Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

20.UPK ● Prof.Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN ● Yrd.Doç.Dr. Tolga TORUN ● Yrd.Doç.Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "20.UPK ● Prof.Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN ● Yrd.Doç.Dr. Tolga TORUN ● Yrd.Doç.Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU."— Sunum transkripti:

1 20.UPK ● Prof.Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN ● Yrd.Doç.Dr. Tolga TORUN ● Yrd.Doç.Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU

2 20.UPK Ürün Türü ve Fiyat Seviyesinin Tüketicilerin Amaca Yönelik Pazarlama Markası Satın Alma İsteği Üzerindeki Rolü

3 20.UPK Amaca Yönelik Pazarlama (AYP); işletmelerin satış gelirlerinin belli bir yüzdesini sosyal bir olgu ya da organizasyona bağışlayacağını mesajlarında işleyerek rekabette farklılaşma imkânı sağlayan stratejik bir araç

4 20.UPK Satınalınan ürünle mutluluk arasında bir ilinti söz konusu (Belk;1985) ● AYP mutluluk arayışı temelinde işletmelerin sosyal bir olguya destek vermeye yönelik bir fon sağlama üzerine kurulu bir pazarlama stratejisidir (Erdoğan et. Al 2014)

5 20.UPK Bu araştırmanın amacını, ürün türleri ve fiyat seviyesinin AYP faaliyetlerinde kullanılan ürünün satın alma isteği üzerinde rolünün incelenmesi oluşturmaktadır.

6 20.UPK ● Araştırmada; ● Veri toplama aracı: Anket ● Örneklem: Bilecik Şeyh Edebali Ün. Öğrencileri arasından kolayda örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. ● Farklı sınıf ve bölümlerdeki 400 öğrenciye sınıf içerisinde uygulanan anketlerin 367 tanesi kullanılabilir niteliklere sahiptir.

7 20.UPK AYP ilişkin ölçek; Cavill &Co’s and Webb and Mohr’s (1998) ve Öztürk and Oyman'ın (2004) çalışmasından faydalanılarak hazırlanmıştır

8 20.UPK Araştırma Sonuçları Ürün tipi ve fiyat seviyesinin AYP markası satın alma isteği üzerindeki rolünü Demografik faktörler, Gelir ve Yetişilen yere bağlı olarak karakteristik özellik gösteren gruplar arasındaki farkını ortaya koymak amacıyla, tüketici gruplarının oluşturulması açısından Kümeleme Analizi yöntemine başvurulmuştur.

9 20.UPK Bu açıdan kümeleme analizi ile farklı sınıf ve bölümlerde öğrenim gören öğrenciler içerisinde doğal kümeler belirlenmiş ve Ki-kare yönetemi ile grupların anlamlılık durumları ölçülmüştür. Ayrıca grupların değişik ürün türleri ve fiyat seviyelerinde satın alma isteklerini ölçmek amacıyla frekans analizi yapılmıştır.

10 20.UPK ● Araştırmaya katılanların %60' kadın, %40'ı erkektir. ● %41'i 17-20 yaş, %54'ü 21-23 yaş aralığındadır. ● Katılımcıların %80'i 500 Lira ve altında gelire sahiptir. ● Kümeleme analizi sonucunda katılımcılar üç grupta toplanmıştır.

11 20.UPK ● Kümelerin dağılımı Kümelern% 19726,4 210127,5 316946 Toplam367100

12 20.UPK Yapılan kümeleme analizi neticesinde, farklı özellik gösteren ancak kendi içerisinde benzerlik gösteren 3 alt grubun varlığı ortaya koyulmuştur. Bu gruplar özellikle cinsiyet, yaşanılan yer gibi unsurlar bakımından diğer gruplar ile belirgin farklılıklar göstermektedir. Birinci küme, büyükşehirde yaşayan dar gelirlileri, İkinci küme; çoğunluğu büyük şehirde yaşayan düşük gelirli kadınları, Üçüncü küme ise şehirde yaşayan düşük gelirlileri temsil etmektedir.

13 20.UPK Bu çalışmada yaşın satın alma isteği üzerinde önemli bir etkisinin bulunmadığı görülmektedir. Ancak çalışmanın üniversite öğrencileri üzerinde yapıldığı gerçeğinden hareketle bir genelleme yapma konusunda dikkatli olunmalıdır. Cinsiyet ve yaşanılan yerin AYP ürünlerinin satınalınmasında etkiye sahip olduğu görülmüştür. Büyükşehirlerde yaşayanların, pahalı olmayan AYP ürünlerine destek verdiği çıkan bir başka sonuçtur.

14 20.UPK Kümelerin Cevaplarının Frekans Dağılımı Küme NoÜrün Fiyat (TL) Aynı Fiyat (%)Yüksek Fiyat (%) Ekstra Fiyat (%) 1 Çikolata1905838 Kalem5895916 Pantolon10065366 Mobil50067382,4 2 Çikolata1947271 Kalem5906122 Pantolon10061357 Mobil50067403,6 3 Çikolata1896337 Kalem5925920 Pantolon10070436 Mobil50064382,7 Genel Çikolata47 Kalem20 Pantolon6 Mobil Telefon2.7

15 20.UPK Kümelerin Cevaplarının Grafiksel Dağılımı

16 20.UPK Kümelerin Profil Dağılımları Küme 1Küme 2Küme 3 OrtalamaStd.OrtalamaStd.OrtalamaStd. Yaş20,71,620,71,520,91,6 GelirFrekans% % % 500 ve altı7072848314083 501-1000222317 2615 1000 ve üstü550032 ŞehirFrekans% % % Büyükşehir97100717000 Şehir000011568 Kasaba0030 3521 Köy00001911 Cinsiyet Erkek6971007846 Kadın28291011009154

17 20.UPK Teşekkür ederiz...


"20.UPK ● Prof.Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN ● Yrd.Doç.Dr. Tolga TORUN ● Yrd.Doç.Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları