Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERCİŞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERCİŞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP)"— Sunum transkripti:

1 ERCİŞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP)

3 BEP NEDİR?

4 Özel eğitim gerektiren bireyler için geliştirilen ve aileleri tarafından onaylanan; bireyin, ailenin ve öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan destek eğitim hizmetlerini içeren bir eğitim öğretim programıdır. BEP Nedir?

5 573 Sayılı Özel Eğitim hakkında kanun hükmünde kararnamenin 4. madde ( f ) bendinde, “ Özel eğitim gerektiren bireyler için BEP’in geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.” diyerek, BEP’i yasal olarak zorunlu hale getirmiştir. BEP Hazırlamak Yasal Olarak Zorunlu mudur ?

6 Özel Eğitim Kurum ve Okullarında Mesleki Eğitim Merkezlerinde Özel Eğitim Sınıflarında Normal okullarda; sınıflarda Kaynaştırma Eğitimine tabi öğrencilere uygulanır. BEP Nerelerde Uygulanır?

7 Hafif,orta,ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan, İşitme, görme ve ortopedik yetersizliği, Dil ve konuşma yetersizliği, Otizm, Üstün ve özel yeteneği olan bireylere uygulanır. BEP Kimlere Uygulanır?

8 BEP ne değildir ?

9  Sadece öğretmeni ilgilendiren bir süreç değildir  Bireysel çalışma kağıtları değildir.  Problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir.  Öğrenciye verilen ek yük ya da ev ödevi değildir. BEP;

10 1.BEP Hazırlayacak Ekibin Oluşturulması 2.Öğrencinin eğitsel performansının belirlenmesi 3.Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi 4.Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması 5.Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi 6.Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi 7.BEP’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi ve ailenin bilgilendirilmesi BEP Nasıl Hazırlanır?

11 BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI

12  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için okul veya kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur.

13 BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi için “BEP Geliştirme Birimi” oluşturulur. BEP Geliştirme Birimi

14 BEP Geliştirme Birimi Üyeleri BEP Geliştirme Birimi Madde 63: Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda özel eğitim gerektiren bireyler için, bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. Bu birimlerin, yakın çevrelerinde birim kurulamayan kurumlardaki özel eğitim gerektiren bireylere de destek eğitim vermesi için hizmet alanları özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir. Bu birim; kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, aile, özel eğitim gerektiren öğrenci, rehber öğretmen- psikolojik danışman, eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde tanılama, izleme ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur.

15  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için BEP’lerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlar.  Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç-gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde, sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapar. BEP Geliştirme Biriminin Görevleri

16  Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden hazırlanmasını sağlar.  Öğrenciler için hazırlanan BEP’i değerlendirerek gerektiğinde yeniler. BEP Geliştirme Biriminin Görevleri

17  Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/ kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunur.  Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği yapar. BEP Geliştirme Biriminin Görevleri

18 1) Birim üyelerinin selamlaşması ve tanışması 2) Toplantının amacının ve bir önceki toplantı tutanağının gözden geçirilmesi 3) Özel eğitim ve BEP’e ilişkin hakların ve süreçlerin gözden geçirilmesi 4) Çocuğa daha önce bir BEP uygulanmışsa;  Değişimin sonuçları,  Gereksinimlerin birbirinden nasıl etkilendiği,  Genel müfredat içinde çocuğun yetersizliği, katılımını ve gelişimini nasıl etkilediği TOPLANTI GÜNDEMİNİ NELER OLUŞTURUR?

19 5) Bireyin performansının değerlendirilmesi,  Genel müfredata göre nerede olduğu,  Çocuğun güçlü yanları,  Gereksinim öncelikleri,  Eğitimsel gereksinimleri,  Öğrenme özellikleri,

20 6) Yıllık amaçların ve her bir yıllık amaç için kısa dönemli amaçların geliştirilmesi 7) Destek hizmetlerin belirlenmesi(destek eğitim odası, sınıf içi yardım vb..) 8) BEP geliştirilmesi ve uygulanması için personelin sorumlulukları açısından nasıl bilgilendirileceği 9) Toplantıya katılanların ve toplantı sırasında alınan kararların, yapılan tartışmaların yazılı olarak kaydedilmesi ve uyuşma sağlanamayan kararların gözden geçirilmesi

21

22 Öncelikle BEP Dosyası kapağında yer alan bilgiler eksiksiz doldurulur. BEP Dosyası Nasıl Hazırlanır?

23 Kaynaştırma öğrencisi için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için “Engel dışındaki sorunların betimlenmesi” adlı tablo doldurulur. Öğrencinin engeli betimlenir.

24  Öğrencinin performansı performans belirleme formu veya kaba değerlendirme araçları ile yapılır.  Performans düzeyi gözlenebilir ve ölçülebilir şekilde ifade edilmelidir. Örneğin ‘söyler, yazar’ gibi ifadeler kullanılmalıdır Öğrencinin performansı belirlenir.

25 Bir öğrencinin bir dönem ya da bir öğretim yılı sonunda kazanması planlanan amaçlardır. Örneğin, performans alımı sonucunda öğrencinin sesleri tanımadığını gördük. öyleyse U.D.A: ‘ Sesleri tanır’ amacını alabiliriz. Uzun Dönemli Amaç (U.D.A.) Belirlenir.

26 Kısa dönemli amaçlarımız: 1. K.D.A. : e sesini tanır. 2.K.D.A. : l sesini tanır 3.K.D.A : a sesini tanır 4. K.D.A. : t sesini tanır. Uzun dönemli amaca uygun Kısa Dönemli Amaçlar (K.D.A) belirlenir.

27 U.D.A. ve K.D.A.’lar doğrultusunda öğretimsel amaçlar belirlenir. Öğretimsel amaçlar kısa dönemli amacın alt basamaklarıdır. Öğretimsel amaçlarımız: 1) e sesini yazar/okur. 2) kelime içinde geçen e sesini gösterir. 3) e sesi ile başlayan nesne ismi söyler. Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP)

28

29 Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı Uzun Dönemli Amaç 1- Cümle Kurar. Kısa Dönemli AmaçDavranışlarAraç GereçlerÖlçütDeğerlendirmeBaşlama ve Bitiş Tarihi 1- Üç sözcük kullanarak cümle kurar. — Özne. Nesne ve yüklemden oluşan üç sözcüklü cümleyle yanıtlanacak bir soruya uygun yanıtı söyler. —Geçmiş zamanlı cümleyle yanıtlanacak bir soru sorulduğunda uygun yanıtı söyler. — Şimdiki zamanlı cümleyle yanıtlanacak bir soru sorulduğunda uygun yanıtı söyler — Birden fazla eylem içeren resim kartına bakarak, gördüklerini üç sözcüklü cümle ile söyler. — Yapay olarak hazırlanmış alışveriş, pastane gibi ortamlarda yapılan işlerle ilgili üç sözcüklü cümle kurar. Öğretmen, öğrenci, sınıf ortamı, resimli kartlar. %100 1- Öğrenciye’ Selçuk kalem nerede’ sorusu sorulur.( Öğrenciden kalemin masanın üzerinde veya nerede olduğuna dair cevap beklenir.) 2- Öğrenciye’ Annen dün ne yaptı’ sorusu sorulur. (Öğrenciden annem beni parka götürdü yada, soruya uygun mantıklı bir cevap vermesi beklenir.) 3- Öğrenciye ‘ Ahmet ne yapıyor ‘ sorusu sorulur.( Öğrencide masasında oturuyor ya da soruya uygun mantıklı bir cevap vermesi beklenir.) 4- Masanın üzerindeki resimli karta bak neler görüyorsun bana anlat. ( Masanın üzerindeki resimli kartta üç tana çocuk var 1. çocuk: top oynuyor, 2. çocuk: yerde oturmuş resim yapıyor, 3. çocuk: Ağacın altında kitap okuyor.) 5- Öğrenciye ‘Pazara git elma ile patates satın al’ denir. ( Sınıf içersinde Pazar ortamı oluşturulur. 1. öğrenci domates, 2. öğrenci elma, 3. öğrenci biber, 4. öğrenci patates satıyor.) 17 Eylül 2007 24 Eylül 2007

30

31 Toplantının amacı; Öğrenci odaklıdır. Karar verme sürecinin paylaşılmasıdır. Sorunlara çözüm üretmeyi hedefler. Herkesin bakış açısına değer veren bir birlikteliktir. Öğrencinin geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu bir yaklaşımdır. Senede en az iki defa BEP toplantısı yapılır.

32 Dosyada bulunması gereken belgeler: 1)BEP dosyası kapak formu 2)Engel dışındaki sorunların betimlenmesi formu 3)Matematik ve okuma yazma kaba değerlendirme aracı ö.b.t.’si ve kayıt çizelgeleri 4)Uzun dönemli amaçlar doğrultusunda kısa dönemli amaçlar formu 5)Öğrenci için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim planı 6)Tüm hizmet planı formu BEP dosyası toplantı öncesinde hazırlanır.

33  İzleme ve değerlendirme süreci BEP’ in başarısı için büyük önem arz eder. BEP uygulanma aşamasında ve uygulamanın sonunda değerlendirilmelidir. Böylece ileriye dönük belirlediğimiz amaçların ne kadarına ulaşabildiğimizi belirlemiş oluruz. İzleme ve değerlendirme

34 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER …


"ERCİŞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları