Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S ANT ı AGO CALATRAVA VALLS Yeliz kutlu 20945945.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S ANT ı AGO CALATRAVA VALLS Yeliz kutlu 20945945."— Sunum transkripti:

1 S ANT ı AGO CALATRAVA VALLS Yeliz kutlu 20945945

2

3 28 Temmuz 1951 Valencia, İ spanya do ğ umlu mimar, in ş aat mühendisi, heykeltra ş ve ressamdır. Dünyanın önde gelen mimarlarından birisi olup Zürih, Paris ve Valencia’da ofisleri vardır Calatrava’nın ilk dönem eserleri daha çok köprü ve tren istasyonları tasarımı a ğ ırlıklıdır.

4 M IMAR ı N T ASAR ı M K URAM ı Calatrava’nın tarzı in ş aat mühendisli ğ i ile mimarlık arasında köprü olarak nitelendirilmektedir. Bu ba ğ lamda Modernist İ spanyol mimarlar olan Felix Candela ve Antoni Gaudí’nin izinden devam etmektedir. Ayrıca tasarım tarzı son derece ki ş isel gözlemlere dayalı olup, birçok formu insan vücudu anatonomisinden ve do ğ al dünya’dan esinlenmektedir.

5 WOHLEN LİSESİ İÇİN YAPILAN PROJE

6

7

8

9 BCE PLACE

10

11

12

13 La Rioja, Bodegas Ysios Laguardia, Álava, Spain

14

15

16

17

18

19

20

21

22 ALAMILLO KOPRUSU

23

24

25 CHORDS KOPRUSU (ISRAIL)

26 MILWAUKEE SANAT MUZESI

27

28 OPERA BİNASI (İSPANYA)

29

30

31

32

33 Lyon- Satolas TGV Station

34

35

36 STADELHOFEN TREN İSTASYONU (ZÜRİH,1985)

37

38 Calatrava’nın bu tasarımı,1992 yılında Zürih’te yapılan bir yarı ş mada birincilikle ödüllendirilmi ş tir. Çok çe ş itli edenlerden dolayı bu istasyonun bir istisna oldu ğ unu söyeyebiliriz. Bunlardan birisi çevreyle olan uyumudur. Bütün imajının arazideki büyük ölçekli bir eleman haline getirildi ğ i ve tekrarlayan birimlerden olu ş an Stadelhofen sivri olan,kemi ğ i andıran ve hayvanlara özgüymü ş gibi duran formları anımsatır.

39 Tasarımda 3 ayrı öğeden bahsedebiliriz; Üstü örtülü gezinti alanı, Konsol çalışan çatı platformu ve Yeraltındaki alışveriş merkezi.

40

41 Gezinti alanında konumlanmı ş bir dizi çelik pergola arasındaki gerili teller yarısaydam bir çatıyı ta ş ımakta.

42

43 Yol kotundan a ş a ğ ıda yer alan alı ş veri ş merkeziyse,cam blokların sayesinde gün ı ş ı ğ ından faydalanmaktadır.

44

45

46

47

48

49

50 YARININ MÜZESİ RİO DE JANERİO, BREZİLYA

51

52

53

54

55


"S ANT ı AGO CALATRAVA VALLS Yeliz kutlu 20945945." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları