Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A-O-S, 63 yaşında Erkek A-O-S, 63 yaşında Erkek Şikayeti Şikayeti halsizlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A-O-S, 63 yaşında Erkek A-O-S, 63 yaşında Erkek Şikayeti Şikayeti halsizlik."— Sunum transkripti:

1 A-O-S, 63 yaşında Erkek A-O-S, 63 yaşında Erkek Şikayeti Şikayeti halsizlik

2 Hikayesi 15 yıldır iskemik kalp hastalığı nedeni ile takip edilen (koroner angiografisinde 2 damar tıkalı, LAD’ye PTCA uygulanmış) ve 15 yıldır aspirin 300 mg/gün kullanan hastanın son 1 yıldır halsizlik, yorgunluk, merdiven çıkarken göğüs ağrısı şikayeti başlamış. Kardiyalog tarafından değerlendirilen hastada akut iskemik değişiklikler saptanmamış. Anemisi için gastroenterolojiye yönlendirilmiş.

3 Öz Geçmiş: İKH dışında özellik yok Soy Geçmiş: özellik yok Alışkanlıkları: Sigara 20 paket/yıl, 20 yıldır içmiyor Alkol nadiren

4 Fizik Muayene Soluk, TA 120/70 mmHg, NDS 72/dk Soluk, TA 120/70 mmHg, NDS 72/dk Batın muayenesinde bir özellik yok. Batın muayenesinde bir özellik yok. Diğer sistem muayenelerinde bir özellik yok. Diğer sistem muayenelerinde bir özellik yok.

5 Laboratuar WBC 5000 /mm3 WBC 5000 /mm3 Hct %38 Hct %38 Hb 12 g/dL Hb 12 g/dL MCV 78 fL MCV 78 fL Plt 228000 mm 3 Plt 228000 mm 3 Fe 29 g/dL Fe 29 g/dL TDBK 349 g/dL TDBK 349 g/dL Ferritin 4.7 ng/mL Ferritin 4.7 ng/mL Diğer biyokimya tetkikleri normal Diğer biyokimya tetkikleri normal Dışkıda gizli kan bir kez negatif Dışkıda gizli kan bir kez negatif

6 Gastroskopi Hiatal yetersizlik, Antrumda erozyonlar

7 Kolonoskopi yer yer divertiküller, terminal ileumda nonspesifik bir kaç adet ülserasyon, internal hemoroid (grade 2)

8 Tümör belirteçleri normal Tümör belirteçleri normal Batın BT normal Batın BT normal

9 Özet Halsizlik-demir eksikliği 63 yaşındaki hastada Standart endoskopiler negatif Batın BT normal

10 Kapsül endoskopi

11

12 ZOR VAKA İlk endoskopik işlemler sonrasında odak saptanamayan vaka (obscure-örtülü) Occult (gizli) kusmuk veya dışkıda gözle görülür kanama yok Overt (aşikar) kusmuk veya dışkıda kan var

13 Örtülü kanama Örtülü-gizli Örtülü-aşikar 2. endoskopi, enteroklizis,ince barsak tetkiki Aktif kanama fakat endoskopiye uygun değil Sintigrafi veya angiografi Spesifik tedavi - +

14 2. endoskopide %35’ine tanı konulabilir. En sık saptanan lezyonlar Gastroskopi Hiatal herni cebindeki ülserler, erozyonlar Peptik ülser Angioektazi Gastrik antral vasküler ektazi Özofagus varisi Kolonoskopi Angioektazi Kanser Zuckerman et al. Gastroenterology 2000

15 Push enteroskop, overtube enteroskop En sık tanı konulan lezyon Yaşlılarda Angiodisplazi (%80 tanı) <50 yaş İB tm

16 Angiografi (0.5 ml/dk) ve sintigrafi (lümende 5 ml kan) aktif kanamada %50-72 odak saptayabilmektedir. Bu oran aktif kanama yoksa % 25-50’ye düşer

17 İntraoperatif enteroskop (altın standart) %95 tanı konulur ancak %30 hasta tekrar kanar

18 Örtülü kanama Örtülü-gizli Örtülü-aşikar 2. endoskopi, enteroklizis, ince barsak tetkiki Kapsül Aktif kanama fakat endoskopiye uygun değil Sintigrafi veya angiografi Spesifik tedavi - + Negatif - İleri araştırma gerekli mi? Semptomatikİntraoperatif enteroskopi

19 Kapsül endoskopi İlk olarak 1981’de Gavriel Idan bulmuştur. 1999’da “Given Imaging Research and Development” tarafından İsrail’de geliştirilmiş.

20 Disposable plastik kapsül 3.7 g, 11x26 mm, 140 derecelik görüş açısı Saniyede 2 fotoğraf, toplam 57600 görüntü 1:8 büyütüyor 8 saatlik çekim yapıyor.

21

22 Kapsül Endoskopi Kontrendikasyon Striktür, obstrüksiyon, fistül, yaygın Crohn hastalığı Yutma problemi Psödoobstrüksiyon Motilite problemi Kalp pili, defibrilatör veya elektromekanik araç Rölatif Kontrendikasyon Gebelik Uzun süreli NSAI kullanımı Geniş, büyük divertikül Zenker divertikülü Gastroparezi Geçirilmiş pelvik veya cerrahi operasyon

23 Nedeni bilinmeyen GİS kanamalarda %45-70 neden ince barsaklardan Pennazio Endoscopy 1995 Chong J. Am J Gastroenterol 1994 Davies G. Gut 1995

24 Kapsül endoskopinin örtülü kanamada tanı koyma oranı %38-93 Görülebilen lezyonlar Angioektazi Tümör Varis Divertikül Ülser Jensen DM, et al. Gastrointest Endosc 2002 Delvaux MM, et al. Gastrointest Endosc 2002

25 %4 hastada teknik başarısızlık %4 hastada teknik başarısızlık %13 çekuma ulaşılamadığı için eksik tetkik %13 çekuma ulaşılamadığı için eksik tetkik %0.7-3 kapsül takılması %0.7-3 kapsül takılması

26 Kapsül ve İB pasaj incelemelerinin karşılaştırılması Friedman S. Gastrointest Endoscopy Clin N Am 2004 72 hasta

27 PE ve Kapsül karşılaştırılması % Vaka sayısı 10-38 kişi %40-83 %21-50

28 n Mylonaki M. Gut 2003 50 hasta

29 26 aşikar, 16 gizli örtülü kanaması olan hasta Mata A, et al. Aliment Pharmal Ther 2004; 189-94 % %

30 14 çalışma; 396 vakanın metaanalizi Triester SL, et al. Am J Gastroenterol 2005; 2407-18 % 63 28 67 8 IY %30 IY %36

31 Kapsül endoskopide klinik yararlanım Kapsül endoskopide klinik yararlanım Aşikar örtülü kanamada gizli örtülü kanamadan daha iyi Pennazio M et al. Gastroenterology 2004

32 56 kişilik, obscure kanama X Kapsül endoskopi X diğer yöntemler (PE, enteroklizis, angiografi) Major tedavi yaklaşımında (cerrahi, endoskopik tedavi ve spesifik medikal tedavi) sağladığı değişiklikler aynı Neu et al Am J Gastroenterol 2005

33 Kapsül ve İntraoperatif Endoskopi 21, Endoskopi, PE ve enteroklizis yapılmış hasta Hartmann et al. Berlin Capsule endoscopy conference 2003 %

34 Yalancı pozitif Submukozal tümörü taklit eden submukozal prolapsus, ince barsak intusepsiyonu Yalancı negatifAngioektaziTümör

35 Avantajları Noninvaziv-kolay tolere edilebilir Tanı koymada duyarlılık ve özgüllüğü yüksek Uygun seçilmiş vakalarda komplikasyon yok denecek kadar az Dezavantaj Yüksek maliyet (Kapsül birim fiyatı 550 Euro + KDV) Sadece tanısal bir yöntem


"A-O-S, 63 yaşında Erkek A-O-S, 63 yaşında Erkek Şikayeti Şikayeti halsizlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları