Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifler Açısından Biyodizel

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifler Açısından Biyodizel"— Sunum transkripti:

1 Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifler Açısından Biyodizel
Levent GÖKTUNA TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği 16 Aralık 2005 / ANKARA

2 TARİŞ Biyodizel Amaç : Ülkemizin değişik bölgelerinde değişik yağ bitkilerini üretme potansiyelini ortaya koymak ve bundan hareketle Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatiflerinin “biyodizel” üretimi için hayati önemini ve rolünü ortaya koymaktır.

3 Yağ Üretim ve Potansiyeli
TARİŞ Ülkemizin bitkisel yağ ihtiyacı, % 40 yerli üretim, % 60 ithalat yoluyla karşılanmaktadır… Ekilebilir tarım arazisinin % 6’sı yağlı tohumlar…

4 Yağ Üretim ve Potansiyeli
TARİŞ Üretimin artırılması için; Sadece GV oranlarını artırmak çözüm değildir… Amaca uygun destekleme şarttır… Ürüne destek yerine girdi maliyetlerini azaltıcı politikalar… Alım garantisi… Vergi indirimleri… Teşvik primleri… Toplulaştırılma yöntemiyle bölünmüş toprakların değerlendirilmesi… Kullanılan alanların münavebe ve sözleşmeli tarım ile etkin kullanımı…

5 Yağlı Tohum Üretimi ve Biyodizel
TARİŞ Biyodizel amaca uygun desteklemenin en etkili yollarından birisidir… Üretim girdilerinden en önemlisi olan motorinin daha ucuza temin imkanı… Yeni bir kullanım alanı yaratılmasıyla ürüne talep oluşumu… Biyodizele uygulanması düşünülen vergi avantajlarının doğrudan çiftçiye yansıtılma imkanı… Talebin oluşmasıyla daha fazla alanda yağlı tohum ekimi…

6 Birlikler ve Biyodizel
TARİŞ Birlikler ve Biyodizel Birliklerin, petrol piyasasında yer almak gibi bir amaçları yoktur. Birlikler öncelikle ; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının “Yağlı tohum Bitkileri İçin sözleşmeli Tarım Modeli Uygulaması”, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın “Yağlı Tohum Bitkilerinin Alternatif alanlarda Değerlendirilmesi” çalışmaları, kapsamında yağlı tohum üretiminin artırılmasını amaçlamaktadır.

7 Birlikler ve Biyodizel
TARİŞ Birlikler ve Biyodizel Birlikler, işletme ve üretici ortaklarının tarımsal üretim sürecinde kullandığı enerji girdi maliyetini düşürmeyi amaçlamaktadır. Biyodizel üretimi için “yerli yağlı tohum” tedariki en kritik husustur. Yağlı tohumlarla iştigal eden Birlikler bu sektörde hayati öneme haizdir. Birlikler, enerji tarımı kapsamında sözleşmeli üretimi uygulayacak en uygun model kuruluşlardır.

8 Birlikler ve Biyodizel
TARİŞ Birlikler ve Biyodizel Üretimde ve standartta kayıt dışı durumu Birlikler onaylamamaktadır Enerji tarımı için üretilecek yağlı tohumlar, çarpan etkisi ile aynı zamanda ülkemizin yağ açığını da azaltacaktır.

9 Birlikler ve Biyodizel
TARİŞ Birlikler ve Biyodizel Birlikler biyodizel üretiminde aşağıdaki gerekçelerle mutlaka yer almalıdır: Yerli hammadde tedariki, Güvenirlilik, Kalite Standardı, Kayıt içi üretim, Tarımsal Ar-Ge birikimi,

10 Birlikler ve Biyodizel
TARİŞ Birlikler ve Biyodizel Biyodizel üretiminde yerli hammadde temininde süreklilik için; Çiftçinin teslim ettiği ürün karşılığı biyodizel ÖTV muafiyeti dahilinde olmalı ve bunun yasal mevzuatı tamamlanmalıdır. Alternatif ve ikincil ürün için destek sağlanmalıdır. ÖTV ve KDV avantajının çiftçiye yansıtılmalıdır. Tohum karşılığı biyodizel verilmesi modeli kooperatifler aracılığıyla uygulanması gerekmektedir.

11 Birlikler ve Biyodizel
TARİŞ Birlikler ve Biyodizel Birlikler, biyodizel üretiminde hammade temini ve saf biyodizel üretim aşamasında kalmalıdır. Birlikler, ana faaliyetleri olan tarımsal üretimlerine devam edeceklerdir. Birlikler, petrol sanayisinin uzmanlık gerektiren harmanlama, dağıtım gibi alanda yer almak gibi hedefleri bulunmamaktadır. Petrol sanayicilerinin, bu konudaki endişeleri yersizdir.

12 Birlikler ve Biyodizel
TARİŞ Birlikler ve Biyodizel Birlikler; Biyodizel üretiminin yerli tarımsal ürünlerden elde edilmesini, Biyodizel üretiminin hammadde ayağının kayıt altına alınmasını, Biyodizel üretiminin belirlenen standartta yapılmasını, Biyodizel hammaddesinin yanında yağlı tohum üretiminin arttırılmasını, hedeflemektedir.

13 Birlikler ve Biyodizel
TARİŞ Birlikler biyodizel ile ortakları için büyük bir pazar ve alternatif ürün imkanı yaratacaktır… Orta vadede kanola/aspir vb… ürünlerin münavebe yoluyla yaygınlaştırılmasıyla ilave gelir imkanı… Çiftçinin pamuk üretimi için harcadığı motorinin tümü, ürettiği pamuktan elde edilen biyodizel ile karşılanabilmektedir… Birlik hiçbir kar amacı gütmeden bu döngüyü sağlamayı hedeflemektedir… Taslak mevzuatın hazırlanması aşamasında birlikler bu görüşlerini açıkça beyan etmişlerdir…

14 Hedef Modelimiz TARİŞ İŞBİRLİĞİ YAPARAK ortaklarının en önemli üretim
Birlik Ortakları Akaryakıt Dağıtıcısı Akaryakıt Birlikler; Mevzuatlar çerçevesinde, Biyodizel üreticileri ve Akaryakıt dağıtıcılarıyla İŞBİRLİĞİ YAPARAK ortaklarının en önemli üretim girdisini temin edecektir… Yağlı Tohum Biyodizel TARİŞ Biyodizel Üreticisi Yağ

15 Sonuç Biyodizel üretiminde yerli tarım ürünleri kullanılmamaktadır.
TARİŞ Sonuç Biyodizel üretiminde yerli tarım ürünleri kullanılmamaktadır. Piyasada biyodizel üretimi ithal ve menşei belli olmayan atık yağlar ile yapılmaktadır. Bu uygulamadan yerli tarım ve Türk çiftçisi destek görmemektedir. Gerek enerji üretimi gerek gıda tüketimi için yağ üretimini artıracak stratejiler geliştirilmelidir. Yağlı bitkilerin üretimine ilişkin tutarlı tarımsal planlamalar yapılıp uygulamaya konulmalıdır.

16 TARİŞ Öneriler Yerli tarım ürünlerinden yapılacak bioyakıt üretimini destekleyecek olan yasal düzenleme acilen tamamlanmalıdır. Yerli tarıma dayalı ve standartlara uygun bioyakıt üretimi desteklenmelidir. Bu amaçla sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılmakta olan değişiklik ivedilikle yasalaştırılmalıdır

17 PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR BİRLİĞİ
TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR BİRLİĞİ Teşekkürler...


"Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifler Açısından Biyodizel" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları