Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) Kemal GÜLLÜ Rehber Öğretmen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) Kemal GÜLLÜ Rehber Öğretmen."— Sunum transkripti:

1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) Kemal GÜLLÜ Rehber Öğretmen

2 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİRDİĞİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ Farkına Varma Hekime Başvurma Tıbbi Değerlendirme Bilgi Toplama İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu YERLEŞTİRME 1. Bireyin zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal gelişim öyküsünün alınması(görüşme) 2. Bireyin özelliklerine uygun testlerin uygulanması(zeka testleri, gelişim ölçekleri) 3. B ireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi(Performans değerlendirme formu). 4. Toplanan bilgilerin değerlendirilerek bireyin alacağı özel eğitim hizmetine karar verilmesi. 5. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için eğitim planı hazırlanması. Müdahale Gönderme RAM Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Yönlendirme 2

3 Öğrencilerin herhangi bir şekilde okullara kaydı alınmamalı veli İL/İLÇE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULUNA yönlendirilmeli ve RAM raporu doğrultusunda okula yerleştirmeyi orası yapmalıdır. 3

4 BEP NEDİR? bireyin, ailenin ve öğretmenin gereksinimleri Özel eğitim gerektiren bireyler için geliştirilen ve aileleri tarafından onaylanan; bireyin, ailenin ve öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan destek eğitim hizmetlerini içeren bir eğitim öğretim programıdır. 4

5 BEP Hazırlamak Yasal Olarak Zorunlu mudur ? 573 Sayılı Özel Eğitim hakkında kanun hükmünde kararnamenin 4. madde ( f ) bendinde, “ Özel eğitim gerektiren bireyler için BEP’in geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.” diyerek, BEP’i yasal olarak zorunlu hale getirmiştir. 5

6 BEP Nerelerde Uygulanır? Özel Eğitim Kurum ve Okullarında Mesleki Eğitim Merkezlerinde Özel Eğitim Sınıflarında Normal okullarda; sınıflarda Kaynaştırma Eğitimine tabi öğrencilere uygulanır. 6

7 BEP Kimlere Uygulanır? Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği Orta düzeyde zihinsel yetersizliği Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği İşitme, görme ve ortopedik yetersizliği Dil ve konuşma yetersizliği Otizm Üstün ve özel yeteneği olan bireylere uygulanır. 7

8 BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi İçin “BEP Geliştirme Birimi” oluşturulur. BEP Geliştirme Birimi 8

9 BEP Geliştirme Birimi Üyeleri BEP Birim Başkanı (Okul Md. veya Müdür Yrd.) Anne, baba Sınıf öğretmeni Özel Eğitim Öğretmeni Rehber Öğretmen 9

10 BEP Dosyası Nasıl Hazırlanır? Öncelikle BEP Dosyası kapağında yer alan bilgiler eksiksiz doldurulur. 10

11 Özel eğitim öğrencisi için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için “Engel dışındaki sorunların betimlenmesi” adlı tablo doldurulur. ÖĞRENCİNİN ENGELİ BETİMLENİR 11

12 Öğrencinin performansı belirlenmelidir. Öğrenciye uygun kaba değerlendirme aracı hazırlanır. Farklı şekillerde de öğrencinin performansı alınabilir. ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI BELİRLENİR 12

13 Uzun dönemli amaç (U.D.A.) belirlenir. Örneğin, performans alımı sonucunda öğrencinin toplama, çıkarma,çarpma ve bölmeyi yapamadığını gördük. Uzun dönemli amacımız: 1) “Doğal sayılarla dört işlem yapar.” Olmalıdır. 13

14 Uzun dönemli amaca uygun kısa dönemli amaçlar (K.D.A) belirlenir. Kısa Dönemli Amaçlarımız: 1)“Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.” 2)“Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.” olmalıdır. Not: Çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri için de uygun amaçlar belirlenir. 14

15 Bireysel Eğitim Planı Hazırlanır U.D.A. ve K.D.A.’lar doğrultusunda öğretimsel amaçlar belirlenir. Öğretimsel amaçlar kısa dönemli amacın alt basamaklarıdır. Öğretimsel amaçlarımız: 1)“Öğrenci bir basamaklı bir sayı ile bir basamaklı sayıyı eldesiz toplar.” 2)“Öğrenci bir basamaklı bir sayı ile iki basamaklı sayıyı eldesiz toplar.” olmalıdır. 15

16 16

17 TÜM HİZMET PLANI BELİRLENİR Öğrencinin hangi zamanlarda hangi hizmetlerden faydalanacağı planlanır. 17

18 18

19 SENEDE EN AZ İKİ DEFA BEP TOPLANTISI YAPILIR. Toplantının AMACI; Öğrenci odaklıdır. Karar verme sürecinin paylaşılmasıdır. Sorunlara çözüm üretmeyi hedefler. Herkesin bakış açısına değer veren bir birlikteliktir. Öğrencinin geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu bir yaklaşımdır. 19

20 BEP dosyası toplantı öncesinde hazırlanır Dosyada Bulunması Gereken Belgeler: 1)BEP dosyası kapak formu 2)Engel dışındaki sorunların betimlenmesi formu 3)Uygun ders için kaba değerlendirme aracı ve kayıt çizelgeleri 4)Uzun dönemli amaçlar doğrultusunda kısa dönemli amaçlar formu 5)Öğrenci için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim planı 6)Tüm hizmet planı formu 20

21 21 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) Kemal GÜLLÜ Rehber Öğretmen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları