Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇERİK Akademik Birimler Bazında Stratejik Plan’da Yer Alan Amaçlara Yönelik Eylemler Devlet Konservatuvarı Fakülteler Meslek Yüksekokulları Enstitüler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇERİK Akademik Birimler Bazında Stratejik Plan’da Yer Alan Amaçlara Yönelik Eylemler Devlet Konservatuvarı Fakülteler Meslek Yüksekokulları Enstitüler."— Sunum transkripti:

1

2 İÇERİK Akademik Birimler Bazında Stratejik Plan’da Yer Alan Amaçlara Yönelik Eylemler Devlet Konservatuvarı Fakülteler Meslek Yüksekokulları Enstitüler İngilizce Hazırlık Bölümü Amaçlara Yönelik Planlanan Eylemler ve Gerçekleştirilen Eylemler- Gerçekleşme Oranları

3 Devlet Konservatuvarı Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

4 Diş Hekimliği Fakültesi Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

5 E ğ itim Fakültesi-1  Toplam Planlanan Eylemler: 60 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler:55

6 E ğ itim Fakültesi-2

7 E ğ itim Fakültesi-3

8 Fen Edebiyat Fakültesi- 1 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 36 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 27 1 ulusal 1uluslararası kitap, 2 ulusal makale 2 Uluslararası Kitap bölümü toplam 6 adet yayın

9 Fen Edebiyat Fakültesi- 2 3 ulusal 7 uluslararası toplam 10 makale

10 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 15 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 12

11 Hukuk Fakültesi Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 9 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 5

12 Sa ğ lık Bilimleri Fakültesi-1 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 53 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 38

13 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü a) Bölümde öğrenci eğitiminin ağırlıklı olarak klinik uygulama alanlarında gerçekleşmesi nedeniyle, öğrenme sürecinde olan öğrencilerin yeterli destek ve gözetim altında uygulamalarını gerçekleştirebilmesi için uzmanlık alanlarındaki eksik öğretim elemanı (öğretim üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi)sayısını arttırmak - + b)Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın sayısını arttırmak – c)Öğretim elemanlarının eğitici ve araştırmacı olarak rollerini destekleyecek en az bir hizmet içi eğitim programını gerçekleştirmek + d)Öğrencilerin hemşirelik hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlayabilecek araştırma projelerinde yer almasını sağlamak ve sürdürmek + e)Öğrencilerin mesleki bilincini desteklemek için çeşitli kongre ve toplantılara katılımını sağlamak ve sürdürmek.+ f) ERASMUS programı kapsamında öğrenci değişim programlarının sürdürmek ve katılan öğrenci sayısını artırmak + g) Öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlılık kazanmalarına yönelik eğitim aktiviteleri gerçekleştirmek ve mevcut aktiviteleri sürdürmek + h) Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde yürütülen hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde öğretim elemanlarının aktif katılımını sürdürmek + i) Bölümde eğitim ve öğretimin etkinliğini artırabilmek için dersliklerde ve öğretim elemanlarının odalarında yeterli araç, gereç ve teknik donanımı artırmak+ j)En az bir ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyet organize etmek- k) ERASMUS programı kapsamında, öğretim elemanları değişim programlarını sürdürmek.- Sa ğ lık Bilimleri Fakültesi-2 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

14 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler Sa ğ lık Bilimleri Fakültesi-3

15 Sa ğ lık Bilimleri Fakültesi-4 Spor Bilimleri Bölümü a) Öğretim elemanı başına düşen uluslar arası ve ulusal yayın sayısının arttırılması – b) Spor Bilimleri alanında güncel konulara yönelik panel veya seminer düzenlenmesi + c) Ulusal ve uluslararası bazda, disiplinler arası araştırma projelerinin planlanması ve uygulanması- d) Bölümümüzü tercih eden öğrenci sayısının ve kalitesinin arttırılması yönelik çalışmalar yapmak. + e) Mevcut olan teknik malzemenin yenilenerek daha sağlıklı koşullarda eğitim ve öğretime devam edilmesi + f) Spor Bilimleri öğrencilerinin bölüm projelerine katılımları sağlanarak akademik yaşantıya yönlendirilmesi+ g) Rekreasyon alanında bir öğretim üyesinin bölüm kadrosuna dâhil edilmesi+ h) Profesörlük süresi gelen öğretim üyesi için Profesörlük kadrosunun tahsis edilmesi ve atamanın gerçekleştirilmesi- i) ERASMUS programı çerçevesinde anlaşma yapılacak üniversite sayısını ve ülke çeşitliliğini artırarak, akademik personel değişimini arttırılması ve öğrenci değişiminin başlatılması -+ j) Spor Bilimleri alanında yer alan Kondisyonerlik, Aerobik ve Step Dans Uzmanlığı, Fitness Uzmanlığı gibi değişik alanlara yönelik sertifika programları başlatılması – k) Spor Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Egzersiz Fizyolojisi laboratuarına bilimsel çalışmaların arttırılması için malzeme alınması – Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

16  Toplam Planlanan Eylemler: 13 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 8 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler İ ktisadi İ dari Bilimler Fakültesi

17 i leti ş im Fakültesi Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

18 Mühendislik Fakültesi-1

19 Mühendislik Fakültesi-2

20 Mühendislik Fakültesi-3

21 Mühendislik Fakültesi-4  Toplam Planlanan Eylemler: 60 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 42

22 Tıp Fakültesi-1

23 Tıp Fakültesi-2  Toplam Planlanan Eylemler: 24 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 23

24 Ticari Bilimler Fakültesi-1 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 17 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 11

25 Sa ğ lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları-1 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

26 Sa ğ lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları -2  Toplam Planlanan Eylemler: 21 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 15

27 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 13 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 8

28 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 7 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 6

29 Kazan Meslek Yüksekokulu  Toplam Planlanan Eylemler: 12 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 10

30 Avrupa Birli ğ i ve Uluslararası İ li ş kiler Enstitüsü

31 E ğ itim Bilimleri Enstitüsü Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 8 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 6

32 Fen Bilimleri Enstitüsü Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 5 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler: 4

33 Sa ğ lık Bilimleri Enstitüsü Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

34 Sosyal Bilimler Enstitüsü-1 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

35 Sosyal Bilimler Enstitüsü-2 Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler  Toplam Planlanan Eylemler: 18 Toplam Gerçekleştirilen Eylemler:15

36 İ ngilizce Hazırlık Bölümü Stratejik Amaçlara Yönelik Olarak Eylemler

37

38 2012 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren fakültelerin, toplam fakülte sayısı içindeki yüzdesi 11 / 14 %100 2012 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren enstitülerin, toplam enstitü sayısı içindeki yüzdesi 2012 yılına ilişkin olarak değerlendirme raporu veren yüksekokulların, toplam yüksekokul sayısı içindeki yüzdesi Rapor veren fakültelerin 2012 yılı için planladıkları somut toplam eylem-hedef sayısı Rapor veren fakültelerin 2012 yılı için gerçekleştirdikleri somut toplam eylem-hedef sayısı Üniversite bünyesinde toplanan raporlara göre 2012 yılı için gerçekleştirilen toplam somut hedef - eylem sayısı Üniversite bünyesinde toplanan raporlara göre 2012 yılı için gerçekleştirilen toplam somut hedef - eylem sayısı

39 Spesifik S pecific Belli bir alan ile ilgili olmalı: öğrenci, makale sayısının artırılması, çalışan tatmininin yükseltilmesi.. Ölçülebilir M easurable Bilinen ölçü yöntemleri ile ölçülebilecek şekilde sayısal ifade edilmeli: dönem sonunda KPSS sınavını başaran mezunları yüzde 20 artırmak Ulaşılabilir A chievable Plan dönemi içinde ve mevcut kaynaklarla erişilebilir olmalıdır: insangücü, malzeme vs… Gerçekçi R ealistic Yaratıcı gerilim oluşturacak kadar cazip olmalı Karamsarlığa ya da umutsuzluğa sevk edecek kadar ütopik olmamalı Zaman T ime Hedef o dönem için uygun mu? Süre, hedefin gerçekleştirilmesi için yeterli mi? Öngörülen sürenin performans değerlemeye etkisi


"İÇERİK Akademik Birimler Bazında Stratejik Plan’da Yer Alan Amaçlara Yönelik Eylemler Devlet Konservatuvarı Fakülteler Meslek Yüksekokulları Enstitüler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları