Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. 3 Öğrenci, öğretmen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. 3 Öğrenci, öğretmen."— Sunum transkripti:

1

2

3 Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. 3 Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

4 Öğretmenin meslekî performansını artırmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Başarı değerlendirmesini sürece yaymak 4

5 Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek 5

6

7 TEOG SINAVI İLE 6 temel ders için 8. sınıfta branş öğretmenleri tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş olarak belirlenen yeni modelde tek Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine öğrenciler 8. sınıfın her döneminde 6 dersten birer kez olmak üzere yılda 12 sınava girecek. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri7

8 Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8

9 Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri9 Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Fen ve Teknoloji ………………… ……………....2. SINAV Matematik…………………………....................2. SINAV Türkçe……………………………..………………..…2. SINAV Yabancı Dil……………………………………….....2.SINAV Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi……………..….1. SINAV T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ….. 1. SINAV

10  TEOG kapsamında sınavı yapılmayan Resim, Müzik, Beden Eğitimi, vb. diğer derslerden alınacak her not (yazılı, performans, proje) sistemde değerlendirmeye alınmakta olduğundan çok önemlidir.  Ayrıca, 8. sınıf notları hem TEOG puanı hesaplamasında ve hem de yılsonu ortalamasına etki ettiği için önemlidir.  Okula devamsızlık durumu dolaylı olarak dersleri etkilediği gibi, puan eşitliği halinde öncelik kriteri olduğu için devamsızlık yapılmaması çok önemlidir. 10

11 Öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler. Ortak Sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okul tatil edilecek.Günde 3 sınav yapılacak. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) 11

12 Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri12 Merkezi değerlendirme yazılılarında, sınav güvenliğine yönelik olarak farklı kitapçık türleri hazırlanacak.En az 2 farklı kitapçık türü öngörülmekle birlikte ihtiyaca göre daha fazla kitapçık türü de hazırlanacak Sınavlarda öğrencilerden harç, sınav ücreti, başvuru ücreti gibi herhangi bir isimle ücret talep edilmeyecek.

13 Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri13 Sınava kalem, silgi gibi ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter getirilmeyecek. Öğrenciler sıralarında tekli oturma düzeninde ortak sınava girecek Sınavların yapılacağı sınıflarda 2 öğretmen bulunacak Sınav süresi 40 dakika olacak Orta vadede sınav salonlarına kamera sistemi kurulacak Kopya işlemi sınav salonunda görevli öğretmenler tarafından tespit edilen öğrencinin sınavı tutanağa bağlanarak geçersiz sayılacak.

14 o Öğrencilere sınavlarda 20’şer soru sorulacak. o Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. o Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. o Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı x 5] formülü ile hesaplanacaktır. o Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır. o Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır. 14

15 1.MERKEZİ ORTAK SINAVLAR: 26-27 KASIM 2014 (ÇARŞAMBA-PERŞEMBE) 2.MERKEZİ ORTAK SINAVLAR: NİSAN AYININ SON HAFTASI MİLLİ EĞİTİMİN YAPACAĞI SINAVLAR EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞINDAN İTİBAREN YAPILACAKTIR. YANİ İKİNCİ DÖNEM NİSAN AYINDA SINAVA GİREN BİR ÖĞRENCİ EYLÜL AYINDAN İTİBAREN GÖRDÜĞÜ KONULARDAN SORUMLU OLACAKTIR 15

16 Yeni uygulamada SBS’ den farklı olarak ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkânı sağlanması sistemin en önemli artılarındandır. Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebilecek. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir 16

17 6. ve 7. sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen tarafından verilecektir. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir. 6, 7 ve 8. sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden Ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır. 17

18 Ortaöğretime geçiş sisteminde alınan puanlar ülke genelindeki okullara yerleştirmede kullanılacak, yerleştirme işlemi puan sıralamasına göre yapılacaktır. Bu okullar: Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Okullar Özel yetenekle öğrenci alan liselere yerleştirme aynı şekilde devam edecektir. (Spor Liseleri-Güzel sanatlar liseleri- Askeri liseler) 18

19

20 20

21 Ortak Sınavlar kapsamındaki, derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji dersleri için 4, T.C. inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi için 2 katsayısı) çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır. 21

22 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASINDAKİ KATSAYILAR 4 X Fen ve Teknoloji 4 X Matematik 4 X Türkçe 2 X Yabancı Dil 2 X Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2 X T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 22

23 (Sayı / 100) x 700 23

24 Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. 24

25 YEP HESAPLAMASI TEOG ORTAK SINAV PUANI 700 6., 7., 8. SINIF YILSONU PUANI ORTALAMASI 300 1000/2 YEP 500 25

26 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir. 26

27 Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir. 27

28

29 Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek 29

30 30 Ortaöğretime geçiş sisteminde alınan puanlar SBS’ de olduğu gibi ülke genelindeki okullara yerleştirmede kullanılacak, yerleştirme işlemi puan sıralamasına göre yapılacaktır. Örneğin; Sakarya ilinde ortaokulu bitiren ve ortak sınava giren bir öğrenci il sıralamasına göre değil ortaöğretime yerleştirmeye esas puanına göre tercih yaparak İzmir ilinde bulunan bir Fen Lisesine yerleşebilecektir.

31

32 Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplandığı için eşitlik olma ihtimali çok düşüktür. Buna rağmen puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır;  Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı yüksekliği  Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,  Tercih önceliği,  Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı. 32

33 Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri33 1. TEOG SINAVLARININ BAŞLAMASINA BUGÜNDEN İTİBAREN TAM 43 GÜN VAR

34 Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri34 Çalışma ve Sabır... Bambu Çinliler bu ağacı şöyle yetiştirir: Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler. Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. Akla gelen ilk soru şudur: Bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mı yoksa beş yıl altı haftada mı ulaşmıştır? Bu sorunun cevabı tabii ki beş yıl altı haftadır. Her şeyde olduğu gibi topluma yönelik çalışmalarda da başarının şartları her zaman çok basittir; Çalışın, Sabredin, Her zaman başaracağınıza inanın Ve her zaman ileriye doğru bakın...

35 Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri35 86400 Saniye Bankada bir hesap sahibi olduğunu düşün, hesabına her sabah 86.400 dolar para yatırılıyor, fakat bu paranın hepsini akşama kadar harcamak zorundasın, ertesi güne transfer edilemez. Paranı kullansan da kullanmasan da hesap her akşam sıfırlanıyor. Ne yaparsın? Tabii ki hepsini harcamaya çalışırsın; Hepimiz, Zaman adlı bu bankanın müşterileriyiz; Her sabah 86.400 saniyeye sahip oluyoruz; yarına transfer edilemez, Her sabah hesabımız dolar, her akşam boşalır. Geri dönüş yok, saniyelerini şu anı yaşayarak harca, en iyisi bunlarla yatırım yap.Mutluluk, sağlık ve başarı için. Zaman kaçıyor. Her gün için en iyisini yap. Bir senenin değerini anlamak için sınıfta kalmış bir öğrenciye sor. Bir ayın değerini anlamak için, 8 aylık bir bebek doğuran anneye sor. Bir haftanın değerini anlamak için, haftalık dergi çıkaran bir çilekeşe, Bir saatin değerini anlamak için, kavuşmayı bekleyen sevgililere sor. Bir dakikanın değerini anlamak için, trenin kaçıran yolcuya sor. Bir saniyenin değerini anlamak için, bir kazayı önleyemeyen sürücüye sor. Bir saniyenin yüzde birinin değerini anlamak için olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan koşucuya sor. Her anını değerlendir, her dakikanı çok özel biriyle paylaş. Zamanına ortak edebileceğin kadar özel biriyle. Unutma! Zaman hiç kimse için durmaz. Geçmiş zaman tarihtir. Gelecek zaman sırlar, mechullerle dolu. Sadece şu an sana verilen gerçek bir armağandır. ÖYLEYSE ŞU ANINI İYİ DEĞERLENDİR.

36 Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri36 İ stekli bir yürek için bu dünyada hiçbir ş ey olanaks ı z de ğ ildir. Siz yeter ki ba ş ar ı l ı olmay ı gerçekten isteyin ve bunun için çaba gösterin istekleriniz do ğ al olarak gerçekle ş ecektir.

37 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER HANIM YAKAR PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN


"Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. 3 Öğrenci, öğretmen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları