Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı Ankara, 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı Ankara, 2014."— Sunum transkripti:

1 Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı
Ankara, 2014

2 GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
14 Eylül 2011 tarih ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga daireler; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı (Fon Dairesi) Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mesleki ve Teknik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir.

3 GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne : Politikalar Belirlemek ve Uygulamak Programlar ve Eğitim Materyalleri Hazırlamak Eğitim-İstihdam İlişkisine Dair Stratejiler, Politikalar Geliştirmek ve Uygulamak görevleri verilmiştir. Bu görevler doğrultusunda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi ile bünyesinde görev tanımı yapılmış 7 Daire Başkanlığı ile mesleki ve teknik eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmektedir: Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

4 İş Organizasyon Şeması AB-ERASMUS + PROJELERİ
SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI İş Organizasyon Şeması PROJE HAZIRLAMA DAİRE BAŞKANI AB-IPA PROJELERİ PROTOKOLLER AB-ERASMUS + PROJELERİ

5 SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Görevler Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi doğrultusunda Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığının görevleri belirlenmiştir: Mesleki ve teknik eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere projeler planlamak, hazırlamak ve yürütmek, Hizmetlerin etkin ve verimli sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini planlamak, hazırlamak ve yürütmek, Yeni politika ve uygulamalarla ilgili projeler planlamak, hazırlamak ve yürütmek, Mesleki eğitim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

6 SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sosyal taraflarla iş birliği yaparak mesleki ve teknik eğitime yönelik projeler ve protokoller planlamak, hazırlamak ve yürütmek, Okul ve kurumlar ile ilgili eğitim projeleri ve protokolleri hazırlatmak ve takip etmek,  Meslek odaları ve iş dünyasının temsilcilerinin mesleki ve teknik eğitim süreçlerine katılımını sağlamak, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliğini geliştirmek, İlgili kamu kurumu, sektör ve sivil toplum örgütleri ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak, Sosyal içermeye yönelik projeleri planlamak, hazırlamak ve yürütmek, AB uyum süreci ile ilgili projeleri planlamak, hazırlamak ve yürütmek, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 

7 SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Tamamlanan Projeler

8 ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ
Tamamlanan Projeler ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ORANLARININ ARTIRILMASI PROJESİ-1 (KEP-1)  Proje Sahibi : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Süresi : Projenin Bütçesi : 16 Milyon Avro (Mal Alımı: 2 Milyon, Hizmet Alımı: 4 Milyon, Hibe: 10 milyon Avro) Projenin Kaynağı : AB IPA-I 2008 Projenin Amacı : Özellikle kızların; ilk ve orta öğretim düzeyinde okullaşma oranlarını arttırmak, okul terk oranlarını düşürmek, iş gücünün mesleki beceri ve yeterliliklerini arttırmak ve ailelerin eğitimin önemi konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır.

9 Tamamlanan Projeler AYAKKABICILIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ PROJESİ Proje Sahibi : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Projenin Süresi : Projenin Bütçesi : Avro ( Hibe ) Projenin Kaynağı : AB Fonları Proje Ortakları : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) Projenin Amacı : Türkiye ayakkabı sektörünü dünya piyasalarında rekabet gücü olan bir konuma ulaştırmak ve bu gücü devamlı kılmak için ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirerek sektörde çalışanları eğitmek. Ayakkabı sektörünün uluslararası standartlarda üretim yapmasını sağlamak üzere araştırma-geliştirme, kalite kontrol, danışmanlık çalışmaları yapmak.

10 RAILWAY OPERATION IN ECVET (RAILVET) PROJESİ
Tamamlanan Projeler RAILWAY OPERATION IN ECVET (RAILVET) PROJESİ Proje Sahibi : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Projenin Süresi : Projenin Bütçesi : Avro (Hibe) Projenin Kaynağı : AB Fonları Proje Ortakları :T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE, HAK-İŞ Konfederasyonu TÜRKİYE, International Union Of Railways – UIC FRANSA, The National Institute Of Technical And Vocational Education – NUOV ÇEK CUMHURİYETİ, Accademia Italiana Della Marina Mercantile – AIMM İTALYA, Instituto Tecnico Nautico Sangiorgio – ITN İTALYA, Foundation For Vocational Education And Training Services – FVETS, SLOVAKYA. Projenin Amacı : -İşletme alanındaki çerçeve modüllerin teknolojik gelişmeler ışığında, yeni AB ülkeleri uzmanları ile birlikte revize edilerek, modüller arası ulaşım konularının programa entegrasyonunu sağlamak. -Revize edilen işletme dalı modüler çerçeve programlarının, bu alanda çalışan öğretmen, öğrenci ve işçilerin hareketliliğini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Kredi Transfer Sistemine uyarlamak.

11 OKULDAN İŞ HAYATINA UYUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (SOS)
Tamamlanan Projeler OKULDAN İŞ HAYATINA UYUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (SOS) Projenin Tipi : LdV Ortaklık Projesi Numarası : TR1-LEO Süresi : (2 Yıl) Projenin Bütçesi : Avro Proje Ortakları :Türkiye (Zeynep Salih Alp KML, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hatay Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu), İtalya, Romanya, Litvanya, Macaristan ve İspanya. Projenin Amacı : Mesleki Eğitim öğretmenlerine; kendi öğrencilerine yeteneklerini geliştirmeleri ve niteliklerini yönlendirmeleri doğrultusunda rehberlik etmeleri amacıyla, kendi yeteneklerini karşılaştırmak ve geliştirmek için gereken araçları sağlamak amaçlanmıştır.

12 OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİNDE
Tamamlanan Projeler OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİNDE UYGULAMALI EĞİTİM PROJESİ (WEST) Projenin Tipi : LLP LdV - IVT Numarası : TR1-LEO Süresi : (1 Yıl) Projenin Bütçesi : Avro Projenin Amacı : Türkiye genelinde eğitim öğretim veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren 25 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin 11. Sınıf, Yiyecek-İçecek ve Konaklama Seyahat Hizmetleri alanı öğrencilerinin 21 refakatçı öğretmen gözetiminde İngiltere, İtalya, Portekiz, İspanya, Hollanda ve Almanya’da işbaşı eğitimlerini gerçekleştirmek.

13 DENİZCİLİK EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE BAĞLANTILI ÖNERİLER PROJESİ (METALS)
Tamamlanan Projeler DENİZCİLİK EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE BAĞLANTILI ÖNERİLER PROJESİ (METALS) Proje Sahibi : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Projenin Süresi : Projelerin Bütçesi: Avro (Hibe) Projenin Kaynağı : AB Fonları Proje Ortakları : Accademia Italiana Della Marina Mercantile ITALY, Instituto Tecnico dei Trasporti e Logistica “Nautico San Giorgio” ITALY, University of Turku FINLAND, Philippe Cousteau Foundation - Centro Jovellanos SPAIN.  Projenin Amacı : Ortak ülke ve Avrupa seviyesinde verilmekte olan denizcilik eğitim ve öğretimi benzerlik ve farklılıklara vurgu yaparak derinlemesine incelenecek, bu alanda ülkelerin deneyimleri ve iyi uygulamalar ortaklar arasında ve AB seviyesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

14 Devam Eden Projeler

15 Ulusal Kaynaklı Projeler
SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI Ulusal Kaynaklı Projeler

16 Devam Eden Ulusal Kaynaklı Projeler
MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) Proje Sahibi : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Projenin Süresi : 4 yıl ( ) Projenin Bütçesi : 5.5 milyon TL Projenin Kaynağı : İç Kaynaklı (Yatırım Programı) Proje Ortakları : Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve STK’lar. Projenin Amacı :Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP) ile 35 ilde özel politika gerektiren gruplara (ortopedik engelliler, zihinsel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, hükümlüler/eski hükümlüler, güvenlik sebebiyle göç edenler, muhtaç durumdaki dul/yetimler, şiddet gördüğü için evinden ayrılmış kadınlar) ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak meslek edindirmek, bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak ve mesleki teknik eğitim kurumlarındaki insan kaynakları kapasitesini arttırmak.

17 Devam Eden Ulusal Kaynaklı Projeler
MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) Projede 2013 yılı içinde 35 ilde özel politika gerektiren grupların hayat kalitelerinin yükseltilmesine katkı sağlayacak mesleki eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması için ihtiyaç duyulan bilgilerin üretilmesi amacıyla bir araştırma yapılmıştır. İllerde çalışmalar, bu araştırma raporu doğrultusunda yapılmaktadır. Mayıs 2014 itibariyle proje kapsamında eğitim almak için toplam 6429 özel politika gerektiren birey başvuru yapmıştır. İller kurs başvurularına göre uygulamaya başlamıştır. Proje kapsamında yıllarında kişi eğitim almak için başvurusu kabul edilmiştir. Kabul edilen başvurular sonunda; -1280 kişi kursları bitirerek belge almış, -2386 kişi eğitimlerine devam etmekte, -1423 kişi kursların başlamasını beklemektedir. MESGEP kapsamında açılacak kurslar için; telefon numarasından mesgep.meb.gov.tr internet sitesinden bilgi alınabilmektedir.

18 Devam Eden Ulusal Kaynaklı Projeler
UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM) Proje Sahibi : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Projenin Süresi : Projelerin Bütçesi : TL Projenin Kaynağı : İç Kaynak Proje Ortakları :ÇSGB/İŞKUR, MEB/MTEGM ve TOBB-ETÜ Proje ortaklarıyla sanayi sektörüne yönelik Uygulama Protokolü 23 Haziran 2010 tarihinde ve Tarım ve Hizmetler sektörüne yönelik ek protokolde 29 Mart 2012 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Projenin Amacı Genç nüfusumuzun niteliğini geliştirerek istihdamını artırmak, İşgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılarak, İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, disipline edilmesi sağlamak ve işgücü piyasanın ihtiyaçları ile uyumlu bir sistem ortaya koymak, Odaların belirlediği işyerlerinde işbaşı eğitimi imkânı ve başarılı kursiyerlerin % 50’sine istihdam imkânı sağlamak, İşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasiteyi artırmak.

19 Devam Eden Ulusal Kaynaklı Projeler
UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM) Proje kapsamındaki okullara gönderilen ödenekle donatım desteği sağlanmıştır. Diğer taraftan meslek kurslarında görev alacak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin eğitimlerine üniversiteler ve sektörün katılımıyla devam edilmektedir. Sektörün alanlara göre ihtiyaç duyduğu insan gücünün belirlenmesi amacıyla TOBB-ETÜ tarafından 19 ilde ihtiyaç analizi yapılmıştır. Meslek kursları, öncelikle ihtiyaç analizi sonuçları dikkate alınarak belirlenen alanlarda açılmıştır. Kursların açılması ve uygulamalarla ilgili olarak tarihli ve 2011/02 sayılı UMEM sanayi sektörü MEB Genelgesi ile 24 Temmuz 2012 tarihli 2012/27 sayılı UMEM Tarım ve Hizmetler Sektörleri Uygulama Genelgeleri yayınlanmıştır. Proje ortaklarıyla Uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla her iki protokol birleştirilerek 8 Mayıs 2014 tarihinde yeni Protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Genelge çalışmaları tamamlanmış olup 81 İl Valiliğine gönderilme süreci başlatılmıştır.

20 Devam Eden Ulusal Kaynaklı Projeler
UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM) 81 ildeki 212 proje okullarında; yılları arasında açılan Mesleki Eğitim Kurslarında kursiyere eğitim verilmiş ve kişi istihdam edilmiştir. yılları arasında açılan İşbaşı Eğitim Programlarında kursiyere eğitim verilmiş ve kişi istihdam edilmiştir. YILLAR UMEM Mesleki Eğitim Kursları İşbaşı Eğitim Programları TOPLAM Kursiyer İstihdam 2011 27840 18547 10882 7810 38722 26357 2012 42181 27315 13203 8610 55384 35925 2013 39901 22028 15.804 8819 55705 30847 2014 7196 893 3.321 642 10517 1535 117118 68783 43210 25881 160328 94664

21 Devam Eden Ulusal Kaynaklı Projeler
GENÇLERDE HİJYEN VE CİLT SAĞLIĞI PROJESİ (Protokol kapsamında yürütülmektedir) Proje Sahibi : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Projenin Süresi : Projenin Bütçesi : Dolar Projenin Kaynağı : Procter & Gamble Proje Ortakları : MEB ve Procter &Gamble Projenin Amacı : Ergenlik dönemindeki ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerini kişisel hijyen ve cilt sağlığı konusunda bilinçlendirmektir. Protokol kapsamında Şubat-Aralık 2013 tarihleri arasında 17 ilde 2372 okulda erkek, kız olmak üzere toplam öğrenciye eğitim verilmiştir.

22 Devam Eden Ulusal Kaynaklı Projeler
ERGENLİK DÖNEMİ DEĞİŞİM PROJESİ (ERDEP) (Protokol kapsamında yürütülmektedir) Proje Sahibi : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Projenin Süresi : Projenin Bütçesi : 1 Milyon Dolar Projenin Kaynağı : Procter & Gamble Proje Ortakları : MEB ve Procter & Gamble Firması Projenin Amacı : Ergenlik döneminde meydana gelen bedensel, ruhsal ve sosyal değişimlerin neler olduğunun öğretilmesini ve gençlerin ergenlik döneminde karşılaştıkları sorunların sağlıklı ve mutlu şekilde aşılmasını sağlamaktır. Protokol kapsamında Şubat-Aralık 2013 tarihleri arasında 45 ilde 7815 okulda kız, erkek olmak üzere toplam öğrenciye ve anneye eğitim verilmiştir.

23 Devam Eden Ulusal Kaynaklı Projeler
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (Protokol kapsamında yürütülmektedir) Proje Sahibi : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Projenin Süresi : Projenin Kaynağı : Colgate ve TOÇEV Proje Ortakları : MEB, Colgate ve TOÇEV Projenin Amacı : Öğrencileri ağız bakımı ve ağız sağlığı konusunda bilgilendirmek, gelecek nesillerin ağız sağlıklarına katkıda bulunmaktır. Protokol kapsamında Şubat 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında 51 ilde verilen eğitimlerle; öğretmene ve öğrenciye ulaşılmıştır.

24 Uluslararası Kaynaklı Projeler
SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI Uluslararası Kaynaklı Projeler

25 Devam Eden Uluslararası Kaynaklı Projeler
TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ-1 (METEK-1) Proje Sahibi : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Süresi : Ay ( ) Projenin Bütçesi : 9 Milyon Avro (Mal Alımı: 3 Milyon, Hizmet Alımı: 6 Milyon Avro) Projenin Kaynağı : AB-IPA-4 Projenin Amacı : Mesleki ve teknik eğitimde kalite kültürünü teşvik eden; istihdam edilebilirliği güçlendirmeyi, eğitim İle iş piyasasını uyumlu hale getirmeyi, kazanılan yeterlikleri gösteren belgelerin karşılıklı tanınmasını sağlamayı, hayat boyu öğrenmeyi kolaylaştırmayı, Avrupa Kalite Güvence Referans Çerçevesiyle uyumlu, adil, şeffaf, güvenilir, erişilebilir bir mesleki ve teknik eğitim sistemine ulaşarak, Türkiye'de ulusal bir kalite güvence sisteminin kurulmasını sağlamaktır.

26 Devam Eden Uluslararası Kaynaklı Projeler
TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ-1 (METEK-1) Proje Çıktıları: Nitelik ve yeterliliklerin tamamen aktarılmasını sağlayan kalite güvence sisteminin analiz edilmesi ve Avrupa Kalite Güvence sistemiyle uyumlu olarak sosyal ortakların işbirliğiyle geliştirilmesi ve uygulanması, İş Piyasası ile Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumları arasında aktif işbirliği sağlayacak mevzuat alt yapısının hazırlanması, Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarından seçilen pilot 20 Meslek Yüksek Okulu ve 30 Meslek Lisesinde 4 sektörde (Adalet, Tarım, Sağlık ve Denizcilik) yeterliliğe dayalı Modüler Müfredat programlarının Geliştirilmesi ve pilot olarak uygulanması, Eğitimler yoluyla mesleki ve teknik eğitim ve öğretimin kalitesini ve İçeriğini geliştirecek öğretmenlerin pedagojik ve profesyonel yeterliliklerinin geliştirilmesi Ortaöğretim, mesleki eğitim kurumları ve meslek yüksek okullarındaki mesleki ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin artırılması, Faaliyetler yoluyla mesleki ve teknik eğitimin kalitesi hakkında farkındalığın artırılması, 20 Meslek Yüksek Okuluna ekipman alınmasıdır.

27 Devam Eden Uluslararası Kaynaklı Projeler
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANININ ORTA ASYA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ Proje Sahibi : Mesleki Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Proje Süresi : Projenin Bütçesi : 5 milyon TL Projenin Kaynağı : JICA, TİKA, MTEGM Proje Ortakları : Azerbaycan, Filistin, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan Projenin Amacı :Proje ortağı olan ülkelerde endüstriyel otomasyon alanında görev yapan öğretmenlerin mesleki ve teknik eğitim kapasitesini güçlendirmek. Proje Çıktısı: 9 ülkenin öğretmenlerine ülkemizde endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında uygulamalı eğitimler verilecektir.

28 Devam Eden Uluslararası Kaynaklı Projeler
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANININ ORTA ASYA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ Proje kapsamındaki eğitimler 2012 yılında başlamış ve bugüne kadar İzmir Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde görev yapan ve Japonya ve Türkiye’de eğitim almış alan öğretmenler tarafından; 2012 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, Afganistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Filistin ülkelerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Yöneticilerinin eğitimleri ve Pakistan ülkesinin Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin eğitimleri tamamlandı. 2013 yılında Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Pakistan ve Azerbaycan ülkelerinin Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin eğitimleri tamamlandı. 2014 yılında Filistin, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan ülkelerinin Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin eğitimleri tamamlandı. yılları arasında düzenlenen 10 kursta toplam 108 kişi eğitim almıştır.

29 Devam Eden Uluslararası Kaynaklı Projeler
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ (UNDP-GEF) Proje Sahibi : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Projenin Süresi : Projenin Bütçesi : ABD Doları Projenin Kaynağı : UNDP, GEF Proje Ortakları : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küresel Çevre Fonu (GEF). Projenin Amacı : Türkiye’de binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve buna bağlı sera gazı salınımlarının azaltılması için yasal ve kurumsal yapıların güçlendirilmesi, mevzuat uygulamalarının hızlandırılması. Mevzuat ve politikaların AB uygulamalarına paralel olarak sürekli geliştirilmesi ve örnek uygulamalarla kamuoyunda enerji performansı açısından bütüncül tasarım yaklaşımının tanıtılması ve bu konularda bilgi ve bilinç düzeyinin iyileştirilmesi. Proje Çıktısı: Ankara’da sürdürülebilir enerji prensibini esas alan bütünsel bina tasarımı yaklaşımı çerçevesinde enerji verimli okul binası ve eklentileri inşa edilecektir.

30 SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Protokoller

31 PROTOKOLLER Genel Müdürlüğümüz, mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kamu/özel kurum/kuruluşları (Dernek, Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşu) ile işbirliğine gitmiştir. Bugün itibariyle 148 kurum ve kuruluşla imzalanmış olan 76 protokol yürürlüktedir.

32 SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI Teşekkür Ederim…


"Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı Ankara, 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları