Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009."— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009

2 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2006 Programı Hibesi 3.7 MİLYON EURO PROJENİN BÜTÇESİ

3 PROJENİN AMACI Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması sürecinde ilköğretimden ortaöğretimin sonuna kadar, sistemi daha etkin ve verimli bir hale getirebilmek için Bakanlığımızın idari kapasitesini, yönetim ve organizasyon kapasitesini, mali kaynakları kullana bilme kapasitesini ve izleme-değerlendirme kapasitesini artırmaya yardımcı olmaktır.

4 PROJENİN ÇIKTILARI Projede ulaşılmak istenen 5 sonuç vardır. 1. Sonuç : AB üye ülkelerinin iyi örneklerindeki kurumsal yönetim, yönetim ve organizasyon, mali kaynakların kullanılması ve izleme-değerlendirme konularında ilgili taraflar bilgilendirilmiştir. Faaliyetler : 2 uluslar arası sempozyum 4 Çalışma ziyareti

5 PROJENİN ÇIKTILARI 2. Sonuç: Türkiye’de eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlarını daha iyi yansıtmak için, Bakanlık yapısının yeniden organize edilmesine yönelik bir eylem planı (strateji belgesi) oluşturulmuştur. Faaliyetler : SWOT Analizi-Merkez ve TaşraTeşkilat (10 il) Çalışma Grupları

6 PROJENİN ÇIKTILARI 3. Sonuç: Kurumsal yönetişim, yerinden yönetimi kapsayan yönetim ve organizasyon, mali kaynakların kullanımı ve izleme & değerlendirme konularına yönelik taslak kanun; yeniden gözden geçirilmek ve karar verilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığının üst düzey yöneticilerine sunulmuştur. Faaliyetler : 3797 sayılı kanun için taslak ek düzenlemeler hazırlamak

7 PROJENİN ÇIKTILARI 4. Sonuç: Kurumsal yönetişim kapasitesi göz önünde tutularak Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve il düzeyindeki insan kaynakları kapasitesi artırılmıştır. Faaliyetler : 10 ilde düzenlenecek 200 üst düzey yönetici için 2 çalıştay 400 orta kademe yönetici için 5 çalıştay 400 orta kademe yönetici için 4 çalıştay

8 PROJENİN ÇIKTILARI 5. Sonuç: Projenin sonuçlarına yönelik bir ulusal ve bir uluslar arası konferans düzenlenmiştir. Faaliyetler : 1 uluslar arası sempozyum 1 ulusal sempozyum Proje süresince 7 bülten ve sürekli güncellenen web sitesi

9 SWOT ANALİZİ MERKEZ YÖNETİCİ EĞİTİMİ 1 ÇALIŞMA GRUBU 1 YEREL EĞİTİM HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU 2 MALİ KAYNAĞIN ETKİN KULLANIMI ÇALIŞMA GRUBU 3 İZLEME DEĞERLENDİRME MEKANİZMALARI ÇALIŞMA GRUBU 4 VERİYE ULAŞIM MEKANİZMALARI AÇILIŞ KONFERANSI SWOT ANALİZİ İLLER YÖNETİCİ EĞİTİMİ 2 YÖNETİCİ EĞİTİMİ 3 YEŞİL BELGE TASLAK KANUN ÇALIŞMA KONUSU 5 EĞİTİM ORTAKLARININ ROLLERİ ÇALIŞMA KONUSU 6 TEŞKİLAT BİRİMLERİNİN ROLLERİ İZLEME 1 İZLEME 2 İZLEME 3 İZLEME 4 İZLEME 5 İZLEME 6 İZLEME 7 İZLEME 8 İZLEME 9 İZLEME 10 ULUSLAR ARASI KONFERANS ANKARA ULUSLAR ARASI KONFERANS İSTANBUL ÇALIŞMA ZİYARETİ 1 ÇALIŞMA ZİYARETİ 2 ÇALIŞMA ZİYARETİ 3 ÇALIŞMA ZİYARETİ 4 BÜLTEN 1 BÜLTEN 2 BÜLTEN 3 BÜLTEN 4 BÜLTEN 5 BÜLTEN 6 BÜLTEN 7 ULUSAL KONFERANS ANKARA ULUSLAR ARASI KONFERANS İSTANBUL WEB SİTESİWEB SİTESİ MEBGEP AKTİVİTELER AKIŞ ŞEMASI KOORDİNASYON TOPLANTISI

10 PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ (PKM) PROJE UYGULAMA EKİBİ PROJE YÖNETİM KURULU MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI PROJE YÖNETİM ŞEMASI

11 PROJE YÖNETİM KURULU Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı (Başkan) Projelerden sorumlu MEB Müsteşar Yardımcısı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı Personel Genel Müdürü İlköğretim Genel Müdürü Orta Öğretim Genel Müdürü Mesleki Eğitim Genel Müdürleri temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı İç Denetim Birimi Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı DPT temsilcisi Eğitim Sendikaları temsilcileri AB Türkiye Delegasyonu temsilcisi (gözlemci) Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcisi (gözlemci)

12 POLİTİKA GRUBU Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporların onaylanarak Teknik Danışmanlık Ekibi tarafından Proje Yürütme Kuruluna sunulması, Yeşil Belge ve taslak kanunun hazırlanmasında Teknik Danışmanlık Ekibine rehberlik edecek yetkili kuruldur. Müsteşar Yardımcısı (Başkan) Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Personel Genel Müdür Yardımcısı Strateji Geliştirme Daire Başkanı İç Denetim Birimi Başkan Yardımcısı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı

13 POLİTİKA ÇALIŞMA GRUPLARI 13 Yerel yetkililere devredilecek eğitim hizmetleri ile ilgili MEB, Sivil Toplum Örgütleri, ilgili sosyal taraflar temsilcilerinden 10 kişilik bir çalışma grubu “A” oluşturulacaktır. Finans ve kaynakların verimli kullanımı ile ilgili MEB, Sivil Toplum Örgütleri, ilgili sosyal taraflar temsilcilerinden 12 kişilik bir çalışma grubu “B” oluşturulacaktır.

14 POLİTİKA ÇALIŞMA GRUPLARI 14 Veri transferini ve veriye ulaşma mekanizmalarını güçlendirmek ile ilgili MEB, Sivil Toplum Örgütleri, ilgili sosyal taraflar temsilcilerinden 10 kişilik bir çalışma grubu “C” oluşturulacaktır. İzleme ve değerlendirme mekanizmalarını güçlendirmek ile ilgili MEB, Sivil Toplum Örgütleri, ilgili sosyal taraflar temsilcilerinden 10 kişilik bir çalışma grubu “C” oluşturulacaktır.

15 POLİTİKA ÇALIŞMA KONULARI Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı için roller, sorumluluklar ve görev kodları belirlenerek ihtiyaçlara göre yeniden tanımlanacaktır. Eğitim ortaklarının (öğrenciler, öğretmenler, okul aile birlikleri, okul yönetimi, aileler, sivil toplum örgütleri, sosyal ortaklar) rol ve sorumlulukları Türkiye’deki eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanacaktır. 15

16 İLLER 1. İstanbul 2. Trabzon 3. Mardin 4. Kahramanmaraş 5. Kırşehir 6.Konya 7.Antalya 8.İzmir 9.Ankara 10. Van


"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları