Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Uygar Özesmi Genel Müdür TEMA Vakfı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Uygar Özesmi Genel Müdür TEMA Vakfı"— Sunum transkripti:

1 Dr. Uygar Özesmi Genel Müdür TEMA Vakfı
Biyoyakıtlar ve TEMA Dr. Uygar Özesmi Genel Müdür TEMA Vakfı

2 Biyoyakıtlar ve Toplumsal Faydaları
Daha temiz yanma ürünleri, Yabancı kaynaklı petrole bağımlılığı azaltması nedeniyle ekonomik ve stratejik katkı, Kırsal kalkınma, göçün önlenmesi, İş imkanları yaratır, yan sanayinin gelişimi, ekonomide katma değer, Sera etkisini arttırmaz: CO2 emisyonları için doğal bir yutak.

3 TEMA’nın genel ilgi alanları
Meralar ve ormanlık alanların korunması (tarıma açılmaması ve aşırı otlatmanın engellenmesi), Erozyon azaltan toprak kullanımını teşvik etmek, Çoraklaşma, zehirlenmeyi engellemek, aşırı gübre kullanımını azaltmak, Su kaynaklarının akılcı kullanımı, asgari su kullanımı, yüzey ve yeraltı su kirliliğinin azaltılması, Toprak, hava ve su kirliliğinin engellenmesi, Doğal yaşamın ve biyoçeşitliliğin korunması.

4 Biyoyakıt bitkileri Biyoyakıt, tarımsal üretime, yani su, toprak ve iklime bağlı bir üretimdir. Kanola Ayçiçeği Pancar Jojoba

5 Kanola bitkisi hakkında genel bilgiler
Kanola (Brasicca napus ssp. oleifera), yağlı tohumlu bitki İç ve Doğu Anadolu dışında kıyı bölgelerinde Yüksek verim alabilmek için ekim nöbeti: TRAKYA Buğday + Kanola + Baklagil + Ayçiçeği EGE VE AKDENİZ: Pamuk + Kanola + Şeker pancarı + Kavun-karpuz TRAKYA Ayçiçeği + Kanola + Buğday ADANA VE ÇEVRESİ: Soya Fasulyesi + Kanola + Buğday + Mısır

6 Kanolanın tarım toprağının korunmasında faydaları
Gübre tüketiminin azaltılması, Monokültür oluşumu sözkonusu değil (münavebe), Toprak hastalıklarını azaltma, Yeni tarım alanı açmadan, mevcut alanlarda, özellikle yorgun ve verimlilikten düşen topraklarda üretim, Küspesi değerli bir hayvan yemi, arıcılar içinde değerli.

7 SORU: Kanola Kanola, diğer tarımsal faaliyetleri ne şekilde etkileyecek? Kanola üretimi ile buğday ve ayçiçeği açığı nasıl kapatılacak? Özellikle Trakya’da orman alanlarının tarıma açılması düşünülüyor mu? Kanola için kuru tarım düşünülüyor mu?

8 Şeker Pancarı Türkiye Verimlerine göre Litre/dekar
Şekerpancarı 4.4 ton/dekar 440 Mısır 1 ton/dekar 370 Buğday 230 kg/dekar 80 Patates 3 ton/dekar 270 Arpa 250 kg/dekar 75

9 Şeker Pancarı İç ve Doğu Anadolu’da 3 yılda bir ekim yapılıyor,
Türkiye’de büyük üretim, 80’lerden sonra artış, Toprağı yorucu, Yüksek su kullanımı, akiferlere baskı, taban suyunun çekilmesi, sulak alanların kurutulması ve kuruması, Yüksek maliyet, devlet desteği ile ayakta duruyor.

10 Şeker Pancarı AA - ANKARA - Sanayi Bakanı Ali Coşkun: "Çiftçi şekerpancarı ekiyor, devlet çiftçiyi mağdur etmemek için bunları alıyor. Şimdi dört fabrikayı şeker imalatından biyodizele çeviriyoruz. ... Pancar üreticileri de pancar yerine ayçiçek, kanola, mısır eksin."

11 Şeker Pancarı SORU: Yeni pancar alanlarının açılması teşvik edilecek mi? Konya havzasındaki su kaynakları bitmiş durumda. Mavi Tünel projesi Göksu Nehrinin Konya Ovası`na akıtılması hedefleniyor. SORU: Sulaması hangi kaynaklarla yapılacak? Havzalar arası su taşıma olacak mı?

12 Jojoba (ho-ho-ba) bitkisi
tohumlar/çekirdeklerin yüzde 50'sini yağ, bir dekar alanda 600—800 kg arası ürün veriyor, benzin ve motor yağıyla karışık yüksek verim, yaklaşık 300 ayrı kozmetik ürününde kullanımı var, hayvan yemi olarak kullanılıyor, Uzun ömürlü bir bitki olan jojoba, 100—150 yıl yaşayabiliyor, ortalama üç yıllık bir süreden sonra ürün veriyor, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki fakir ve çorak arazileri uygun ekim alanları olarak gösteriliyor.

13 Jojoba bitkisinin faydaları
Erozyonu önleyici: Çöl bitkisi çok yıllık, sulama yok, derin kök dolayısıyla erozyon engelleme yetisi, Doğal kaynak kullanımı: Su kullanımı az. SORU: Türkiye’de ekilmesi düşünülüyor mu?

14 Genel sorular Üretim için gerekli gübre tüketimi ne kadar olacak?
Üst toprak mineraller açısından yorgun düşebilir mi? Mevcut ihtiyacı karşılaması için yüksek miktarlarda ekilmesi gerekecek. Bu diğer tarımsal ürünlerin yerini alırsa açık (örneğin ayçiçeği ve buğday) nereden kapatılacak? Gıda güvenliğimizi tehlikeye düşürmeden yağ bitkisi üretiminin ülke ölçeğinde nasıl planlanmıştır?

15 Teşekkürler TEMA Vakfı


"Dr. Uygar Özesmi Genel Müdür TEMA Vakfı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları