Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adnan TEKÇE Genel Müdür Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2015 İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adnan TEKÇE Genel Müdür Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2015 İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1 Adnan TEKÇE Genel Müdür Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2015 İSTANBUL

2 Türkiye yağlı tohum üretimi 2014/2015 iş yılında yaklaşık 2,9 milyon ton civarında gerçekleşmiş olup, grafikte de görüldüğü gibi son yıllarda ayçiçeği tohumu en çok üretilen yağlı tohum bitkisidir.

3 TÜRKİYE YAĞLI TOHUM ÜRETİMİ ( 1.000 ton)

4 BÖLGE EKİM ALANI (1.000 hektar) (2014/15) EKİM ALANI (1.000 hektar) (2015/16)* TRAKYA315335 İÇ ANADOLU7545 KARADENİZ5035 ÇUKUROVA55 GÜNEY MARMARA2725 DİĞER (GAP, EGE vb)88 2015 /2016 SEZONU TÜRKİYE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ EKİMLERİ 2015 /2016 sezonu Türkiye yağlık ayçiçeği ekimleri 505 bin hektar seviyelerinde gerçekleşmiştir. Trakya Bölgesinde’ki artışa rağmen İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerindeki ekim alanlarında ciddi bir daralma olmuştur. ( 2014 / 2015; 530 bin hektar ) ( 2014 / 2015; 530 bin hektar )

5 TÜRKİYE AYÇİÇEK EKİM ALANLARI Trakya 20.000 Hektar Güney Marmara 2.000 Hektar İç Anadolu 30.000 Hektar Karadeniz 15.000 Hektar Çukurova Ege

6 2015 / 2016 sezonu Türkiye yağlık ayçiçeği üretiminin; Bir önceki yıla göre bir miktar azalış ile, 950 - 1.050 bin ton ( 2014 / 15, 1.200 bin ton) seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

7 Türkiye ayçiçek yağı tüketiminin yaklaşık 900 bin ton olduğu dikkate alındığında, ayçiçeği üretiminin yetersiz kaldığı ve ayçiçek üretiminde önemli bir açık olduğu görülmektedir. (En az 1,1 - 1,2 milyon ton).

8 Söz konusu bu açık, yağlı tohum ve hamyağ ithalatı yoluyla karşılanmakta, bu çerçevede gerek yağlı tohum gerekse ham yağ ithalatına ödenen rakamlar, yurt dışına en çok ödemenin yapıldığı ithalat ürünleri arasında yer almaktadır.

9 Milyon USD 201320142015(6 ay) Yağlı tohum1.2451.800763 Hamyağ1.6021.890948 Küspe808596224 TOPLAM3.6554.2861.935

10 HAMAYÇİÇEĞİ YAĞI BAZINDA 2015/2016 SEZONU ARZ& TALEP DENGESİ TÜRKİYE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ 1.050 BİN TON ÜLKE MAHSULÜNDEN AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ 430 BİN TON TÜRKİYE AYÇİÇEĞİ YAĞI TÜKETİMİ 900 BİN TON TÜRKİYE AYÇİÇEĞİ YAĞI İHRACATI 500 BİN TON TOPLAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İHTİYACI 1.400 BİN TON AYÇİÇEĞİ YAĞI BAZINDA AÇIK 970 BİN TON

11 900 bin ton civarında yurtiçi ve 500 bin ton civarında ihraç talebini kendi imkanları ile karşılamak için; 500 bin ton civarında ihraç talebini kendi imkanları ile karşılamak için; Türkiye yağlık ayçiçeği üretiminin en az 3,4 milyon ton olması gerekir.

12 AĞUSTOS 2014 / TEMMUZ 2015 TÜRKİYE İTHALAT/İHRACAT

13 AĞUSTOS 2014 / TEMMUZ 2015 DÖNEMİNDE 454,98 BİN TON YAĞLIK AYÇİÇEĞİ İTHAL EDİLMİŞTİR.

14 AĞUSTOS 2014 / TEMMUZ 2015 DÖNEMİNDE 741,80 BİN TON HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHAL EDİLMİŞTİR.

15 AĞUSTOS 2014 / TEMMUZ 2015 DÖNEMİNDE 648,32 bin ton RAFİNE AYÇİÇEK YAĞI İHRAÇ EDİLMİŞTİR.

16 Grafiklerde de görüldüğü üzere yağlık ayçiçeğinde ithalatın en fazla gerçekleştiği ülkeler Moldova, Bulgaristan ve Romanya olurken, ayçiçek yağında en fazla ithalat yapılan ülkeler Rusya ve Ukrayna olarak öne çıkmaktadır. Rafine ayçiçeği ihracatında ise Irak ve Suriye en önemli ülkelerdir.

17

18 Son 5 iş yılında ülkemiz üretimi ve birliğimiz mübayaa miktarını gösteren grafikte görüleceği üzere birliğimiz her yıl ülke üretiminin yaklaşık % 20 -30’unu mübayaa etmektedir. Trakya Bölgesinde üretilen yağlık ayçiçeğinin ise yaklaşık % 50 – 60’ını birliğimiz mübayaa etmektedir.

19

20 Birliğimiz 2014/15 iş yılı % 40 yağ oranlı yağlık ayçiçeği ürünü için 05.09.2014 tarihinde 1.230,00 TL/ton ön alım fiyatı ve 25.12.2014 tarihinde 1.305,00 TL/ton kesin alım fiyatı açıklamıştır.

21 Birliğimizce 2015/2016 sezonu yağlık ayçiçeği alımına ağustos ayının ilk haftasında başlanmış olup, 24.08.2015 tarihinde %40 yağ oranlı yağlık ayçiçeği için 1.475,00 TL/ton önalım fiyatı açıklanmıştır. 01.09.2015 tarihi itibariyle mübayaa miktarımız 122 bin ton’dur.

22 2014/2015 kampanya döneminde Trakya Birlik tarafından mübaya edilen yağlık ayçiçeğinin ortalama yağ oranı % 43,68 iken, içinde bulunduğumuz 2015/2016 kampanya döneminde bugüne kadar mübayaa edilen yağlık ayçiçeği ürününün ortalama randıman oranı ise yaklaşık % 41,5 tir.

23 Kooperatiflerimizin bölgelere göre verim ve yağ oranı bilgileri.

24 Edirne Kırklareli Tekirdağ Güney Marmara Bölge Verim Dekar/Kg Yağ Oranı % Edirne17341,05 Kırklareli18041,78 Tekirdağ19740,98 Güney Marmara 18541,35

25 Temmuz / 2015 ayı sonlarına doğru başlayan ve yağlık ayçiçeği hasadının tamamlanmış olduğu, rekoltenin ise 90-100 bin ton olarak gerçekleştiği Çukurova bölgesinde % 40 randımanlı yağlık ayçiçeği fiyatı; 1.540,00TL/ton seviyelerinde işlem görmüştür. 1.540,00TL/ton seviyelerinde işlem görmüştür.

26 Trakya, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde ayçiçeği hasadı devam etmekte olup; Karadeniz Birlik Konya Şeker Önalım alım fiyatı açıklamıştır. 1.550 TL/ton 1.650 TL/ton (%44 randımanlı) 1.555 TL/ton (%40 randımanlı)

27 Hali hazırda yağlık ayçiçeği (%40 randımanlı ) Fiyatlardan işlem görmektedir. BorsaOrtalama Fiyat (TL/ton)Toplam İşlem Miktarı (ton) Edirne1.5404.175 Uzunköprü1.520-1.5302.370 Bandırma1.58065 Çorum1.520-1.530210

28 Geçtiğimiz iş yılında yağlık ayçiçeği ve ham ayçiçek yağı iç ve dış piyasa fiyatları ise şöyle oluşmuştur.

29 Ağustos 2014 – Ağustos 2015 Ham ayçiçek yağı iç / dış piyasa fiyatları

30 Ağustos 2014 – Ağustos 2015 Yağlık ayçiçeği iç / dış piyasa fiyatları

31

32 Ülkemiz yağlık ayçiçeği üretim miktarının tüketim miktarını karşılayamaması, kırma sanayinin ithal ürünlere bağlı olması ve düşük kapasitelerde çalışması sektörün en önemli sorunudur.

33 Ülkemizde yağlık ayçiçeği üretim miktarının arttırılabilmesinde su önemli faktörlerden biri olup, tek bir sulama ile ayçiçeğinde verim artışı iki katına çıkabilmektedir. Trakya’da toplam %15 oranındaki sulanan tarımsal arazi miktarı arttırılarak ayçiçeğinde verim artışı sağlanması mümkündür.

34 Yine Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında yer alan iller ile İç Anadolu bölgesinde sulanabilen alanlarında ayçiçeği tarımı yapılması, ayçiçeğinin özellikle iç Anadolu bölgesinde şekerpancarı ile ekim nöbetine girmesi, ege bölgesinde buğday, arpa hasadını takiben ayçiçeğinin daha geniş olarak yer alması, yıllardır 650.000 hektarı geçmeyen ekim alanının 1.500.000 hektar alanlara çıkabilmesini sağlayacak ve ülkemiz ayçiçeği üretiminin artmasına önemli katkıda bulunacak, ülkemizin dışa bağımlılığını önemli oranda azaltacaktır.

35 Son yıllarda artan dengesiz ve bilinçsiz gübreleme sonucu toprakların yapısı giderek bozulmaktadır. Toprağın ihtiyacı olan bitki besin maddeleri toprak analizi ile tespit edilerek, ihtiyaca yönelik gübre miktarlarının zamanında verilmesi ayçiçeği verimini arttıracaktır.

36 Son yıllardaki ayçiçek üretim maliyetlerindeki sürekli artış da ayçiçek ekim alanlarının arttırılması önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.

37 2011 ve 2015 YILLARI ARASI TAHMİNİ AYÇİÇEK ÜRETİM MALİYETİ KARŞILAŞTIRMALARI MASRAF UNSURLARI DEKARA MALİYET(TL/DEKAR) 20112012201320142015 İlk Sürüm91012,3813,7813,03 İkileme6,478,4 7,84 Z.Mücadele İlaç1,533,259 Tırmıklama566,6576,1 Ekim Gübresi20232525,2528 Tohum Bedeli151717,418,5222,76 Ekim ve Gübreleme91011,51412 1.Çapa151718 20 Hasat13,5151617,518 Taşıma5,5666,666,3 Koruma Ücreti2,5333,54 Tarla Kirası4045506065 TOPLAM142,40162177,53197,61212,03 Mazot Destekleme Bedeli-6-6,4-7-7,5-7,9 Gübre Destekleme Bedeli-6-6,3-7-7,5-8,25 TOPLAM130,40149,30163,53182,61195,88 % 3 Genel İdare Giderleri3,914,484,915,485,88 % 6 Masraf Karşılığı Faiz7,828,969,8110,9611,75 GENEL TOPLAM142,14162,74178,25199,04213,51

38 Tarımsal destekleme kapsamında yağlık ayçiçeğine verilen ve birliğimizin desteği ve yoğun çabalarıyla 2014/2015 yılı için 30 krş/kg’a yükselen prim desteğinin arttırılarak devamlılığı sağlanmalıdır. Aşağıdaki yıllar itibariyle seyri görülen ayçiçeği destekleme priminin asgari olarak diğer yağlı tohum bitkileri seviyesine yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır.

39 Ayçiçeği tohumunda yerli üretimin düşük fiyatlı ithalata karşı korunmasının sağlanmasını teminen 2004 yılında ayçiçeği ve ham ayçiçek yağı ithalatlarında uygulanan gözetim fiyatlarının uygulanmaya devam etmesi büyük önem arz etmektedir.

40

41 Yağlı tohum üretiminde önemli üretim kapasitelerine sahip Karadeniz havzası ülkelerinde yağlı tohum ihracatının zorlaştırılıp, hamyağ ihracatında düşürülen vergiler ve bu ülkelerde kurulan yüksek kapasiteli tesisler sebebiyle yağlı tohum ithalatı zorlaşmakta olup, ileriki yıllarda aynı ilgili ülkelerin hükümetlerinin katma değeri daha yüksek olan rafine yağ ihracatını teşvik etmeleri kaçınılmazdır.

42 Yüksek miktarda yağlık ayçiçeği üretimi ve dolayısıyla ihracatı yapan bu ülkelerin ayçiçeği ihracatını kısıtlaması yerli kırma sanayi için hammadde temininde büyük sorunlara yol açacaktır. Bu sorunun önüne geçilebilmesi için yerli üretimin arttırılmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

43 ÜLKE08 / 09 09 / 10 10 / 11 11 /1212 / 13 13 / 1414/15 RUSYA154,618,515,8373,339,4130,865 * UKRAYNA 773,5349,6516283,6124,370,665 * YAĞLIK AYÇİÇEĞİ İHRACATLARI (1.000/TON) Kaynak: Oil World

44 ÜLKE08 / 09 09 / 10 10 / 11 11 /1212 / 13 13 / 1414/15 RUSYA834,1502,8302,41.5701.086,41.8101.350 * UKRAYNA 2.196,52.551,62.653,93.4543.119,94.279,93.780 * HAMAYÇİÇEK YAĞI İHRACATLARI (1.000/TON) Kaynak: Oil World

45 Tablolarda görüldüğü gibi; bahse konu ülkelerde yağlık ayçiçeği ihracatları önemli ölçüde düşerken, Ham ayçiçeği yağı ihracatları son yıllarda yaklaşık iki kat artmıştır.

46 Sektör için son yıllarda ciddi dezavantajlar yaratan, yerel yağlık ayçiçeği ve ham ayçiçek yağı işleyerek yurtiçi rafine yağ pazarında faaliyet gösteren rafinatörler ile ihracatçı rafinatörler arasında ciddi bir haksız rekabete yol açan dahilde işleme rejimi sorgulanmalı, Özellikle Güney ve Güneydoğu bölgelerimizden Irak ve Suriye’ye yapılan rafine ayçiçeği yağı ihracatlarının sıkı kontrol altına alınmalıdır.

47 Ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi %27 iken ayçiçek tohumuna göre daha yüksek yağ ihtiva eden ayçiçeği Tohumu Kaba Unu’nda vergi oranının %23 olması ayçiçek tohumu aleyhine bir fark oluşturmakta ve bu durum haksız rekabete yol açmaktadır. Ayçiçeği Kaba Unu’nda uygulanan vergi oranın en azından ayçiçeği tohumunda uygulanan vergi oranına yükseltilmelidir. İTHALAT 201320142015(7 ay) Ayçiçek tohumu unu ve kaba unları (kg)21.059.82047.822.21053.737.641

48 Toplam Küspe ithalatında önemli paya sahip ve Yağlı Küspe diye adlandırılan % 9 yağ ihtiva eden ürünün, son yıllarda ithalatının artması da yurt içi hamayçiçek yağı fiyatlarını olumsuz etkileyerek piyasa dengelerini bozmaktadır. Bunun önüne geçmek için % 11,5 – 13,5 gümrük vergisi uygulanan ve gözetim fiyatı da uygulanmadığı için ayçiçek tohumundan elde edilen hamayçiçek yağına göre daha avantajlı olan bu küspelerdeki yağ oranın max % 4 ile sınırlandırılması ve ithal edilen küspelerin yem sanayiinde kullanılması sağlanmalıdır. İTHALAT 201320142015(7 ay) Ayçiçek Tohumu Küspesi (Bin Ton)462773500

49 Teknik/sınai amaçlı % 0 gümrük vergili; 2013’te 18.841 ton,2014’te 64.253 ton, 2015 yılının ilk yedi ayında ise 34.525 ton ham ayçiçeği yağı ithal edilmiş olup, bu yağların ithalat amaçlarında kullanılmayıp, gıda amaçlı iç piyasaya arz edildiği yönünde bilgiler alınmaktadır. Teknik-sınai amaçlı ham ayçiçeği yağı ithalatlarına daha fazla sınırlama getirilmesi, bu yağların ithal amaçları doğrultusunda kullanılması için önlemlerin alınması ve en kısa sürede hamayçiçek yağının bu uygulamanın dışında bırakılması önem arz etmektedir.

50 İkili anlaşmalar gereği Bosna Hersek’ten “0” gümrük vergisiyle gelen ayçiçek yağlarının menşelerinin gümrüklerce sıkı kontrolleri yapılmalı ve bu uygulamanın yürürlükten kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. İTHALAT 201320142015(7 ay) Ham ayçiçek yağı (Bosna Hersek) (kg)4.463.41015.027.49015.438.170 Rafine ayçiçek yağı(Bosna Hersek) (kg)6.071.67716.573.07313.335.352

51 Son zamanlarda giderek büyüyen tağşiş probleminin önlenmesi için cezalar caydırıcı olmalı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yapılan analiz ve denetimler arttırılmalıdır.

52 Rafine ayçiçek yağı ihracatlarında da gümrüklerde Ekonomi Bakanlığı’nca numune alımı, analiz ve denetimler arttırılmalı ve bu işlemler her parti için ayrı yapılmalıdır.

53 Rafine ayçiçek yağı piyasasında büyük paya sahip ulusal ve yerel zincir mağazalarının yüksek satış ciroları elde edebilmek adına dip fiyatları zorlamaları, sektörde pay edinmeye çalışan yerel markaların yanı sıra, geleneksel kanalda satış kaybı yaşayıp ulusal/yerel zincir satışları ile bu kaybı telafi etmek isteyen markalarca karşılık bulmakta, bu durum zaten düşük kar marjı ile çalışan sektörü daha da zora sokmaktadır. Ayrıca bazı firmaların özellikle discount marketler ile yaptıkları uzun süreli ve sabit fiyatlı PL bağlantıları, rafine yağ piyasasında yukarı yönlü hareketleri kısıtlayıcı bir unsur olmaktadır.

54 TRAKYA BİRLİK 5 YILLIK 5 LT AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

55 SON 5 YILLIK İÇ PİYASA HAMAYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI Yukarıdaki grafiklerden de görüleceği gibi; geçtiğimiz 5 yılda ham ayçiçek yağı fiyatlarında genelde yukarı yönlü olmak üzere büyük dalgalanmalar olurken, 5 lt’lik rafine yağ fiyatları 20-25 TL bandında seyretmiştir.

56 Sonuç olarak; Sektörümüzde haksız rekabete yol açan ve birçok girişime rağmen halihazırda devam eden uygulamalar her geçen gün kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların rekabet şansını azaltmakta; orta ve uzun vadeli karar almalarını imkansız hale getirirken, fiyatların olağan seyrinde oluşumuna izin vermemektedir. Bu bağlamda ayçiçeği üreticisinin daha fazla kazanarak ayçiçeği ekim alanlarını genişletmesine de engel olmaktadır. Sektörün geleceği için belirtilen olumsuz uygulamaların kaldırılması elzemdir.

57 TEŞEKKÜRLER… TEŞEKKÜRLER…


"Adnan TEKÇE Genel Müdür Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2015 İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları