Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ VELİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ VELİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ VELİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2 ÖĞRENCİ VELİSİ Öğrencinin; anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenip eğitimiyle ilgilenen kişidir.

3 ÖĞRENCİ VELİ ZORUNLULUĞU
√ Her öğrencinin bir velisinin olması zorunludur. Öğrenciler için, öğrencinin eğitim-öğrenim durumu ile yakından ilgilenebilecek, anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişidir.

4 ÖĞRENCİ VELİSİNİN HAKLARI
Bilgilendirilmek, Adil ve saygılı davranış görmek, Eğitim için gerekli her türlü teknolojiden ve materyallerden yararlanmak, Okul Aile Birliği aracılığıyla yönetime katılmak,

5 ÖĞRENCİ VELİSİNİN SORUMLULUKLARI
Çocuğun  her  gün  okula  zamanında ve derslere  hazır,  okulun  kılık kıyafet  kurallarına  uygun  bir  şekilde gitmesine  yardımcı  olmak, her türlü devamsızlıklarda okul yönetimini bilgilendirmek,

6 ÖĞRENCİ VELİSİNİN SORUMLULUKLARI
Öğretmen tarafından öğrenciye kazandırılan davranışları  ev  yaşantısında  desteklemek,   Bilgi  edinmek  ve  toplamak  amacıyla  gönderilen her  tür  anket  ve  formu  doldurup  zamanında geri  iletmek,  

7 ÖĞRENCİ VELİSİNİN SORUMLULUKLARI
Çocuğun ihtiyaç  duyduğu durumlarda ev çalışmaları ve  projelerine  katkı  sağlamak, ancak onun yerine yapmamak,     Çocuğun  ruhsal  ve  fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendirmek, 

8 ÖĞRENCİ VELİSİNİN SORUMLULUKLARI
Okulun bilgi bültenleri, haberleri, işleyiş kuralları ve toplantıları hakkında bilgi sahibi olmak, (okul web sitesini takip etmek) Çocuğunun toplumsal hizmet kurumlarında gönüllü olarak çalışmasını, sosyal sorumluluk projelerinde görev almasını desteklemek, Çocuğunun okul arkadaşları ve onların ailelerin tanımaya çalışmak,

9 ÖĞRENCİ VELİSİNİN SORUMLULUKLARI
Veli  toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak,    Çocuğunun  internette  zararlı  içeriklerin  yer aldığı  sitelere  erişmesini  engellemek,  

10 ÖĞRENCİ VELİSİNİN SORUMLULUKLARI
Okul  rehberlik  servisi  ile  işbirliği  içinde  çocuğun gelişimini  takip  ederek  yapılacak çağrılara  uymak,   Çocuğun  yaşadığı  çevrede  gerçekleştirilen sosyal  ve kültürel  etkinliklere  katılımını sağlamak, Adres  ve  telefon  değişikliklerini  en  az  on beş gün içerisinde  okul  idaresine  bildirmek,  

11 ÖĞRENCİ VELİSİNİN SORUMLULUKLARI
Okul  bilgi  iletişim  ve  paylaşım  organlarını düzenli  olarak  takip  etmek,   Özel  günlere,  proje  ve  performans  sunumlarına, kutlama  ve  törenlere  katılmak,  çocuğun hazırlığı  için ihtiyacı  olabilecek  desteği vermek,  

12 OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ
Öğrenci Velileri, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez öğesidir, Okul  ve  ailenin  ortak  dil kullanmaları,  ortak tutum içinde  olmaları  eğitimin kalitesini  ve verimini arttırır.  

13 OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ
Öğrencilerin; sınav tarihleri, notları, devamsızlıkları, okudukları kitaplara ait bilgilere; e-okul veli bilgilendirme sisteminden ulaşabilirisiniz.

14 OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ
Öğrenci Velisine işleyiş ile ilgili bilgi aktarımı öğrenci tarafından veliye ulaştırılan bültenler ile sağlanır. Öğrenci Velisi ile olan iletişimde öğrencinin etkin rol alması, sorumluluk bilincinin gelişmesinde etkin rol oynar, Bu bültenler aynı zamanda okul web sayfası yoluyla Öğrenci Velisine iletilir. Gerek duyulduğunda SMS yoluyla da bilgilendirme yapılır,

15 OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ
Duyuruları öğrencilerinden düzenli alamayan velilerin, okul yönetimi ve rehberlik servisi ile konuşarak, çocukların bu disiplini kazanmalarında etkili olacak yönlendirme ve uyarılarda iş birliği yapmaları beklenir, Aile ya da okul tarafından gözlemlenen sorunların iş birliği ile çözülmesi esastır.  

16 OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ
Veliler, diğer öğrencilere okul sınırları içerisinde ve servislerde herhangi bir şekilde müdahalede bulunamaz.   Veliler resmi törenler, etkinlikler, proje sunumlarında, sınıf ve öğretim alanlarını ziyaret ederler, sosyal projelerde öğrencilerimizle iş birliği içinde bulunurlar.  

17 OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ
Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla her dönem sonunda bütün öğrencilere karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile davranışlarına ilişkin değerlendirme sonuçları ve okula devam durumu gösterilir.  

18 OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ
Öğretmen- Veli görüşme saatleri okul yönetimince planlanır. Ders saatinde öğretmen öğrenci velisi görüşmesi yapılmaz. Özel durumlarda okul yönetiminden randevu almanız önerilir.

19 OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ
Veliler, okul yaşantısında çocukları ya da genel öğrenme süreci ile ilgili gözlemlerini, sorunlarını okulun ilgili birimleri ile aşağıdaki basamakları takip ederek paylaşır. OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR YRD. REH.ve PSK.DANIŞMA SERVİSİ SINIF ve ŞUBE REHBER ÖĞRETMENİ OKUL ZİYARETİ

20 VELİ TOPLANTILARI Ders yılı başında veliyi bilgilendirme toplantısı ve ders yılı içinde her dönemde en az bir kez veli toplantısı düzenlenir. Toplantı gün ve saatleri; duyuru yazısı, web sitesi duyuruları aracılığıyla velilere duyurulur. Veliler, toplantılara duyuruda belirtilen gün ve saatte katılır.

21 VELİ-OKUL YÖNETİMİ GÖRÜŞMELERİ
Velilerimizin bilgilenme, düşünce, fikir ve önerilerini okul yönetimine iletebilme amacıyla hafta içi her gün okul yöneticileriyle görüşme olanakları vardır. Velilerimizin görüşme taleplerini ileterek ilgili yöneticiden randevu almaları görüşmenin niteliğini yükseltecektir.

22 VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME SAATLERİ
Öğrenci Velisi-Öğretmen paylaşımını bireysel ortamda gerçekleştirmek amacıyla her öğretmenimiz için görüşme saati belirlenir. Velilerin, dönem başında belirlenen veli görüşme saatlerine uymaları beklenir. Belirlenmiş gün ve saatlerin dışında görüşme talebi olan veliler ilgili öğretmenden randevu almalıdır.

23 VELİ-OKUL ZİYARETLERİ
Veliler; çocuklarını görmek, unutulan araç gereçleri iletmek istediklerinde ilgili müdür yardımcısından yardım isterler. Velilerin, ders saati içinde koridorlarda bulunmaları, sınıf pencerelerinden bakmaları öğrencilerin dikkatinin dağılmasına neden olmaktadır. Öğrenci velisi çocuğunu almaya çıkış saatinde gelebilir.

24 OKULUN YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ
FAALİYET NO FAALİYETİN ADI FAALİYETİN TARİHİ AÇIKLAMA 1 Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 01-18 Eylül 2009 2 1.Sınıf Öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi 14-18 Eylül 2009 5 gün 3 İstanbul Veli Eğitim Projesi 4 Ramazan Bayramı 20-22 Eylül 2009 5 Eğitim-Öğretim Yılının açılması 24 Eylül 2009 6 1.Sınıflar Veli Toplantıları ? 7 İstanbul’un Kurtuluş Günü 06 Ekim 2009 1 gün tatil 8 Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim 2009 Öğleden sonra ve 29 Ekim 2009 günü akşamına kadar 1,5 gün tatil 9 Kurban Bayramı 26 Kasım 2009 öğleden sonra 30 Kasım 2009 akşamına kadar 4,5 gün tatil 10 Öğrenci Gelişim Raporu 13 Kasım 2009 11 Yıl başı 01 Ocak 2010 12 I.Dönem Kapanışı 22 Ocak 2010 16 gün tatil 13 II.Dönem Açılışı 08 Şubat 2010 14 1.Sınıf Veli Toplantısı 15 16 Nisan 2010 16 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2010 törenden sonra 24 Nisan 2010 akşamına kadar 17 Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2010 törenden sonra 20 Mayıs 2010 akşamına kadar 18 Okulun Kapanışı 18 Haziran 2010 85 gün tatil 19 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı 13 Eylül 2010

25 Biz Bey – Koop Ali Çebi Ortaokulu olarak imkanlarımız ölçüsünde çocuğunuz için en iyi olan şeyleri yaparken yetersiz kaldığımız yönler olabilir. Bu konularda görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Eğitim-Öğretim ve her türlü çalışmalarla ilgili görüş, eleştiri ve önerilerinizi zamanında ve açıkça belirtmeniz, hataları zamanında düzeltmek için yararlı olacaktır. Çocuğunuzla ilgili her türlü toplantı ve görüşmelere katılmanız iyi bir eğitim için şarttır.


"ÖĞRENCİ VELİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları