Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALT GIS KANAMALARI DR.İNCİ ÇELİKKOL GATA AİLE HEKİMLİĞİ AD Sağlık Slayt Arşivi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALT GIS KANAMALARI DR.İNCİ ÇELİKKOL GATA AİLE HEKİMLİĞİ AD Sağlık Slayt Arşivi:"— Sunum transkripti:

1 ALT GIS KANAMALARI DR.İNCİ ÇELİKKOL GATA AİLE HEKİMLİĞİ AD Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 SİNDİRİM SİSTEMİ KANAMALARI TEK BAŞINA BİR HASTALIK DEĞİL, KANAMAYA NEDEN OLAN HASTALIĞIN SEMPTOMUDUR.

3 TANIM orofarinks ile anüs arasından kaynaklanan kanamalar Hastaların 1/3 ünde ilk belirti. %70 inde geçirilmiş kanama anamnezi yoktur

4 SİNDİRİM SİSTEMİ ÜST:FarinksÖzofagusMideDuodenum ALT: İnce barsak KolonRektumAnüs

5 Üst GİS Kanamaları HematemezMelena Alt GİS Kanamaları MelenaHema(to)kezi

6 HEMATEMEZ YERİ: orofarinks - treitz arası kanamalar Hastanın kanlı kusmasıdır. Kan, parlak kırmızı ya da siyaha yakın.......koyu renkte olur. Kan, parlak kırmızı ya da siyaha yakın.......koyu renkte olur. RENK : ASİD HEMATİN MASSİF HEMATEMEZ: parlak kırmızı veya pıhtılaşmış kan.

7 MELENA YERİ: orofarinks ile transvers kolonun hayali orta noktası Katran gibi siyah feçes RENK : FeS En az miktar: 50 ml kanama 1000 ml kanama 1000 ml kanama 5 gün melena 3 hf gizlikan (+)

8 HEMA(TO)KEZİ YERİ : transvers kolonun hayali orta noktası - anüs arası Dışkıda kırmızı renkli taze kanın görülmesi olarak adlandırılır.

9 ALT GIS KANAMASI; Treitz ligamanının altından kaynaklanan kanamadır Hematokezya ile karakterizedir Meckel divertikülüne bağlı ve ince barsak tipi kanamalarda melena görülebilir

10 RISKLI GRUPLAR; Yaş>60 Koagulopati Sistemik hastalık Varis kanaması

11 RİSKLİ GRUPLAR Hastanede tekrar kanama Şiddetli kanama bulgulari olanlar 2 cm’den büyük ülseri olanlar Endoskopide arter kanaması saptananlar

12 Alt Gis Kanama Odakları ODAKKLINIKTEDAVI Divertikül Ağrısız hematokezya Destek tedavi Anjıoektazi Ağrısız hematokezya sıklıkla çıkan kolonda Endoskopik tedavi, yaygınsa cerrahi Kolon Kanseri Barsak alışkanlığında değişiklik, kilo kaybı Cerrahi

13 Alt Gis Kanama Odakları ODAKKLINIKTEDAVI İskemik Kolit Özellikle yaşlı hastalarda, diğer vasküler patolojilerle beraber olabilir.Karın ağrısı eşlik eder. Destek Tedavi Meckel Divertikülü Ağrısız hematokezyalı genç hasta (ileoçekal valve 60 cm prx) Cerrahi Hemoroid Hemodinamik instabilite yoktur Medikal veya Cerrahi

14 INCE BARSAK KANAMA NEDENLERI En sık neden vaskuler lezyonlardır.60 yasından sonra masif alt gis kanamasının en sık nedeni anjiodisplazidir.Incebarsakta leiomyom,leiomyosarkom,inflamatuar barsak hastalıgı,Meckel divertikülü,Zollinger-Ellison sendromu,hemanjiom sayılabilir.

15 ETİOLOJİ; Divertikuler hastalık Hemoroid ve anal fissürler Rektal ülser Inflamatuar barsak hastalığı Anjiodisplazi Kolon polipleri Iskemik kolit Kanserler

16 60 yaşın altında masif alt gis kanamasının en sık nedeni divertikulozisdir. 60 yaşın üzerinde ise anjiodisplazidir. Tüm yaş gruplarında kronik kanama nedeni ile hemoroidler veya anal fissürdür.

17 ŞİDDETLİ KANAMA BELİRTİLERİ; Aktif kanama Nazogastrik irrigasyonda kanamanın sürmesi Hipotansiyon(sistolik<100 mmHg) Taşikardi Postural hipotansiyon veya sok Melena Barsak seslerinde artma

18 ŞİDDETLİ KANAMADA ŞOK GELİŞİR Filiform ve hızlı nabız: >100 /dk Hipotansiyon : < 80 mm Hg Deride solukluk ve ıslaklık Hava açlığı (hızlı yüzeyel solunum,.........................anksiyete, huzursuzluk)

19 BU BELİRTİLER Defekasyon hissi (uykudan uyandırabilir) Ürperme hissi Çarpıntı, Soğuk ter boşalması, üşüme hissi, Baş dönmesi Yüzde solukluk Bayılma ( senkop)

20 Hematolojik ve Biokimyasal İncelemeler Hemoglobinde ve Hct’de düşme (4-6 saat sonra) Hemoglobinde ve Hct’de düşme (4-6 saat sonra) Lökositoz >25000/mm3 (2-3 saat sonra)Lökositoz >25000/mm3 (2-3 saat sonra) Pıhtılaşma Faktörlerinde azalma,Pıhtılaşma Faktörlerinde azalma, TrombositopeniTrombositopeni Karaciğer yetemezliği bulgularıKaraciğer yetemezliği bulguları. (ÖzofagusVarisi). (ÖzofagusVarisi) Kan üre azotunda yükselme(BUN  )Kan üre azotunda yükselme(BUN  )

21 TANI Endoskopik inceleme;kesin tanı Anjiografi;kanama odağının gösterilebilmesi icin,kanama miktarının>0,5-1 ml/dk olması gerekir Sintigrafi;0,05-0,5 ml/dk kanamaları gösterebilir

22 TEDAVI Hemodinamik durumun değerlendirilmesi ;hasta monitorize edilir,Tilt testi yapılır. Tilt testi;hasta yatarken oturtulur.Sistolik kan basıncında 10 mmHg lik düşme ve nabız hızında 15/dk lık artış varsa test pozitiftir.Tilt testi pozitif ise yaklaşık %10- 20 lik bir kayıp vardir. Hasta yatar pozisyonda iken tansiyonu düşük ise kayıp %20 den fazladır.

23 Laboratuar testleri;tam kan sayımı(lökositoz ve reaktif trombositoz olabilir),koagulasyon testleri,kan grubu bakılır.Cross-match yapılmış 2-4 unite kan hazırlanır.

24 Volüm kaybını yerine koyma;santral venoz katater takılmalıdır.Baslangıçta laktatlı ringer,izotonik verilir.Hastada masif kanama var ve verilen sıvılara rağmen doku oksijenizasyonu yetersiz ise kan transfüzyonü yapılır.

25 Masif kanama dışında,eritrosit suspansiyonu verilmelidir.Eritrosit suspansiyonu,hasta hemodinamik olarak stabil oluncaya kadar ve en az hematokrit % 25 den daha yüksek oluncaya kadar verilmeye devam edilir.Kalp ve akciğer sorunu olanlarda hematokrit % 30 un üzerinde tutulmalıdır.

26 Altta yatan hastalığa yönelik tedaviler yapılır Cerrahi tedavi

27 CERRAHİ TEDAVİ ENDİKASYONLARI 24 saatte 3 üniteden fazla kan ihtiyaci Toplam 10 üniteden fazla kan ihtiyaci Tekrarlayan kanama Medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalar Nadir kan grubu(?)

28 KAYNAK GATA DERS NOTLARI MERCK MANUAL Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"ALT GIS KANAMALARI DR.İNCİ ÇELİKKOL GATA AİLE HEKİMLİĞİ AD Sağlık Slayt Arşivi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları