Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI Ortak Piyasa Düzenleri Arzu YÜRÜKÇÜ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI Ortak Piyasa Düzenleri Arzu YÜRÜKÇÜ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI Ortak Piyasa Düzenleri Arzu YÜRÜKÇÜ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

2 20.11.20032 NEDEN OTP? 1950'li yıllar; Topluluk tarımındaki yapısal sorunların çözülmesi gıda yetersizliğinin yarattığı endişenin giderilmesi tarım sektörü çalışanlarının gelir düzeyinin korunması üye ülkelerin ulusal tarım politikaları arasındaki derin farklılıkların ortadan kaldırılması tarım ürünleri fiyatlarının eşitlenmesi GEREKLİ

3 20.11.20033 AMAÇLAR VE İLKELER tarım sektöründe verimliliği artırmak, çiftçilerin gelirlerini ve yaşam standartlarını yükseltmek, tarımsal piyasalarda istikrarı temin etmek, tarımsal ürün arzını güvence altına almak, tüketicilerin uygun fiyatlarla tarımsal ürünleri satın alabilmelerini mümkün kılmak  Tek Pazar /Topluluk Tercihi/ Mali Dayanışma 

4 20.11.20034 SİSTEMİN İŞLEYİŞİ İÇ PİYASADA DESTEK Ortak Piyasa Düzenleri Ortak fiyatlar Fiyatların düşmesi durumunda pazara müdahale edilmesi DIŞ REKABETE KARŞI KORUMA İthalatta gümrük vergisi İhracatta ihracat iadesi

5 20.11.20035 SORUNLAR Üretim fazlaları Maliyeti yüksek bir politika Büyük ve küçük işletmeler arasındaki gelir farklılıkları Farklı ürün yetiştiricileri ve bölgeler arasında gelir farklılıkları Tüketiciler için yüksek fiyat düzeyi Tarım ürünleri ihracatçısı ülkelerin Topluluğa ihracatında düşüş Diğer tarım ürünleri ihracatçısı ülkelerin tarımının ve ekonomilerinin olumsuz etkilenmesi ABD ve Cairns Grubu ülkeler – DTÖ kanalıyla baskı

6 20.11.20036 REFORMLAR 1968 Mansholt Planı 1988 Reformu- Bütçe dengeleyiciler (stabilizers) 1992 Reformu (MacSharry) Müdahale ve destekleri azaltma Doğrudan yardımlar Çevrenin korunması Kırsal kalkınmaya verilen önemin artması Eşlik edici önlemler DTÖ Taahhütleri İç destekler Pazara giriş İhracat geri ödemeleri

7 20.11.20037 REFORMLAR-II Gündem 2000 Fiyat desteğinden kırsal kalkınma ve doğrudan ödemelere kayış Tarımsal harcamaları kısma Yapısal, bölgesel, sosyal politikalara ve çevreye verilen önemin artması OTP mevzuatının sadeleştirilmesi Berlin Tavanının aşılmaması Ara Dönem Değerlendirmesi Müdahalenin azaltılması ve geçiş döneminde çiftçilere telafi edici ödeme Geçmiş referanslara dayalı tek bir doğrudan ödeme Dinamik modülasyon Çapraz uyum İki yeni eşlik edici tedbir: Gıda kalitesi ve standartların karşılanması

8 20.11.20038 DÜNDEN BUGÜNE OTP Piyasa politikası bakımından; fiyat desteği, sınır koruması, ihracat sübvansiyonu ve garanti fiyat seviyesinde müdahale alımlarından doğrudan ödemelere geçiş Yapısal tarım politikası ve kırsal alanlar bakımından; tarımsal üretimi, işleme ve pazarlama yapılarını iyileştirmek ve az gelişmiş bölgelerdeki çiftçileri desteklemeye verilen önemin artması Çevresel sorunlar bakımından; daha kapsamlı bir çevre politikası, uygulaması zorunlu mali olduğu kadar politik önemi de artıyor Topluluğun genişleme süreçleri bakımından; desteklemelerin azaltılması, tarımsal harcamaların kısılması

9 20.11.20039 ORTAK PİYASA DÜZENLERİ  OPD Nedir? Tüm Üye Devletlerde tarım ürünlerinin üretimini ve ticaretini düzenlemek üzere Komisyon tarafından belirlenen kurallardan oluşan düzenlemelerdir  Hangi ürünleri kapsar? Hububat, domuz eti, yumurta ve kümes hayvanları eti, meyve ve sebzeler, muz, şarap, süt ürünleri, sığır ve dana eti, katı ve sıvı yağlar, şeker, çiçek, kuru yem, işlenmiş meyve ve sebzeler, tütün, keten ve kenevir, şerbetçiotu, tohumlar, koyun ve keçi eti..vb. (Patates ve alkol için ayrı bir OPD yoktur)

10 20.11.200310 ORTAK PİYASA DÜZENLERİ-II Temel görevleri;  Tüm Avrupa piyasalarındaki ürünlerin tek tek fiyatlarının belirlenmesi  Sektördeki üreticilere ya da operatörlere yardım verilmesi  Üretimi kontrol edecek ve üye olmayan ülkelerle ticareti düzenleyecek ticaret mekanizmalarının kurulmasıdır.


"AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI Ortak Piyasa Düzenleri Arzu YÜRÜKÇÜ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları