Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜFUS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜFUS."— Sunum transkripti:

1 NÜFUS

2 Nüfus Nedir ? Belirli bir zamanda belirli sınırlar içinde yaşayan insan sayısına nüfus denir.

3 Nüfusun Önemi Nüfus üretimi artırır.

4 Nüfus tüketimi arttırarak gelişmeyi sağlar .

5 Ülkelerin kalkınmasını eğitilmiş nüfus sağlar.

6 Fazla nüfus artışı işsizliğe ve göçe neden olur .

7 Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler
~ Doğurganlık ve ölüm oranları ~ Sağlık alanındaki ilerlemeler ~ Beslenme imkanlarının artması ~ Eğitim seviyesinin yükselmesi ~ Yaşam standartlarının yükselmesi ~ Nüfus planlaması ~ Savaşlar ~ Deprem,Sel gibi doğal afetler.

8 Nüfus artışının olumlu sonuçları;
*Üretim artar. *Vergi gelirleri artar. *Mal ve hizmetlere talep artar. *Yeni endüstri dalları doğar. *İhracatta rekabet kolaylaşır.

9 Nüfus artışının olumsuz sonuçları;
*İşsizlik artar. *Kalkınma hızı düşer. *Kişi başına düşen milli gelir azalır. *Tasarruflar azalır ve tüketim artar. *İç ve dış göçler artar. *İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır. *İhracat azalır. *Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar. *Çevre kirlenmesi artar. *Belediye hizmetleri zorlaşır.

10 Nüfus Piramitleri Nüfusun, cinsiyet, yaş, çalışan nüfus , tüketici nüfus ortalama ömür durumlarını göstermeye yarayan grafiklerdir. Genellikle kadın ve erkek nüfus ayrı ayrı gösterilir.Piramidin tabanı doğumları , piramidin üstü ise yaşlı nüfusu göstermektedir.

11 Nüfus piramitlerinden elde edilen bilgiler :
Nüfus özellikleri Nüfus hareketleri Nüfusun yaş durumu Nüfusun cinsiyet durumu Nüfusun ekonomik durumu Ülkenin gelişmişlik durumu

12 Genellikle üç tane klâsik tip, iki tane de özel durum piramidi olmak üzere toplamda beş tip nüfus piramidi vardır. Birinci Tip Piramit: Bu piramit, üçgen şeklinde olup, piramidin tabanı geniş, tepe kısmı ise dardır. Doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğu az gelişmiş/geri kalmış ülkelerin piramididir.

13 İkinci Tip Piramit: Bu piramit ise gelişmekte olan ülkeleri ifade eder ki; şekil olarak kenarları içeriye doğru çökmüş bir üçgene benzer. Burada da yine taban geniştir. Yani doğum oranları fazladır. Üçüncü Tip Piramit: Doğum ve ölüm oranlarının düşük olduğu ülkelerin nüfus yapısını ifade eden piramittir. Piramidin tabanının dar olması, doğum oranının düşük oluğunu; yaşlı nüfus oranının fazla olması, ortalama insan ömrünün fazla olduğunu gösterir. Piramit şekil olarak arı kovanı ya da çan eğrisi şeklinde ifade edilir.

14 Dördüncü Tip Piramit: Uzun süre düşük seyreden doğum oranlarının yeniden artmaya başladığı ülkelerin nüfus yapısını ifade eden piramittir. Piramit şekil olarak bir çana benzer. Beşinci Tip Piramit: Bu piramidin en önemli özelliği doğurganlık oranındaki belirgin düşüştür. Bu durum, piramit tabanının asimetrik oluşumundan tabana doğru daralmasından anlaşılır.

15

16

17


"NÜFUS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları