Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKYURT NEHİRE BİR ANAOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKYURT NEHİRE BİR ANAOKULU"— Sunum transkripti:

1 AKYURT NEHİRE BİR ANAOKULU
AKYURT NEHİRE BİR ANAOKULU

2 Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir.
Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.  

3 VİZYON Nehire Bir Anaokulu’nun vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, bireysel farklılıkları, ilgialanları, yetenekleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan eğitim programları ve etkinlikleri, özgüven duygusu gelişmiş, kendini rahatça ifade edebilen,bir sonraki eğitim öğretim basamaklarına hazır olan, tüm gelişim alanlarının gelişime önem veren, çocukların yaratıcılıklarını destekleyen eğitim anlayışını benimseyen, aile katılım çalışmalarına önem veren emsalleri arasında önemli bir yere sahip ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

4 MİSYON Nehire Bir Anaokulu’nda öğrenciler alanında yetişmiş öğretmenler tarafından bilgiye ezbere dayalı olarak değil,yaparak yaşayarak öğrenme modeline uygun eğitim programları uygulanarak ulaşmaktadır.Çocuklar kendine güvenen,öz saygısı gelişmiş,Türk Milli Eğitiminin ve Okulöncesi Eğitiminin amaçları doğrultusunda sorumluluk sahibi,kendi haklarını koruyabilen ve ayrıca başkalarının haklarına da saygı gösteren, ,vatan ,millet, bayrak gibi kavramları öğrenerek ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar. Kurumumuz aile katılımı çalışmalarını desteklemekte ve bu konuda aileleri de eğitim çalışmalarına dahil ederek plan ve program hazırlamaktadır. Okulumuz Okulöncesi alanda gelişmeleri yakından takip eden ve bir Avrupa projesi olan e-twinningprojesınde Aralık ayından itibaren üyeliği bulunan, diğer Avrupa ülkerindeki okulöncesi öğretmenleri ile iletişim kuran, bilgi paylaşımı yapan proje ve işbirliği çalışmalarına önem veren bir kurumdur.

5 DEĞERLERİMİZ a) Bütünlük Taşıyan Eğitim
Disiplinler ve seviyeler arası tutarlı, bütüncül bir eğitim anlayışına sahip olmak b) Bireysel farklılıklar Kendini tanıyarak kapasitesini olabildiğince genişletmek Kendinin ve başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olmayı öğrenmek İnsanların bireysel farklılıklarına değer verip saygı duymak Farklı durum ve koşullara uyum sağlayabilmek c) Yenilikçilik Yaratıcılığını ve araştırmacılığını geliştirmek Öğrenen okul kavramını özümsemek. d) Sürekli etkin öğrenme Öğrenmeyi öğrenmek Öğrenmeye etkin ve katılımcı yaklaşmak Akılcı yaklaşımla öğrenmeyi yaşam boyu geliştirmek f) Toplumsal bilinç Kendi kimliğinin ve toplumunun değerlerini bilmek ve sahip çıkmak Dürüstlük,kardeşlik,dayanışma ve paylaşma ilkelerini geliştirmek Sosyal hizmet duygusunu benimsemek ve geliştirmek Çevresel sorunlara duyarlı olmak.

6 OKULUMUZUN BÖLÜMLERİ Öğretmenler Odası Veli Görüşme Odası Mutfak
Yemekhane Öğrenme Merkezlerimiz Kütüphane Oyun ve Spor odası Drama ve Müzik Odası Kulüp sınıfı Sınıflarımız

7 NEHİRE BİR ANAOKULUNDA BİR GÜN GÜN AKIŞI
Sabahçı Gruplar Okula geliş Serbest zaman Toplanma Temizlik Kahvaltı Toplanma Temizlik Etkinlikler Eve gidiş

8 13.00-13.30 Okula geliş 13.30-14.15 Serbest zaman
Öğleci Gruplar  Okula geliş Serbest zaman Toplanma Temizlik Kahvaltı Toplanma Temizlik Etkinlikler Eve gidiş   

9 Rutin Etkinlikler Her gün aynı biçimde tekrarlanan ve günlük etkinlik programlarının temelini oluşturan, okula geliş, toplanma, temizlik, tuvalet, kahvaltı, dinlenme gibi etkinliklerdir. Rutin etkinliklerle çocuklara düzenli olma. zamanında iş görme, temizlik kurallarına uyma. sağlıklı beslenme, görgü kurallarına uyma ve dinlenme gereksinimlerini karşılama gibi davranışların kazandırılmasını amaçlanmaktadır.

10 Serbest Zaman Etkinliği
Öğretmen rehberliğinde, çocukların küçük gruplar halinde, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bir etkinliğe yöneldiği zaman dilimidir. Çocuklar serbest zaman etkinliği sırasında,kendi isteklerine ve ilgilerine göre kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yöneldiği zaman, yetişkin baskısı hissetmeden rahat ve özgür bir ortamda daha yaratıcı olurlar. Çocuğun hayal gücünün ve yaratıcılığının geliştiği, küçük kas gelişiminin desteklendiği, el-göz koordinasyonunun geliştiği, özgün bi ürün çıkardığında kendisine olan güveninin pekiştiği bir ortamdır. Serbest zaman etkinlikleri, ilgi köşeleri etkinlikleri ve sanat etkinliklerinden oluşur. Okul öncesi sınıflarında bulunan öğrenme merkezleri, kitap, evcilik, blok.fen-doğa. kukla ve müzik merkezleridir. Ayrıca çocuklara kazandırılacak amaç ve kazanımlara göre geçici ilgi merkezleri de hazırlanabilir. Öğrenme merkezleri; çocukların hayal güçleri ve yaratıcılıklarının gelişmesi, deneme-yanılma ile geleceğe hazırlanmaları açısından önem taşımaktadır.

11 Türkçe-Dil Etkinliği Çocuğun dil gelişimine yardımcı olan, duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmesine olanak sağlayan, özgün hikâye, şiir, tekerleme üreterek yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirdikleri, yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcığını geliştirdikleri bir etkinliktir. Türkçe dil etkinliği, hikâye öncesi etkinlikler, hikâye anlatma, hikâye sonrası etkinlikler olarak üç bölümden oluşur. Hikâye öncesinde, bilmeceler, parmak oyunları, şiirler, tekerlemeler ve çocuklarla söyleşi etkinliklerine yer verilebilmektedir. Bu etkinlikler yoluyla hikâye dinlemeye hazır hale gelen çocuklara, resimli öykü kitabı,öykü kartı, slayt, televizyon şeridi, kukla, pazen tahta kartı ya da figürü gibi çeşitli araç gereçlerle hikaye anlatılabilir. Hikâye sonrası etkinliği ise dramatizasyon çalışmaları, pandomim çalışmaları, hikâye tamamlama ve yaratıcı dans çalışmaları yapılabilmektedir.

12 Müzik Etkinliği Okul öncesi dönemde müzik etkinlikleri, çocukların dil gelişimleri üzerinde etkilidir ve ritme karşı duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, çocukların kendilerini ifade etmelerine yardım ederek sosyal uyum kazanmalarında önemli rol oynar, onlara güven ve başarı duygusu kazandırır. Müzik etkinliklerinde, müzik dinleme, şarkı söyleme, basit şarkılar yaratma, ses ayırt etme ve ritm çalışmaları, müzikli öyküler, müzikli canlandırma, yaratıcı dans gibi etkinliklere yer almaktadır. Bu etkinlikler aracılığıyla çocukların duygu ve düşüncelerini müzikli drama ve dans yoluyla ifade etmelerine, paylaşma ve bir gruba ait olma duygusu kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

13 Oyun Etkinliği Okul öncesi dönemde çocuğun en ciddi işi oyundur. Oyun. çocuğun keşfetme, öğrenme ve kendini ifade etme aracıdır. Bu nedenle, özellikle okul öncesi eğitimde oyun ve eğitimi bir bütün olarak düşünmekteyiz. Eğitim programlarının çocuk açısından daha yararlı olabilmesi için oyunu önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Çocuğun kaslarını geliştirme fırsatı bulduğu, birikmiş enerjisini harcadığı, çevresindeki nesneleri tanıdığı, bazı kavramları kazandığı bir etkinliktir. Oyun etkinliği kişilik gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli bir rol oynar. Amacımız çocuğa çaba harcamayı, başladığı bir işi bitirmeyi ve bundan zevk almayı öğretmek. Oyun etkinliklerinde ısındırıcı. hareketli ve dinlendirici oyunların yanı sıra taklit oyunlarına, açık hava oyunlarına yer verilebilir

14 Fen ve Matematik Çalışmaları
Çocukların belli bir obje ve uyarıcı üzerinde dikkatlerini toplayabilmelerine, kendisini ve çevresini algılayabilmelerine, olaylar ve nesneler arasında ilişki kurabilmelerine, akıl yürütebilmelerine, problem çözebilme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan bir etkinliktir. Fen ve doğa çalışmalarının içeriğini; deneyler yapma, inceleme gezileri yapma, hayvan besleme, bitki yetiştirme, eğitici oyuncaklarla oynama oluşturmaktadır.

15 Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
İçeriğinde çizgi çalışmaları, kavram çalışmaları, tek basamaklı sayılarla çalışmalar yer almaktadır. Çocukların ilkokula hazırlanmasında, kalem kullanma, küçük kaslarını geliştirme, el-göz koordinasyonunu geliştirme, kavram gelişimine yardımcı olmaya yönelik bu etkinlikler aracılığıyla çocuklardaki yaratıcılık duygusu gelişirken aynı zamanda da. bilişsel ve sosyal-duygusal alanlardaki yeteneklerinin gelişimi desteklenir.

16 DESTEKLEYİCİ EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ
Aşağıda detayları verilen programlar öğrenciye; çağdaş eğitim yaklaşımlarının ve modellerinin getirdiği ek kazanımları sağlayacak şekilde zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında uygulanmaktadır

17 Okuma Saati Okulumuzda 4-5 yaş grubu öğrencileri okuma saati etkinliğine katılırlar. Okuma saati etkinliği her gün günlük plan doğrultusunda yapılır. Okul kütüphanesinden seçilen bir çocuk kitabı okunur. Okuma etkinliğinde sınıf öğretmeni kitabı okurken çocuklar dinler, her biten kitaptan sonra çocuklar ile kitapta dinlediklerinin resmi yapılır resimler ciltlenerek kitap oluşturulur. Okuma saatinin bir diğer aktivitesi de görsel okumadır. Görsel okuma; yazılı metinlerin dışında kalan şekil, sembol, resim, grafik, tablo, beden dili, doğa ve sosyal olaylar gibi görselleri okuma, anlama ve yorumlamadır. Görsel okuryazar: Nesneleri ayırt edip anlamlandırabilir. Belirlenen bir ortamda etkili ve anlamlı görselleri oluşturabilir. Başkalarının görsellikten ne anladığını kavrar ve takdir eder. Zihinde canlandırma yapabilir.

18 Oyuncak Günü Çocukların arkadaş ilişkilerinde daha paylaşımcı olması ve grup bilincinin gelişmesi açısından her perşembe günü çocuklar istedikleri oyuncağı okula getirebilirler (getirilen oyuncakların çok parçalı olmamasına dikkat etmenizi özellikle rica ediyoruz).

19 Proje Çalışması Öğrencilerimizde araştırma yapma, verilen sorumluluğu yerine getirme ve bir ürün oluşturma, oluşturulan ürünü sergileme becerilerini desteklemek için proje çalışmaları yapılır.

20 Portfolyo Sunumları Portfolyo, öğrencinin belli bir zaman periyodu içindeki yaptığı etkinliklerinin geniş bir biçimde biriktirdiği, çocuğun gelişimsel durumuna ait özellikleri ve değişimleri yansıtan çok boyutlu gelişim dosyasıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında notla ölçme yoktur. Portfolyo, öğrenci hakkında bilgi verecek notsuz bir değerlendirme aracıdır. Anaokulumuzda 4-5 yaş grubu ikinci dönemin sonunda portfolyo sunumu yapar. Neden Portfolyo? Portfolyonun oluşmasında çocuğun aktif katılımı esastır. Portfolyo içindeki ürünlerin büyük bir kısmı, öğrenci tarafından seçilerek dosyaya konur. Öğrencilerin kendi çalışmaları hakkında duygu ve düşüncelerini belirmeleri kendi kendilerini yönetme becerilerini geliştirdiği gibi, öz değerlendirme becerilerini de geliştirir. Çocuklar portfolyoları için seçim yaparken neden sonuç ilişkilerini somut olarak örneklerler. Seçenekleri eleme, karar verme, inisiyatif kullanma, kendi sorumluluğunu alma, kararlarının sonuçlarını kabul etme, ayrıntılara odaklanma gibi üst düzey zihinsel ve sosyal becerileri kullanma ve geliştirme şansı bulurlar. Özellikle portfolyonun sunum aşaması, üst düzey zihinsel, sosyal becerileri ve dil becerisini gerektirir. Çocuğun portfolyosunu anne babasına anlatması, sürecin en son ve en üst becerisidir.

21 Önemli Gün ve Haftalar Okulumuzda özel gün ve haftalar, ulusal bayramlar coşkuyla kutlanır ve önemli bir eğitim aracı olarak görülür. Kutlama ve anmalarda öğrencilerimiz konu ile ilgili program hazırlama, provalara katılma ve program sunma deneyimleri yaşarlar. Bir gruba ait olmayı ve grup ile çalışma yapmayı öğrenirken, ulusal ve evrensel değerlere de sahip çıkmanın önemini kavrarlar. Farklı kültürlerin etkinlikleriyle tanışırlar.

22 Değerler Eğitimi “Değerler Eğitimi” bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. Değerler Eğitimi bireyin kendi kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde olmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan özelliklerin kazandırılması için öğrenme ortamlarının yaratılmasıdır. Değerler eğitimi, öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmelerine, neyin doğru olduğuna yönelik yorum yapmalarına ve bunu davranışa dökmelerine olanak sağlar. Değerler eğitimi ile çocuklarımıza toplumsal değerlerinin kazandırılmasının yanı sıra yaratıcı düşünme, sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme gibi becerileri de kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Okulumuzda ayda bir değerler eğitimi konusu belirlenir ve konuyla ilgili çalışmalar yapılır.

23 Geziler Gezi takvimi okul yönetiminin belirlediği il içi geziler olarak, her yaş grubu düzeyinde yıllık plana uygun bir şekilde düzenlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir. Her ayın ilk haftasında sizlere gezi programının da yer aldığı bir bülten ile aylık geziler duyurulur. Geziye katılan her öğrencinin veli izin belgesinin olması zorunludur. Okulumuzda il içi gezi izin belgeleri Ekim ayı başında yıllık olarak alınmaktadır.

24 Aile Katılımı Okul öncesi dönemde, çocuğa dış dünyayı tanıma olanağı veren, ona çeşitli alışkanlıklar kazandıran temel kurum ailedir. Çocuk aile içinde temel öğrenme için gerekli deneyimleri kazanırken, okulöncesi eğitim kurumlarında bu deneyimleri pekiştirme ve zenginleştirme fırsatı bulur. Aile katılımı,okulöncesieğitim programının önemli parçasını oluşturmakta ve bu kurumda verilen eğitimin devamlılığı,ailenin çocuğu daha iyi tanıması, program konusunda bilgi sahibi olabilmesi için aile katılımının planlı olarak yapılması gerekmektedir.Aile katılımı; ailelerin desteklenmesi,eğitime katılımlarının sağlanmasına,çocuklarındeneyimlerinin,evreleri ile eğitim kurumları arasındaki iletişim artışı ve sürekliliği ile arttırılmasına ve programların velilerin katılım ve katkıları ile zenginleştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.Ailekatılımı,bilgi paylaşma ve ilişki kurma işlemidir;görünmeyen programın temel kurum olduğu kadar çocukların dünyaları arasında da tutarlılık köprüsü oluşturur.Aile katılımı yüksek olduğunda öğretmenler; çocuklar hakkında ev ve aile ortamlarını da içeren daha geniş bir perspektife sahip olacaklarından, çocukların ev bağlantılı bireysel gereksinimlerine,stres etkenlerine ve değişimlerine daha duyarlı olarak, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını daha anlayışlı ve çocuk merkezli etkin bir biçimde karşılanmasına yardımcı olurlar. Veliler öğretmenlere yardımcı olabilecek özel bilgi ve yeteneklere sahip olabilirler.Evleeğitim kurumu arasındaki bu paylaşım,iletişimve katılımın planlı bir şekilde ele alınması hemvelilerin hem de öğretmenlerin çocuğun gelişimine ilişkin isteklerini gerçekleştirmede fırsat yaratır.

25 Anne Baba Eğitimi Anne Baba eğitiminin en temel amacı; anne babanın çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmesine yardımcı olmak için anne ve babalara çocukları ile nasıl sağlıklı iletişim kurabileceklerini anlatmak, çocuğun süreç içinde değişim ve gelişimine ilişkin özelliklerini aktarmak, etkili anne baba eğitiminden, cinsel eğitime kadar çocuğu ilgilendiren farklı konularda anne babalara rehberlik etmektir.Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda; anne baba eğitim programı sonucunda anneleri eğitim görmüş çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmelerinin, anneleri eğitime katılmamış olanlardan farklı olduğu, bu çocukların okullarıyla ilişkilerinin daha başarılı olduğu kişilik ve sosyal gelişim açısından daha az bağımlı, fiziksel ve sözel olarak yaşıtlarına göre daha iyi bir seviyede oldukları görülmüştür.Çağın getirdiği hızlı toplumsal değişim, çocuk yetiştirmede bilgi ve donanım eksikliği Ana Baba Okuluna yönelik duyulan gereksinimi artırmıştır. Okulumuzda problem ortaya çıktıktan sonra bu probleme müdahale edilmesini savunan kriz yaklaşımından çok, problemlerin oluşmadan önlenmesine yönelik yardımları kapsayan koruyucu yaklaşımlar benimsenmektedir. Bu çerçevede anne ve babaların bilgilendirilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla alanında uzman kişiler okulumuza davet edilerekanne ve babalara yönelik eğitim çalışması yapılmaktadır.

26 Sevgili Anne – Babalar;
-OKUL KURALLARIMIZ- Sevgili Anne – Babalar; Okulumuz, Ankara Akyurt ‘da T.C Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı; 3, 4 ve 5 yaş grubunun gerektirdiği eğitim programlarını uygulayan bir anaokuludur. Okulumuzun haftaiçi 08:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haftasonu okulumuz kapalıdır. Yaztatili ve sömestr tatillerinde idarecilerimiz 08: :00 saatleri arasında çalışmaya devam etmektedirler. 12:00-13:00 saatleri arası idare çalışanları için öğle arasıdır.

27 Anaokulumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda resmi tatil günlerinde kapalıdır
Anaokulununçalışmasaatleridışındaçocuklarınok ulabırakılıpalınmasındanokul yönetimi sorumlu tutulamaz

28 Çocuklarınızı okul girişinde nöbetçi öğretmene teslim ediniz ve çıkışta yine nöbetçi öğretmenden teslim alınız. Sabah grupları en geç 08:30’da öğle grupları ise en geç 13:30’da okula bırakılmalıdır. Lütfen eğitim – öğretimin aksamaması için çocuklarınızı okula zamanında getiriniz.

29 Güvenlik açısından, çocuğunuzu acil bir durumda bir başkası alacak ise ; okulumuzu ya da öğretmenini arayarak , alacak kişinin kimlik bilgileri ile yakınlık derecesini bildiriniz. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde; Madde -68 (1) Okul yönetimi, velilerden alınan aylık ücret için bankalardan birinde hesap açar. Veliler, kendileri ile yapılan sözleşmeye göre EK-2, çocuklarının aylık ücretini her ayın 15’ini takip eden ilk üç iş günü içinde banka hesabına yatırarak dekontunu okul yönetimine teslim eder. (Lütfen aidatlarınızı sizlere bildirilen banka hesap numarasına zamanında yatırınız.)

30 Okul öncesi veli sözleşmesinde yer alan ;
4. Madde- Eylül ayı ile yarı yıl tatilinde aylık ücret tam olarak tahsil edilir. 5. Madde- Haziran ayı ile 15 günden fazla rapora dayalı devamsızlık durumunda ise ücret alınmaz. 6. Madde- Yönetmeliğin “7. Maddesi – (1. Fıkrası) Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle mülki amirlerin ve il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilir”, hükmüne istinaden, “bir seferde 15 günden fazla süre ile eğitim- öğretime ara verilmesi durumlarında, alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır” ibareleri yer almaktadır.

31 Madde-18) (2-b) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.

32 Madde 18) (4) “Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak tabip raporu ile kuruma devam edebilirler.”diye belirtilmektedir.

33 Eğitim – öğretimin aksamaması için zorunlu durumlarda aşağıda belirtilen saatlerde telefon edebilirsiniz. Sizinle telefonda görüşürken , öğretmenin diğer çocuklardan ayrı kaldığını göz önünde bulundurmayı unutmayınız. Yüz yüze görüşmek için ise önceden öğretmenlerimizin veli görüşme gün ve saatlerinde randevu talep etmeniz gerekmektedir.

34 Öğretmenlerimiz ile telefon ile görüşme saatleri
Yarım Gün Sabah Grupları 08:00-09:00  Yarım Gün Öğle Grupları 13:00-14:00

35 AKYURT NEHİRE BİR ANAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ GÖRÜŞME GÜN VE SAATLERİ
AYŞEGÜL BARTIK SEVGİ SINIFI BİLGE YAZICI ÇARŞAMBA/15:00-16:00 SAYGI SINIFI NERMİN ÖZDEMİR DURMUŞ SALI/16:00-17:00 ÇALIŞKANLIK SINIFI MELEK TURAN PAZARTESİ/15:00-16:00 DOSTLUK SINIFI SEVAL ÖZTEKİN PERŞEMBE/11:00-12:00 TEBESSÜM SINIFI TUĞÇE ÖZBEK SALI/11:00-12:00 HOŞGÖRÜ SINIFI YELİZ YÜCESOY CUMA/15:00-16:00 DÜRÜSTLÜK SINIFI CUMA/11:00-12:00

36 Programlarının ve eğitimlerinin düzeni için; çocuklarınızın hastalık dışında okula düzenli devam etmeleri gerekmektedir. Çocuklarınızın herhangi bir rahatsızlık ve bulaşıcı hastalık durumlarında (yüksek ateş, grip, konjüktivit gibi) diğer çocukların da etkilenmemesi için lütfen önleminizi alınız, Zorunlu olmadığı durumda çocuğunuzu hasta iken okula göndermeyiniz.

37 Çocuklarınızın giriş-çıkış saatlerine dikkat etmeniz eğitim programının aksamaması için çok önemlidir. Servisten yararlanan ailelerin servis saatlerinde çocuklarını vaktinde hazırlamaları programların düzenli işlemesi için gereklidir.

38 Çocuklarınız sizlerden başkasına, ancak yazılı izin vermeniz veya bize şahsen telefon etmeniz halinde teslim edilebilir. Aksi hiç bir surette çocuğunuzun bir başkası tarafından alınmasına izin verilmez. Okula herhangi bir ilaç kabul edilmemektedir. Rahatsızlığı dolayısıyla ilaç kullanması gerekiyorsa siz ebeveynlerin okula şahsen gelerek içirmeleri gerekmektedir.

39 Tehlike oluşturabilecek veya kaybından üzüntü duyabileceğiniz değerli eşyalar ile künye, yüzük, küpe, bilezik, kolye, para, pantolon askısı gibi eşyalar kullanılmamasını rica ederiz. Çocuklarınızın ceplerinde iğne, ataç, raptiye gibi zarar verici maddeler taşımadıklarına emin olunuz.

40 Lütfen, herhangi bir sorun hakkındaki görüşmelerinizi çocuğunuzun yanında yapmayınız.
İletişim panolarımız ile web sitemizi takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Çocuğunuzla yaptıklarını ve yapacaklarını paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Okulda öğrenmekte olduğu bir şarkıyı, şiiri, ya da tekerlemeyi sizden de işitmek çocuğunuz için hoş bir sürpriz olur.

41 Okulumuzda serbest kıyafet giyilmektedir
Okulumuzda serbest kıyafet giyilmektedir. Çocuklarınıza okul şartlarına uygun,temiz ve düzenli bir şekilde, sade ve rahat giysiler giydiriniz.Öz bakımın kolay yapılabilmesi adına çocuklara askılı, düğmeli ve kemerli kıyafetlerin giydirilmemesi gerekmektedir. Toplu yaşanılan bir ortamda bulunduğumuzdan çocuğunuzun periyodik olarak saç, tırnak ve vücut temizliğine önemle dikkat etmenizi rica ederiz.

42 Verilen eğitimin kalitesinin artması için; düzenlenecek veli toplantılarına katılmanızı rica ederiz. Toplantının verimli geçmesi açısından toplantılara çocuk getirilmemesi gerekmektedir. Okula gelirken çantasında mutlaka çocuğunuza ait yedek kıyafet bulundurun ve bu kıyafetlerin takliplerini düzenli olarak yapınız. Okula gönderilen belge ve formalara da ismini yazmayı unutmayınız.

43 Her yerde olabileceği gibi, sınıfta ve bahçede zaman zaman istenmeyen kazalar meydana gelebilir. Bu konuda dikkat ve özen gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Öğretmen ve idare tarafından eve gönderilen notlar zamanında okunmalı ve eğitimin aksamaması için titizlikle yerine getirilmelidir . Her gün 120’ye yakın öğrencinin aynı kapıdan girdiği unutulmamalı, kapı girişindeki süre mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

44 İyi bir gelecek için, çocuklarımızın fiziksel gelişimlerinde büyük etkisi olan okul bahçemizin temiz tutulmasına özen gösterilmelidir. Gezi için gönderilen izin belgelerini zamanında göndermeniz gerekmektedir. Aksi taktirde Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği gereği çocuğunuz geziye katılamayacaktır. Çocuğun gelişimi açısından ; bireysel görüşmelere anne ve babanın bir arada katılması çocuğun gelişimi açısından önemlidir.

45 Kaybolan eşyaları ertesi gün okulumuza bildiriniz.
Eğitim-öğretim yılı içerisinde telefon numaraları ve ev adresinizde bir değişiklik olduğunda okul idaresine bildirilmelidir. Okula çizgi film vb. CD gönderilmez.  Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği açısından okula dışarıdan herhangi bir yiyecek-içecek alınmamaktadır. Lütfen duyarlılığımıza anlayış gösteriniz.

46 AKYURT NEHİRE BİR ANAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Okul Adresi: Yıldırım Mahallesi.Dr. Neslihan Özenli Caddesi.No:11/1 Akyurt/ANKARA Telefon: Belgegeçer: Web: Okul mail


"AKYURT NEHİRE BİR ANAOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları