Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Yönetimi Süreci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Yönetimi Süreci"— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Yönetimi Süreci
Pazar fırsatlarının analizi Hedef pazarların seçimi Pazarlama karmasının geliştirilmesi veya oluşturulması Pazarlama çabalarının yönetimi

2 Pazar fırsatlarının analizi
Her işletme yeni Pazar fırsatları araştırıp bulmaya ihtiyaç duyar. Pazarın değişken dış çevresi bir yandan yeni fırsatlar bir yandan da yeni riskler, tehlikeler yaratacaktır. İşletme bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak ve tehlikelerden sıyrılarak varlığını sürdürmek ve geliştirmek için çevreyi iyi analiz edip değerlendirmelidir.

3 Pazar fırsatlarının analizi ve diğer aşamalar yöneticilerin devamlı olarak bilgiyle donatılmalarını gerektirir. Yöneticiler, tüketiciler, ve tüketici karar süreci başta olmak üzere, rakipler, üretim faktörleri sahipleri, aracı kuruluşlar gibi pazarlama çevresinde yer alan bu çevrenin başlıca faktörlerini iyi tanımalıdırlar. Bu çevreyi etkileyen ekonomik, demografik, hukuki ve politik vb. daha geniş boyutlu etkenler hakkında da bilgi sahibi olmalıdırlar.

4 Hedef pazarların seçimi- Pazar bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma
İşletmeler belirli bir pazardaki bütün tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Çok çeşitli ihtiyaçları olan pek çok tipte tüketici mevcut olduğundan, tüm tüketiciler yerine, pazarın belirli bölüm veya kısımlarını seçip, onlara yönelik olarak çalışmak çoğu zaman daha avantajlı ve karlı olur. Hedef Pazar seçimi için, talep ölçümü ve tahmini, pazar bölümlendirme, hedef pazar belirleme ve pazar pozisyonu belirleme gibi çalışmalar yapılır.

5 Pazar bölümlendirme: Girilmesine karar verilen bir pazarın hangi bölümlerinin bir işletme için daha uygun olduğuna karar vermek için yapılır. Tüketiciler coğrafik, demografik (yaş, cinsiyet vb.) veya başka faktörlere göre ayrılır.

6 Pazar hedefleme: Bir pazarın tüketicilerin niteliklerine göre bölümlendirilmesini takiben , çeşitli bölümlerin değerlendirilerek bir veya birkaçının seçilmesidir. Konumlandırma (Pazar pozisyonu belirleme): İşletme hangi Pazar bölümüne gireceğine kara v erdikten sonra , bu bölüm içinde kendisi için nasıl bir yer edinmek istediği ile ilgilidir. Bu mamulün tüketici zihninde rakiplere göre nasıl bir yere sahip olacağıdır. Örneğin bir otomobil markası “ucuz araba, diğeri “kalite” sembolü olabilir.

7 Pazarlama karmasının geliştirilmesi veya oluşturulması:
Pazarlama karması işletmenin hedef pazarda başarılı olmak için uygun bir bileşim yaptığı kontrol edilebilir pazarlama değişkenleri dizisidir. Pazarlamanın 4 P si olarak biline bu değişkenler mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım (yer) dır. Etkili bir pazarlama planlaması, işletmenin pazarlama amaçlarına ulaşmasını sağlayacak bir şekilde söz konusu değişkenlerin koordineli bir programa dönüştürülmesi işlemidir, sonrada belirlenen programın uygulanması ve denetimi yapılır.

8 Pazarlama çabalarının yönetimi:
Pazarlama yönetimimin temel görevi, işletmeye hedef aldığı pazarlarda güçlü rekabet üstünlüğü sağlayacak etkili pazarlama programlarını geliştirmektir. Bunu gerçekleştirip rekabet üstünlüğü elde etmek planlama, uygulama, ve denetleme şeklindeki temel pazarlama yönetim fonksiyonlarının etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi ile sağlanır.


"Pazarlama Yönetimi Süreci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları