunur. Bu gibi durumlarda Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri aynen uygulanacaktır.

53 20010-2011 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
1. MODÜL 27 Eylül 2010 Derslerin başlaması 11 Ekim 2010 1. Modül için Sınıf-içi Proje 1 (TASK 1) 28 Ekim 2010 Cumhuriyet Bayramı (12:30’dan itibaren resmi tatil) 29 Ekim 2010 Cumhuriyet Bayramı (Resmi Tatil) 01 Kasım 2010 1. Modül için Sınıf-içi Proje 2 (TASK 2) 12 Kasım 2010 1. Modül derslerinin sona ermesi 16-19 Kasım 2010 Kurban Bayramı (resmi Tatil) 22 Kasım 2010 Modül Çıkış Sınavı (GATEWAY EXAM)

54 2. MODÜL 29 Kasım 2010 Derslerin başlaması 13 Aralık 2010 2. Modül için Sınıf-içi Proje 1 (TASK 1) 3 Ocak 2011 2. Modül için Sınıf-içi Proje 2 (TASK 2) 14 Ocak 2011 2. Modül derslerinin sona ermesi 17 Ocak 2011 Modül Çıkış Sınavı (GATEWAY EXAM) 20 Ocak 2011 İngilizce Yeterlik Sınavı (PIE)

55 3. MODÜL 31 Ocak 2011 Derslerin başlaması 14 Şubat 2011 3. Modül için Sınıf-içi Proje 1 (TASK 1) 07 Mart 2011 3. Modül için Sınıf-içi Proje 2 (TASK 2) 18 Mart 2011 3. Modül derslerinin sona ermesi 21 Mart 2011 Modül Çıkış Sınavı (GATEWAY EXAM)

56 4. MODÜL 28 Mart 2011 Derslerin başlaması 11 Nisan 2011 4. Modül için Sınıf-içi Proje 1 (TASK 1) 02 Mayıs 2011 4. Modül için Sınıf-içi Proje 2 (TASK 2) 13 Mayıs 2011 4. Modül derslerinin sona ermesi 16 Mayıs 2011 Modül Çıkış Sınavı (GATEWAY EXAM) 19 Mayıs 2011 Gençlik ve Spor Bayramı (Resmi Tatil) 23 Mayıs 2011 İngilizce Yeterlik Sınavı (PIE)

57 5. MODÜL 30 Mayıs 2011 Derslerin başlaması 13 Haziran 2011 5. Modül için Sınıf-içi Proje 1 (TASK 1) 04 Temmuz 2011 5. Modül için Sınıf-içi Proje 2 (TASK 2) 15 Temmuz 2011 5. Modül derslerinin sona ermesi 18 Temmuz 2011 Modül Çıkış Sınavı (GATEWAY EXAM) 21 Temmuz 2011 İngilizce Yeterlik Sınavı (PIE)

58 YAZ DESTEK PROGRAMI 25 Temmuz 2011 Derslerin başlaması 19 Ağustos 2011 Derslerinin sona ermesi 23 Ağustos 2011 İngilizce Yeterlik Sınavı (PIE)

59 GÖRÜNTÜLER

60


"İEÜ YDYO HAZIRLIK PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları